Podmínky a pravidla

Podmínky propagační akce Pick Your Best Game! 


Propagační akci - Pick Your Best Game ("Akce") pořádá společnost ASUSTeK Computer Inc. ("ASUS").  


1. Právní ujednání 


Podrobné informace o tom, jak se zapojit a získat herní kód v souvislosti s touto konkrétní propagační akcí, se řídí podmínkami užívání ASUS a zásadami ochrany osobních údajů společnosti ASUS, které jsou součástí podmínek propagační akce ("podmínky"). Účastí v propagační akci účastník souhlasí s těmito podmínkami. Společnost ASUS může kdykoli změnit Podmínky a další pravidla stanovená společností ASUS. Účastníci jsou povinni takové změny akceptovat. 


2. Doba trvání akce 


2-1. Akce začíná v 00:01 středoevropského času (dále jen "SEČ") dne 16.5.2022 a končí ve 23:59 SEČ dne 10.7.2022 (dále jen "období akce"). Produkt(y) v akci (příloha "Produkty v akci") je třeba zakoupit u jednoho z vybraných partnerů (příloha "Vybraní prodejci a partneři") během "Doby trvání akce" a v "Zemi, kde akce probíhá". 

Nárok lze uplatnit u všech nákupů u prodejců v "regionu, kde akce probíhá". 


Na faktuře/příjmovém dokladu účastníka musí být uvedeno datum nákupu a platná fakturační adresa. 


Veškeré produkty v akci (příloha "Akční produkty") musí být zakoupeny v období od 16.05.2022 do 10.07.2022 (SEČ) online nebo v obchodě v regionu, kde akce probíhá (příloha "Země a regiony, kde akce probíhá"). 


Období pro uplatnění kódu z herního kupónu ASUS začíná 30.05.2022 a končí 24.07 2022(CET). Období pro uplatnění tohoto kupónu k získání herního klíče na stránkách https://uk.gamesplanet.com/promo/ASUSMBQ22022 končí 24.10.2022 23:59 (CET).  


Kód herního kupónu ASUS zůstává v platnosti po dobu akce. 


3. Podmínky akce 


Zaměstnanci společnosti ASUS, zaměstnanci přidružených společností a/nebo partnerů společnosti ASUS nebo spolupracujících společností a agentur, prodejci, distributoři a jejich zaměstnanci/příbuzní jsou vyloučeni z účasti v akci. Kromě toho se této propagační akce nemohou účastnit ani firemní/komerční zákazníci. 


Účastníci musejí mít trvalý pobyt v některé ze “zemí, kde akce probíhá" a být považováni za dospělé podle zákonů země, ve které žijí. Účast v akci je zdarma. 


4. Pravidla 


Účastník musí zakoupit vybraný "produkt v akci" v "období akce" v "zemi, kde akce probíhá" u jednoho z vybraných partnerů a musí uplatnit svůj nárok v období od 00:01 ("SEČ) dne 30.05.2022 do 23:59 ("SEČ) dne 24.07.2022 prostřednictvím online formuláře společnosti ASUS, který naleznete zde: 

https://www.asus.com/events/promotions/cz/pickyourbestgame-cz/terms


Formulář je třeba vyplnit úplně a správně a uvést v něm osobní údaje, platnou fakturu od obchodníka (u kterého byl produkt v akci zakoupen) a sériové číslo produktu ASUS. 


Osobní údaje na faktuře (jméno, adresa) musejí odpovídat údajům v žádosti. Faktury musejí odpovídat místním zákonným požadavkům. 


Účast vyžaduje registraci uživatele na oficiálním účtu ASUS VIP. Registrační formulář najdete zde: https://account.asus.com/


Po přezkoumání oprávněnosti a schválení žádosti vám společnost ASUS zašle do 20 pracovních dnů e-mail s kódem herního kupónu ASUS. 


Pokud účastník v žádosti zadá špatnou e-mailovou adresu pro zaslání kódu herních kupónů ASUS, společnost ASUS není povinna zaslat e-mail znovu. 


5. Produkty v akci 


5. Produkty v akci

Je nutné zakoupit vybraný produkt/balíček uvedený na seznamu "produkty v akci". Propagační akce se nevztahuje na zapůjčené, pronajaté, předváděcí nebo použité výrobky. Dodací list, účtenka nebo potvrzení objednávky od prodejce (pozor při nákupu na internetu) nejsou dostatečným dokladem o nákupu.


Produkty, které jakýmkoli způsobem porušují duševní vlastnictví společnosti ASUS nebo jejích přidružených společností, jsou z propagace vyloučeny.


Každý účastník může během propagačního období uplatnit maximálně dva (2) produkty akce z odlišných produktových řad. Zjištěný pokus o uplatnění nároku na více než 2 produkty v akci může vést k diskvalifikaci všech souvisejících nároků v akci.


Pokud účastník produkt v akci vrátí, nárok na uplatnění žádosti zaniká. Již vyplacené nároky musí být společnosti ASUS vráceny, plus další manipulační poplatek ve výši 75,00 EUR. Vedle toho společnost ASUS podnikne právní kroky proti pokusům o podvod nebo zneužití.

Účastník musí nakupovat u prodejce v zemi svého trvalého bydliště.


6. Uplatnění žádosti 


Po podání žádosti obdrží účastník potvrzující e-mail. Po úspěšném vyřízení žádosti obdrží účastník kód herního kupónu ASUS. Proces posuzování může trvat až 20 pracovních dnů. 


V případě chybějícího nebo neplatného dokladu o koupi bude zákazník informován e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou během online registrace; zákazník má následně sedm (7) dní na zaslání platného dokladu o koupi. Pokud pořadatel neobdrží výše uvedené doklady do 7 dnů, bude žádost zamítnuta. Zákazník je povinen pravidelně kontrolovat všechny schránky, včetně složky SPAM, a ujistit se o přijetí všech sdělení. 


Pokud účastník neobdrží kód kupónu do 90 dnů od registrace, je jeho povinností kontaktovat tým podpory prostřednictvíme-mailovej adresy Promoakce_CZ_SK@asus.com , která se bude žádostí zabývat. 


7. Ceny v akci 


7-1.Kódy herních kupónů ASUS nejsou určeny k prodeji a jsou nepřenosné; jakékoli podvodné nebo hackerské chování bude považováno za vzdání se práva na získání herního klíče. Herní klíč bude k dispozici pouze v den vydání. Účastník bere na vědomí, že jakékoli otázky týkající se hry nebo licenční smlouvy s koncovým uživatelem jsou čistě záležitostí mezi účastníkem a společností Gamesplanet. Účastník může uplatnit kód herního kupónu ASUS prostřednictvím stránky https://uk.gamesplanet.com/promo/ASUSMBQ22022 a získat herní klíč do 24.10.2022 23:59 (CET). 


8. Předčasné ukončení 


Společnost ASUS si vyhrazuje právo kdykoli přerušit nebo ukončit propagační akci, a to po řádném oznámení a s desetidenním předstihem, pokud dojde k poruchám, narušení, podvodům, virům nebo podobným incidentům a pokud je ovlivněna správa, bezpečnost, spravedlnost, integrita nebo proces propagační akce. Pokud dojde k předčasnému ukončení propagační akce, nemohou být vzneseny jakékoli nároky na uplatnění kupónů. 


9. Ochrana osobních údajů 


Účastníci souhlasí s tím, aby společnost ASUS uchovávala jejich osobní údaje, jako jsou jména, adresy a další informace uvedené v online formuláři společnosti ASUS v rámci této propagační akce a podle zásad ochrany osobních údajů společnosti ASUS: http://www.asus.com/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy


Společnost ASUS se zavazuje chránit a respektovat vaše soukromí. Snažíme se dodržovat všechny platné zákony o ochraně soukromí a zabezpečení osobních údajů. Pokud si přejete vymazat své údaje nebo máte jakékoli dotazy týkající se vašich údajů uchovávaných společností ASUS, můžete se obrátit na společnost ASUS prostřednictvím stránky privacy@asus.com. Žádost bude následně zpracována. 


10. Souhlas 


Odesláním registračního formuláře účastník prohlašuje, že se seznámil s těmito podmínkami účasti a že s nimi souhlasí. Společnost ASUS si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit nebo opravit. Pokud účastník se změnou podmínek účasti nesouhlasí, může svou registraci stáhnout zasláním e-mailu na adresu e-mailovej adresy Promoakce_CZ_SK@asus.com, . Jakékoli vymáhání nároků právní cestou není možné. 


Jakékoli nároky na náhradu škody vůči společnosti ASUS a jejím zaměstnancům nebo zástupcům v souvislosti s propagací, ať už z jakéhokoli právního důvodu, jsou omezeny na případy úmyslu nebo hrubé nedbalosti v rozsahu povoleném zákonem. Podmínky i samotná účast v akci podléhají místním zákonům. Místem právní příslušnosti je Amsterdam v Nizozemsku.  


Příloha: 

Produkty v akci a žádost: 


I) Země a regiony, ve kterých akce probíhá 

Germany

Switzerland

France

Sweden

Finland

Norway

Denmark

Netherland

Belgium

Turkey

Italy

Greece

Spain

Portugal

Poland

Czech

Slovak

Romania

Bulgaria

Serbia

Slovenia

Croatia

Macedonia

Israel


II) Akční produkty

ROG MAXIMUS Z690 EXTREME GLACIAL

ROG MAXIMUS Z690 EXTREME

ROG MAXIMUS Z690 FORMULA

ROG MAXIMUS Z690 APEX

ROG MAXIMUS Z690 HERO

ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI

ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI

ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI

ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4

ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI

ROG STRIX Z690-G GAMING WIFI

TUF GAMING Z690-PLUS WIFI

TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

TUF GAMING Z690-PLUS

TUF GAMING Z690-PLUS D4

ROG MAXIMUS XIII EXTREME

ROG MAXIMUS XIII APEX

ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI

ROG STRIX Z590-I GAMING WIFI

TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

TUF GAMING Z590-PLUS

ROG STRIX B660-F GAMING WIFI

ROG STRIX B660-A GAMING WIFI

ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4

ROG STRIX B660-I GAMING WIFI

ROG STRIX B660-G GAMING WIFI

ROG STRIX B560-E GAMING WIFI

ROG STRIX B560-F GAMING WIFI

ROG STRIX B560-A GAMING WIFI

ROG STRIX B560-G GAMING WIFI

ROG STRIX B560-I GAMING WIFI

ROG CROSSHAIR VIII EXTREME

ROG CROSSHAIR VIII FORMULA

ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO

ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)

ROG CROSSHAIR VIII IMPACT

ROG STRIX X570-E GAMING WIFI II

ROG STRIX X570-E GAMING

ROG STRIX X570-F GAMING

ROG STRIX X570-I GAMING

TUF GAMING X570-PRO WIFI II

TUF GAMING X570-PRO (WI-FI)

TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

TUF GAMING X570-PLUS

ROG STRIX B550-XE GAMING WIFI

ROG STRIX B550-E GAMING

ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI)

ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II

ROG STRIX B550-F GAMING

ROG STRIX B550-A GAMING

ROG STRIX B550-I GAMING

TUF GAMING B550-PRO

TUF GAMING B550-PLUS WIFI II

TUF GAMING B550-PLUS

TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI)

TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II

TUF GAMING B550M-PLUS

TUF GAMING B550M-E WIFI

TUF GAMING B550M-E

ROG Fusion II 500

ROG Fusion II 300

ROG CETRA TRUE WIRELESS

ROG CHAKRAM X

ROG STRIX FLARE II Animate

ROG STRIX FLARE II/NXBN/NO/PBT

ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe

ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe

ROG RYUJIN 240

ROG RYUJIN 360

ROG RYUJIN II 240

ROG RYUJIN II 360

ROG RYUO 120

ROG RYUO 240

ROG STRIX LC 120

ROG STRIX LC 120 RGB

ROG STRIX LC 240 RGB WHITE

ROG STRIX LC 360 RGB WHITE

ROG STRIX LC II 120 ARGB

ROG STRIX LC II 240

ROG STRIX LC II 240 ARGB

ROG STRIX LC II 280 ARGB

ROG STRIX LC II 360

ROG STRIX LC II 360 ARGB

ROG-STRIX-1000G

ROG-STRIX-850G

ROG-STRIX-850W-WHITE

ROG-THOR-1000P2-GAMING

ROG-THOR-1200P

ROG-THOR-850P

ROG-STRIX-750G

ROG-STRIX-550G


III) Vybraní prodejci a partneři 

Alza.cz

CZC

Mironet.cz

T.S.BOHEMIA

Exasoft

Softcom

Bohemia Computers (Jiří Kremina)

MALL.cz

Domů