Vigtig information

ASUS Batteriinformationscenter

Seneste opdatering : 2020/12/09

Batteriets levetid vil afhænge af omgivelsestemperaturen, luftfugtighed og brugsmønster for notebooken.

 1. Batteriets kapacitet falder typisk lineært med dets opladninger.
 2. Lithium-ion-batteriet (Li-ion) har typisk en levetid på 300-500 opladninger. Med moderat brug kan Lithium-ion-batteriet forventes at kunne levere omkring 80% af deres oprindelige kapacitet efter 300 opladninger eller omkring et års brug.
 3. Højere eller lavere omgivelsestemperaturer under drift kan medføre et kapacitetstab på 60% eller mere efter et tilsvarende antal opladninger.
 4. Andre faktorer kan påvirke batteriets levetid som f.eks. systemdesign, notebookmodel samt operativsystemets indstillinger for strømstyring. Omgivelsestemperaturen samt antallet af gange, batteriet aflades og genoplades helt, påvirker også batteriets ydeevne.
 5. Batteriets afladningshastighed på en notebook er direkte afhængig af indstillingerne for strømstyring samt af hvilke programmer, der kører. Processorintensive programmer som f.eks. grafikprogrammer, animation, gaming og videoafspilning bruger mere strøm end almindelige kontorprogrammer.
1. Fjern batteriet fra notebooken og tag strømadapteren ud af stikkontakten, når notebooken ikke skal bruges i mere end 2 uger. Da batteriet vil aflade med tiden under opbevaring, skal det oplades hver 3. måned for at forlænge dets levetid, da det ellers ikke kan holde på strømmen fremover. 2. Batteriet bør opbevares ved temperaturer mellem 10℃ og 30℃. Du skal tænke på, at notebookens interne temperatur er højere end den udvendige. En temperatur udenfor dette interval vil forringe batteriets ydeevne. Bruges batteriet ved en højere temperatur, forøges risikoen for en batterieksplosion.
3. Batteriet har typisk en levetid på 300-500 opladninger under normal brug og driftbetingelser. Bruger du en notebook ved højere eller lavere temperaturer, påvirker det det samlede antal mulige opladninger af batteriet, og dermed dets levetid. 4. Opbevar ikke batteriet fugtigt eller koldt! Fugt eller kolde omgivelser kan forøge afladningshastigheden. De kemiske stoffer i batteriet kan nedbrydes, når de udsættes for lave temperaturer. Omvendt er der risiko for eksplosion, hvis batteriet udsættes for meget høje temperaturer.
5. Undgå at koble strømadapteren til og fra for ofte, da det kan afkorte batteriets levetid. 6. Anbring ikke notebooken eller batteriet nær radiator, brændeovn, komfur eller andre varmekilder. Temperaturer over 60℃ kan få batteriet til at eksplodere, lække kemikalier eller gå i brand.
 1. ASUS Power4Gear (Super Hybrid Engine) giver dig 4 strømstyringstilstande til forskellige situationer. Når systemet skifter til DC-tilstand, vil ASUS Power4Gear automatisk skifte til en batterisparetilstand for at forlænge batteriets levetid.

  Du kan også gøre følgende:

  • Skru ned for skærmlysstyrken.
  • Begræns processorens (CPU'ens) ydeevne ved at justere rullelinjen fra "Maksimal processortilstand" til "Minimal processortilstand". Reduceres processoraktiviteten, kan strømforbruget tilsvarende reduceres.*
  • Sluk for enheder/hardwarekomponenter, der ikke er i brug.
  • Aktiver automatisk strømbesparelsesindstillingen (skru ned for skærmlysstyrken, sluk for skærmen, sæt i dvale) for at reducere strømforbruget.

  Ændres processortilstande, vil det påvirke systemets ydeevne. ASUS foreslår, at du bruger standardindstillingerne for hver strømtilstand.

 2. Sluk for trådløse enheder ( Fn + F2 )
  Hvis du kun kører programmer, der ikke behøver adgang til nettet, som f.eks. tekstbehandling, kan du slukke for dit trådløse netværkskort, Bluetooth eller 3G-kort for at reducere strømforbruget.
 3. Sluk for andre programmer og tilbehør Du kan slukke for programmer eller tilbehør, som du ikke bruger for øjeblikket. Slukker eller deaktiverer du unødvendige programmer eller komponenter, kan det reducere strømforbruget og forlænge batteritiden.

 1. ASUS garanti på batteri gælder under følgende vilkår og betingelser.
  • Hvis batteriet er under garantien og forårsager, at Notebooken pludseligt tænder eller slukker eller forhindrer systemet i at tænde, vil ASUS udskifte det defekte batteri med et nyt.
  • Asus vil erstatte et batteri under følgende betingelser: (a) Batteriet kan ikke oplades (b) Notebooken kan ikke registrere, at batteriet er tilsluttet (c) System beder eller advarer brugeren gentagne gange om at udskifte batteriet (d) Indikatoren for batteriopladning blinker unormalt.
 2. Undtagelser fra denne begrænsede garantiservice
  • Normalt tab af batterikapacitet med tiden på grund af normal brug.
  • Produktet er manipuleret, repareret og/eller modificeret af ikke-autoriseret personale.
  • Manglende evne til at fremskaffe købsbevis, eller garantiseglet er brudt eller ændret. For at kunne benytte sig af den begrænsede garanti skal du opbevare dit købsbevis og må ikke fjerne garantiseglet på produktet.
  • Elektroniske komponenter viser tegn på rust eller oxidation på grund af fugt eller intern lækage.
  • Misbrug eller forsømmelighed.
 1. Lithium-Ion-batterier

  Lithium-Ion-batterier (Li-Ion) bruger anodematerialer, herunder metallisk lithium eller lithiumforbindelser samt en fast elektrolyt. Lithium-Ion-batterier giver en høj spænding, har lang levetid og en høj opladelighed. De er lette, forurener ikke og er ikke belastet af hukommelseseffekter ved ufuldstændige afladninger. De kan hurtigt genoplades og bruges med en intelligent batterioplader, mens den stadig opretholder en høj energitæthed. Lithium-Ion-batterier bruges i produkter som f.eks. mobiltelefoner og laptops.

 2. Lithium-polymer-batteriet

  Lithium-polymer-batteriet er for øjeblikket det mest anvendte batteri på markedet. Fordelen ved det er en højere energitæthed samt en batteripakke, der kan være lille, tynd, let og billig. Lithium-polymer-batterier kan formes frit med mange forskellige kapaciteter, og de kan være så tynde som 0,5 mm. De har dobbelt så høj kapacitet som et lithium-ion-batteri i samme størrelse. Lithium-polymer-batterier findes for øjeblikket i mobiltelefoner, laptops og tablet-computere.

Den eksklusive SuperBatt-teknologi bruger ASUS Smart Charging-algoritmen til at forlænge levetiden for notebookens batteri. Mens almindelige batterier nedbrydes med tiden og kun kan genoplades til lavere niveauer for hver opladning, giver SuperBatt op til 70% opladning efter 1.000 opladninger - tre gange mere end normale batterier.

* ASUS SuperBatt kun på K45, K55, K75 og K95.

Test-funktion Kapacitet efter antal opladninger
300 opladninger 1.000 opladninger
Normal opladning af andre mærker 80%~70% N/A
Smart Charge-batteri ~90% ~70%