ASUS layout test

Koulutus

Verkostojen ja laaja-alaisen informaatiotekniikan saapuminen on muuttanut koulutusta kauas perinteisen luokkahuoneen seinien tuolle puolen. Monet koulut antavat entistä enemmän painoarvoa kampuksen informaatioinfrastruktuurille, poistavat verkon kattavuuden aukkoja, ottavat käyttöön suurimittaisia pilvipalveluita, automatisoivat kirjastopalveluita, ottavat käyttöön laadukkaita IT-luokkahuoneita ja -laboratorioita, joilla on joustavat tietokoneen käyttömahdollisuudet. ASUS tarjoaa kattavan valikoiman IT-ratkaisuja digitaalisen ajan uusien asukkaiden mielten kehittämiseksi.

The notice for users with devices with Windows 10 Pro Education pre-installed:
Windows 10 Anniversary Update*

*This device was built for academic use and will automatically be updated to Windows 10 Pro Education with the Windows 10 Anniversary Update.

Features vary; see https://aka.ms/ProEducation for Windows 10 Pro Education feature information.

 • Luokkahuone

  Tietokoneiden suosion ja kosketus- ja pilviteknologioiden kehityksen myötä opetustapojen uusi sukupolvi on vallannut vuorovaikutteisen, digitaalisen oppimisen aikakauden. Sähköisen koulurepun kehitys on vauhdittanut tätä innovatiivista trendiä entisestään.

  Katso lisätietoja
 • Mobiili oppiminen

  Laajan internetin käytön ja tablettitietokoneiden kasvavan suosion myötä sähköisen koulurepun käsite on saanut vähitellen jalansijaa. Tätä on tehostanut digitaalisten opetusvälineiden alati kasvava valikoima. Uusia ja parannettua lisäarvoa tarjoavia koulutusohjelmistoja ilmestyy jatkuvasti, ja niistä on tulossa olennainen osa koulutuskokemusta.

  Katso lisätietoja
 • Kirjasto

  Nykyään kirjastoissa hyödynnetään vuorovaikutteisia verkkoselauslaitteita tavallisten luettelotiedustelujen tekemiseen ja valittujen kirjojen katseluun. Joissakin järjestelmissä käytössä on jopa itsepalveluperiaatteella toimiva kirjojen lainaus ja palautus, jossa tieteen ja teknologian uusimmat keksinnöt muuttuvat automaattiseksi, käyttäjäystävälliseksi palveluksi.

  Katso lisätietoja
 • Kahvio

  Vähentääkseen pitkiä jonoja ruuhka-aikoina kahviot voivat hyötyä point of sale (POS) -järjestelmistä ja itsepalvelulla toimivista myyntiautomaateista. Suurten näyttöjen käyttö digitaalisina kyltteinä voi parantaa sekä tehokkuutta että tuottavuutta.

  Katso lisätietoja
 • Tietokoneluokkahuone

  Hankalimpia tietokoneluokan valvojia vaivaavia ongelmia ovat epäilemättä rutiiniylläpitoon liittyvät pulmat. Kun ylläpidettäviä tietokoneita on kymmenistä satoihin, ilman riittäviä hallintaresursseja tai työkaluttoman, modulaarisen tuotesuunnittelun etuja työ on tarpeettoman hankalaa.

  Katso lisätietoja
 • Laboratorio ja suunnittelukeskus

  Hajautetut tietokonelaboratoriot ja visuaalisen ja teollisen suunnittelun osastojen suuri määrä edellyttää parempaa suorituskykyä ja vakaampia tietokoneratkaisuja selvitäkseen sofistikoituneen analyysin ja 2D- ja 3D-suunnitteluteknologioiden asettamista valtavista vaatimuksista.

  Katso lisätietoja
 • Tietokeskus

  Kun yliopisto-opiskelijoita on kymmeniä tuhansia, tärkeät kampuksen tapahtumat, kuten jokaisen lukukauden alussa järjestettävä ilmoittautuminen, voivat aiheuttaa huomattavia piikkejä verkkoliikenteessä. Tämä vaikeuttaa kaivattujen verkkopalveluiden käyttämistä. Kampuksen verkon ylläpitäjien täytyykin harkita tarkkaan, miten päivittää järjestelmää niin, että siihen sisältyisi pilven laajamittainen käyttö.

  Katso lisätietoja
 • Henkilöstötoimisto

  Koulujen ylläpitäjät kohtaavat innovaatiotarpeita ja parantavat monien laitosten tarjoamien palveluiden reagoivuutta. Oikeanlaisten tietokonelaitteiden valinta ei pysähdy tehokkaisiin työpöytämalleihin. Koska esimerkiksi monia palveluita siirretään pilvelle, palvelunäkökulmasta on kannattavaa asentaa vuorovaikutteisia kosketusnäyttöjä palvelutiskeille tai julkisille alueille.

  Katso lisätietoja

Kaikki onnistuneet tapaukset

Näytä kaikki