ASUS ממליץ על Windows 10 Pro לעסקים.

מרכז מחשוב

עם פוטנציאל של עשרות אלפי משתמשים, מנהלי רשתות בקמפוסים עלולים לחוות קפיצות משמעותיות בתעבורת הרשת עקב אירועים חשובים כגון ימי הרשמה. קפיצות מעין אלה עלולות להשפיע על הזמינות, המהירות והאמינות של שירותים מקוונים. לכן, שאלה חשובה שעל מנהלי רשתות לקחת בחשבון, היא כיצד לשדרג את המערכת שלהם כך שהיא תכלול גישה בנפח משמעותי אל הענן. זוהי הדרך הטובה ביותר לשפר באופן הולם את יעילות ואיכות הרשת של הקמפוס.מרכזי מחשוב של קמפוסים חייבים להיות מסוגלים להתמודד באופן יעיל עם רמה גבוהה של מורכבות, המאפיינת סביבות רשת מגוונות, פתוחות וגמישות של קמפוסים של מכללות ואוניברסיטאות בנות זמננו. עם ארכיטקטורות רשת טיפוסיות, המאפשרות קיום סימולטני של מגוון מערכות הפעלה, על מרכז המחשוב של קמפוס להיות מסוגל לספק מענה לדרישות עם ביצועים גבוהים של מחלקות רלבנטיות, תוך כדי כך שהוא מציע יכולת ניהול ותחזוקה קלה. על תשתית הרשת אף להיות מסוגלת לספק מענה לנפחים משמעותיים של תעבורת מידע ברשת האינטרנט.

ברגע שהדרישות לרמה גבוהה של יעילות רשת קיבלו מענה הולם, ניתן להפנות את תשומת הלב אל תחום החיסכון באנרגיה והפחתת המדרך הסביבתי, על ידי מאמץ לסלק חשבונות חשמל יקרים ולבסס מדדים ואמות מידה לקמפוס ירוק.

מוצרים מומלצים

פתרונות