ASUS layout test

פתרון נייד

BYOD (ר"ת של Bring Your Own Device, הבא את המכשיר שלך) הופך לנוהג אשר נעשה נפוץ יותר ויותר במקום העבודה, וחברות מסוימות אף החלו להשתמש במדיניות CYOD (ר"ת של Choose Your Own Device, בחר את המכשיר שלך). אספקת מכשירים ניידים חכמים צריכה לענות על הדרישות של נוהלי ניהול המידע של ארגונים ובתי עסק, תוך הצעת סביבת עבודה פתוחה ושיתופית לעובדים, עם היכולת להתחבר אל רשתות מחוץ למשרד.

  • פתרון נייד

    BYOD (ר"ת של Bring Your Own Device, הבא את המכשיר שלך) הופך לנוהג אשר נעשה נפוץ יותר ויותר במקום העבודה, וחברות מסוימות אף החלו להשתמש במדיניות CYOD (ר"ת של Choose Your Own Device, בחר את המכשיר שלך). אספקת מכשירים ניידים חכמים צריכה לענות על הדרישות של נוהלי ניהול המידע של ארגונים ובתי עסק, תוך הצעת סביבת עבודה פתוחה ושיתופית לעובדים, עם היכולת להתחבר אל רשתות מחוץ למשרד.

    למד עוד

דוגמה לשימוש מוצלח במוצר

צפה בהכול