ERROR DataContext.cs Get_ScalarByParam

קפטריה

מכיוון שהם מהווים מקומות מפגש פופולריים לאנשים בקמפוסים, חדרי אוכל, בתי קפה, מסעדות וקפטריות עלולים להיות עמוסים בזמני הארוחות. כדי לקצר את אורך התורים על-ידי קיצור זמני ההמתנה, אחת מהאפשרויות הטובות ביותר היא להשתמש במחשבים עם מסכי מגע כפלטפורמות של מערכות POS. מוסדות מסוימים הצליחו לשלב מחשבים אישיים בתצורת הכול-באחד עם מסכי מגע כממשקים המשמשים מכונות מכירה אוטומטיות של מזון לשירות עצמי. ככל שמספר מכונות המכירה האוטומטיות בחדר האוכל גדול יותר, כך קל יותר לתלמידים ולסטודנטים לקבל את מבוקשם בשעות השיא, תוך מזעור הצפיפות והדוחק.הטכנולוגיה של ASUS אף יכולה לסייע בניצול יעיל של המרחב הזמין. החלפת פוסטרים בשילוט דיגיטלי במקומות המתאימים לא רק שומרת על הסדר והיופי של הקמפוס, אלא אף מאפשרת הצגה עדכנית של מנות היום, מבצעים עדכניים או מבצעי היום אשר מוצעים בחדר האוכל, וכל זה עשוי לתרום ולהגדיל את היעילות והרווחיות.

מוצרים מומלצים

פתרונות