Felhasználói feltételek / Adatvédelmi szabályzat

  Értesítés a használati feltételekről – Adatvédelmi nyilatkozat

  A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (AZ „ÉRTESÍTÉS”) MINDEN, AZ ASUSTEK COMPUTER INC. („ASUS”) ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TERMÉKRE ÉS SZOLGÁLTATÁSRA („SZOLGÁLTATÁS”) VONATKOZIK. A SZOLGÁLTATÁSOK JELENTHETIK PÉLDÁUL (DE NEM KIZÁRÓLAG) A KÖVETKEZŐKET: BÁRMILYEN ASUS MÁRKANÉVVEL VAGY ASUS ÁLTAL BIRTOKOLT MÁS MÁRKANEVEKKEL JELÖLT TERMÉKET, WEBHELYET, WEBHELY-ESEMÉNYT (MEGHATÁROZÁST LÁSD ALÁBB), SZOFTVERT, ALKALMAZÁST ÉS INFORMÁCIÓT. ÖN KIFEJEZETTEN ELISMERI, HOGY ELOLVASTA A HASZNÁLATI FELTÉTELEKRŐL SZÓLÓ JELEN ÉRTESÍTÉST, ÉS MEGÉRTETTE A JOGAIT, KÖTELEZETTSÉGEIT, VALAMINT AZ ITT LEÍRT FELTÉTELEKET ÉS KIKÖTÉSEKET. HA ÖN MÉG KISKORÚ, AKKOR KIZÁRÓLAG AZUTÁN REGISZTRÁLHAT TAGKÉNT ÉS HASZNÁLHATJA A SZOLGÁLTATÁSOKAT, MIUTÁN A SZÜLEI (VAGY GYÁMJA) ELOLVASTA ÉS MEGÉRTETTE A JELEN ÉRTESÍTÉSBEN TALÁLHATÓ JOGOKAT, KÖTELESSÉGEKET, FELTÉTELEKET ÉS KIKÖTÉSEKET. A TELEPÍTÉS, MÁSOLÁS, BÖNGÉSZÉS, LETÖLTÉS, HOZZÁFÉRÉS ÉS VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSÁVAL, A BELÉPÉSSEL VAGY A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁVAL ÖN VAGY SZÜLŐJE (GYÁMJA) KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A JELEN ÉRTESÍTÉSBEN (ILLETVE ANNAK FRISSEBB VÁLTOZATAIBAN) FOGLALTAK, VALAMINT AZ ÖSSZES ALKALMAZHATÓ TÖRVÉNY ÉS RENDELET VONATKOZIK ÖNRE.

  1. Tudomásulvétel
   1.1

   1.1 ÖN tudomásul veszi, hogy SZOLGÁLTATÁS kizárólag a meghatározott hardver- és szoftverplatformokon működik. ÖN tudomásul veszi, hogy az ÖN felelőssége, hogy rendelkezzen a megfelelő szoftverrel, hardverrel és internetkapcsolattal a SZOLGÁLTATÁS mindenkori aktuális változatának használatához. Az ASUS, saját hatáskörében módosíthatja a SZOLGÁLTATÁST, leállíthatja a SZOLGÁLTATÁS keretében elérhető eseményeket („SZOLGÁLTATÁSI esemény”), bármikor, előzetes értesítés nélkül megszüntetheti a SZOLGÁLTATÁSON keresztül nyújtott funkciókat, valamint az ASUS fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül megszüntethesse bármely hardver- vagy szoftverplatform támogatását.

   1.2

   1.2 ÖN tudomásul veszi, hogy a SZOLGÁLTATÁS tartalmának egy részét külső felek biztosítják, valamint tudomásul veszi, hogy a jelen SZOLGÁLTATÁS hozzáférést biztosíthat külső felek szolgáltatásaihoz. Ön tudomásul veszi, hogy az ilyen szolgáltatásokat kizárólag saját felelősségére éri el és használja, és ezt a használatot az Ön és a külső felek közötti – így például, de nem kizárólag az áru árára, a megrendelés visszaigazolására, a maximális rendelési mennyiségre, valamint a termék szállítására és kifizetésére vonatkozó – feltételek és kikötések szabályozzák. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ASUS nem tehető felelőssé az Ön és ilyen harmadik felek között kötött megállapodásokért, sem az ilyen harmadik felek által biztosított semmilyen tartalomért.

   1.3

   Ön tudomásul veszi, hogy minden szoftvert, amit letölt a SZOLGÁLTATÁSBÓL vagy megszerez azon keresztül, a mellékelt vagy tartalmazott végfelhasználói licencszerződésnek („EULA”) megfelelően kell használnia.

   1.4

   ÖN tudomásul veszi, hogy a jelen ÉRTESÍTÉS semmilyen része nem jogosítja Önt fel az ASUS védjegyeinek, szolgáltatási védjegyeinek, termék- és szolgáltatásneveinek, jelmondatainak, emblémáinak és képeinek használatára, kivéve, ha az ASUS-szal erről írásban másképp állapodott meg.

   1.5

   ÖN tudomásul veszi, hogy a jelen ÉRTESÍTÉS hivatkozhat az ASUS által biztosított egyéb irányelvekre, értesítésekre, megállapodásokra vagy az ASUS által a SZOLGÁLTATÁSI eseménnyel kapcsolatban biztosított más feltételekre és kikötésekre, illetve a SZOLGÁLTATÁS által tartalmazott információkra, és az ilyen hivatkozások a jelen ÉRTESÍTÉS elválaszthatatlan részét képezik.

   1.6

   Ön tudomásul veszi, hogy az ASUS fenntartja a jogot a jelen ÉRTESÍTÉS bármikor történő módosítására, és minden ilyen módosítás akkor lép érvénybe, amikor azt megjelentetjük a SZOLGÁLTATÁSBAN. Egy ilyen módosítást követően az, hogy Ön továbbra is jogosult-e használni a SZOLGÁLTATÁST, attól függ, hogy Ön elfogadja-e magára nézve kötelező érvénnyel a módosított ÉRTESÍTÉST. Éppen ezért fontos, hogy Ön időről-időre meglátogassa a jelent SZOLGÁLTATÁST és elolvassa az ott találtakat, hogy mindig tisztában legyen a szolgáltatásról szóló ÉRTESÍTÉS aktuális tartalmával. Amennyiben Ön nem ért egyet azzal, hogy a jelen ÉRTESÍTÉSBEN foglaltak vonatkozzanak Önre, illetve hogy betartsa a vonatkozó törvényeket, akkor azonnal meg kell szüntetnie a jelen SZOLGÁLTATÁS látogatását.

   1.7

   Ön elfogadja, hogy a jelen SZOLGÁLTATÁSSAL vagy ÉRTESÍTÉSSEL kapcsolatban a szándékok közlése kizárólag elektronikus formában történik.

   1.8

   ÖN tudomásul veszi, hogy a jogai védelme érdekében be kell tartania az Internet használati szokásait és tiszteletben kell tartania az internetes elvárásokat. ÖN tudomásul veszi, hogy az alábbi tevékenységek szigorúan tilosak:

   1.8.1

   Az Internet bármely rendszerébe vagy erőforrásába beavatkozás, betörés vagy azok megrongálása.

   1.8.2

   Fenyegető, obszcén, pornográf, vagy a közrendet és a szokásokat romboló anyagok továbbítása.

   1.8.3

   Számítógépes vírusok továbbítása a SZOLGÁLTATÁS hálózatán keresztül.

   1.8.4

   Bármiféle adatbányászati, webrobot, vagy hasonló adatgyűjtő és/vagy -kinyerő eszköz használata. Abban az esetben, ha bármilyen, a fentihez hasonló szoftvert vagy eszközt használ, akkor ÖN ki lesz zárva a SZOLGÁLTATÁSI eseményen való részvételből.

  2. Szellemi tulajdonjogok
   2.1

   Ön tudomásul veszi, hogy kizárólag Ön felelős az Ön által a jelen SZOLGÁLTATÁSBA feltöltött, elküldött, beírt vagy megadott információkért, és ezen információk semmilyen része nem számít az ASUS véleményének. A kétségek elkerülése érdekében, információnak számítanak például (de nem kizárólagosan) az adatok, szövegek, szoftverek, zene, hang, fényképek, grafikák, videók, üzenetek és egyéb anyagok („Információ”).

   2.2

   Miután feltöltötte, átküldte, beírta vagy megadta az Információt a jelen SZOLGÁLTATÁSBAN, Ön megad az ASUS, leányvállalatai és társult vállalkozásai számára egy, az egész világra kiterjedő, nem kizárólagos, nem visszavonható, jutalékmentes, átruházható és továbbengedélyezhető jogot az Információ promóciójára és terjesztésére, bármilyen médiaformátumban, tetszés szerinti módon, így például, de nem kizárólag a módosításra, nyilvános közlésre, nyilvános továbbításra, felhasználásra, terjesztésre, kiadásra, nyilvános közzétételre, vagy az Információk egyéb módon történő felhasználására.

   2.3

   Ha Ön nem rendelkezik a fenti joggal, akkor kérjük, ne töltse fel, továbbítsa, írja be vagy adja meg az Információt a SZOLGÁLTATÁSBAN.

   2.4

   Ha Önt azzal vádolják, hogy legalább három alkalommal megsértette egy harmadik fél szellemi tulajdonjogát, az ASUS fenntartja a jogot, hogy megszüntesse vagy korlátozza az Ön hozzáférését a SZOLGÁLTATÁSHOZ.

   2.5

   2.5 Minden olyan külső tartalom jogcíme és szellemi tulajdonjoga, amely nem a SZOLGÁLTATÁSBAN található, vagy a SZOLGÁLTATÁS használatán keresztül elérhető, a megfelelő tartalom birtokosának tulajdonát képezi, és a szellemi tulajdonjogra vonatkozó törvények és nemzetközi megállapodások védik.

   2.6

   Ha az Ön tudomására jutna a SZOLGÁLTATÁS tartalmával kapcsolatos bármely tényleges vagy várható jogsértés, vagy az alkalmazható törvények és rendelkezések előírják egy értesítés küldését a jogsértésről, kérjük, küldje el az értesítést az ASUS jogi megfelelési osztályának, a jelen ÉRTESÍTÉSBEN található kapcsolati címre, és az ASUS az alkalmazható törvényeknek megfelelően fog eljárni.

   2.7

   Abban az esetben, ha egy szerzőijog-tulajdonostól vagy ügynökétől jogsértési értesítést kap, az ASUS eltávolítja vagy letiltja az Ön hozzáférését és egyéb lépéseket is tehet, hogy az állítólagos jogsértő tartalom vagy szolgáltatások megfeleljenek az alkalmazható törvényi előírásoknak. Ha Ön úgy gondolja, hogy az ilyen tartalom vagy szolgáltatások nem jogsértők, értesítést küldhet az ASUS jogi megfelelési osztályának, a jelen ÉRTESÍTÉSBEN található kapcsolati címre, és az ASUS az alkalmazható törvényeknek megfelelően fog eljárni.

  3. Regisztráció
   A SZOLGÁLTATÁS összes funkciójának használatához Ön tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:
   3.1

   ÖN köteles valódi, pontos, aktuális és teljes adatokat megadni SAJÁT MAGÁRÓL, amikor az ASUS fiók regisztrációs folyamata erre kéri. Ön bármikor jogosult a jelen SZOLGÁLTATÁSBAN a saját személyes adatait megtekinteni és módosítani.

   3.2

   Ön megtekintheti és módosíthatja a SAJÁT regisztrációs adatait a SZOLGÁLTATÁSBA való bejelentkezéssel és a fiókadatok szerkesztésével. Az ÖN fiókjának biztonsága érdekében ÖNNEK egy saját bejelentkezési azonosítóval és jelszóval bejelentkeznie. Kizárólag és teljes körűen ÖN felelős a saját jelszavának és felhasználónevének védelméért, illetve minden tevékenységért, ami az ÖN azonosítóját használva történik.

   3.3

   Amennyiben az ASUS tudomására jut, hogy az ASUS fiók azonosítóját/jelszavát nem rendeltetésszerűen használják, az ASUS jogában áll azonnal felfüggeszteni vagy megszüntetni az ilyen ASUS fiók jelszavát, fiókját (vagy annak bármely részét), vagy a jelen SZOLGÁLTATÁS használatát, és eltávolítani minden, az ilyen ASUS fiókkal kapcsolatos Információt a jelen SZOLGÁLTATÁSRÓL.

   3.4

   ÖN köteles betartani a jelen ÉRTESÍTÉSBEN foglalt előírásokat, továbbá nem sértheti meg az alkalmazható törvényi előírásokat és rendelkezéseket. Az ASUS fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze az Ön tagságának érvényességét a SZOLGÁLTATÁSI esemény során vagy utána bármikor, valamint fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül kizárja bármikor Önt (akkor is, ha nyertes) a SZOLGÁLTATÁSI eseményből, beleértve a díjra jogosultságot, ha etikátlanul befolyásolni próbálja a SZOLGÁLTATÁSI eseményt, vagy ennek gyanúja merül fel. Az, hogy az ASUS nem él ezen jogaival, nem jelenti azt, hogy le is mondott róluk.

  4. Adatvédelmi irányelvek Mivel tiszteletben tartjuk a személyes adatokat, az ASUS elkötelezetten védi az Ön személyes adatait is, az ASUS Adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően.
  5. Engedélyek és korlátozások
   5.1

   A jelen ÉRTESÍTÉS feltételeitől függően, az ASUS ezennel megad Önnek egy korlátozott, személyes, nem kereskedelmi, nem exkluzív, nem továbblicencelhető, nem átruházható, ingyenes licencet a SZOLGÁLTATÁSBA belépéshez és a szolgáltatások használatához. Kivéve az itt kifejezetten megadott jogokat, Ön tudomásul veszi, hogy az ASUS minden egyéb jogot megtart. A SZOLGÁLTATÁST illetően minden jog, korlátozás nélkül az ASUS és/vagy a licencbirtokosok kizárólagos tulajdonát képezi és az is marad. A jelen ÉRTESÍTÉS semmilyen része nem jelenti az ilyen jogok Önnek megadását vagy Önre átruházását.

   5.2

   Az értesítés eltávolításának tilalma: ÖN beleegyezik, hogy nem távolítja el, takarja el, teszi olvashatatlanná vagy módosítja az értesítéseket és a jogokról és/vagy az ASUS jogairól és tulajdonáról szóló jelzéseket, akármilyen módon is legyenek hozzárendelve, tartalmazva vagy bármilyen más módon kapcsolva bármilyen anyaghoz.

  6. E-kereskedelem Az ASUS által biztosított bármely termék és szerviz- vagy terméktámogatási csomag megvásárlására az e-kereskedelmi áruház feltételei és kikötései vonatkoznak. Ezzel kapcsolatban kérjük, tekintse meg az ASUS értékesítési szerződéseit és vonatkozó irányelveit.
  7. Érvényesség és megszűnés
   7.1

   Ha bármilyen oknál fogva a jelen SZOLGÁLTATÁS nem tud a terveknek megfelelően működni, ide értve (de nem kizárólag) a vis maior esetét, műszaki hibákat, a jogosulatlan beavatkozást, csalást vagy bármilyen olyan, az ASUS hatáskörén kívül álló okot, amely tönkreteszi vagy érinti a SZOLGÁLTATÁS adminisztrációját, biztonságát, tisztességét, integritását vagy helyes végrehajtását, akkor az ASUS fenntartja a jogot, hogy kizárólag saját hatáskörében megszüntesse, megszakítsa, módosítsa vagy felfüggessze a SZOLGÁLTATÁST, a vonatkozó kormányhatóság írásos utasításait figyelembe véve.

   7.1

   A jelen ÉRTESÍTÉS addig érvényes, amíg ÖN vagy az ASUS fel nem mondja. Az ÖN joga a SZOLGÁLTATÁS használatára automatikusan megszűnik, ha nem tartja be a jelen ÉRTESÍTÉSBEN felsorolt feltételeket és kikötéseket. E tekintetben az ASUS semmilyen felelősséggel nem tartozik ÖN felé. A jelen ÉRTESÍTÉS megszűnésekor ÖN azonnal abbahagyja a jelen SZOLGÁLTATÁS használatát, akár másolatában is, teljes mértékben vagy részeiben.

  8. Garanciaelutasítás és a kötelezettségek korlátozása
   8.1

   Az ASUS garantálja, hogy a SZOLGÁLTATÁSHOZ használt számítógéprendszer megfelel az ésszerű biztonsági elvárásoknak.

   8.2

   ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A SZOLGÁLTATÁST „A JELEN FORMÁJÁBAN” BIZTOSÍTJUK. A JELEN SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGÉVEL ÉS TELJESÍTMÉNYÉVEL KAPCSOLATOS ÖSSZES KOCKÁZAT AZ ÖNÉ, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ÖSSZES SZÜKSÉGES SZERVIZ ÉS JAVÍTÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGÉT. AZ ASUS A TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN ELUTASÍT MINDEN GARANCIÁT, KIFEJEZETTET ÉS BELEÉRTETTET A JELEN SZOLGÁLTATÁSRA, ILLETVE A JELEN ÉRTESÍTÉS KERETÉBEN VAGY A JELEN SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATBAN RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT DOKUMENTUMOKRA VONATKOZÓAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG BÁRMILYEN GARANCIÁT A FORGALMAZHATÓSÁGRA VAGY EGY ADOTT CÉLRA ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓAN, VAGY A JOGSÉRTÉS MEG NEM LÉTÉT ILLETŐEN, VAGY BÁRMILYEN, A HASZNÁLATBÓL EREDŐ VAGY A TELJESÍTMÉNNYEL KAPCSOLATOS GARANCIÁT. AZ ASUS TOVÁBBÁ SEMMILYEN GARANCIÁT NEM AD A JELEN SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁVAL MEGSZEREZHETŐ EREDMÉNYEKET ILLETŐEN, ILLETVE A JELEN SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁVAL MEGSZERZETT INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGÁVAL KAPCSOLATBAN. EGYES TERÜLETEKEN NEM ENGEDÉLYEZETT BIZONYOS GARANCIÁK KIZÁRÁSA, VAGY BIZONYOS KÁROK ESETÉN A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA. ENNEK MEGFELELŐEN ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI ELUTASÍTÁSOK ÉS FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOK EGY RÉSZE NEM VONATKOZIK ÖNRE.

   8.3

   A JELEN SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁVAL ÉS/VAGY A JELEN SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTMÉNYÉVEL KAPCSOLATOS MINDEN KOCKÁZAT AZ ÖNÉ. AZ ASUS, A LICENCBIRTOKOSOK, ILLETVE EZEK FELELŐS TISZTVISELŐI, IGAZGATÓI, ALKALMAZOTTAI, ÜGYNÖKEI ÉS TÁRSULT VÁLLAKOZÁSAI NEM FELELŐSEK A JELEN ÉRTESÍTÉSBŐL VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁS VAGY ANNAK BÁRMELY RÉSZÉNEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN FELLÉPŐ SEMMILYEN KÖVETKEZMÉNYES, VÉLETLEN, KÖZVETLEN, KÖZVETETT, SPECIÁLIS, BÜNTETŐ VAGY EGYÉB KÁRÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG A VESZTESÉGET VAGY ELMARADT HASZNOT, MEGSZAKADÁST, INFORMÁCIÓVESZTESÉGET ÉS EGYÉB ANYAGI VESZTESÉGEKET), MÉG AKKOR SEM, HA AZ ASUS ÉRTESÍTVE LETT AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. EGYES TERÜLETEKEN NEM ENGEDÉLYEZETT BIZONYOS GARANCIÁK KIZÁRÁSA, VAGY BIZONYOS KÁROK ESETÉN A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA. ENNEK MEGFELELŐEN ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI ELUTASÍTÁSOK ÉS FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOK EGY RÉSZE NEM VONATKOZIK ÖNRE.

   8.4

   Az ASUS nem felelős semmilyen helytelen vagy pontatlan információért, amelyet az internetes felhasználó, vagy a jelen SZOLGÁLTATÁS során használt vagy azzal kapcsolatos berendezés vagy program okozott, sem semmilyen műszaki hibáért, vagy ezek bármely kombinációjáért, amelyek előfordulhatnak a jelen SZOLGÁLTATÁS adminisztrációja közben, beleértve a kihagyásokat, megszakításokat, törléseket, késéseket a működésben vagy adattovábbításban, a kommunikációs vonalak, a telefon-, mobiltelefon- vagy műholdas hálózat meghibásodását, műszaki problémákat vagy forgalomzsúfoltságot az interneten vagy a SZOLGÁLTATÁSBAN, a szoftvermeghibásodásokat, a bejegyzések ellopását, tönkretételét vagy jogosulatlan elérésüket és módosításukat, továbbá bármilyen sérülést vagy kárt az Ön számítógépében, amely a SZOLGÁLTATÁSBAN való részvétel, illetve az abból való tartalomletöltés okozott.

   8.5

   Abban az esetben, ha egy SZOLGÁLTATÁSI esemény keretében ÖN díjat kapna, tudomásul veszi az alábbiakat:

   8.5.1

   Az ASUS semmilyen felelősséget nem vállal a díjak elfogadásával kapcsolatban esetlegesen fellépő adóvonzatokért. Független pénzügyi tanácsadást saját magának kell intéznie.

   8.5.2

   A jutalmat tilos átadni vagy elcserélni akár egészében, akár részben és hacsak másképp nincs megadva, a jutalom nem válható készpénzre.

   8.5.3

   Abban az esetben, ha a jutalom nem áll rendelkezésre annak ellenére, hogy az ASUS ésszerű erőfeszítéseket tett az átadás érdekében, az ASUS fenntartja a jogot, hogy a jutalmat egy javasolt végfelhasználói árában megegyező árú másik jutalomra váltsa át, a vonatkozó kormányhatóság írásos utasításait figyelembe véve.

   8.5.4

   Az ASUS semmilyen felelősséget nem vállal azzal kapcsolatban, hogy a jutalom értéke később hogyan változik.

   8.5.5

   Abban az esetben, ha a díj nyertese bármilyen oknál fogva nem veszi át a díjat a SZOLGÁLTATÁSI eseménynél jelzett határidőn belül, úgy tekintjük, hogy lemondott a díjról, és az ASUS a saját hatáskörén belül jogosult eldönteni a nyertes pótlásának módját.

  9. Felelősség alól felmentés
   ÖN beleegyezik, hogy megvédi, felmenti és kártalanítja az ASUS-t és társult vállalkozásait, szolgáltatóit, szindikált tartalomszolgáltatóit, disztribútorait, licenctulajdonosait, igazgatóit és alkalmazottait minden olyan veszteséggel, kárral, felelősséggel és költséggel kapcsolatban (beleértve az ésszerű ügyvédi és eljárási költségeket is), amelyek azzal kapcsolatban merülnek fel, hogy Ön megsértette a jelen ÉRTESÍTÉST, vagy valamely alkalmazható törvényt vagy rendelkezést, illetve valamely harmadik fél jogát.

  További információkért a jelen ÉRTESÍTÉSSEL és a hivatkozott irányelvekkel kapcsolatban kérjük, keresse meg az ASUS jogi megfelelési osztályát ajánlott levélben, faxon, e-mailben vagy telefonon, az alábbi címen:

  ASUSTeK Computer Inc.
  A cég képviselője: Mr. Jonney Shih
  Legal Affairs Center
  Legal Compliance Department
  Cím: 15, Li-Te Rd., Taipei 112, Taiwan
  Email: LegalCompliance@asus.com
  Telefon: (886) 2 2894 3447
  Fax: (886) 2 2890 7674
  Utolsó frissítés: 2015. március 4, ASUS Legal Affairs Center (jogi ügyek központja)