ZASADY I WARUNKI

Warunki uczestnictwa “Rate your Gear”
Niniejsza kampania promocyjna jest prowadzona przez firmę ASUS Global Pte. Ltd.(ASUS)  i uczestniczących w niej partnerów. 
Osoby biorące udział w programie akceptują następujące zasady poprzez dokonanie zgłoszenia swojego uczestnictwa:
 
1. Warunki ogólne
Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie, wraz z Zasadami użytkowania firmy ASUS oraz Polityką prywatności firmy ASUS, stanowią zasady i warunki uczestnictwa w niniejszej Promocji ("Zasady i warunki uczestnictwa").
Biorąc udział w niniejszej promocji, wyrażasz zgodę na zasady i warunki uczestnictwa
 
2. Okres promocji
Promocja rozpoczyna się 23.03.2021 o 19:00 (czasu środkowoeuropejskiego) i kończy się 16.07.2021 o 23.59 (czasu środkowoeuropejskiego) ("okres promocji"). 
 
3. Uprawnienie do uczestnictwa
Pracownicy firmy ASUS, jej spółek zależnych/spółek macierzystych, filii lub agencji reklamowych uczestniczących w tej promocji, jak również przedstawiciele handlowi, dystrybutorzy i inni sprzedawcy reklamowi, ich pracownicy i krewni nie są uprawnieni do udziału w tej promocji. Pośrednicy, sprzedawcy detaliczni i klienci korporacyjni nie są uprawnieni do uczestnictwa.
W promocji mogą brać udział tylko osoby, które mają stałe miejsce zamieszkania na terenie objętym akcją promocyjną i są pełnoletnie. Uczestnictwo jest bezpłatne.
 
4. Przedmiot i uczestnictwo
Biorąc udział w Promocji, uczestnicy mogą otrzymać nagrodę w postaci określonej kwoty pieniężnej w walucie właściwej dla obszaru objętego promocją.
 
Udział w Promocji odbywa się poprzez opublikowanie recenzji dotyczącej jednego z Produktów objętych promocją wymienionych w Załączniku 3, w sklepie internetowym sprzedawcy detalicznego z siedzibą w Polsce wymienionym w Załączniku 2.
Recenzja musi zostać opublikowana i zgłoszona w okresie trwania promocji.
Następnie uczestnik przekazuje za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego adres URL swojej opublikowanej recenzji i bierze udział w Promocji polegającej na wypłacie gotówki, podając swoje dane osobowe, nick po którym jednoznacznie będzie można poznać autorstwo jego recenzji, datę recenzji, nazwę sklepu (w którym opublikowano recenzję produktu promocyjnego) oraz numer posiadanego przez uczestnika konta bankowego, lub adres do wysyłki nagrody. Każdy numer seryjny produktu może być użyty tylko raz, a każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 10 recenzji.
Uczestnikiem promocji jest osoba, która jest właścicielem adresu e-mail podanego podczas rejestracji do promocji. Niedopełnienie warunków promocji przez uczestnika, może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w promocji.
 
Aby wziąć udział w promocji, konieczne jest utworzenie konta klienta ASUS VIP. Rejestracji można dokonać na stronie https://account.asus.com/.
Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu wniosku, ASUS dokona zwrotu środków pieniężnych na wskazane konto uczestnika. Procedura ta może trwać do 90 dni roboczych. Jeśli próba przekazania środków przez firmę ASUS lub jej upoważnionych przedstawicieli nie powiedzie się, prosimy o kontakt poprzez swoje konto klienta ASUS VIP.
Niniejsza promocja może być łączona z innymi promocjami lub kampaniami firmy ASUS.
 
5. Specyfikacja recenzji/Produkt promocyjny
Warunkiem uczestnictwa w promocji jest posiadanie lub zakup nowego oryginalnego produktu wymienionego w Załączniku („Produkt promocyjny”).
Produkty wypożyczone, wydzierżawione lub zakupione jako próbki fabryczne nie kwalifikują się do promocji. Dowód dostawy, certyfikat lub potwierdzenie zamówienia z platformy sprzedażowej (należy o tym pamiętać w przypadku zakupów w Internecie) nie jest ważnym dowodem zakupu.
Produkty, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa własności intelektualnej firmy ASUS lub jej podmiotów stowarzyszonych, są wyłączone z tej promocji.
Dla każdego produktu można przesłać tylko jedną recenzję. Wielokrotne uczestnictwo w tym samym produkcie może skutkować wykluczeniem udziału w tej promocji.
Aby móc zatwierdzić recenzję klienta końcowego, recenzja powinna spełniać następujące wymagania:
 Recenzja powinna być dłuższa niż trzy zdania.
 Recenzja powinna zawierać opis produktu recenzowanego oraz doświadczenie w jego stosowaniu.
 Recenzja powinna być napisana w zrozumiały sposób i powinna mieć wartość dla innych zainteresowanych klientów.
Każda kwalifikująca się recenzja zostanie nagrodzona, niezależnie od oceny.
 
Firma ASUS podejmie działania przeciwko próbom oszustw i nadużyć. ASUS zastrzega sobie prawo do zweryfikowania wszelkich dodatkowych informacji, aby udowodnić, że jesteś właścicielem produktu przed przyznaniem nagrody, a nawet ma prawo do odmowy i odmowy przyjęcia w przyszłości, jeśli ASUS wykryje jakiekolwiek oszustwa.
 
6. Płatność/wysyłka
Uczestnicy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną o otrzymaniu zgłoszenia. ASUS dokona przeglądu rejestracji i po jej zatwierdzeniu, uczestnik otrzyma swoją płatność w formie pieniężnej. Proces testowania i zatwierdzania może trwać do 20 dni roboczych.
Jeśli uczestnik nie otrzyma potwierdzenia mailem w ciągu 90 dni po dokonaniu rejestracji, powinien on skontaktować się z zespołem wsparcia pod adresem: promocje@asus-polska.pl
Klient ma możliwość sprawdzenia w dowolnym momencie statusu zatwierdzenia swojej aplikacji poprzez swoje konto klienta ASUS VIP (https://promotion.asus.com).
 
7. Zakończenie przed terminem
Firma ASUS ma prawo do zakończenia lub zawieszenia Promocji w dowolnym momencie w przypadku wystąpienia awarii, usterek/zakłóceń, fałszerstw, wirusów lub podobnych zdarzeń, które mają wpływ na administrację, bezpieczeństwo, uczciwość działania, integralność lub funkcjonowanie Konkursu. Żadne roszczenia nie mogą wynikać z przedterminowego rozwiązania umowy.
 
8. Przekazanie praw
Wraz z publikacją uczestnik potwierdza, że jest wyłączonym autorem i sam stworzył materiał tekstowy, wideo, audio i obrazowy jak również że nie istnieją żadne prawa osób trzecich do tego materiału.
Uczestnik i firma ASUS zgadzają się, że raport z testu nie jest profesjonalnym produktem dziennikarskim. 
Uczestnik przyznaje firmie ASUS, a także jej firmom stowarzyszonym, niewyłączne, czasowo i przestrzennie nieograniczone prawo do wykorzystywania publikowanych materiałów tekstowych, wideo i graficznych we wszystkich możliwych rodzajach użytkowania (w szczególności biuletynów ASUS, wpisów na stronie internetowej ASUS oraz w kanałach mediów społecznościowych firmy ASUS).
 
9. Ochrona danych
Dane osobowe, takie jak nazwisko, adres itp. będą przechowywane i przetwarzane przez firmę ASUS wyłącznie w ramach kampanii i zgodnie z Polityką prywatności firmy ASUS (http://www.asus.com/pl/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy). Dane te są traktowane w sposób ściśle poufny, nie są przekazywane osobom trzecim 
Firma ASUS jest uprawniona do przechowywania i przetwarzania danych osobowych uczestników uzyskanych w ramach kampanii, zgodnie z przepisami federalnej ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji kampanii.
 
10. Zatwierdzenie
Poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami uczestnictwa i wyraża na nie zgodę. 
Firma ASUS zastrzega sobie prawo do zmiany lub skorygowania niniejszych Warunków Uczestnictwa w dowolnym momencie. Jeśli uczestnik nie akceptuje zmiany warunków uczestnictwa, może wycofać swoją rejestrację wysyłając e-mail na adres promocje@asus-polska.pl . Odwoływanie się do sądu nie jest dozwolone.
Wszelkie zobowiązania odszkodowawcze firmy ASUS oraz jej organów, pracowników i przedstawicieli wynikające z lub związane z działaniem, bez względu na podstawę prawną, są ograniczone, w zakresie dozwolonym prawem, do przypadków umyślnego działania lub rażącego zaniedbania. Zasady i warunki oraz sam udział w promocji podlegają obowiązującym przepisom lokalnym. 
 
Załącznik:
1. Obszary biorące udział w promocji
•     Polska
2. Uczestnik może opublikować swoją recenzję na stronie internetowej jednego z poniższych sklepów:
•     www.komputronik.pl
•     www.mediaexpert.pl
•     www.x-kom.pl
•     www.morele.net
3. Produkty uczestniczące:
 
Motherboard
 • ROG RAMPAGE VI EXTREME ENCORE
 • ROG STRIX X299-E GAMING II
 • TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)
 • ProART Z490-CREATOR 10G
 • ROG MAXIMUS XIII EXTREME GLACIAL
 • ROG MAXIMUS XIII EXTREME
 • ROG MAXIMUS XIII HERO
 • ROG MAXIMUS XIII APEX
 • ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI
 • ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI
 • ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI
 • ROG STRIX Z590-I GAMING WIFI
 • TUF GAMING Z590-PLUS WIFI
 • ROG STRIX B560-F GAMING WIFI
 • ROG STRIX B560-A GAMING WIFI
 • ROG STRIX B560-G GAMING WIFI
 • ROG STRIX B560-I GAMING WIFI
 • TUF GAMING B560-PLUS WIFI
 • TUF GAMING B560M-PLUS WIFI
 • ROG STRIX TRX40-XE GAMING
 • ROG STRIX B550-XE GAMING WIFI
 • ROG STRIX B550-E Gaming
 • ROG STRIX B550-F Gaming
 • ROG STRIX B550-F Gaming (WI-FI)
 • TUF GAMING B550-PLUS (WI-FI)
 • TUF GAMING B550-PLUS
 • TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI)
 • ROG STRIX B450-F GAMING II
 • TUF GAMING B450-PLUS II
 • TUF GAMING B450M-PRO II
 • TUF GAMING B450M-PLUS II
 • TUF GAMING B550M-ZAKU (WI-FI)
 • Z590 WIFI GUNDAM EDITION


Graphics Cards
 • ROG-STRIX-GTX1650-4GD6-GAMING
 • ROG-STRIX-GTX1650-O4GD6-GAMING
 • TUF-GTX1650-4GD6-GAMING
 • TUF-GTX1650-O4GD6-GAMING
 • DUAL-GTX1650-O4G
 • DUAL-GTX1660S-O6G-EVO
 • DUAL-RTX2060-O6G-EVO
 • TUF-GTX1660S-6G-GAMING
 • ROG-STRIX-RTX3090-O24G-GUNDAM
 • ROG-STRIX-RTX3090-O24G-WHITE
 • ROG-STRIX-RTX3090-24G-WHITE
 • ROG-STRIX-RTX3090-O24G-GAMING
 • ROG-STRIX-RTX3090-24G-GAMING
 • TUF-RTX3090-O24G-GAMING
 • TUF-RTX3090-24G-GAMING
 • ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING
 • ROG-STRIX-RTX3080-10G-GAMING
 • TUF-RTX3080-O10G-GAMING
 • TUF-RTX3080-10G-GAMING
 • RTX3080-10G-EK
 • ROG-STRIX-RTX3060TI-O8G-GAMING
 • ROG-STRIX-RTX3060TI-8G-GAMING
 • TUF-RTX3060TI-O8G-GAMING
 • TUF-RTX3060TI-8G-GAMING
 • DUAL-RTX3060TI-O8G
 • DUAL-RTX3060TI-8G
 • DUAL-RTX3060TI-O8G-MINI
 • ROG-STRIX-RTX3060-O12G-GAMING
 • ROG-STRIX-RTX3060-12G-GAMING
 • TUF-RTX3060-O12G-GAMING
 • TUF-RTX3060-12G-GAMING
 • DUAL-RTX3060-O12G
 • DUAL-RTX3060-12G
 • RTX3070-8G-EK
 • ROG-STRIX-RTX3080-O10G-WHITE
 • ROG-STRIX-RTX3080-10G-WHITE
 • ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GUNDAM
 • ROG-STRIX-RTX3070-O8G-GAMING
 • ROG-STRIX-RTX3070-8G-GAMING
 • TUF-RTX3070-O8G-GAMING
 • TUF-RTX3070-8G-GAMING
 • DUAL-RTX3070-O8G
 • DUAL-RTX3070-8G
 • ROG-STRIX-LC-RX6900XT-O16G-GAMING
 • TUF-RX6900XT-O16G-GAMING
 • ROG-STRIX-LC-RX6800XT-O16G-GAMING
 • TUF-RX6800XT-O16G-GAMING
 • ROG-STRIX-RX6800-O16G-GAMING
 • TUF-RX6800-O16G-GAMING

Monitor
 • •ROG Strix XG43UQ
 • ROG Strix XG43VQ
 • ROG Strix XG438QR
 • TUF Gaming VG34VQL1B
 • ROG Strix XG27AQ
 • ROG STRIX XG27WQ
 • TUF GAMING VG289Q
 • TUF GAMING VG289Q1A
 • TUF Gaming VG27AQ
 • TUF Gaming VG27BQ
 • TUF Gaming VG279QM
 • VG279Q
 • TUF GAMING VG27WQ
 • TUF GAMING VG27VQ
 • VG278QR
 • VG278Q
 • VG278QF
 • TUF GAMING VG259QM
 • TUF GAMING VG258QM
 • TUF GAMING VG259QR
 • VG258QR
 • VG248QG
 • VG248QE
 • TUF Gaming VG249Q
 • TUF Gaming VG249Q1A
 • TUF GAMING VG24VQR
 • TUF GAMING VG24VQ
 • TUF GAMING VG24VQE
 • ProArt PA32UC-K
 • ProArt PA32UCX-PK
 • ProArt PA32UCG-K
 • ProArt PA329C
 • ProArt PA27UCX-K
 • ProArt PA27AC
 • PB278QV
 • ProArt PA24AC
 • ProArt PA247CV
 • ProArt PA148CTV
 • ZenScreen MB16AMT
 • ZenScreen MB16AHP
 • MB16AP
 • ZenScreen MB16ACM
 • ZenScreen MB16ACE
 • MB16AC
 • MB169C+
 • MB169B+
 • ROG Swift 360Hz PG259QNR
 • ROG Swift 360Hz PG259QN
 • ROG Strix XG17AHP
 • ROG Strix XG17AHPE
 • ROG Strix XG16AHPE
 • ROG Strix XG16AHP
 • ROG Strix XG16AHPE-W
 • ROG Strix XG16AHP-W
 • TUF GAMING VG27AQ1A
 • ProArt PA278CV
 • ProArt PA278QV
 • ProArt Display PA248QV
 • ZenScreen MB14AC
 • ROG Swift PG329Q
 • ROG Strix XG32VC
 • ProArt Display PA279CV
 • ZenScreen MB16AH
 • TUF Gaming VG32VQ1BR
 • TUF GAMING VG27AQL1A
 • TUF Gaming VG27WQ1B
 • VG279Q1R
 • TUF GAMING VG279QL1A
 • TUF GAMING VG279QR
 • TUF GAMING VG328H1B
 • TUF GAMING VG279Q1A
 • TUF GAMING VG249Q1R
 • TUF GAMING VG27VH1B

WLAN
 • ZenWiFi AC (CT8)
 • ZenWiFi AX (XT8)
 • ASUS ZenWiFi AX (XD6)
 • ASUS ZenWiFi AX Mini (XD4)
 • ZenWiFi AC Mini (CD6)
 • ROG Strix GS-AX5400
 • ROG Strix GS-AX3000
 • ROG Rapture GT-AC2900
 • ROG Rapture GT-AX11000
 • DSL-AX82U
 • TUF-AX5400
 • RT-AX56U
 • RT-AX58U
 • RT-AX88U
 • RT-AX92U
 • AiMesh AX6100 Wi-Fi System (RT-AX92U 2 Pack)
 • RT-AX86U
 • RT-AX82U
 • RT-AX89X
 • RT-AX68U
 • Fi AX (XT8)
Peripheral
 • ROG Theta Electret
 • ROG Theta 7.1
 • ROG DELTA S 
 • ROG DELTA
 • ROG DELTA CORE
 • ROG STRIX GO BT
 • ROG STRIX Go 2.4
 • ROG STRIX GO
 • ROG STRIX GO CORE
 • ROG CETRA II CORE
 • ROG CLAYMORE II
 • ROG FALCHION
 • ROG Strix Scope TKL Deluxe
 • ROG Strix Scope Deluxe
 • ROG STRIX SCOPE RX
 • ROG GLADIUS III
 • ROG GLADIUS III WIRELESS
 • ROG Chakram
 • ROG Chakram Core
 • ROG Keris Wireless
 • ROG Keris
 • ROG Pugio II
 • TUF H3 Wireless
 • ROG Clavis
 • ROG DELTA GUNDAM LTD
 • ROG STRIX IMPACT II GUNDAM LTD.
 • ROG STRIX GO CORE MOONLIGHT WHITE
 • ROG CETRA II CORE MOONLIGHT WHITE
 • ROG STRIX IMPACT II MOONLIGHT WHITE
 • ROG STRIX SCOPE TKL MOONLIGHT WHITE
 • ROG STRIX Impact II Wireless


PSU
 • ROG-THOR-1200P
 • ROG-THOR-850P
 • ROG-STRIX-1000G
 • ROG-STRIX-850G-WHITE-GUNDAM
 • ROG-STRIX-850G-WHITE
 • ROG-STRIX-850G
 • ROG-STRIX-750G
 • ROG-STRIX-650G
 • ROG-STRIX-550G
 • TUF-GAMING-750B
 • TUF-GAMING-650B
 • TUF-GAMING-550B
 • TUF-GAMING-450B

Chassis
 • TUF GAMING GT501
 • TUF Gaming GT501 White Edition
 • ROG Strix Helios
 • ROG Strix Helios White Edition
 • TUF GAMING GT301
 • ROG Z11
 • ROG Z11 with SEVEN Figure
 • ROG Strix Helios GUNDAM EDITION
 • TUF Gaming GT301 ZAKU II EDITION

AIO Cooler
 • ROG RYUJIN 360
 • ROG RYUJIN 240
 • ROG RYUO 240
 • ROG RYUO 120
 • ROG STRIX LC II 280 ARGB
 • ROG STRIX LC 360 RGB WHITE EDITION
 • ROG STRIX LC 240 RGB WHITE EDITION
 • ROG STRIX LC 360 RGB GUNDAM
 • ROG STRIX LC 360 RGB
 • ROG STRIX LC 240 RGB
 • ROG STRIX LC 120 RGB
 • ROG STRIX LC 360
 • ROG STRIX LC 240
 • ROG STRIX LC 120
 • TUF GAMING LC 240 RGB ZAKU II
 • TUF GAMING LC 240 RGB
 • TUF GAMING LC 120 RGB

ODD & SSD
 • ROG STRIX Arion

Vivowatch
 • HC-A05
 • HC-A04A
 • HC-A04STRONA GŁÓWNA