FAN EXTENSION CARD

  FAN EXTENSION CARD

  כרטיס הרחבה קל להתקנה עבור מאווררים, בלעדי ל-ASUS, לבקרה ולקירור גמישים

  • ראש הרחבה בלעדי למאווררים עבור לוחות אם של ASUS
  • תומך ב-3 מאווררים נוספים (DC אן PWM) לקירור מרבי
  • בקרה קלה וגמישה באמצעות Fan Xpert 3 ו-Fan Xpert 4, כולל כיול אוטומטי של המאווררים ויצירה וניהול של פרופילי מאווררים
  • ניתן להציב שלושה thermistors על גבי כל משטח, ולאפשר למאווררים להגיב לכל שינוי בטמפרטורה
   Product Image
   • מחברים של חיישנים תרמיים
   • 3 ראשי מאווררים נוספים בני 4 פינים, עם תמיכה ב-3 פינים (הראשים תומכים במאווררי DC ו-PWM)

   בקרה וקירור גמישים

   כרטיס ההרחבה של ASUS עבור מאווררים מאפשר הוספה קלה של 3 מאווררי 12W אל המערכת שלכם. פתרון זה הנו אידיאלי עבור מחשבים בעלי ביצועים גבוהים וקירור באמצעות אוויר או נוזל - והוא מספק קירור מרבי עבור מפגשי גיימינג מרתוניים. הוא אף מאפשר בקרה מותאמת עבור כל מאוורר באמצעות ה-UEFI BIOS או תוכנת Fan Xpert.

   • 1 Power In
   • 2 ראש לבקרת אותות
   • מחברים של חיישנים תרמיים
   • 3 ראשי מאווררים נוספים בני 4 פינים, עם תמיכה ב-3 פינים (הראשים תומכים במאווררי DC ו-PWM)

   מתוכנן לעבודה עם Fan Xpert 3 ו-Fan Xpert 4

   כרטיס ההרחבה למאווררים משתלב עם הכיול האוטומטי ותכונת ניהול פרופילי המאווררים של Fan Xpert, ומאפשר למאווררים לפעול תוך שימוש באותו פרופיל מאוורר.
   ניתן להציב thermistors נוספים בכל מקום במארז המחשב, כשהמאווררים המחוברים מגיבים לכל שינוי בטמפרטורה.

   הצבה גמישה
   • התקנת כרטיס ההרחבה של המאווררים

   • הבריגו את 2 זיזי המתכת (brackets) בצורת L אל כרטיס ההרחבה של המאווררים

   • התקינו את כרטיס ההרחבה של המאווררים במפרץ הכונן האופטי (ODD), כשאתם מוודאים היטב שהזיזים בצורת L מיושרים עם חורי ההתקנה של הכונן האופטי שבמארז המחשב.

   *אם אין חורי התקנה במפרץ של הכונן האופטי, ניתן להתקין את כרטיס ההרחבה של המאווררים בכל מקום במארז המחשב. בעת ההתקנה, השתמשו בחומר מבודד וודאו שכרטיס ההרחבה של המאווררים אינו בא במגע ישיר עם רכיבים אחרים או עם מארז המחשב, שכן מגע מעין זה עלול לגרום קצר חשמלי ולהזיק לכרטיס ההרחבה של המאווררים.

   לוחות אם הנתמכים על-ידי כרטיס ההרחבה של המאווררים
   • בקרה וקירור גמישים
   • מתוכנן לעבודה עם Fan Xpert 3 ו-Fan Xpert 4
   • הצבה גמישה
   • רשימת דגמים נתמכים