Právní informace / Zásady ochrany osobních údajů

  ASUS Privacy Policy  Společnost ASUSTeK COMPUTER INC a její přidružené společnosti (dále jen “ASUS”, “my/naší/nás”) se zavazují chránit a respektovat vaše soukromé informace. Naším cílem je dodržovat všechny platné zákony o ochraně soukromí a bezpečnosti osobních údajů. Politika ochrany osobních údajů společnosti ASUS spolu s veškerými oznámeními nebo prohlášeními týkajícími se ochrany osobních údajů, která obsahují doplňující informace týkající se konkrétních produktů a služeb společnosti ASUS (dále jen “Zásady ochrany osobních údajů”), popisují naše postupy ochrany soukromí týkající se shromažďování, vašich osobních údajů prostřednictvím produktů a služeb společnosti ASUS, a to jak online, tak offline. V Zásadách ochrany osobních údajů také uvádíme, s kým můžeme sdílet nebo předložit sbírané osobní údaje.

  Pokud jste dítě, máte přístup k produktům a službám společnosti ASUS nebo je můžete používat pouze poté, co vaši rodiče (nebo váš zákonný zástupce) přečetli a souhlasili s našimi zásadami ochrany osobních údajů a souhlasili s poskytnutím vašich osobních údajů společnosti ASUS.


  1. Data sbíraná společností ASUS a jejich užití

  Tento odstavec uvádí, jaké údaje může společnost ASUS shromažďovat, a jak může společnost ASUS používat tato data prostřednictvím produktů a služeb společnosti ASUS.

  Používáte-li produkty a služby společnosti ASUS (například počítače ASUS, software, oficiální webové stránky a služby zákaznické podpory), můžeme shromažďovat vaše určité osobní údaje, při používání nebo spolupráci s produkty a službami ASUS.
  Níže je uveden přehled osobních údajů, které společnost ASUS může shromažďovat, a jak společnost ASUS může používat takto shromážděné osobní údaje. Upozorňujeme, že určité položky vašich osobních údajů shromažďujeme pouze pro konkrétní účely a na základě užívání produktů a služeb společnosti ASUS. Dále upozorňujeme, že jaké položky osobních údajů se budou shromažďovat, se liší dle povahy produktů a služeb. Abychom předešli neoprávněnému shromažďování a používání osobních údajů dětí, může být v některých zemích nutné dodatečné poskytnutí věku uživatele nebo kontaktních údajů rodičů (nebo zákonného zástupce) za účelem získání jeho souhlasu. Dále pokud používáte produkty a služby společnosti ASUS, můžeme shromažďovat následující anonymní údaje, které vás nemohou přímo ani nepřímo identifikovat.
  Používáte-li produkty a služby společnosti ASUS, není povinné na základě naší žádosti poskytovat vaše osobní údaje. Pokud se však rozhodnete neposkytnout své osobní údaje společnosti ASUS, nebudeme schopni poskytnout odpovídající produkty a služby společnosti ASUS nebo odpovědět na vaše dotazy.

  1.1 Osobní údaje shromažďované společností ASUS

  Osobní údaje jsou data, která vás mohou přímo nebo nepřímo identifikovat, jako je vaše jméno, e-mailová adresa a adresa IP. Společnost ASUS může na základě vašeho předchozího souhlasu shromažďovat následující osobní údaje:

  1. Při přihlašování k členskému účtu ASUS jsou požadovány skutečné, přesné, aktuální a úplné registrační údaje včetně vaší e-mailové adresy, země/oblasti a věku (nyní požadované pouze v některých zemích). Pokud používáte svůj účet sociálních médií (například účet ve službě Facebook nebo Google) k registraci do členského účtu ASUS, může tento poskytovatel sociálních médií (například společnost Facebook Inc. nebo Google Inc.) sdílet vaše osobní údaje v rámci vašeho účtu těchto sociálních médií (například e-mailovou adresu, jméno, přezdívku a datum narození) uvedené na základě vašeho souhlasu. Dále, pokud se přihlašujete ke svému členskému účtu ASUS (Navštivte oficiální stránky ASUS http://www.asus.com →klikněte na “PŘIHLÁŠENÍ” v pravém horním rohu→vložte svou emailovou adresu a heslo použité ve svém členském účtu ASUS→vyhledejte svá data pod “účet ASUS”), můžete upravit své profilové údaje v členském účtu ASUS (například fotografii, pohlaví, adresu a povolání) a využívat produkty a služby společnosti ASUS spojené s účtem ASUS (například sériové číslo produktu pro registraci produktů ASUS, články a obrázky sdílené a nahrané na fórech společnosti ASUS, které mohou obsahovat vaše osobní údaje.)
  2. Při nákupu našich produktů (například nákup produktů ASUS prostřednictvím ASUS Store) a placených služeb můžeme shromažďovat vaše jméno, poštovní/fakturační adresu (včetně poštovního směrovacího čísla), kontaktní údaje, e-mailovou adresu, číslo kreditní karty nebo jiné údaje o platebních službách). Navíc k výše uvedeným osobním údajům mohou být při zadávání určitých zákaznických služeb (například při opravách produktů) shromažďovány údaje o vašich produktech (například sériové číslo produktu, číslo IMEI).
  3. Vaše jméno, kontaktní údaje, e-mailová adresa, pohlaví, datum narození, údaje o produktu (například sériové číslo produktu, číslo IMEI) a kopie faktury (v některých zemích vaše jméno, adresa a další osobní údaje mohou být zahrnuté na faktuře) při účasti v našich propagačních akcích nebo kampaních. Skutečné shromážděné položky vašich osobních údajů se mohou lišit dle charakteru příslušné události nebo kampaně. Navíc, pokud jste vítěz naší akce nebo kampaně, nebo pokud obdržíte od společnosti ASUS výhru či dárek, budete možná muset dodatečně poskytnout svou poštovní/kontaktní adresu (včetně poštovního směrovacího čísla) a osobní údaje pro daňové přiznání (např. adresa, číslo OP nebo číslo pasu a jeho kopii).
   Navíc k výše uvedeným osobním údajům budete možná muset poskytnout údaje o bankovním účtu, když se účastníte naší propagační akce o zpětném proplacení slevových částek.
  4. Pokud používáte naše produkty zaznamenávající váš zdravotní stav a kondici, shromažďujeme tyto údaje: váš věk, pohlaví, výšku, váhu, tělesnou teplotu, srdeční frekvenci, krevní tlak, pohyb břicha a určité údaje o vašich každodenních aktivitách, například váš krok, spálené kalorie, způsoby spánku a záznamy v deníku.
  5. Při používání produktů ASUS se mohou shromažďovat údaje o vašem produktu, jako je sériové číslo produktu, adresa IP, adresa MAC, číslo IMEI, číslo ID systému Android a další jedinečné identifikátory produktu.
  6. Vaše údaje o poloze spojené s produkty a službami společnosti ASUS, jako je váš GPS signál, data určující blízké přístupové body Wi-Fi a informace o buňce, země, město, časové pásmo, zeměpisná šířka, zeměpisná délka, nadmořská výška a přesnost souřadnic, rychlosti pohybu produktu, lokalita a nastavení jazyka na vašem produktu.
  7. Vaše hlasová, či video nahrávka, či psaný záznam vaší komunikace se společností ASUS (například prostřednictvím telefonního centra společnosti ASUS, pomocí portálu zákaznického servisu společnosti ASUS, při chatu s našimi servisními středisky, při vyplňování online formuláře na oficiálních stránkách společnosti ASUS a při e-mailové komunikaci se společností ASUS). Dále můžeme zaznamenávat váš obra pomocí bezpečnostních kamer při vaší návštěvě servisních stanic ASUS Royal Club a kanceláří ASUS. Kromě toho, pokud používáte naše produkty a služby založené na robotovi, můžeme shromažďovat hlasové pokyny a video záznamy, které mohou obsahovat obraz vašeho domácího prostředí. Výše uvedené hlasové, video a komunikační záznamy mohou obsahovat vaše osobní údaje.

  1.2 Způsob použití vašich osobních dat společností ASUS

  Vaše osobní údaje můžeme použít pro níže uvedené účely:

  1. Pro posouzení a vylepšení produktů a služeb společnosti ASUS.
  2. Získání zpětné vazby od zákazníků a následné analýze uživatelských zkušeností za účelem vývoje a hodnocení nových produktů a služeb.
  3. Pro proces registrace na členském účtu ASUS a získání uživatelských zkušeností produktů a služeb ASUS spojených s členským účtem ASUS (například registrace produktů a služeb ve fórech ASUS).
  4. Při doručování služeb (například doručení dokladu o koupi nebo faktuře), aktualizaci softwaru a technických upozorněních na zakoupené produkty a služby společnosti ASUS.
  5. Při naplnění všech odběrů, ke kterým jste se přihlásili, včetně eDM nebo informačních bulletinů společnosti ASUS, které zajišťují vaši plnou informovanost o nejnovějších zprávách, propagačních akcích a nadcházejících akcích společnosti ASUS. Tyto služby můžete kdykoli bezplatně zrušit.
  6. Pro zasílání důležitých upozornění, například sdělení o změnách našich podmínek a zásad. Vzhledem k významu takové komunikace je takové zasílání povinné a nelze se z něj odhlásit.
  7. Pro ověření vaší totožnosti, doručení položek a odměn propagačních akcí a kampaní, za účelem kontaktu v záležitostech týkajících se propagace nebo kampaně, pro poskytnutí zpětných slev v hotovosti, pro daňové účely, poskytnutí služeb souvisejících s výše uvedeným včetně zajištění pojištění, pokud je vyžadováno při účasti v propagační akci nebo soutěží.
  8. Pro asistenci při nahrávání, analýze, úpravě a ukládání dat, včetně údajů o Vašem těle, denních aktivitách a výsledcích činností vypočítaných z výše uvedených údajů. Navíc vás budeme podporovat při editaci a přístupu k datům a výsledkům činnosti, když tyto údaje sdílíte s rodinou, opatrovateli, či zdravotníky.
  9. Pro poskytnutí služeb zákaznické podpory (např. Pro splnění požadavků na opravu produktů a odpovědí na vaše dotazy), za účelem průzkumu péče o zákazníky a spokojenosti zákazníků, pro analýzu zkušeností uživatelů a ochranu vašich práv a zájmů a řízení přístupu. Při vašem kontaktu společnosti ASUS a při vaší návštěvě servisního střediska ASUS Royal Club a kanceláře ASUS můžeme shromáždit vaše záznamy o hlasu, videu a komunikaci. Dále pak můžeme shromažďovat záznamy o hlasu a videu, které napomáhají produktům a službám ASUS založených na robotovi při zajištění konkrétní lokality na základě Vaší žádosti.
  10. Poskytovat vám personalizované marketingové služby, například pomocí reklamních souborů cookies třetích stran, které nabízejí marketingovou komunikaci a reklamu, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat, nebo doporučení ohledně služeb, o které byste mohli mít zájem, na základě vašeho používání produktů a služeb společnosti ASUS.
  11. Jakékoli jiné účely s vaším předchozím souhlasem.

  1.3 Shromažďovaná anonymní data a jejich využití společností ASUS

  Anonymní údaje jsou data, která vás nemohou přímo či nepřímo identifikovat, jako je například model produktu, verze softwaru a datum faktury. Používáte-li produkty a služby společnosti ASUS, můžeme od vás shromáždit následující anonymní údaje a tyto shromážděné anonymní údaje použít pro jakékoli účely. Kromě toho, pokud jsou s výše uvedenými osobními údaji spojeny následující anonymní údaje, za těchto okolností budeme tyto anonymní údaje považovat za osobní údaje a tyto anonymní údaje ochráníme při zachování stejné úrovně ochrany jako u osobních údajů.

  1. Všechna zaznamenaná data spojená s produkty a službami společnosti ASUS, jako je název modelu produktu, název produktu, název značky, název výrobce, číslo součásti, typ a verze hardwaru (například procesor a základní deska) a operační systém, výchozí nastavení, čas aktivace, data aktualizace firmwaru (například způsob provádění aktualizace firmwaru, datum aktualizace a výsledek aktualizace), velikost paměti a úložiště, data týkající se paměti pouze pro čtení (ROM) (například typ, verze , stahování otisků prstů a sestavení popisu ROM), rozlišení kamery, barvu produktu, telekomunikace a síť, kterou používáte k připojení k našim produktům a službám, stav sítě, data protokolu telefonního čísla, stav pohotovosti, historie a záznamy chybových hlášení, nastavení jazyka a nastavení jazyka pro prohlížeč, diagnostiku a využití, způsob používání, verzi systému GPS a Wi-Fi, stav systému (například stav použití baterie, CPU a paměť RAM) a místní čas.
  2. Vaše údaje o aplikaci spojené s používáním a interakcí s aplikacemi a softwarem společnosti ASUS, jako je název a verze aplikací a softwaru, doba instalace a odinstalace, doba přihlášení a odhlášení, frekvence a počet vašich použití, doba otevření a zavření aplikací a software, kategorie vašich preferovaných aplikací a softwaru, nastavení chování při používání, aktualizace verze a výsledek aktualizace.
  3. Vaše údaje o nákupu produktů a služeb společnosti ASUS (například datum nákupu a jméno prodejce), pokud požadujete určité služby zákaznické podpory (například služby opravy produktů) nebo se připojujete k našim propagačním akcím.


  2. Zachování osobních údajů

  Tento odstavec uvádí, jak dlouho společnost ASUS uchovává vaše osobní údaje.

  Vaše osobní údaje uchováme po dobu nezbytnou k naplnění účelu uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pokud není zákonem povoleno delší doba uchovávání údajů nebo je požadováno splnění dalších nezbytných účelů. Například pro účely spravování vztahů se zákazníky můžeme uchovávat vaše osobní údaje v přiměřené a odůvodnitelné lhůtě; abychom dodržovali daňové zákony nebo jiné zákony a předpisy, můžeme uchovávat vaše osobní údaje v období požadovaném těmito zákony a předpisy; pro naplnění vládních nařízení nebo nařízení soudních orgánů k účelům, jako je vyšetřování nebo soudní řízení, můžeme uchovat vaše osobní údaje po delší období jimi určené. Navíc, pokud si přejete stáhnout předchozí souhlas sběru vašich osobních údajů od společnosti ASUS, přestaneme sbírat osobní údaje na základě vašeho požadavku a uchováváme pouze ty vaše osobní údaje, které byly shromážděné předtím, než jste podali tuto žádost.


  3. Komu může společnost ASUS poskytnout vaše osobní údaje

  Tento odstavec vysvětluje, za jakých okolností a podmínek může společnost ASUS sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami.

  Vaše osobní údaje nebudou podstoupeny žádné třetí straně za jiných než následujících výjimek:

  3.1 Váš souhlas

  • Vaše osobní údaje podstoupíme nebo sdělíme třetím stranám pouze s vaším předchozím souhlasem.

  3.2 Obchodní partneři

  • Můžeme zveřejňovat částečná a anonymní data našim obchodním partnerům, například obchodním partnerům, kteří poskytují analýzy dat nebo reklamy a marketingové komunikace založené na částečných a anonymních datech prostřednictvím reklamních souborů cookies třetích stran.

  3.3 Poskytovatelé služeb

  • Můžeme zveřejňovat a sdílet nezbytné položky vašich osobních údajů s našimi poskytovateli služeb, kteří poskytují služby pro nás nebo v našem zastoupení, např. marketingové agentury, které nám pomáhají posílat marketingovou komunikaci a organizovat marketingové akce/kampaně, společnosti pro přepravu zásilek, které vám dopravují servisované nebo zakoupené produkty, poskytovatele platebních služeb, které zpracovávají fakturaci, a poskytovatelé služeb zákazníkům nabízející služby zákaznické podpory (například služby opravy produktů, služby prostřednictvím telefonického centra ASUS a portálu zákaznického servisu společnosti ASUS). Tito poskytovatelé služeb budou používat vaše osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny a k předem jasně stanovenému účelu. ASUS zajišťuje, že všichni naši poskytovatelé služeb striktně dodržují zásady ochrany osobních údajů.

  3.4 Pro právní, ochranné a bezpečnostní účely

  Můžeme zveřejňovat nebo sdílet nezbytné položky vašich osobních údajů s třetími stranami pro jeden z následujících právních nebo bezpečnostních účelů:

  • V rozsahu, který je vyžadován příslušnými zákony nebo nařízeními nebo příslušnými vládními nebo soudními orgány, nezbytný k vytvoření nebo zachování právní ochrany nebo obhajoby, nebo nezbytný k předcházení podvodům nebo jiným protiprávním činnostem.
  • Pro ochranu práva, majetku nebo bezpečnosti společnosti ASUS, poskytovatelů služeb, zákazníků nebo veřejnosti, podle potřeb nebo rozsahu povolených zákonem.


  4. Mezinárodní zpracování vašich osobních údajů

  Tento odstavec vysvětluje, v jakém rozsahu může společnost ASUS předávat vaše osobní údaje do různých zemí za předpokladu, že ASUS v těchto zemích dodržuje zákony a předpisy týkající se ochrany soukromí.

  Jste si vědomi a souhlasíte s tím, že v souladu s vaším souhlasem s poskytnutím osobních údajů společnosti ASUS, mohou být vaše osobní údaje přenášené, ukládané, používané a zpracovávané společností ASUS a dalším přidruženým subjektem či poskytovatelem služeb, kteří se mohou nacházet i v jiné zemi, než je vaše bydliště. Veškerý uvedený přenos, ukládání nebo zpracování vašich osobních údajů podléhá zásadám ochrany osobních údajů a platným zákonům o ochraně soukromí a ochraně osobních údajů.


  5. Cookies a podobné technologie

  Tento odstavec vysvětluje, jakým způsobem společnost ASUS a třetí strany používají soubory cookies a podobné technologie v produktech a službách společnosti ASUS a jak můžete spravovat nastavení souborů cookies.

  Společnost ASUS a partneři třetích stran používají soubory cookies (soubory cookies jsou malé textové soubory umístěné ve vašich produktech pro přizpůsobení uživatelských zkušeností s produkty a službami společnosti ASUS) a podobné technologie, jako jsou web beacons pro poskytnutí našich produktů a služeb. Pokud navštívíte některou z našich webových stránek pod doménou webových stránek společnosti ASUS (včetně mikrostránek a jazykových verzí určité země či oblasti), mohou tyto webové stránky společnosti ASUS používat některé nebo všechny z následujících souborů cookies a podobných technologií.
  Téměř všechna data shromážděná prostřednictvím souborů cookies budou uložena pouze ve vašich produktech, aniž by byla přenášena společnosti ASUS. Pouze ve velmi výjimečných a omezených okolnostech mohou být vaše data shromážděná prostřednictvím souborů cookies a sdílena se společností ASUS. Když například zakoupíte naše produkty v ASUS Store, můžeme pomocí souborů cookies sledovat vaši IP adresu při přihlašování a při zadávání objednávky v ASUS Store, abychom tak ověřili, že uživatel, který objednávku zadá, je ten, kdo se přihlásí v ASUS Store pro zajištění bezpečného online nákupu.


  5.1 Jak používáme soubory Cookies

  1. Za účelem vylepšení a zdokonalení vašich online zkušenosti používáme následující soubory cookies, které jsou nezbytné pro produkty a služby společnosti ASUS:

  Funkce Příklad
  Ověření a registrace Cookies používáme k ukládání jedinečného registračního čísla a údajů o ověření vašich produktů. Soubory cookies umožňují navštěvovat a přesouvat se mezi jednotlivými stránkami produktů a služeb společnosti ASUS, aniž byste se museli znovu přihlašovat k dalším návštěvám, jako jsou aticket cookies poskytované společností ASUS.
  Uložení předvoleb a nastavení Cookies používáme k zachování vašich nastavení a předvoleb ve vašich zařízeních, jako je váš preferovaný jazyk, umístění nebo písma; ukládáním nastavení do souborů cookies není nutné znovu použít vaše preference a nastavení pokaždé, když navštívíte naše produkty a služby, jako jsou current_site cookies a soubory EntryPage cookies poskytované společností ASUS.
  Funkce vstupu uživatele Cookies používáme k dočasnému ukládání dat, která vkládáte k produktům a službám společnosti ASUS, jako jsou count cookies poskytované společností ASUS. Například během vašich nákupů prostřednictvím obchodu ASUS Store, vám tyto soubory cookies pomohou si zapamatovat produkt a množství, na které kliknete, a údaje, které vložíte.
  Bezpečnost Cookies používáme k ochraně vašich aktivit při online nákupech, jako jsou soubory ip_address cookies poskytované společností ASUS. Pro výše uvedený účel, když si zakoupíte naše produkty prostřednictvím ASUS Store, můžeme ukládat adresy IP v ASUSu, aby nám pomohli ověřit, že uživatel, který objednávku ukládá na ASUS Store, je totožný s uživatelem, který se přihlašuje k ASUS Store.
  Funkce vyvažování zatížení Používáme cookies pro funkci vyvažování zátěže, abychom vám poskytli stabilní zážitky při prohlížení našich webových stránek, jako jsou například BIGipServerNew cookies poskytované společností ASUS.

  2. Pro účely analýzy a poskytnutí personalizovaných reklamních služeb a dalších funkcí používáme následující soubory cookies k optimalizaci vašich zkušeností s používáním produktů a služeb společnosti ASUS:

  Funkce Příklad
  Analýza Cookies používáme k určování počtu a délky vaší návštěvy na produktových stránkách a službách společnosti ASUS, jakož i které části nebo funkce, které nejvíce navštěvujete. Tato data nám pomáhají analyzovat výkon a provoz produktů a služeb společnosti ASUS s cílem zlepšit výkon a vyvíjet nové funkce, nástroje a služby, jako jsou MIGO cookies poskytované společností MIGO Corp., Google Tag Manager cookies and Google Analytics cookies poskytované společností Google Inc. Pro výše uvedené účely při prohlížení našich webových stránek můžeme v ASUS ukládat vaše osobní údaje, jako je IP adresa a vaše členské ASUS ID, prostřednictvím výše uvedených souborů cookies MIGO.
  Cílení a reklama Cookies používáme k shromažďování údajů o vašem používání produktů a služeb společnosti ASUS a k identifikaci vašich zájmů, jako jsou reklamy, které jste prohlíželi.
  Tento druh souborů cookies se také používá k omezení počtu zobrazení reklamy a pomáhají měřit efektivitu reklamních kampaní. ASUS umísťuje soubory cookies pomocí služeb reklamních kampaní, jako je například Hubrus DSP dodávaný společností Hubrus, soubory cookies Google AdWords a soubory cookies Google Double Click poskytované společností Google Inc. Sběr datových souborů cookies se používá pouze mezi společností ASUS a poskytovateli reklamních služeb a kampaní.
  Sledujte videa YouTube vloženého na naše webové stránky Soubory cookies používáme také proto, abychom pomohli vkládat videa YouTube na naše webové stránky. Díky takovým souborům cookies poskytovaných společností Google Inc. můžete sledovat videa YouTube vložená na naše webové stránky.  5.2 Jak spravovat nastavení souborů cookies

  1. Vezměte prosím na vědomí, že můžete konfigurovat nastavení souborů cookies tím, že v nastavení vašeho nainstalovaného prohlížeče můžete přijmout, zablokovat nebo odstranit některé nebo všechny soubory cookies (například soubory cookies třetích stran).
  2. V některých zemích při vaší první návštěvě stránek stránkách ASUS můžeme krátce představit pravidla, jak používáme soubory cookies v banneru umístěném na horní straně takových stránek společnosti ASUS. Můžete si svobodně zvolit přijetí nebo zablokování výše uvedených souborů cookies třetí stranou prostřednictvím tohoto banneru.
  3. Pokud se rozhodnete blokovat soubory cookies, pravděpodobně nebudete moci používat všechny funkce produktů a služeb společnosti ASUS.
  4. Funkce nastavení souborů cookies se mohou lišit v závislosti na typu a verzi prohlížeče, který instalujete. Snažíme se o následující seznam běžných a široce používaných typů prohlížečů. Můžete se obrátit na následující odkaz pro lepší přehlednost, jak ovládat nastavení souborů cookies prostřednictvím takových prohlížečů (Obsah na následujícím odkazu je v angličtině. Pro snadnější čtení si můžete vybrat odpovídající jazykovou verzi). Pokud nepoužijete žádný z následujících prohlížečů nebo obsah v následujícím odkazu je odebrán nebo není přístupný, přečtěte si další informace o těchto prohlášeních o ochraně osobních údajů nebo o stránkách podpory. Můžete se také obrátit na https://www.aboutcookies.org/ (Obsah na následujícím odkazu je v angličtině.) který uvádí, jak spravovat nastavení cookies prostřednictvím různých prohlížečů.  5.3 Web Beacons

  Web beacon je často transparentní grafický obrázek GIF nebo PNG 1x1 (pixel), který je implementován na webových stránkách nebo v e-mailu pro měření efektivity kampaní. ASUS nebo naši poskytovatelé služeb mohou používat web beacons, aby zjistili, zda navštívíte některé stránky nebo kliknete na odkazy v produktech a službách společnosti ASUS. Web beacons můžeme implementovat v naší marketingové komunikaci, jako jsou eDM nebo informační bulletiny ASUS, abychom věděli, na který komunikační obsah jste klikli nebo přečetli. Data z web beacons budeme využíváme k vylepšení našich webových stránek a produktů a služeb společnosti ASUS.  6. Odkazy třetích stran v produktech a službách společnosti ASUS

  Tento odstavec vysvětluje, že pokud navštívíte jakékoli odkazy nebo používáte jakékoliv služby poskytované třetími stranami, vždy se prosím obraťte na prohlášení týkající se ochrany soukromí vydaná těmito třetími stranami.

  Produkty a služby společnosti ASUS mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Uvědomte si prosím, že společnost ASUS není zodpovědná za bezpečnost, postupy ochrany osobních údajů a materiály těchto webových stránek třetích stran. Doporučujeme, abyste si byli vědomi, že pokud opouštíte naše webové stránky, doporučujeme si pečlivě přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů těchto třetích stran. Naše zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na produkty a služby společnosti ASUS.


  7. Bezpečnost

  Tento odstavec uvádí, jakým způsobem společnost ASUS chrání vaše osobní údaje a poskytuje návrhy, jak chránit vaše osobní údaje na vaší straně.

  Přijímáme bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením. Provádíme interní přezkumy našich postupů shromažďování, ukládání a zpracování dat a technických a organizačních bezpečnostních opatření, jakož i fyzických bezpečnostních opatření k ochraně před neoprávněným přístupem k systémům, kde ukládáme vaše osobní údaje. Přenos osobních dat mezi různými pobočkami společnosti ASUS a jejích přidružených subjektů probíhá prostřednictvím zabezpečené širokopásmové sítě. Pokud nám poskytnete své osobní údaje, vaše osobní údaje jsou chráněny jak online, tak i offline. ASUS však nemůže zaručit dokonalou bezpečnost na internetu. Chcete-li chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, doporučujeme:


  7.1 Chcete-li například vhodně chránit váš účet člena ASUS:

  1. Použití alfanumerických hesel při registraci účtu ASUS.
  2. Použití vlastního účtu a hesla pro přihlášení do účtu ASUS. Jste také výlučně a zcela zodpovědní za zabezpečení důvěrnosti vašeho účtu a hesla a za veškeré činnosti, které se vyskytují pod vaším účtem člena ASUS.
  3. Pravidelná obměna vašeho hesla účtu ASUS.
  4. Pokud zjistíte, že název účtu či heslo vašeho účtu ASUS bylo zneužito, okamžitě se na nás obraťte. ASUS může pozastavit nebo ukončit oprávnění k přihlášení vašeho účtu člena ASUS s tímto názvem nebo heslem k účtu (nebo jeho částí) a odstranit vaše osobní údaje týkající se vašeho účtu ASUS.

  7.2 Aktualizujte své produkty a používejte nejnovější dostupné aktualizace zabezpečení pro váš software a použijte takové nástroje, jako jsou skenery viru nebo spywaru.

  7.3 Pokud zjistíte technickou zranitelnost týkající se produktů a služeb společnosti ASUS, neváhejte nás kontaktovat na privacy@asus.com  8. Jak spravovat osobní údaje

  Tento odstavec uvádí, že pokud máte jakékoli dotazy nebo žádosti o vaše osobní údaje shromážděné firmou ASUS, můžete se přihlásit k “účtu ASUS” nebo spravovat nastavení týkající se ochrany soukromí na konkrétních produktech a službách společnosti ASUS, které používáte. Také můžete nás kontaktovat prostřednictvím portálu “Požadavek zákazníka na osobní údaje” na oficiálních stránkách společnosti ASUS nebo e-mailem na adrese privacy@asus.com.

  8.1 Členský účet ASUS

  1. Pro zajištění poskytnutí odpovídajících produktů a služeb společností ASUS prosím uveďte pod svým členským účtem ASUS své skutečné, přesné, aktuální a úplné osobní údaje.
  2. Údaje zadané ve svém členském účtu ASUS můžete zobrazit a změnit tak, že se přihlásíte do členského účtu a údaje či nastavení změníte dle své potřeby.
  3. Chcete-li se přihlásit nebo odhlásit ze služeb ASUS eDM a upozornění na novinky, nejnovější produkty a služby společnosti ASUS, můžete změnit nastavení přihlášením do účtu ASUS nejděte “Přihlásit” v levém sloupci vyberte “ANO” nebo “NE”. Pokud vyberete “NE” pro odhlášení, prosím mějte na paměti, že tento proces může zabrat až dva pracovní dny.

  8.2 Produkty a služby ASUS

  Pokud používáte produkty či služby společnosti ASUS, máte možnost volby povolit nebo zakázat sdílení osobních údajů se společností ASUS prostřednictvím nastavení souvisejících s ochranou osobních údajů v těchto konkrétních produktech a službách společnosti ASUS.


  8.3 Nastavení cookies (viz “Jak spravovat nastavení souborů cookies”  “Cookies a podobné technologie” v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.)

  1. Nastavení cookies ve svém prohlížeči můžete spravovat prostřednictvím prohlížeče, který máte nainstalovaný, abyste mohli kdykoli přijmout, zablokovat nebo smazat některé nebo všechny soubory cookies (například cookies třetích stran) nebo přijmout další nastavení.
  2. Pokud si nepřejete, aby vám společnost ASUS poskytovala personalizované marketingové služby a inzerci prostřednictvím souborů cookies třetích stran, můžete kdykoli zablokovat nebo smazat soubory cookies těchto třetích stran prostřednictvím prohlížeče.

  8.4 Obraťte se na společnost ASUS ohledně správy vašich osobních údajů

  Pokud máte jakékoli dotazy či požadavky týkající se vašich osobních údajů na vašem členském účtu ASUS nebo jiných osobních údajů shromážděných společností ASUS jako žádost o přístup, opravu, stahování, blokování, smazání, zamítnutí společnosti ASUS za použití některých nebo všech vašich osobních údajů (například můžete nás kontaktovat, pokud se domníváte, že společnost ASUS může neoprávněně shromažďovat a používat vaše osobní údaje) a omezit společnosti ASUS používání vašich osobních údajů za určitých okolností (např. pokud si nepřejete, aby vaše osobní údaje byly analyzovány) můžete nás kdykoli kontaktovat prostřednictvím portálu “Požadavek zákazníka na osobní údaje” na oficiálních stránkách společnosti ASUS nebo e-mailem na adrese privacy@asus.com

  Pokud jste souhlasili s tím, že společnost ASUS shromažďuje vaše osobní údaje prostřednictvím produktů a služeb společnosti ASUS, můžete kdykoli svobodně odvolat tento svůj souhlas tím, že změníte nastavení týkající se ochrany soukromí v konkrétních produktech a službách společnosti ASUS (viz 8.2 v těchto zásadách ochrany osobních údajů). Společnost ASUS zastaví shromažďování vašich osobních údajů a uchová pouze údaje shromážděné před podáním této žádosti o stažení.


  8.5 Kdykoli používáte produkty a služby společnosti ASUS, snažíme se zachovat správnost vašich osobních údajů a chránit vaše osobní údaje před jakýmkoli náhodným nebo škodlivým zničením. Vašim požadavkům ohledně vašich osobních údajů se budeme snažit vyhovět, pravděpodobně však nebudeme schopni splnit výše uvedené požadavky v jedné z následujících situací:

  1. Dle požadavků nebo povolení patřičných zákonů o aplikaci;
  2. Pro legitimní obchodní účely;
  3. Neodůvodnitelně se opakující požadavky, které vyžadují nepřiměřené technické úsilí a zdroje, například vývoj nového systému nebo zásadní změnu stávajících postupů;
  4. Při potenciálním ohrožení soukromí ostatních;


  9. Ochrana osobních údajů nezletilých

  Tento odstavec vysvětluje, že pro ochranu soukromí nezletilých, pokud jste nezletilý, požádejte o souhlas vašich rodičů (nebo zákonného zástupce) dříve, než poskytnete své osobní údaje společnosti ASUS. Pokud by vaše rodiče (nebo zákonný zástupce) chtěli spravovat vaše osobní údaje, může nás kontaktovat prostřednictvím rozhraní “Požadavek zákazníka na osobní údaje” na oficiálních stránkách společnosti ASUS nebo e-mailem na adrese privacy@asus.com

  Vědomě nezískáváme osobní údaje od dítěte mladšího šestnácti (16) let nebo ekvivalentního minimálního věku v příslušné jurisdikci bez souhlasu rodičů. Žádáme rodiče (nebo zákonné zástupce), aby se při používání produktů a služeb ASUS aktivně podíleli na on-line aktivitách a zájmech dítěte.
  Pokud jste dítě, požádejte o souhlas rodičů před použitím produktů a služeb společnosti ASUS. Vaše osobní údaje můžete předat pouze s rodičovským souhlasem (nebo zákonným zástupcem). Vaši rodiče (nebo zákonný zástupce) nás mohou kontaktovat prostřednictvím “Požadavek zákazníka na osobní údaje” na oficiálních stránkách společnosti ASUS nebo e-mailem na adrese privacy@asus.com za účelem odvolání nebo zrušení jakéhokoli předchozího souhlasu, požadavku na přístup, opravu, stažení, blokování, odstranění. Například nás vaši rodiče (nebo zákonný zástupce) mohou kontaktovat, pokud se domnívají, že společnost ASUS neoprávněně shromažďuje a používá vaše osobní údaje. Mohou tak omezit používání vašich osobních údajů v rámci některých okolností (např. vaši rodiče (nebo zákonný zástupce) nás mohou kdykoli kontaktovat, pokud si nepřejí, aby vaše osobní údaje byly analyzovány).


  10. Citlivé osobní údaje

  Společnost ASUS vás nikdy nebude žádat o poskytnutí citlivých osobních údajů, jako jsou údaje o vašem lékařském nebo zdravotním záznamu, politické, náboženské nebo filozofické víře, trestné činy (údajné nebo spáchané), trestné odsouzení, rasový nebo etnický původ, členství v odborových organizacích, orientaci, sexuální historii, chování nebo genetická data. Taková citlivá osobní data nám za žádných okolností neposkytujte.


  11. Změny zásad ochrany osobních údajů společnosti ASUS

  Pravidla ochrany osobních údajů se postupem času mohou změnit. Velmi proto doporučujeme pravidelně kontrolovat zásady ochrany soukromí zveřejněné na našich webových stránkách. Přístup nebo používání našich produktů a služeb po aktualizaci zásad ochrany osobních údajů bude společnost ASUS považovat za souhlas s dodržováním zásad ochrany osobních údajů, včetně veškerých aktualizací. Nejnovější verze zásad ochrany osobních údajů bude vždy k dispozici na této stránce; upozorníme vás na významné změny, jako je upozornění prostřednictvím e-mailu. Můžete vždy zkontrolovat "aktualizovaný čas" v dolní části nejnovější verze zásad ochrany osobních údajů.


  12. Kontakt

  Pokud máte jakékoli dotazy, žádosti, připomínky nebo stížnosti týkající se zásad ochrany osobních údajů nebo pokud se domníváte, že společnost ASUS nedodržuje zásady ochrany soukromí, neváhejte nás kontaktovat. Pokud se domníváte, že se náležitě nezabýváme otázkami souvisejícími s vašimi osobními údaji shromážděnými společností ASUS, uvědomte si, že máte právo podat stížnost u orgánů státní správy, které se zabývají ochranou osobních údajů ve vaší zemi.
  ASUSTeK COMPUTER INC.

  Příjemce: Výbor pro ochranu osobních údajů
  Adresa: 15, Li-Te Rd., Taipei 112, Tchaj-wan
  Email: privacy@asus.com
  Aktualizováno 23. května 2018 Výborem pro ochranu osobních údajů společnosti ASUS