ASMB9-iKVM

  ASMB9-iKVM

  IPMI 2.0 Management Upgrade Kit עם KVM (מקלדת, וידאו, עכבר)

  • ASUS ASMB9-iKVM הוא שבב ניהול יעיל לשרתים מרוחקים תואם IPMI 2.0 שמספק ממשק עצמאי ממערכת ההפעלה לפלטפורמות רבות לניטור מערכת השרת כגון טמפרטורה, מתח, סטטוס המאוורר וכן הלאה. ניתן לעדכן את MIS מכל מקום ובכל עת בנוגע לסטטוס העבודה של השרת באמצעות הודעות בזמן אמת על אירועים.

   ASMB9-iKVM תומך בעדכון של ה-BIOS מרחוק לשמירת שעה ומאמצים של MIS; כלי שירות עצמאי KVM/Java לפישוט של תהליך השליטה מרחוק; הקלטת וידאו ולכידת BSOD לפתירה קלה של בעיות. במספר שלבים פשוטים, MIS מסוגלת לשלוט בשרתים באמצעות מקשי פונקציות ומסך שרת מרוחק לשימוש ב-KVM (מקלדת, וידאו, עכבר) על גבי LAN, שמבוססת על ניהול מחוץ לתחום וממשיכה לעבוד כדי לספק ניטור רציף מרחוק באמצעות ממשק משתמש גרפי מקוון גם כשמערכת ההפעלה של השרת נופלת.

   • בריאות השרת   • מסך שרת מרוחק   • בקרת חשמל מרחוק

   • מודול ASMB9-iKVM מעניק פונקציות ניהול מתקדמות של השרת, לרבות "התקנה מרחקו של מערכת הפעלה", "הדלקה/כיבוי/איפוס מרחוק", "שליטה מרחוק", "ניטור בריאות החומרה מרחוק" ו"יומן אירועי מערכת". ההצפנה המשופרת של נתונים (ב-Advanced Encryption Standard) משפרת את אבטחת הרשת.


   • מדיה וירטואלית מרובה על גבי LAN

   • מדיה וירטואלית מרובה על גבי LAN מאפשר למנהלי המערכת לשתף נתונים שנשמרו בכונן מקומי (הפניה מחדש בו-זמנית של תקליטון, כונן קשיח או USB ותקליטור או DVD) בשרתי יעד, שמעניקה תחזוקה קלה ותהליך פריסה פשוט יותר של מערכת ההפעלה. בה-בעת, פונקציית KVM מאפשרת גם פתירה מהירה יותר של בעיות מאשר קודם לכן על ידי תיקון בעיות בשרת מהמקום שבו אתם נמצאים ומכך מפחית את זמן ההשבתה ועלות התפעול של המערכת.


   • Blue Screen of Death

   • מסך BSOD מציג צילום מסך של המסך הכחול שמצולם אם המערכת המארחת התרסקה מאז האתחול האחרון.


   • ASMB9-iKVM – סיכום מפרטים

   • הודות ל-ASMB9-iKVM, ל-MIS יש את הדרך המהירה והיעילה ביותר לשחזור המערכת ולשפר משמעותית את הזמינות של המערכת באמצעות חבילה שלמה של כלי ניהול מרחוק.