S4096Z

  S4096Z

  שרת אחסון נתונים בצפיפות גבוהה 4U

  • אחסון קר בצפיפות גבוהה ותחזוקה קלה, המיועד למרכזי נתונים וספקי שירותים בענן
  • אחסון קר בצפיפות גבוהה מאוד ל-114 כוננים קשיחים
  • עיצוב מודולרי ל-4 כוננים קשיחים בקבוצה, טעינה קדמית של כוננים קשיחים ספציפיים, וטעינה אחורית של PSU מאפשרים תחזוקה קלה ובטיחותית יותר של כוננים קשיחים ורכיבים
  • כונן קשיח קדמי ואחורי ורכיבי LED לזיהוי קל