ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Actie-evenement

Deze actie zal worden uitgevoerd door ASUS Global Pte. Ltd. ("ASUS") en in aanmerking komende partners.  De klanten gaan door hun deelname akkoord met de volgende Algemene Voorwaarden (AV).  
 
1. Wettelijke voorwaarden
Deze informatie over restitutie en deelname vormt, in combinatie met de ASUS Kennisgeving Gebruiksvoorwaarden en het ASUS Privacybeleid, de basis van deze AV. Door deel te nemen aan de actie gaat de klant akkoord met deze AV. ASUS mag deze AV te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Deelnemers zijn verplicht om deze wijzigingen te accepteren.
 
2. Actieperiode en achtergrond
De actie begint op 04/03/2024 om 00.00 uur (CEST) en eindigt op 17/05/2024 om 23.59 uur (CEST) ("Actieperiode"). 

3. Recht op deelname
ASUS-medewerkers, medewerkers van ASUS-geaffilieerden en/of -partners of samenwerkende bedrijven en instellingen, dealers, distributeurs en hun werknemers komen niet in aanmerking voor deelname aan de actie. Het is dealers en distributeurs niet toegestaan om claims in te dienen namens hun klanten.
Deelnemers dienen inwoners te zijn van een land binnen het actiegebied. Voor deelname in aanmerking komende deelnemers moeten meerderjarig zijn. De deelname is gratis en niet gekoppeld aan de aankoop van goederen of diensten.
 
4. Onderwerp en regels voor deelname
Door deel te nemen aan de actie kunnen deelnemers een beloning ontvangen in de vorm van een geldbedrag in de valuta van het land waarin ze woonachtig zijn, een game voucher of een fysieke gift.

Om deel te nemen aan deze actie moeten de deelnemers een review van een van de in Bijlage 3 vermelde actieproducten publiceren bij een online winkel van een dealer of een prijsvergelijkingsportal in het land waarin ze woonachtig zijn en dat in de bijlage staat vermeld. De review moet worden gepubliceerd binnen de actieperiode. 
Om deel te nemen aan deze actie verstrekt de deelnemer via het deelnameformulier de URL van zijn/haar review, zijn/haar persoonlijke gegevens, een geldig serienummer van het product, geldige gegevens over bankrekening of afleveradres voor de prijs (behorend bij de deelnemer). Elk productserienummer kan eenmalig worden gebruikt, en elke deelnemer kan maximaal 10 reviews indienen.
https://www.asus.com/events/promotions/nl/rate-your-gear-nl
De deelnemer aan de actie is de eigenaar van het e-mailadres dat in het actieformulier is opgegeven. Een onrechtmatige deelname van een deelnemer leidt tot uitsluiting van de actie.
Het aanmaken van een ASUS VIP-account is een voorwaarde voor deelname aan de actie. De registratie kan worden gedaan via https://account.asus.com/.
Na onderzoek en goedkeuring van de aanvraag zal ASUS de cashback van de deelnemer overboeken naar de door de klant opgegeven bankrekening. Dit proces kan tot 90 werkdagen duren. In het geval dat een overdrachtspoging van ASUS of haar tussenpersonen mislukt, is ASUS niet verplicht om nogmaals een poging te doen. 
Indien, als gevolg van nationale of internationale wetten of beperkingen van haar financiële dienstverleners of de door ASUS of haar vertegenwoordigende tussenpersonen ingeschakelde financiële dienstverleners, het de deelnemer niet is toegestaan of alleen is toegestaan om geldtransacties te accepteren onder bewijs, zal dit leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de actie en annulering van de beloningsclaim. ASUS of haar bevoegde tussenpersonen zijn niet verplicht om de klant hierover te informeren.
Deze actie kan niet worden gecombineerd met andere ASUS-acties.
Voor alle recensies/artikelen/beoordelingen geschreven over uw gebruikservaringen met ASUS-producten/diensten op platforms van derden, dient u de samenwerkingsrelatie tussen u en ASUS te vermelden in uw recensies/artikelen/beoordelingen op dergelijke platforms van derden (bijvoorbeeld door te vermelden "gesponsorde post door ASUS" of "gepromote post door ASUS" in uw recensies/artikelen/beoordelingen).
 
5. Specificaties review / Actieproducten
Het eigendom of de aankoop van een nieuw origineel product dat in de Bijlage ("Actieproduct") staat vermeld, is een basisvoorwaarde voor deelname aan de actie.
Producten die zijn geleend, geleased of gekocht als monster of B-keus van de fabriek komen niet in aanmerking voor de actie. Een afleveringsbewijs, ontvangstbewijs of orderbevestiging van een verkoopplatform (let hierop bij aankopen via internet) zijn geen geldig bewijs van aankoop.
Producten die op enigerlei wijze inbreuk maken op het intellectuele eigendom van ASUS of aan haar gelieerde ondernemingen, zijn uitgesloten van deze actie.
Per product kan slechts één review worden ingediend. Meervoudige deelname voor hetzelfde product kan leiden tot uitsluiting van alle deelname aan deze actie.
Om de ingestuurde review van de eindklant te kunnen goedkeuren, moet de beoordeling voldoen aan de volgende eisen: 
  • De review moet langer zijn dan drie zinnen;
  • De review moet een productgerelateerde beschrijving van het beoordeelde product en de ware ervaring met het gebruik ervan bevatten;
  • De review moet op een begrijpelijke manier zijn geschreven en moet van waarde zijn voor andere geïnteresseerde klanten.
Elke ware, gekwalificeerde review wordt beloond, ongeacht het cijfer.

ASUS zal actie ondernemen tegen fraude en pogingen tot misbruik. Om ervoor te zorgen dat de reviews zijn geschreven door echte eindgebruikers en gebaseerd op ware ervaringen, behoudt ASUS zich het recht voor om alle aanvullende informatie te verifiëren (zoals bonnetjes en facturen) om aan te tonen dat je eigenaar bent van het product voordat de prijs wordt toegekend en heeft zelfs het recht om je deelname in de toekomst af te wijzen en te weigeren als ASUS enige vorm van fraude aantreft.
 
6. Inwisselen
Na het inwisselen ontvangen deelnemers een bevestiging per e-mail. ASUS controleert de aanvraag en na goedkeuring ontvangt de deelnemer zijn/haar cashback. Het validatie- en goedkeuringsproces kan tot 20 werkdagen duren.
Als de deelnemer binnen 90 dagen na het indienen van de aanvraag geen bevestigingsmail heeft ontvangen, kan hij/zij contact opnemen met het ondersteuningsteam via info@asus-promotion.com 
De deelnemer kan te allen tijde gebruik maken van zijn/haar ASUS VIP-account om informatie te verkrijgen over de goedkeuringsstatus van zijn/haar aanvraag.
 
7. Vroegtijdige beëindiging
ASUS heeft het recht om de actie te allen tijde te beëindigen of te onderbreken indien er sprake is van storingen, onderbrekingen, fraude, virussen of soortgelijke incidenten en indien de administratie, beveiliging, eerlijkheid, integriteit of de procedures van de actie in het gedrang komen. Er zijn na een dergelijke vroegtijdige beëindiging geen mogelijkheden om claims of eisen in te dienen.
 
8. Overdracht van rechten
Met de publicatie van de review bevestigt de deelnemer dat hij/zij het tekst-, video- en beeldmateriaal zelf heeft gemaakt en dat er geen rechten van derden op dit materiaal bestaan.
De deelnemers en ASUS zijn het erover eens dat de review geen professioneel journalistiek product is. De deelnemer verleent ASUS en de aan haar gelieerde bedrijven het exclusieve recht, onbeperkt in tijd en ruimte, om het gepubliceerde tekst-, video- en beeldmateriaal op alle denkbare manieren te gebruiken (met name voor ASUS-nieuwsbrieven, inzendingen op de ASUS-website en in sociale media-kanalen van ASUS).
 
9. Aflevering speciale prijs 
Prijswinnaars dienen ASUS binnen tweeënzeventig uur nadat ASUS de e-mail heeft verstuurd op de hoogte te stellen van hun contactgegevens. In het geval dat een Prijswinnaar deze contactgegevens niet beschikbaar stelt aan ASUS, wordt dit beschouwd als afstand doen van het recht op de toegekende Prijs. ASUS heeft dan, naar eigen goeddunken, het recht om een nieuwe trekking uit te voeren om een vervangende prijswinnaar aan te wijzen. Alle inzendingen van de winnaars van de speciale ASUS-prijzen zullen worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze in aanmerking komen. 
De speciale ASUS-prijzen voor Prijswinnaars worden binnen drie maanden na afloop van de actie op het door jou aangegeven adres afgeleverd. De afleverdatum kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

10. Privacy van gegevens
Persoonlijke gegevens zoals namen, adressen, etc. worden door ASUS alleen opgeslagen in het kader van de actie en in navolging van het ASUS Privacybeleid (http://www.asus.com/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy). Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt en worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden.
ASUS heeft het recht om de persoonlijke gegevens van de deelnemers op te slaan en te verwerken, in overeenstemming met de bepalingen van de Federal Data Protection Act, voor zover dit nodig is om de actie uit te voeren.
 
11. Goedkeuring
Door het inzenden van het aanmeldingsformulier gaan deelnemers ermee akkoord dat zij de AV hebben gelezen en geaccepteerd. ASUS heeft het recht om de AV te allen tijde te wijzigen. Als deelnemers het niet eens zijn met de wijzigingen kunnen zij hun claim annuleren door een e-mail te sturen naar info@asus-promotion.com. Beroep op de rechter is niet toegestaan.
Iedere aansprakelijkheid voor schade van ASUS en haar organen, werknemers en vertegenwoordigers die voortvloeit uit of verband houdt met de actie, ongeacht de rechtsgrond, is, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot gevallen van opzet of grove nalatigheid. De algemene voorwaarden en de deelname zelf zijn onderworpen aan de plaatselijke wetgeving. De bevoegde rechtbank is gevestigd in Amsterdam, Nederland.

Bijlage:
1. Actiegebied
Nederland
Belgium

2. Deelnemers kunnen hun review publiceren bij een van de grootste ASUS-retailers in het land waarin ze woonachtig zijn:
Alternate
Azerty
Tweakers
BOL
Megekko
MediaMarkt
Redux Gaming

Start