Nexus 7 Dock

  Nexus 7 Dock

  שימו את ה-Nexus 7 שלכם במרכז

  • זווית אופטימלית לצפייה בסרטים, תמונות, דפי אינטרנט ודוא"ל
  • יציאת 3.5 מ"מ תקנית לרמקולים
  • Micro USB לטעינה קלה במהלך השימוש בטאבלט
   תחנת העגינה נתפרה ספציפית עבור Nexus 7. היא מפשטת את הטעינה דרך ממשק Micro USB במהלך השימוש בטאבלט. שקע 3.5 מ"מ ייעודי מאפשר להוציא שמע בסטריאו דרך הרמקולים. המעמד כולו נבנה כדי להבטיח זווית נוחה לצפייה בסרטים, דפדוף בדפי אינטרנט, פעילות ברשתות חברתיות ושימושים נפוצים אחרים.

   מעגן טעינה

   תחנת אודיו

   תקופה האחריות תחול 12 או 24 חדשים מתאריך הרכישה, בכפוף לסוג המוצר ולמקום הרכישה. במקרה של היעדר הוכחת רכישה, ייחשב תאריך הייצור כפי שמתועד ב-ASUS על בסיס המספר הסידורי של המוצר, כתאריך תחילת תקופת האחריות. למידע נוסף, אנא בדקו קישור ההורדה