ZASADY I WARUNKI

Warunki uczestnictwa “Rate your Gear”
Niniejsza kampania promocyjna jest prowadzona przez firmę ASUS Global Pte. Ltd.(ASUS)  i uczestniczących w niej partnerów. 
Osoby biorące udział w programie akceptują następujące zasady poprzez dokonanie zgłoszenia swojego uczestnictwa:
 
1. Warunki ogólne
Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie, wraz z Zasadami użytkowania firmy ASUS oraz Polityką prywatności firmy ASUS, stanowią zasady i warunki uczestnictwa w niniejszej Promocji ("Zasady i warunki uczestnictwa").
Biorąc udział w niniejszej promocji, wyrażasz zgodę na zasady i warunki uczestnictwa
 
2. Okres promocji
Promocja rozpoczyna się 04.11.2021 o 19:00 (czasu środkowoeuropejskiego) i kończy się 04.02.2022 o 23.59 (czasu środkowoeuropejskiego) ("okres promocji"). 
 
3. Uprawnienie do uczestnictwa
Pracownicy firmy ASUS, jej spółek zależnych/spółek macierzystych, filii lub agencji reklamowych uczestniczących w tej promocji, jak również przedstawiciele handlowi, dystrybutorzy i inni sprzedawcy reklamowi, ich pracownicy i krewni nie są uprawnieni do udziału w tej promocji. Pośrednicy, sprzedawcy detaliczni i klienci korporacyjni nie są uprawnieni do uczestnictwa.
W promocji mogą brać udział tylko osoby, które mają stałe miejsce zamieszkania na terenie objętym akcją promocyjną i są pełnoletnie. Uczestnictwo jest bezpłatne.
 
4. Przedmiot i uczestnictwo
Biorąc udział w Promocji, uczestnicy mogą otrzymać nagrodę w postaci określonej kwoty pieniężnej w walucie właściwej dla obszaru objętego promocją.
 
Udział w Promocji odbywa się poprzez opublikowanie recenzji dotyczącej jednego z Produktów objętych promocją wymienionych w Załączniku 3, w sklepie internetowym sprzedawcy detalicznego z siedzibą w Polsce wymienionym w Załączniku 2.
Recenzja musi zostać opublikowana i zgłoszona w okresie trwania promocji.
Następnie uczestnik przekazuje za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego adres URL swojej opublikowanej recenzji i bierze udział w Promocji polegającej na wypłacie gotówki, podając swoje dane osobowe, nick po którym jednoznacznie będzie można poznać autorstwo jego recenzji, datę recenzji, nazwę sklepu (w którym opublikowano recenzję produktu promocyjnego) oraz numer posiadanego przez uczestnika konta bankowego, lub adres do wysyłki nagrody. Każdy numer seryjny produktu może być użyty tylko raz, a każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 10 recenzji.
Uczestnikiem promocji jest osoba, która jest właścicielem adresu e-mail podanego podczas rejestracji do promocji. Niedopełnienie warunków promocji przez uczestnika, może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w promocji.
 
Aby wziąć udział w promocji, konieczne jest utworzenie konta klienta ASUS VIP. Rejestracji można dokonać na stronie https://account.asus.com/.
Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu wniosku, ASUS dokona zwrotu środków pieniężnych na wskazane konto uczestnika. Procedura ta może trwać do 90 dni roboczych. Jeśli próba przekazania środków przez firmę ASUS lub jej upoważnionych przedstawicieli nie powiedzie się, prosimy o kontakt poprzez swoje konto klienta ASUS VIP.
Niniejsza promocja może być łączona z innymi promocjami lub kampaniami firmy ASUS.
 
5. Specyfikacja recenzji/Produkt promocyjny
Warunkiem uczestnictwa w promocji jest posiadanie lub zakup nowego oryginalnego produktu wymienionego w Załączniku („Produkt promocyjny”).
Produkty wypożyczone, wydzierżawione lub zakupione jako próbki fabryczne nie kwalifikują się do promocji. Dowód dostawy, certyfikat lub potwierdzenie zamówienia z platformy sprzedażowej (należy o tym pamiętać w przypadku zakupów w Internecie) nie jest ważnym dowodem zakupu.
Produkty, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa własności intelektualnej firmy ASUS lub jej podmiotów stowarzyszonych, są wyłączone z tej promocji.
Dla każdego produktu można przesłać tylko jedną recenzję. Wielokrotne uczestnictwo w tym samym produkcie może skutkować wykluczeniem udziału w tej promocji.
Aby móc zatwierdzić recenzję klienta końcowego, recenzja powinna spełniać następujące wymagania:
 Recenzja powinna być dłuższa niż trzy zdania.
 Recenzja powinna zawierać opis produktu recenzowanego oraz doświadczenie w jego stosowaniu.
 Recenzja powinna być napisana w zrozumiały sposób i powinna mieć wartość dla innych zainteresowanych klientów.
Każda kwalifikująca się recenzja zostanie nagrodzona, niezależnie od oceny.
 
Firma ASUS podejmie działania przeciwko próbom oszustw i nadużyć. ASUS zastrzega sobie prawo do zweryfikowania wszelkich dodatkowych informacji, aby udowodnić, że jesteś właścicielem produktu przed przyznaniem nagrody, a nawet ma prawo do odmowy i odmowy przyjęcia w przyszłości, jeśli ASUS wykryje jakiekolwiek oszustwa.
 
6. Płatność/wysyłka
Uczestnicy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną o otrzymaniu zgłoszenia. ASUS dokona przeglądu rejestracji i po jej zatwierdzeniu, uczestnik otrzyma swoją płatność w formie pieniężnej. Proces testowania i zatwierdzania może trwać do 20 dni roboczych.
Jeśli uczestnik nie otrzyma potwierdzenia mailem w ciągu 90 dni po dokonaniu rejestracji, powinien on skontaktować się z zespołem wsparcia pod adresem: promocje@asus-polska.pl
Klient ma możliwość sprawdzenia w dowolnym momencie statusu zatwierdzenia swojej aplikacji poprzez swoje konto klienta ASUS VIP (https://promotion.asus.com).
 
7. Zakończenie przed terminem
Firma ASUS ma prawo do zakończenia lub zawieszenia Promocji w dowolnym momencie w przypadku wystąpienia awarii, usterek/zakłóceń, fałszerstw, wirusów lub podobnych zdarzeń, które mają wpływ na administrację, bezpieczeństwo, uczciwość działania, integralność lub funkcjonowanie Konkursu. Żadne roszczenia nie mogą wynikać z przedterminowego rozwiązania umowy.
 
8. Przekazanie praw
Wraz z publikacją uczestnik potwierdza, że jest wyłączonym autorem i sam stworzył materiał tekstowy, wideo, audio i obrazowy jak również że nie istnieją żadne prawa osób trzecich do tego materiału.
Uczestnik i firma ASUS zgadzają się, że raport z testu nie jest profesjonalnym produktem dziennikarskim. 
Uczestnik przyznaje firmie ASUS, a także jej firmom stowarzyszonym, niewyłączne, czasowo i przestrzennie nieograniczone prawo do wykorzystywania publikowanych materiałów tekstowych, wideo i graficznych we wszystkich możliwych rodzajach użytkowania (w szczególności biuletynów ASUS, wpisów na stronie internetowej ASUS oraz w kanałach mediów społecznościowych firmy ASUS).
 
9. Ochrona danych
Dane osobowe, takie jak nazwisko, adres itp. będą przechowywane i przetwarzane przez firmę ASUS wyłącznie w ramach kampanii i zgodnie z Polityką prywatności firmy ASUS (http://www.asus.com/pl/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy). Dane te są traktowane w sposób ściśle poufny, nie są przekazywane osobom trzecim 
Firma ASUS jest uprawniona do przechowywania i przetwarzania danych osobowych uczestników uzyskanych w ramach kampanii, zgodnie z przepisami federalnej ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji kampanii.
 
10. Zatwierdzenie
Poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami uczestnictwa i wyraża na nie zgodę. 
Firma ASUS zastrzega sobie prawo do zmiany lub skorygowania niniejszych Warunków Uczestnictwa w dowolnym momencie. Jeśli uczestnik nie akceptuje zmiany warunków uczestnictwa, może wycofać swoją rejestrację wysyłając e-mail na adres promocje@asus-polska.pl . Odwoływanie się do sądu nie jest dozwolone.
Wszelkie zobowiązania odszkodowawcze firmy ASUS oraz jej organów, pracowników i przedstawicieli wynikające z lub związane z działaniem, bez względu na podstawę prawną, są ograniczone, w zakresie dozwolonym prawem, do przypadków umyślnego działania lub rażącego zaniedbania. Zasady i warunki oraz sam udział w promocji podlegają obowiązującym przepisom lokalnym. 
 
Załącznik:
1. Obszary biorące udział w promocji
•     Polska
2. Uczestnik może opublikować swoją recenzję na stronie internetowej jednego z poniższych sklepów:
•     www.komputronik.pl
•     www.mediaexpert.pl
•     www.x-kom.pl
•     www.morele.net
3. Produkty uczestniczące:
 
Płyty główne ROG MAXIMUS Z690 EXTREME GLACIAL
Płyty główne ROG MAXIMUS Z690 EXTREME
Płyty główne ROG MAXIMUS Z690 FORMULA
Płyty główne ROG MAXIMUS Z690 APEX
Płyty główne ROG MAXIMUS Z690 HERO
Płyty główne ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI
Płyty główne ProArt Z690-CREATOR WIFI
Płyty główne ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI
Płyty główne ROG STRIX Z690-G GAMING WIFI
Płyty główne ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4
Płyty główne ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI
Płyty główne TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4
Płyty główne TUF GAMING Z690-PLUS D4
Płyty główne PRIME Z690-A
Płyty główne PRIME Z690-P WIFI
Płyty główne PRIME Z690-P
Płyty główne PRIME Z690-P WIFI D4
Płyty główne PRIME Z690-P D4
Płyty główne PRIME Z690M-PLUS D4
Karty Graficzne ROG-STRIX-LC-RX6900XT-T16G-GAMING
Karty Graficzne ROG-STRIX-LC-RX6900XT-O16G-GAMING
Karty Graficzne TUF-RX6900XT-O16G-GAMING
Karty Graficzne ROG-STRIX-LC-RX6800XT-O16G-GAMING
Karty Graficzne TUF-RX6800XT-O16G-GAMING
Karty Graficzne ROG-STRIX-RX6800-O16G-GAMING
Karty Graficzne TUF-RX6800-O16G-GAMING
Karty Graficzne ROG-STRIX-RX6700XT-O12G-GAMING
Karty Graficzne TUF-RX6700XT-O12G-GAMING
Karty Graficzne DUAL-RX6700XT-O12G
Karty Graficzne DUAL-RX6700XT-12G
Karty Graficzne ROG-STRIX-RX6600XT-O8G-GAMING
Karty Graficzne DUAL-RX6600XT-O8G
Karty Graficzne DUAL-RX6600-8G
Karty Graficzne ROG-STRIX-RTX3090-O24G-WHITE
Karty Graficzne ROG-STRIX-RTX3090-24G-WHITE
Karty Graficzne ROG-STRIX-RTX3090-O24G-GAMING
Karty Graficzne ROG-STRIX-RTX3090-24G-GAMING
Karty Graficzne TUF-RTX3090-O24G-GAMING
Karty Graficzne TUF-RTX3090-24G-GAMING
Karty Graficzne ROG-STRIX-LC-RTX3080TI-O12G-GAMING
Karty Graficzne ROG-STRIX-LC-RTX3080TI-12G-GAMING
Karty Graficzne ROG-STRIX-RTX3080TI-O12G-GAMING
Karty Graficzne ROG-STRIX-RTX3080TI-12G-GAMING
Karty Graficzne TUF-RTX3080TI-O12G-GAMING
Karty Graficzne TUF-RTX3080TI-12G-GAMING
Karty Graficzne ROG-STRIX-RTX3080-O10G-WHITE-V2
Karty Graficzne ROG-STRIX-RTX3080-10G-WHITE-V2
Karty Graficzne ROG-STRIX-RTX3080-O10G-V2-GAMING
Karty Graficzne ROG-STRIX-RTX3080-10G-V2-GAMING
Karty Graficzne TUF-RTX3080-O10G-V2-GAMING
Karty Graficzne TUF-RTX3080-10G-V2-GAMING
Karty Graficzne ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING
Karty Graficzne ROG-STRIX-RTX3070TI-8G-GAMING
Karty Graficzne TUF-RTX3070TI-O8G-GAMING
Karty Graficzne TUF-RTX3070TI-8G-GAMING
Karty Graficzne RTX3070-O8G-NOCTUA
Karty Graficzne RTX3070-8G-NOCTUA
Karty Graficzne ROG-STRIX-RTX3070-O8G-WHITE-V2
Karty Graficzne ROG-STRIX-RTX3070-8G-WHITE-V2
Karty Graficzne ROG-STRIX-RTX3070-O8G-V2-GAMING
Karty Graficzne ROG-STRIX-RTX3070-8G-V2-GAMING
Karty Graficzne TUF-RTX3070-O8G-V2-GAMING
Karty Graficzne TUF-RTX3070-8G-V2-GAMING
Karty Graficzne DUAL-RTX3070-O8G-V2
Karty Graficzne DUAL-RTX3070-8G-V2
Karty Graficzne DUAL-RTX3070-8G-SI
Karty Graficzne ROG-STRIX-RTX3060TI-O8G-V2-GAMING
Karty Graficzne ROG-STRIX-RTX3060TI-8G-V2-GAMING
Karty Graficzne TUF-RTX3060TI-O8G-V2-GAMING
Karty Graficzne TUF-RTX3060TI-8G-V2-GAMING
Karty Graficzne DUAL-RTX3060TI-O8G-V2
Karty Graficzne DUAL-RTX3060TI-8G-V2
Karty Graficzne DUAL-RTX3060TI-O8G-MINI-V2
Karty Graficzne DUAL-RTX3060TI-8G-MINI-V2
Karty Graficzne ROG-STRIX-RTX3060-O12G-V2-GAMING
Karty Graficzne ROG-STRIX-RTX3060-12G-V2-GAMING
Karty Graficzne TUF-RTX3060-O12G-V2-GAMING
Karty Graficzne TUF-RTX3060-12G-V2-GAMING
Karty Graficzne DUAL-RTX3060-O12G-V2
Karty Graficzne DUAL-RTX3060-12G-V2
Karty Graficzne PH-RTX3060-12G-V2
Karty Graficzne DUAL-RTX2060-O6G-EVO
Karty Graficzne DUAL-RTX2060-A6G-EVO
Karty Graficzne DUAL-RTX2060-6G-EVO
Karty Graficzne TUF-GTX1660TI-T6G-EVO-GAMING
Karty Graficzne TUF-GTX1660TI-O6G-EVO-GAMING
Karty Graficzne TUF-GTX1660TI-6G-EVO-GAMING
Karty Graficzne DUAL-GTX1660S-O6G-EVO
Karty Graficzne DUAL-GTX1660S-6G-EVO
Karty Graficzne TUF-GTX1660S-O6G-GAMING
Karty Graficzne TUF-GTX1660S-6G-GAMING
Karty Graficzne PH-GTX1660S-O6G
Karty Graficzne PH-GTX1660S-6G
Karty Graficzne PH-GTX1660-O6G
Karty Graficzne PH-GTX1660-6G
Karty Graficzne TUF-GTX1650-O4GD6-P-GAMING
Karty Graficzne TUF-GTX1650-4GD6-P-GAMING
Karty Graficzne PH-GTX1650-O4GD6-P
Karty Graficzne PH-GTX1650-4GD6-P
Karty Graficzne TUF-GTX1650-O4GD6-GAMING
Karty Graficzne TUF-GTX1650-4GD6-GAMING
Karty Graficzne DUAL-GTX1650-O4GD6-MINI
Karty Graficzne DUAL-GTX1650-4GD6-MINI
Karty Graficzne PH-GTX1650-O4GD6
Karty Graficzne PH-GTX1650-4GD6
Karty Graficzne TUF-GTX1650-O4G-GAMING
Karty Graficzne TUF-GTX1650-4G-GAMING
Karty Graficzne DUAL-GTX1650-O4G
Karty Graficzne DUAL-GTX1650-4G
Karty Graficzne PH-GTX1650-O4G
Karty Graficzne PH-GTX1650-4G
Karty Graficzne GTX1650-O4G-LP-BRK
Karty Graficzne CERBERUS-GTX1050TI-O4G
Karty Graficzne CERBERUS-GTX1050TI-A4G
Karty Graficzne PH-GTX1050TI-4G
Karty Graficzne PH-GT1030-O2G
Karty Graficzne GT1030-SL-2G-BRK
Karty Graficzne GT1030-SL-2GD4-BRK
Karty Graficzne GT1030-2G-BRK
Karty Graficzne GT730-4H-SL-2GD5
Karty Graficzne GT730-SL-2GD5-BRK
Karty Graficzne GT710-4H-SL-2GD5
Karty Graficzne GT710-SL-2GD5-BRK
Karty Graficzne GT710-SL-2GD5
Karty Graficzne GT710-SL-1GD5-BRK
Karty Graficzne GT710-SL-1GD5
Monitory ProArt PA32UCG-K
Monitory ProArt PA32UCX-PK
Monitory ProArt PA329C
Monitory ProArt PA329CV
Monitory ProArt PA328CGV
Monitory ProArt PA27UCX-K
Monitory ProArt PA27AC
Monitory ProArt PA279CV
Monitory ProArt PA278CV
Monitory ProArt PA278QV
Monitory ProArt PA24AC
Monitory ProArt PA248QV
Monitory ProArt PA247CV
Monitory ProArt PA148CTV
Monitory ZenScreen MB16AMT
Monitory ZenScreen MB16AHP
Monitory ZenScreen MB16AH
Monitory ZenScreen MB16AP
Monitory ZenScreen MB16ACV
Monitory ZenScreen MB16ACM
Monitory ZenScreen MB16ACE
Monitory ZenScreen MB16AC
Monitory ZenScreen MB14AC
Monitory ROG STRIX XG49VQ
Monitory ROG STRIX XG43UQ
Monitory ROG STRIX XG438QR
Monitory TUF GAMING VG35VQ
Monitory ROG STRIX XG349C
Monitory TUF GAMING VG34VQL1B
Monitory ROG SWIFT PG32UQX
Monitory ROG SWIFT PG32UQ
Monitory ROG SWIFT PG329Q
Monitory ROG STRIX XG32VC
Monitory ROG STRIX XG32VQR
Monitory TUF Gaming VG32VQ1BR
Monitory TUF Gaming VG328H1B
Monitory TUF Gaming VG28UQL1A
Monitory ROG SWIFT PG279QM
Monitory ROG STRIX XG27AQM
Monitory ROG Strix XG27UQR
Monitory ROG Strix XG27AQ
Monitory ROG Strix XG27WQ HDR
Monitory TUF GAMING VG27AQL1A
Monitory TUF GAMING VG27AQ
Monitory TUF GAMING VG27AQ1A
Monitory TUF Gaming VG27BQ
Monitory TUF Gaming VG279QM
Monitory TUF Gaming VG279QL1A
Monitory TUF GAMING VG279QR
Monitory TUF Gaming VG279Q1A
Monitory TUF Gaming VG279Q1R
Monitory TUF Gaming VG27WQ
Monitory TUF Gaming VG27WQ1B
Monitory TUF Gaming VG27VH1B
Monitory TUF Gaming VG27VQ
Monitory TUF Gaming VG277Q1A
Monitory VG278QR
Monitory VG278QF
Monitory ROG SWIFT 360Hz PG259QNR
Monitory ROG SWIFT 360Hz PG259QN
Monitory ROG STRIX XG258Q
Monitory TUF GAMING VG259QM
Monitory TUF GAMING VG259QR
Monitory TUF Gaming VG258QM
Monitory VG258QR
Monitory TUF GAMING VG247Q1A
Monitory TUF Gaming VG249Q
Monitory TUF GAMING VG249Q1A
Monitory TUF Gaming VG249Q1R
Monitory TUF GAMING VG24VQR
Monitory TUF GAMING VG24VQE
Monitory ROG Strix XG17AHP
Monitory ROG Strix XG17AHPE
Monitory ROG Strix XG16AHP-W
Monitory ROG Strix XG16AHP 
Monitory ROG Strix XG16AHPE-W
Monitory ROG Strix XG16AHPE
Monitory TUF Gaming VG289Q
Monitory TUF Gaming VG289Q1A
Urządzenia sieciowe ZenWiFi AX (XT8)
Urządzenia sieciowe ZenWiFi AX (XD6)
Urządzenia sieciowe ZenWiFi AX Mini (XD4)
Urządzenia sieciowe ZenWiFi AC Mini (CD6)
Urządzenia sieciowe ROG Strix GS-AX5400
Urządzenia sieciowe ROG Strix GS-AX3000
Urządzenia sieciowe ROG Rapture GT-AX11000
Urządzenia sieciowe DSL-AX82U
Urządzenia sieciowe TUF Gaming AX5400 (TUF-AX5400)
Urządzenia sieciowe RT-AX56U
Urządzenia sieciowe RT-AX58U
Urządzenia sieciowe RT-AX53U
Urządzenia sieciowe RT-AX88U
Urządzenia sieciowe RT-AX92U
Urządzenia sieciowe AiMesh AX6100 Wi-Fi System (RT-AX92U 2 Pack)
Urządzenia sieciowe RT-AX86U
Urządzenia sieciowe RT-AX82U
Urządzenia sieciowe RT-AX89X
Urządzenia sieciowe RT-AX68U
Urządzenia sieciowe RT-AX86S
Urządzenia sieciowe 4G-AX56
Urządzenia sieciowe ZenWiFi AX Hybrid (XP4)
Urządzenia sieciowe ZenWiFi Pro XT12
Urządzenia sieciowe ROG Rapture GT-AX6000
Urządzenia sieciowe ROG Rature GT-AXE11000
Zestawy słuchawkowe ROG CETRA II
Zestawy słuchawkowe ROG CLAVIS
Zestawy słuchawkowe ROG DELTA S ANIMATE
Zestawy słuchawkowe ROG DELTA S
Zestawy słuchawkowe ROG DELTA WHITE
Zestawy słuchawkowe ROG DELTA
Zestawy słuchawkowe ROG EYE S
Zestawy słuchawkowe ROG STRIX GO 2.4 ELECTRO PUNK
Zestawy słuchawkowe ROG STRIX GO 2.4
Zestawy słuchawkowe ROG STRIX GO BT
Zestawy słuchawkowe ROG STRIX GO USB-C
Zestawy słuchawkowe ROG THETA 7.1
Zestawy słuchawkowe ROG THETA ELECTRET
Zestawy słuchawkowe ROG THRONE QI
Zestawy słuchawkowe TUF GAMING H3 WIRELESS
Klawiatury i Myszy ROG FALCHION NX
Klawiatury i Myszy ROG FALCHION
Klawiatury i Myszy ROG CLAYMORE II
Klawiatury i Myszy ROG SCABBARD II
Klawiatury i Myszy ROG BALTEUS QI
Klawiatury i Myszy ROG CHAKRAM CORE
Klawiatury i Myszy ROG KERIS WIRELESS
Klawiatury i Myszy ROG GLADIUS III
Klawiatury i Myszy ROG CHAKRAM
Klawiatury i Myszy ROG PUGIO II
Klawiatury i Myszy ROG GLADIUS III WIRELESS
Klawiatury i Myszy ROG SPATHA X
Klawiatury i Myszy TUF GAMING K3
Klawiatury i Myszy ROG STRIX SCOPE NX TKL DELUXE
Klawiatury i Myszy ROG STRIX SCOPE NX TKL
Klawiatury i Myszy ROG STRIX SCOPE NX TKL MOONLIGHT WHITE
Klawiatury i Myszy ROG STRIX SCOPE NX
Klawiatury i Myszy XA04 STRIX SCOPE NX DELUXE
Klawiatury i Myszy ROG STRIX SCOPE RX
Zasilacze ROG-THOR-1200P
Zasilacze ROG-THOR-850P
Zasilacze ROG-STRIX-1000G
Zasilacze ROG-STRIX-850G-WHITE
Zasilacze ROG-STRIX-850G
Zasilacze ROG-STRIX-750G
Zasilacze ROG-STRIX-650G
Zasilacze ROG-STRIX-550G
Zasilacze TUF-GAMING-750B
Zasilacze TUF-GAMING-650B
Zasilacze TUF-GAMING-550B
Zasilacze TUF-GAMING-450B
Chłodzenie ROG RYUJIN 360
Chłodzenie ROG RYUJIN 240
Chłodzenie ROG RYUO 240
Chłodzenie ROG RYUO 120
Chłodzenie ROG STRIX LC II 280 ARGB
Chłodzenie ROG STRIX LC 360 RGB WHITE EDITION
Chłodzenie ROG STRIX LC 240 RGB WHITE EDITION
Chłodzenie ROG STRIX LC 360 RGB
Chłodzenie ROG STRIX LC 240 RGB
Chłodzenie ROG STRIX LC 120 RGB
Chłodzenie ROG STRIX LC 360
Chłodzenie ROG STRIX LC 240
Chłodzenie ROG STRIX LC 120
Chłodzenie TUF GAMING LC 240 RGB
Chłodzenie TUF GAMING LC 120 RGB
Obudowy i Akcesoria ROG Z11 CASE BLACK
Obudowy i Akcesoria ROG STRIX HELIOS GUNDAM EDITION
Obudowy i Akcesoria ROG STRIX HELIOS CASE WHITE
Obudowy i Akcesoria ROG STRIX HELIOS CASE BLACK
Obudowy i Akcesoria TUF GAMING CASE WHITE
Obudowy i Akcesoria TUF GAMING CASE GREY
Obudowy i Akcesoria TUF GAMING CASE BLACK
Obudowy i Akcesoria ROG STRIX RISER CABLE
Obudowy i Akcesoria ROG Strix XF120 BLACK
VivoWatch HC-A04
VivoWatch HC-A04A
VivoWatch HC-A05
Zestawy słuchawkowe TUF GAMING H1 WIRELESS
Zestawy słuchawkowe TUF GAMING H1
Zestawy słuchawkowe TUF GAMING H3 BLUE
Zestawy słuchawkowe TUF GAMING H3 GUN METAL
Zestawy słuchawkowe TUF GAMING H3 RED
Zestawy słuchawkowe TUF GAMING H3 SILVER
Klawiatury i Myszy ROG STRIX IMPACT II WIRELESS
Klawiatury i Myszy TUF GAMING M4 WIRELESS
Klawiatury i Myszy TUF GAMING M4 AIR
Klawiatury i Myszy ROG STRIX IMPACT II
Klawiatury i Myszy ROG KERIS
Klawiatury i Myszy ROG STRIX IMPACT II MOONLIGHT WHITE
Klawiatury i Myszy TUF GAMING K1

STRONA GŁÓWNA