Kasutustingimused / Privaatsuspoliitika

  Privaatsuspoliitika  ASUSTeK COMPUTER INC. ja sellega seotud üksused (edaspidi “ASUS”, “meie/me”) kannavad hoolt teie privaatsuse kaitsmise eest. Me järgime kõiki privaatsuse kaitsmise ja isiklike andmete kasutamise kohta kehtivaid seaduseid. ASUS privaatsuspoliitika, koos kõiksugu privaatsuse kohta käivate teadete ja avaldustega, mis sisaldavad lisateavet konkreetsete ASUS toodete või teenuste kohta, mida kasutate (edaspidi Privaatsuspoliitika), annab ülevaate teie andmete kogumise, kasutamise ja kaitsmise kohta ASUS toodete ja võrgus ning väljaspool võrku pakutavate teenuste kohta. Privaatsuspoliitikas on kirjas, kellega on meil õigus vastavat teavet jagada.

  Kui te olete laps, siis on teil õigus ASUS toodete kasutamisele ja ligipääsule vaid lapsevanema (või hooldaja) loal, kui too on lugenud ja nõustunud meie privaatsuspoliitikaga ning nõustunud jagama teie isiklikke andmeid ASUS ettevõttega.

  1. Andmed, mida ASUS kogub ja kuidas ASUS sääraseid andmeid kasutab

  Paragrahvis tutvustatakse, millist informatsiooni ASUS võib teie kohta koguda ja kuidas ASUS neid andmeid läbi ASUS toodete ja teenuste võib kasutada.

  Kui kasutate ASUS tooteid ja teenuseid (näiteks ASUS arvutid, tarkvara, ametlikud veebileheküljed ja klienditoe teenused), võib meil vaja minna mõningaid teie isiklikke andmeid.
  Järgnevalt anname ülevaate selle kohta, milliseid isiklikke andmeid ASUS võib koguda ning millisel viisil ASUS neid andmeid võib kasutada. Palume tähele panna, et kogume kindlaid osi teie isiklikest andmetest vaid sihtotstarbelistel põhjustel, põhinedes nendele ASUS toodetele ja teenustele, mida reaalselt kasutate. Pöörame tähelepanu ka sellele, et kogutud andmed varieeruvad ka vastavalt toodete ja teenuste iseloomule. Mõnes riigis tuleb vääratel eesmärkidel laste isikuandmete kogumise vältimiseks lisada oma vanus või oma vanemate (või eestkojastja) kontaktandmed, et saaksime teie vanema või eestkostja nõusoleku. ASUS toodete või teenuste kasutamisel võime koguda järgnevat anonüümset informatsiooni, mille kaudu ei ole võimalik teid otseselt ega kaudselt identifitseerida.
  Teil ei ole kohustust ASUS tooteid ja teenuseid kasutades meiega oma isiklikke andmeid jagada. Siiski, kui otsustate meiega mitte oma isiklikke andmeid jagada, siis ei ole meil võimalik pakkuda teile ASUS tooteid ja teenuseid, mis vastavad just teie isiklikele vajadustele.

  1.1 Isiklikud andmed, mida ASUS kogub

  Isiklike andmete all peetakse silmas kõiksugu informatsiooni, mille kaudu on võimalik teid otseselt või kaudselt identifitseerida, näiteks teie nimi, e-posti aadress ja IP-aadress. ASUS võib teie eelneva loaga koguda järgnevaid isiklikke andmeid:
  1. Teie kehtiv ja täpne registreerimisinfo, sealhulgas teie e-posti aadress, elukohariik ja vanus (nüüd vajalik vaid mõningates riikides), mille sisestate ASUS Member liikmeks registreerides. Kui kasutate sisselogimiseks mõnd sotsiaalmeedia kanalit (näiteks Facebook või Google), siis võib vastav sotsiaalmeedia kanali haldaja (Facebook Inc. või Google Inc.) jagada mõningaid teie isiklikke andmeid, mis on seotud vastava sotsiaalmeedia kontoga (näiteks e-posti aadress, nimi, hüüdnimi ja sünnipäev) vastavalt teie nõusolekule. Lisaks, kui logite oma ASUS Member kontole sisse (Juhend: Minge ASUS ametlikule veebilehele http://www.asus.com →vajutage paremal üleval servas “LOGIN” →sisestage e-posti aadress ja salasõna, millega ASUS Member konto registreerisite →leidke oma andmed “ASUS Account” alt), siis saate lisada või muuta oma isiklikke andmeid ASUS Member kontol (näiteks pilt, sugu, aadress ja amet) ning nautida ASUS teenuseid ja tooteid, mis on seotud teie ASUS Member kontoga (näiteks toote seerianumber, artiklid ja pildid, mis on üles laetud ASUS foorumitesse ning võivad sisaldada teie isiklikke andmeid).
  2. Teie nimi, postiaadress (sealhulgas postiindeks), kontaktandmed, e-posti aadress, krediitkaardi või muu makseviisi andmed, kui sooritate mõne meie toote ostu (näiteks ostes ASUS poest ASUS tooteid) või kasutate mõnd tasulist teenust. Lisaks eelpool mainitud isiklikele andmetele võidakse koguda andmeid ka teie soetatud toote kohta (näiteks toote seerianumber või IMEI number), kui soovite kasutada mõnd kindlat klienditeenust (näiteks parandusteenus).
  3. Teie nimi, kontaktandmed, e-posti aadress, sugu, sünnipäev, tooteinfo (näiteks toote seerianumber ja IMEI number) ja koopia teie arvest (mõnes riigis võivad arvel olla kirjas teie nimi, aadress ja muud isiklikud andmed), kui võtate osa mõnest meie kampaaniast või üritusest. Tegelikult kogutavad andmed sõltuvad vastavast sündmusest või kampaaniast. Kui juhtute olema mõne meie sündmuse või kampaania võitja või olete loosiga võitnud mõne ASUS toote, siis on vajalik teie postiaadress (sealhulgas ka postiindeks) ja isiklikud andmed maksudeklaratsiooni jaoks (näiteks registreeritud elukoha aadress, isikukood või dokumendi number ja selle koopia).
   Lisaks ülalpool mainitud isiklikele andmetele võib olla vajalik ka informatsioon teie pangakonto kohta, kui osalete mõnel vastaval üritusel.
  4. Teie vanus, sugu, pikkus, kaal, kehatemperatuur, südame löögikiirus, vererõhk, kõhu liikumine ning informatsioon teatud igapäevaste tegevuste kohta, näiteks sammude arv päevas, põletatud kalorite kogus, unemustrid ja päevikute sissekanded, kui kasutate mõnd meie tervisega seotud toodet või teenust.
  5. Teie tooteinfo, näiteks toote seerianumber, IP-aadress, MAC-aadress, IMEI-number, Androidi ID-number ja muud unikaalsed viisid toote identifitseerimiseks võivad olla kogutud ASUS tooteid kasutades.
  6. Teie asukohainfo, mis on seotud ASUS toodete ja teenustega, näiteks GPS-signaal, info lähedalasuvate WIFI-signaalide kohta, asukohariik, linn, ajavöönd, laius- ning pikkuskraadid, kõrgus merepinnast ja täpsed koordinaadid toote asukoha kohta, toote kiirus ja liikumissuund, tootel seadistatud riik ja keel.
  7. Teie hääl, videod, salvestused suhtlusest ASUS ettevõttega (näiteks, helistades ASUS kõnekeskusesse, kasutades ASUS klienditeenindusportaali vestlemiseks ASUSEGA, täites ASUS veebilehel mõnd avaldust ja saates ASUSele e-kirju). Lisaks võime salvestada turvakaamerate abil teie pildi, kui külastate ASUS Royal Club paranduspunkte või ASUS esindusi. Kui kasutate meie robotitel põhinevaid tooteid ja teenuseid, siis võime salvestada teie hääljuhised ja videopilte, mis sisaldavad pilte teie kodusest keskkonnast. Ülalpool mainitud hääl-, video- ja suhtlussalvestused võivad sisaldada teie isiklikke andmeid.

  1.2 Kuidas ASUS kasutab teie isiklikke andmeid

  Võime kasutada teie isiklikke andmeid järgnevatel eesmärkidel:
  1. ASUS toodete hindamiseks ja arendamiseks.
  2. Saamaks klientidelt tagasisidet ja analüüsimaks kasutajakogemusi uute toodete ja teenuste arendamise ja hindamise eesmärgil.
  3. ASUS Member konto registreeringu lõpetamiseks ja ASUS toodete ja teenuste täielikuks kogemiseks, mis on seotud ASUS Member kontoga (näiteks toote registreerimine ja teenused ASUS foorumites).
  4. Kohaletoimetamisteenuste jaoks (näiteks ostu kinnituse või arve saatmiseks), tarkvara uuenduste ja tehniliste teadaannete saatmiseks, mis on seotud ASUS toodete ja teenuste ostmisega.
  5. Tellimuste töötlemiseks, millega oled nõustunud, sealhulgas ASUS eDM-id või uudiskirjad, et hoida sind kursis värskeimate ASUS uudiste, reklaamide ja tulevaste sündmustega. Võite sellest teenusest igal ajal tasuta loobuda.
  6. Oluliste teadete saatmiseks, näiteks muudatused meie tingimustes ja poliitikas. Tegemist on oluliste teadetega ning seetõttu ei ole nendest loobumine võimalik.
  7. Teie isiku kinnitamiseks, kampaaniainfo ja auhindade edastamiseks, teiega ühenduse võtmiseks seoses kampaanias või sündmusel osalemisega, rahatagastamise tagamiseks, maksude deklareerimiseks ja transporditeenuse pakkumiseks ning kindlustuse pakkumiseks, kui see osutub vajalikuks meie sündmustest või võistlustest osavõtmiseks.
  8. Teie abistamiseks andmete salvestamisel, analüüsimisel, muutmisel ja andmete salvestamisel, sealhulgas andmed teie keha, igapäevaste tegevuste ja tulemuste kohta, mis on arvutatud vastavalt ülalpool mainitud andmetele. Toetame teid andmete ja tulemuste muutmisel, kui jagate seda informatsiooni oma perekonna, hooldajate ja tervishoiutöötajatega.
  9. Teile klienditoe pakkumiseks (näiteks toodete remonditeenuse pakkumiseks ja küsimustele vastamiseks), kliendirahulolu uuringute jaoks ning teie õiguste ja huvide kaitseks võime koguda salvestisi teie häälest, videotest ja suhtlusest, kui võtate ühendust ASUS klienditoega, külastate ASUS Royal Club paranduspunkte ja ASUS esindusi. Võime koguda andmeid teie hääle ja videote kohta, et muuta paremaks robotitel põhinevaid tooteid ja teenuseid, mis saabuvad teie poolt soovitud sihtpunkti.
  10. Pakkumaks teile isiklikumaid turundusteenuseid, näiteks kasutades kolmandate osapoolte poolt pakutavaid reklaamküpsiseid, et pakkuda teile turunduskommunikatsiooni ja reklaame, mis meie arvates teid huvitada võiksid või soovitada teile teenuseid, mis võiksid teile huvi pakkuda vastavalt teie senisele ASUS toodete ja teenuste kasutamisele.
  11. Teisteks eesmärkideks, mille jaoks olete eelnevalt loa andnud.

  1.3 Anonüümsed andmed, mida ASUS kogub ja kuidas ASUS sääraseid andmeid kasutab

  Anonüümsed andmed on sellised andmed, mille kaudu ei saa teie isikut tuvastada ei otseselt ega kaudselt, näiteks toote mudel, tarkvara versioon ja arve kuupäev. Kasutades ASUS tooteid ja teenuseid, võime koguda järgnevaid anonüümseid andmeid ning kasutada neid kõiksugustel eesmärkidel. Siiski, kui järgnevad anonüümsed andmed on kuidagi seotud teie eelpool nimetatud isiklike andmetega, siis sellisel juhul kohtleme neid andmeid kui isiklikke andmeid ja kaitseme selliseid anonüümseid andmeid isiklike andmetega samadel tingimustel.
  1. Teie sisselogimisandmed, mis on seotud ASUS toodete või teenustega, näiteks tootemudeli nimetus, toote nimetus, brändi nimetus, tootja nimetus, osa number, riistvara tüüp ja version (näiteks CPU ja emaplaat) ja operatsioonisüsteem, tootjapoolsed seadistused, aktiveerimisaeg, püsivara värskendamise andmed (näiteks püsivara värskendamise läbiviimise meetod, värskendamise kuupäev ja tulemus), mäluruum, Read-Only Memory (ROM) andmed (näiteks tüüp, versioon, ROMi ehitatud sõrmejälg ja kirjeldus), kaamera resolutsioon, toote värvitoon, telekommunikatsiooni pakett ja võrk, mida kasutate meie toodete ja teenuste ühendamiseks, võrgu staatus, telefonside logiinfo, ootel oleku staatus, kokkujooksmiste ajalugu, eelistatud liides, brauseri eelistatud tüüp, versioon ja keeleseaded, diagnoosimis- ja kasutamisandmed, teie kasutamisharjumused, GPS-versioon ja Wi-Fi, süsteemi staatus (näiteks akukasutus, CPU ja RAM) ning kohalik aeg.
  2. Teie rakenduste andmed, mis on seotud ASUS rakenduste ja tarkvara kasutamisega, näiteks rakenduste ja tarkvara nimi ja versioon, paigaldamise ja eemaldamise aeg, sisse- ja väljalogimise aeg, kasutamissagedus ja numbrid, rakenduste ja tarkvara avamise ja sulgemise aeg, eelistatud rakenduste ja tarkvara kategooria, käitumisharjumuste seaded, värskenduse versioon ja tulemus.
  3. Teie ASUS toodete ja teenuste ostude info (näiteks ostu kuupäev ja edasimüüja nimetus), kui soovite teatud klienditoe teenuseid kasutada (näiteks toote parandamise teenused) või soovite meie üritustega liituda.

  2. Teie isiklike andmete säilitamine

  Selles paragrahvis selgitatakse, kui kaua ASUS teie isiklikke andmeid säilitab.

  Me säilitame teie isiklikke andmeid perioodil, mis on vajalik, et täita Privaatsuspoliitikas välja toodud eesmärkide säilitamiseks, välja arvatud juhul, kui pikem säilitamisaeg on seadusega lubatud või on vajalik teiste eesmärkide täitmiseks. Näiteks kliendisuhete haldamise eesmärgil võime säilitada teie andmeid mõistliku ajaperioodi jooksul, lisaks võime säilitada teie andmeid ajaperioodi jooksul, mis on nõutud maksuseaduse või muude seaduste ja regulatsioonidega. Valitsuse või kohtuvõimu nõudmisel võime säilitada teie andmeid pikema perioodi jooksul. Juhul kui soovite, et ASUS enam teie andmeid ei koguks, siis lõpetame teie nõudmisel teie isiklike andmete kogumise ja säilitame vaid andmed, mis on kogutud enne säärase nõudmise esitamist.

  3. Kellega ASUS teie isiklikke andmeid jagab

  See paragrahv selgitab, et ASUS võib teie isiklikke andmeid kolmandate osapooltega jagada vaid piiratud oludes ja eesmärkidel.

  Teie isiklikke andmeid ei avaldata kolmandatele osapooltele välja arvatud järgmistel juhtudel:

  3.1 Teie nõusolek

  • Jagame teie isiklikke andmeid kolmandate osapooltega vaid teie eelneval nõusolekul.

  3.2 Äripartnerid

  • Võime avaldada töödeldud ja anonüümseid andmeid oma äripartneritele, näiteks äripartneritele, kes pakuvad andmeanalüüsi teenuseid või reklaami- ja turundusteenuseid põhinedes teie töödeldud ja anonüümsetele andmetele läbi kolmandate osapoolte reklaamiküpsiste.

  3.3 Teenusepakkujad

  • Võime avaldada ja jagada teie isiklikke andmeid osaliselt teenusepakkujatega, kes pakuvad teenuseid meie nimel, näiteks turundusagentuurid, kes abistavad meid turunduskampaaniates, ettevõtetega, kes edastavad teile parandatud ja ostetud tooteid, ettevõtetega, kes tegelevad maksete ning arveldamisega. Lisaks ettevõtetega, kes tegelevad klienditoe teenustega (parandusteenused, ASUS kõnekeskus ja ASUS veebipõhine klienditeenindus). Need teenusepakkujad kasutavad teie isiklikke andmeid vastavalt meiepoolsetele juhistele ning ainult vastavate eesmärkide ulatuses, ASUS kinnitab, et kõik meie teenusepakkujad peavad rangelt kinni Privaatsuspoliitikast.

  3.4 Juriidilised, kaitse- ja turvalisuseesmärgid

  Võime avaldada või jagada osa teie isiklikest andmetest kolmandate osapooltega ühel järgnevatest juriidilistest või turvalisuse eesmärkidest:
  • Kohaldatavate seaduste, määruste või pädevate valitsus- või õigusasutuste poolt nõutud ulatuses, mis on vajalik juriidilise nõude kehtestamiseks või on vajalik pettuse või muude ebaseaduslike tegevuste ennetamiseks.
  • ASUS ettevõtte, meie teenusepakkujate ja klientide õiguste, vara või turvalisuse kaitseks vastavalt seaduse nõuetele.

  4. Teie isiklike andmete piiriülene töötlemine

  Selles paragrahvis selgitatakse, kuidas ASUS võib viia teie isiklikud andmed erinevatesse riikidesse vastavalt nende riikide privaatsust sätestavate seaduste ja määruste tingimustel.

  Te saate aru ja mõistate, et nõustudes jagama meiega oma isiklikke andmeid, võivad teie isiklikud andmed olla liikunud, hoiustatud, kasutatud või töödeldud ASUS ettevõtte ja selle sidusettevõtete poolt, kes võivad asuda erinevates riikides. Kõik eelpool mainitud isiklike andmete ülekanded, hoiustamised ja töötlemised viiakse läbi vastavalt Privaatsuspoliitikale ning isikuandmeid kaitsvatele seadustele.

  5. Küpsised ja sarnased tehnoloogiad

  Selles paragrahvis selgitatakse, kuidas ASUS ja kolmandad osapooled kasutavad küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid ASUS toodetes ja teenustes ning kuidas teie saate nende küpsiste seadeid hallata.

  ASUS ja meie kolmanda osapoolena toimivad partnerid kasutavad küpsiseid (küpsised on väikesed tekstifailid, mis on paigutatud teie toodetesse ASUS toodete ja teenuste kasutamise isiklikumaks muutmiseks) ja sarnaseid tehnoloogiaid nagu veebimajakad, pakkumaks teile meie tooteid ja teenuseid. Kui külastate üht meie veebilehtedest ASUS veebilehe domeeni all (sealhulgas ka mikrosaidid ja mõne konkreetse riigi/piirkonna versioon), võib säärane ASUS leht kasutada mõnd või kõiki järgnevatest küpsistest ja sarnastest tehnoloogiatest.
  Peaaegu kõik andmed, mida küpsiste abil kogutakse säilitatakse ainult teie seadmes, mitte ei edastata ASUS ettevõttele. Küpsiste abil kogutud andmed võidakse edastada ASUS ettevõttele vaid väga piiratud juhtudel. Näiteks, ostes toote ASUS poest, võime kasutada küpsiseid, et koguda andmeid teie IP-aadressi kohta nii sisselogimisel ja tellimuse esitamisel ASUS poes, et teha turvalise ostu sooritamise nimel kindlaks, et kasutaja, kes tellimuse esitab on sama isik, kes kes logib sisse ASUS poe lehele.

  5.1 Kuidas me küpsiseid kasutame

  1. Teie kasutajakogemuse meeldivaks muutmisel kasutame järgnevaid küpsiseid, mis on vajalikud ASUS toodete ja teenuste jaoks:

  Funktsioon Näide
  Registreerumine ja autentimine Kasutame küpsiseid teie unikaalse registreerimise ID-numbri ja autentimise andmete hoiustamiseks teie seadmetes. Küpsised võimaldavad teil ASUS seadmes külastada ja liikuda lehelt lehele ilma korduvalt sisse logimata, näiteks aticket küpsised ASUS poolt.
  Teie eelistuste ja seadete hoiustamine Kasutame küpsiseid teie seadete ja eelistuste hoiustamiseks teie seadmetes, näiteks eelistatud keel, asukoht või font. Salvestades selle info küpsistesse, ei ole vaja iga kord oma eelistusi uuesti sätestada, näiteks kasutades current_site küpsiseid ja ASUS EntryPage küpsiseid.
  Kasutaja sisendfunktsioon Kasutame küpsiseid, et ajutiselt hoiustada andmeid, mida sisestate oma ASUS seadmetesse ja teenustesse, näiteks ASUS loendurküpsised. Näiteks aitavad sellised küpsised sind ostlemisel ASUS poes, need aitavad teil mäletada toodet ja kogust, millele vajutad ja mille andmed sisestad.
  Turvalisus Kasutame küpsiseid veebipõhiste ostude turvalisemaks muutmisel, näiteks ASUS ip_address küpsised. Eelpool mainitud põhjusel, kui sooritad ostu ASUS poes, siis säilitame sinu IP-aadressi, et saaksime kindlaks teha kas kasutaja, kes esitab poes tellimuse, on sama isik, kes logis sisse ASUS poodi.
  Koormuse tasakaalustamise funktsioon Kasutame küpsiseid koormuse tasakaalustamiseks, et pakkuda teile stabiilset sirvimiskogemust meie veebilehtedel, näiteks ASUS BIGipServerNew küpsis.

  2. Analüütilistel põhjustel ja teile personaalse reklaamikogemuse ja teiste funktsioonide pakkumiseks kasutame järgnevaid küpsiseid, et optimeerida teie kogemust ASUS tooteid ja teenuseid kasutades:

  Funktsioon Näide
  Analüütika Me kasutame küpsiseid, et loendada ja mõõta teie külastust ASUS toodetel ja teenustel ning vaadelda, millele keskendute oma külastusel kõige enam. Säärane info aitab meil analüüsida ASUS toodete ja teenuste toimimist ja arendada uusi rakendusi, funktsioone ja teenuseid, sellega tegelevad näiteks MIGO Corp. küpsised, Google Tag Manager küpsised ja Google Inc. Google Analytics küpsised. Eelpool mainitud põhjustel võime salvestada teie isiklikke andmeid nagu IP-aadress ja teie ASUS Member ID MIGO küpsiste abil.
  Sihtrühmad ja reklaam Me kasutame küpsiseid kogumaks infot teie ASUS seadmete ja teenuste kasutamise kohta, et teha kindlaks teie huvid, näiteks info selle kohta, milliseid reklaame olete vaadanud.
  Neid küpsiseid kasutatakse ka selleks, et reguleerida, mitu korda te üht reklaami näete ning mõõtmaks reklaamikampaaniate tõhusust. ASUS kasutab reklaamikampaaniate teenuste küpsiseid nagu Hubruse Hubrus DSP,Google Inc. Google AdWords küpsised ja Google Double Click küpsised. Küpsiste poolt kogutud andmeid kasutatakse vaid ettevõtte ASUS ja reklaamiagentuuride vahel.
  Meie veebilehtedel olevate YouTube´I videote vaatamine Kasutame küpsiste abi, et sisestada meie veebilehtedele YouTube videod. Tänu Google Inc. küpsistele saate vaadata meie veebilehtedel YouTube´i videoid.


  5.2 Kuidas hallata küpsiste sätteid

  1. Rõhutame, et te saate seadistada küpsiseid oma installeeritud veebilehitsejas, selleks peate valima, kas lubate või blokeerite ja kustutate kõik küpsised või ainult mõningad (näiteks kolmandate osapoolte küpsised).
  2. On riike, kus esmakordselt ASUS veebilehte sirvides näete ribareklaamil lühikest tutvustust selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame. Selle kaudu on teil võimalik nõustuda või keelduda kolmandate osapoolte küpsistest.
  3. Kui otsustate need küpsised blokeerida, siis ei pruugi teil olla võimalik kasutada kõiki ASUS toodete ja teenuste funktsioone.
  4. Küpsiste seadete funktsioonid võivad varieeruda sõltuvalt teie poolt installeeritud veebilehitseja tüübist ja versioonist. Üritame teha nimekirja laialtlevinud veebilehitseja tüüpidest. Võite külastada allolevaid linke, et saada parem ülevaade selle kohta, kuidas läbi sääraste veebilehitsejate oma küpsiste sätteid paremini kontrollida (Järgnevate linkide sisu on ingliskeelne. Lihtsamaks lugemiseks leidke palun keelevalik ning valige sealt endale meelepärane keel). Lisaks, kui te ei kasuta ühtki järgnevaist veebilehitsejatest või kui järgnevate linkide sisu on eemaldatud või ligipääsmatu, siis külastage palun edasise informatsiooni saamiseks nende veebilehitsejate privaatsusega seotud lehekülgi. Võite vaadata ka https://www.aboutcookies.org/ (selle lehe sisu on inglese keeles), kus selgitatakse, kuidas hallata oma küpsiste seadeid läbi erinevate veebilehitsejate.


  5.3 Veebimajakad

  Veebimajakas on tihtipeale läbipaistev graafiline 1x1 (pikslit) GIF või PNG kujutis, mida rakendatakse veebilehtedel või e-posti teel, et mõõta kampaaniate tõhusust. ASUS või meie teenusepakkujad võivad kasutada veebimajakaid, et saada informatsiooni selle kohta, milliseid lehekülgi te külastate või kas kasutate ASUS toodete ja teenustega seotud linke. Võime rakendada veebimajakaid oma turunduskommunikatsioonis, näiteks eDMs või ASUS uudiskirjades, et saada teada, milliseid reklaame olete lugenud või vaadanud. Kasutame veebimajakatelt saadud informatsiooni oma veebilehtede ja ASUS toodete ning teenuste paremaks muutmisel.

  6. Kolmandate osapoolte lingid ASUS toodetes ja teenustes

  Selles paragrahvis selgitatakse, et külastades kolmandate osapoolte linke või kasutades nende teenuseid, siis tuleks alati vaadata kolmandate osapoolte poolt koostatud privaatsustingimusi.

  ASUS tooted ja teenused võivad sisaldada linke kolmandate osapoolte veebilehtedele. Pange tähele, et ASUS ei vastuta nende lehtede turvalisuse, privaatsusseadete ja materjalide eest. Julgustame teid olema sellest teadlikud, kui lahkute meie veebilehelt ning hoolikalt lugema nende kolmandate osapoolte poolt koostatud privaatsusseadeid. Käesolev Privaatsuspoliitika kehtib vaid ASUS toodetele ja teenustele.

  7. Turvalisus

  Selles paragrahvis selgitatakse, kuidas ASUS kaitseb teie isiklikke andmeid ning antakse mõned soovitused selle kohta, kuidas saaksite ise oma isiklikke andmeid paremini kaitsta.

  Kasutame ettevaatusabinõusid, et kaitsta teie isiklikke andmeid volitamata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Viime läbi sisemisi kontrolle oma andmete kogumise, hoiustamise ja töötlemise kohta ning kontrollime ka tehnilisi ja organisatoorseid turvameetmeid, samuti füüsilisi turvameetmeid, et tagada turvalisus süsteemidele, kus teie isiklikke andmeid hoitakse. Isikuandmete edastamine ASUS ettevõtte ja selle erinevate esindusüksuste vahel toimub läbi turvatud laivõrgu kaudu. Edastades oma andmed meieni, on see kaitstud nii võrgus kui ka võrgust väljas. Siiski ei saa ASUS garanteerida internetis ideaalset turvalisust. Oma andmete kaitsmiseks soovitame teil:

  7.1 Kaitsta oma ASUS Member kontot, näiteks:

  1. Kasutada tähenumbrilisi salasõnu, kui registreerute ASUS Member kontole.
  2. Kasutada isiklikku nime ja salasõna, et ASUS Member kontole sisse logida. Samuti olete ainuisikuliselt vastutav oma kasutajanime ja parooli konfidentsiaalsuse hoidmise eest ning kõikide toimingute eest, mis leiavad asset teie ASUS Member kontol.
  3. Vahetada oma ASUS Member konto salasõna regulaarselt.
  4. Võtta meiega viivitamatult ühendust, kui avastate, et teie ASUS Member konto kasutajanime/parooli on õigusvastaselt kasutatud. ASUS saab seejärel keelata ligipääsu teie ASUS Member kontole sellise kasutajanime/parooliga (või ühega neist) ning eemaldada kõik teie isikuandmed, mis on seotud ASUS Member kontoga.

  7.2 Hoida oma seadmeid ajakohasena, kasutades selleks uusimaid saadaolevaid turvalisuse värskendusi teie tarkvara jaoks ning kasutada tööriistu viiruste ja pahavara skaneerimiseks.

  7.3 Juhul kui avastate tehnilise vea/nõrga koha, mis võib mõjutada ASUS tooteid ja teenuseid, siis võtke meiega julgelt ühendust aadressil privacy@asus.com


  8. Kuidas hoolitseda oma isikuandmete eest

  Selles paragrahvis selgitatakse, et kui teil on küsimusi või nõudmisi seoses oma isiklike andmetega, mida ASUS kogub, siis saate sisse logida oma ASUS kontole või hallata konkreetse ASUS seadme või teenuse privaatsusseadeid. Võite meiega ühendust võtta meie ametlikul veebilehel, vajutades selleks “Saada meile kiri” või saates e-kirja aadressil privacy@asus.com.

  8.1 ASUS Member konto

  1. Palun pange ASUS Member kontole kirja oma tõelised, täpsed ja kehtivad andmed, et ASUS saaks pakkuda teile vastavaid ASUS tooteid ja teenuseid.
  2. Teil on võimalik oma andmeid vaadata ja muuta, kui logite sisse ASUS Member kontole ja muudata oma konto andmeid.
  3. Kui soovite tellida või loobuda ASUS eDM ja ASUS uudistest, tootetutvustustest ja teenustest, siis saate muuta seadeid logides sisse oma ASUS Member kontole →leidke “Subscribe” vasakust veerust →valige “YES” või “NO”. Kui valisite “NO” loobumise jaoks, siis võtke arvesse, et selle protsessiga võib minna kuni kaks tööpäeva.

  8.2 ASUS tooted ja teenused

  Teil on õigus valida, kas jagate oma isiklikke andmeid ASUS ettevõttega, selleks saate oma ASUS seadmes ja teenustes igal ajal avada privaatsusseaded.

  8.3 Küpsiste sätted (Vt selles Privaatsuspoliitikas “Kuidas hallata küpsiste sätteid” →“Küpsised ja sarnased tehnoloogiad”.)

  1. Küpsiste sätteid saate hallata läbi teie poolt kasutatava veebilehitseja, mille kaudu saate küpsistega nõustuda, neid blokeerida või kustutada neist mõningad või kõik (näiteks kolmandate osapoolte küpsised) või muuta seadeid igal ajal.
  2. Kui te ei soovi, et ASUS saadab teile personaalseid reklaame läbi kolmandate osapoolte küpsiste, siis võite need igal ajal oma veebilehitsejas blokeerida või kustutada.

  8.4 Oma isiklike andmete haldamiseks võtke ASUS ettevõttega ühendust

  Ühendust saate võtta läbi “Saada meile kiri” liidese ametlikul ASUS veebilehel või e-posti kaudu aadressil privacy@asus.com kui teil on nõudmisi ja soovitusi oma isiklike andmete kohta ASUS Member kontol või muude ASUS poolt kogutud andmete kohta, nagu näiteks ettepanekud oma andmete ligipääsu, paranduste, allalaadimiste, blokeerimise, kustutamise või kasutamise kohta ASUS poolt (võite meiega ühendust võtta, kui arvate, et ASUS võib teie isiklikke andmeid valesti koguda ja kasutada) ja keelata meil mõnel tingimusel teie isiklikke andmeid kasutamast (näiteks võite meiega ühendust võtta, kui te ei soovi, et teie andmeid analüüsitakse).

  Kui olete andnud nõusoleku oma isiklike andmete kogumiseks ASUS toodete ja teenuste poolt, siis on teil õigus oma nõusolek tagasi võtta, selleks saate muuta privaatsussätteid konkreetses ASUS seadmes või teenuses (vt ka punkt 8.2 käesolevas Privaatsuspoliitikas) või saates oma loobumisnõude meil. Lõpetame teie andmete kogumise ja säilitame vaid andmed, mis on kogutud enne loobumisnõuet.

  8.5 Kui kasutate ASUS tooteid ja teenuseid, siis püüame säilitada teie isiklike andmete täpsuse ja kaitsta teie isiklikke andmeid kõiksugu juhusliku või pahatahtliku hävitamise eest. Võtame kuulda teie palveid seoses teie isiklike andmete kasutamisega, kuid siiski võib juhtuda, et me ei saa täita teie soove ühel või mitmel järgneval põhjusel:

  1. Nagu on nõutud või lubatud rakenduseeskirjades;
  2. Õiguslikel ärilistel eesmärkidel;
  3. Ebaratsionaalsed korduvad nõuded, mis vajavad suurt tehnilist pingutust ja ressursse. Näiteks uue süsteemi arendamine või täielikult praeguse süsteemi muutmist;
  4. Võimalikud riskid teiste privaatsusele.

  9. Laste privaatsus

  Selles paragrahvis selgitatakse, et laste privaatsuse kaitsmiseks tuleb lapsel küsida oma vanemate (või eestkostja) luba enne oma isikuandmete edastamist. Lisaks, kui vanematel (või eestkostjal) on soov neid isikuandmeid hallata, võib ta meiega ühendust võtta läbi “Saada meile kiri” liidese ASUS ametlikul veebilehel või e-posti kaudu aadressil privacy@asus.com

  Me ei kogu tahtlikult andmeid lastelt, kes on nooremad kui kuusteist (16) eluaastat või võrdväärses miinimumvanuses kehtivas seadustikus, ilma lapsevanema nõusolekuta. Julgustame lapsevanemaid (või eestkostjat) aktiivselt osalema lapse võrgupõhistes tegevustes ja huvides, kui ta kasutab ASUS tooteid ja teenuseid.
  Kui te olete laps, siis palun küsige enne ASUS toodete või teenuste kasutamist oma vanematelt luba. Oma isiklikke andmeid võite meile edastada vaid lapsevanema (või eestkostja) nõusolekul. Teie vanemad (või eestkostja) saab meiega ühendust võtta ASUS ametlikult veebilehel liidesel “Saada meile kiri” või e-posti teel aadressil privacy@asus.com, et tühistada või tagasi võtta eelnevalt antud nõusolek, ligipääsuluba, parandus, allalaadimine, blokeering, kustutamine ASUS poolt seoses osade või kõigi teie isiklike andmetega (näiteks võib teie vanem ühendust võtta, kui ta leiab, et ASUS kasutab või kogub teie isiklikke andmeid valesti) ning võib mõningatel juhtudel keelata meil teie isiklike andmete kasutamine (näiteks ei soovi ta, et teie isiklikke andmeid analüüsitakse).

  10. Delikaatsed isikuandmed

  ASUS ei palu teil kunagi jagada delikaatseid isikuandmeid nagu näiteks meditsiiniline informatsioon, tervisekaardid, poliitilised, usulised või filosoofilised uskumused, õigusrikkumised (väidetavad või toime pandud), kriminaalne minevik, etniline päritolu või rass, liikmelisus ametiühingutes, seksuaalne orientatsioon, seksuaalne minevik, käitumuslik või geneetiline informatsioon. Palun hoiduge selliste delikaatsete isikuandmete levitamisest.

  11. Muutused ASUS Privaatsuspoliitikas

  Me võime aeg-ajalt Privaatsuspoliitikat muuta, soovitame teil mõnikord üle vaadata Privaatsuspoliitika, mis on üleval meie veebilehtedel. Kui Privaatsuspoliitikat on uuendatud ja te kasutate ASUS tooteid ja teenuseid, siis võtab ASUS seda kui nõusolekut meie Privaatsuspoliitikale, sealhulgas ka kõigile uuendustele. Kõige uuem versioon Privaatsuspoliitikast on alati sel lehel kättesaadav, suuremate muutuste korral tuleb teile selle kohta e-posti peale teade. Uuendamise aega saate kontrollida hetkel kehtiva Privaatsuspoliitika alläärest.

  12. Kuidas meiega ühendust võtta

  Kui teil esineb nõudmisi, küsimusi, kommentaare või kaebusi meie Privaatsuspoliitika kohta või kui te usute, et ASUS ei ole käitunud vastavalt Privaatsuspoliitikale, siis võtke meiega ühendust. Kui te arvate, et me ei tegele teie isikuandmeid puudutava probleemiga õiglaselt, siis on teil õigus esitada kaebus vastava riigivõimu asutusele, mis tegeleb isiklike andmete kaitsmisega teie riigis.
  ASUSTeK COMPUTER INC.

  Attn: Personal Data Protection Committee
  Aadress: 15, Li-Te Rd., Taipei 112, Taiwan
  Email: privacy@asus.com
  Uuendatud 23. mail, 2018 ASUS Isikuandmete Kaitse Komitee poolt