ALGEMENE VOORWAARDEN

Pick Your Best Game! Algemene voorwaarden Actie-evenement   


De actie – Pick Your Best Game (“Actie”) wordt georganiseerd door ASUSTeK Computer Inc.(“ASUS”).  


1. Wettelijke voorwaarden 


Gedetailleerde informatie over deelname en het ontvangen van een spelcode in verband met deze specifieke Actie, de ASUS Kennisgeving Gebruiksvoorwaarden en het ASUS Privacybeleid maken deel uit van de Algemene Voorwaarden van het Actie-evenement ("Algemene Voorwaarden"). Met uw deelname aan deze Actie wordt u geacht deze Algemene Voorwaarden te hebben geaccepteerd. ASUS kan te allen tijde de Algemene Voorwaarden en andere door ASUS vastgestelde regels herzien. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen.  


2. Actieperiode en achtergrond  


2-1. De actie begint om 00:01 uur Central European Time ("CET") op 16/5/2022 en eindigt om 23:59 uur op 10/7/2022 ("Actieperiode"). Het (de) actieproduct(en) (bijlage “Actieproducten”) moet(en) worden aangeschaft bij één van de deelnemende partners (bijlage “Deelnemende winkels en partners”), binnen de "Actieperiode" en de "Actielanden". 

Alle aankopen van dealers binnen het "Actiegebied" kunnen worden geclaimd. 


De factuur/kassabon van de Deelnemer moet de datum van aankoop en een geldig factuuradres vermelden. 


Alle geldige actieproducten (bijlage "Actieproducten") dienen te worden aangeschaft tussen 16/5/2022 en 10/7/2022 (CET), online of in een winkel gevestigd in het actiegebied (bijlage "Actielanden"). 

De inwisselperiode om de ASUS Game Coupon Code te claimen begint op 30/5/2022 en eindigt op 24/7/2022 (CET). De inwisselperiode om deze ASUS Coupon Code te gebruiken om de Game Key te claimen op https://uk.gamesplanet.com/promo/ASUSMBQ22022 eindigt op 24/10/2022 om 23:59 uur (CET).  

De ASUS Game Coupon Code zal beschikbaar zijn zolang de voorraad strekt. 


3. Recht op deelname 


ASUS-medewerkers, medewerkers van ASUS-geaffilieerden en/of -partners of samenwerkende bedrijven en agentschappen, dealers, distributeurs en hun werknemers/familieleden komen niet in aanmerking voor deelname aan de actie. Bovendien kunnen zakelijke/commerciële klanten geen aanspraak maken op deze actie. 


Deelnemers moeten ingezetenen zijn van een land in het "actiegebied" en volgens de wetten van het land waar zij wonen als volwassene worden beschouwd. Deelname is gratis. 


4. Onderwerp en regels voor deelname 


Deelnemers moeten binnen de “actieperiode” in het “actiegebied” een deelnemend “actieproduct” aanschaffen bij een van de deelnemende partners in het land waarin de deelnemer woonachtig is en tussen 00:01 uur ("CET") op 30/5/2022 en 23:59 uur ("CET") op 24/7/2022 een claim indienen via het ASUS-online formulier, dat hier is te vinden: 

https://www.asus.com/events/promotions/nl/pickyourbestgame-nl


Het formulier moet volledig en correct worden ingevuld, inclusief persoonsgegevens, een geldige factuur van de handelaar (waar het (de) actieproduct(en) werd(en) gekocht) en het serienummer van het ASUS-product. 


Persoonsgegevens op de factuur (naam, adres) moeten overeenkomen met de ingediende inwisselgegevens. Facturen moeten in overeenstemming zijn met de lokale wettelijke vereisten. 


Voor deelname is een gebruikersregistratie voor het officiële ASUS VIP-account nodig. Het registratieformulier is hier te vinden: https://account.asus.com/

 

Na onderzoek en goedkeuring van de aanvraag stuurt ASUS de ASUS Game Coupon Codes binnen 20 werkdagen per e-mail toe, zodra bevestigd is dat de deelnemer hiervoor in aanmerking komt. 


Als de ASUS Game Coupon Codes niet worden ontvangen op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, is ASUS niet verplicht deze opnieuw te e-mailen. 


5. Actieproducten 


Het is noodzakelijk om een deelnemend(e) product/bundel te kopen die op de lijst van "actieproducten" staat vermeld. Geleende, geleasde, op proef gekregen of gebruikte producten zijn uitgesloten van de actie. Een leveringsbon, ontvangstbewijs of een orderbevestiging van een verkoopplatform (let hierop bij aankopen via internet) zijn onvoldoende bewijs van aankoop.


Producten die op enigerlei wijze inbreuk maken op het intellectuele eigendom van ASUS of aan haar gelieerde ondernemingen, zijn uitgesloten van de actie.


Elke deelnemer kan tijdens de actieperiode maximaal twee (2) deelnemende producten van verschillende productlijnen claimen. Als een overschrijding van 2 claimpogingen wordt ontdekt, kan dit ertoe leiden dat alle gerelateerde actieclaims worden gediskwalificeerd.


Als de deelnemer het actieproduct retourneert, vervalt de claim op de actie. Reeds uitbetaalde claims moeten worden terugbetaald aan ASUS, plus €75 extra aan administratiekosten . Daarnaast zal ASUS juridische stappen ondernemen tegen frauduleuze of onrechtmatige pogingen.


Aankopen dienen te worden gedaan bij een dealer in het land waar de deelnemer woonachtig is.


6. Inwisselen 


Na het inwisselen van de claim ontvangen deelnemers een bevestiging per e-mail. Na het succesvol doorstaan van het validatieproces ontvangt de deelnemer de ASUS Game Coupon Codes. Het validatieproces kan tot 20 werkdagen duren. 


In geval van een ontbrekend of ongeldig aankoopbewijs wordt de klant per e-mail op de hoogte gebracht via het tijdens het online registratieproces opgegeven e-mailadres; de klant heeft dan zeven (7) dagen de tijd om een geldig aankoopbewijs in te sturen. Indien de organisator van de actie de bovengenoemde documentatie niet binnen 7 dagen ontvangt, zal de aanvraag worden afgewezen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om periodiek alle inboxen, inclusief de spam-map, te controleren op correcte ontvangst van alle communicatie. 


Indien de deelnemer binnen 90 dagen na registratie geen kortingscode heeft ontvangen, is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer om contact op te nemen met het support-team via promotie@asus.com om een onderzoek te starten. 


7. Prijsgerelateerd 


7-1. De ASUS Game Coupon Codes zijn niet bedoeld voor de verkoop of overdraagbaar; elk valsspeel- of hackgedrag zal worden beschouwd als afstand doen van het recht op het verkrijgen van de Game Key. De Game Key zal alleen beschikbaar zijn op de releasedatum. De deelnemer erkent dat eventuele problemen rond het spel of de licentieovereenkomst voor eindgebruikers alleen mogen bestaan tussen de deelnemer en Gamesplanet.  Deelnemers kunnen de ASUS Game Coupon Code inwisselen via  https://uk.gamesplanet.com/promo/ASUSMBQ22022 om de Game Key te ontvangen vóór  24/10/2022 23:59 uur (CET). 


8. Vroegtijdige beëindiging 


ASUS behoudt zich het recht voor om de Actie te allen tijde te beëindigen of stop te zetten, na correcte communicatie en aankondiging met een vooraankondiging van 10 dagen, indien er sprake is van storingen, onderbrekingen, fraude, virussen of soortgelijke incidenten en indien de administratie, beveiliging, eerlijkheid, integriteit of de procedure van de Actie in het gedrang komen. Na de vroegtijdige beëindiging zijn er geen opties of claims meer mogelijk. 


9. Privacy van gegevens 


Deelnemers stemmen ermee in dat ASUS hun persoonlijke gegevens, zoals namen, adressen en andere informatie zoals vermeld op het ASUS online formulier, mag bewaren via deze actie en volgens het ASUS Privacybeleid: http://www.asus.com/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy

 

ASUS verplicht zich uw privacy te beschermen en te respecteren. Wij streven ernaar te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten op het gebied van privacybescherming en de beveiliging van persoonlijke gegevens.  Als u uw gegevens wilt verwijderen of vragen hebt over de door ASUS over u verzamelde gegevens, kunt u contact opnemen met ASUS via privacy@asus.com om een dergelijk verzoek te verwerken. 


10. Goedkeuring 

Door het indienen van het registratieformulier verklaren deelnemers kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze deelnamevoorwaarden. ASUS behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te corrigeren. Indien deelnemers de wijziging van de deelnamevoorwaarden niet accepteren, kunnen zij hun inschrijving intrekken door een e-mail te sturen naar promotie@asus.com. Een beroep op de rechter is niet toegestaan. 


Alle vorderingen tot schadevergoeding aan ASUS en haar werknemers of plaatsvervangende agenten in verband met de actie, om welke wettelijke reden dan ook, zijn beperkt tot gevallen van opzet of grove nalatigheid, voor zover wettelijk is toegestaan. De algemene voorwaarden en de deelname zelf zijn onderworpen aan de plaatselijke wetgeving. De bevoegde rechtbank is gevestigd in Amsterdam, Nederland.  


Bijlage: 


Actieproducten en claim: 

I) Actielanden 

Germany

Switzerland

France

Sweden

Finland

Norway

Denmark

Netherland

Belgium

Turkey

Italy

Greece

Spain

Portugal

Poland

Czech

Slovak

Romania

Bulgaria

Serbia

Slovenia

Croatia

Macedonia

Israel


II) Actieproducten en Cashbackwaarde 


ROG MAXIMUS Z690 EXTREME GLACIAL

ROG MAXIMUS Z690 EXTREME

ROG MAXIMUS Z690 FORMULA

ROG MAXIMUS Z690 APEX

ROG MAXIMUS Z690 HERO

ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI

ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI

ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI

ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4

ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI

ROG STRIX Z690-G GAMING WIFI

TUF GAMING Z690-PLUS WIFI

TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

TUF GAMING Z690-PLUS

TUF GAMING Z690-PLUS D4

ROG MAXIMUS XIII EXTREME

ROG MAXIMUS XIII APEX

ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI

ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI

ROG STRIX Z590-I GAMING WIFI

TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

TUF GAMING Z590-PLUS  

ROG STRIX B660-F GAMING WIFI

ROG STRIX B660-A GAMING WIFI

ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4

ROG STRIX B660-I GAMING WIFI

ROG STRIX B660-G GAMING WIFI

ROG STRIX B560-E GAMING WIFI

ROG STRIX B560-F GAMING WIFI

ROG STRIX B560-A GAMING WIFI

ROG STRIX B560-G GAMING WIFI

ROG STRIX B560-I GAMING WIFI

ROG CROSSHAIR VIII EXTREME

ROG CROSSHAIR VIII FORMULA

ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO

ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)

ROG CROSSHAIR VIII IMPACT

ROG STRIX X570-E GAMING WIFI II

ROG STRIX X570-E GAMING

ROG STRIX X570-F GAMING

ROG STRIX X570-I GAMING

TUF GAMING X570-PRO WIFI II

TUF GAMING X570-PRO (WI-FI)

TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

TUF GAMING X570-PLUS

ROG STRIX B550-XE GAMING WIFI

ROG STRIX B550-E GAMING

ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI)

ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II

ROG STRIX B550-F GAMING

ROG STRIX B550-A GAMING

ROG STRIX B550-I GAMING

TUF GAMING B550-PRO

TUF GAMING B550-PLUS WIFI II

TUF GAMING B550-PLUS

TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI)

TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II

TUF GAMING B550M-PLUS

TUF GAMING B550M-E WIFI

TUF GAMING B550M-E

ROG Fusion II 500

ROG Fusion II 300

ROG CETRA TRUE WIRELESS

ROG CHAKRAM X

ROG STRIX FLARE II Animate

ROG STRIX FLARE II/NXBN/NO/PBT

ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe

ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe

ROG RYUJIN 240

ROG RYUJIN 360

ROG RYUJIN II 240

ROG RYUJIN II 360

ROG RYUO 120

ROG RYUO 240

ROG STRIX LC 120

ROG STRIX LC 120 RGB

ROG STRIX LC 240 RGB WHITE

ROG STRIX LC 360 RGB WHITE

ROG STRIX LC II 120 ARGB

ROG STRIX LC II 240

ROG STRIX LC II 240 ARGB

ROG STRIX LC II 280 ARGB

ROG STRIX LC II 360

ROG STRIX LC II 360 ARGB

ROG-STRIX-1000G

ROG-STRIX-850G

ROG-STRIX-850W-WHITE

ROG-THOR-1000P2-GAMING

ROG-THOR-1200P

ROG-THOR-850P

ROG-STRIX-750G

ROG-STRIX-550G


III) Deelnemende winkels en partners 

Alternate

Megekko

Redux Gaming

Start