註冊步驟說明

Thời gian bắt đầu: Từ ngày 15/05/2016 – 31/12/2016

Nội dung:
Kể từ ngày bắt đầu, khách hàng mua bo mạch chủ, card đồ họa, trong vòng 1 tháng kể từ ngày mua sản phẩm khách hàng đăng kí serial number và hóa đơn trên website chương trình, để kích hoạt 4 năm bảo hành (tính từ ngày trên hóa đơn). Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn đăng ký, chú thích rồi tiến hành đăng ký để không ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng.

* Áp dụng cho các NPP ở Viet Nam
* Chương trình này không kết hợp với các chương trình khác, nếu muốn tra cứu thông tin gia han bảo hành, tra cứu tại website chương trình

Cách thức tra cứu:
Đăng nhập vào trang web, thông tin đăng ký bảo hành hiển thị trong đăng ký chương trình

_____________________________________________________

Bước 1: đăng ký sản phẩm 

Đăng ký thành viên tại trang web thành viên Asus
https://account.asus.com/

Chọn nút đăng ký sản phẩm và điền các thông tin cần thiết

Đăng ký xong quay về trang chủ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Dùng mã số thành viên, mật mã đăng nhập,
nếu bạn không phải là thành viên [ nhấn vào đăng ký ]

 


[Thông báo Điều khoản Sử dụng] [Chính sách Riêng tư]