ASUS layout test

מסחר קמעונאי ושירות

בשוק הצרכני התחרותי, חיוני להשתמש בטכנולוגיה אשר תשפר את התקשורת עם הלקוחות תוך הקצאת כוח אדם מוגבל למתן שירות ללקוחות. לכן, השימוש בציוד משולב של טכנולוגיית מידע ושירותי מידע שנועדו לסייע לשפר את שביעות הרצון של לקוחות תוך קידום נאמנות הלקוחות ורכישות חוזרות, הינו המפתח להישרדות בסקטורי המסחר הקמעונאי והשירותים.

  • קמעונאים עצמאיים

    לנוכח תחרות גדלה והולכת, חנויות עצמאיות נדרשות למצוא בדחיפות פתרונות יעילים. שילוב מערכת POS (נקודת מכירה) דיגיטלית חורג מהגישות המסורתיות ומהווה צעד נדרש ראשון לשיפור התחרותיות.

    למד עוד
  • בתי מלון

    כיצד בתי מלון מרשימים את אורחיהם על ידי הצעת שירות זמין הקשוב לצורכיהם בכל עת?

    למד עוד

דוגמה לשימוש מוצלח במוצר

צפה בהכול