Terms of Use Notice / Privacy Policy

  מדיניות פרטיות  ASUSTeK COMPUTER INC. והחברות המסונפות אליה (אשר ייקראו להלן "ASUS" או "אנו/אנחנו/שלנו/אותנו") מחויבים להגן על פרטיותכם ולכבדה. אנו מנהלים את עסקינו בהתאם לכל החוקים הישימים בתחום הגנת הפרטיות ואבטחת מידע אישי. מדיניות הפרטיות של ASUS, בשילוב עם תנאים והתניות נוספים אשר מכילים מידע משלים הנוגע לשירותים ספציפיים אשר משמשים אתכם, (אשר ייקראו להלן "מדיניות הפרטיות") מתארת בקווים כלליים את נוהלי הפרטיות שלנו, הנוגעים לאיסוף, שימוש והגנה על המידע האישי שלכם באמצעות אתרי אינטרנט, מכשירים, התקנים, יישומים, אפליקציות ושירותים כלשהם, מקוונים ושאינם מקוונים כאחד, אשר אנו מספקים (אשר ייקראו להלן "שירות"), לצד הגופים אשר אליהם אנו עשויים להעביר ו/או איתם אנו עשויים לחלוק את המידע שנאסף. אם אתה קטין, תהיה רשאי להתחבר לשירות ו/או להשתמש בו רק לאחר שהוריך (או האפוטרופוס שלך) קראו והסכימו לאמור במדיניות הפרטיות שלנו. הערה: מסמך זה פונה לשני המינים ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

  השימוש, הגישה או השליחה של מידע אישי על ידכם בשירות או אל השירות, או אם אתה קטין, השליחה של המידע האישי שלך על ידי הוריך (או האפוטרופוס שלך), או על ידיך לאחר שקיבלת רשות לעשות כן מהוריך (או האפוטרופוס שלך), אל ASUS, ייחשב כהסכמה ואישור של האמור במדיניות הפרטיות.

  המידע ש-ASUS אוספים

  כאשר אתם משתמשים בשירות שלנו, אנו עשויים להידרש לאסוף מכם מידע מסוים כאשר אתם משתמשים או מתקשרים עם השירות שלנו, (אשר ייקרא להלן "מידע"); אנו עשויים לבקש מכם לספק לנו את המידע הבא:

  מידע שאתם מספקים לנו

  • אנו עשויים לאסוף את פרטי כתובת הדואר האלקטרוני (דוא"ל) והמדינה/אזור בו נמצאתם בעת ההרשמה או ההתחברות לחשבון ASUS Member; האם אתם משתמשים בחשבון הרשת החברתית שלכם כדי להתחבר או להירשם לחשבון ASUS Member לצורך שימוש בשירות שלנו, וכן כל מידע פומבי זמין (כולל, אך לא מוגבל לתמונת הפרופיל, המין והמגדר, תאריך הלידה והגדרות השפה שלכם) המקושר לחשבון שלכם ברשתות חברתיות.
  • השם, כתובת המגורים ו/או כתובת למשלוח דואר ו/או משלוחים (כולל מיקוד), פרטי יצירת קשר, כתובת דואר אלקטרוני, מספר כרטיס האשראי שלכם או מידע אחר הנוגע לשירות או אמצעי תשלום כאשר אתם מבצעים רכישה של מכשיר, התקן או שירותים או פונים בבקשות מסוימות אל שירות הלקוחות שלנו.
  • השם, כתובת המגורים ו/או כתובת למשלוח דואר ו/או משלוחים (כולל מיקוד), פרטי יצירת קשר, כתובת דואר אלקטרוני, מין ומגדר, תאריך הלידה ומספר תעודת הזהות שלכם כאשר אתם נרשמים או משתתפים באירועים או בקמפיינים שלנו.
  • הגיל שלכם, תאריך הלידה, המין והמגדר, הגובה, המשקל, טמפרטורת הגוף, קצב הלב ולחץ הדם שלכם, וכן מידע מסוים אודות הפעילויות היומיומיות שלכם כגון מספר הצעדים שצעדתם, הקלוריות ששרפתם ותבניות והרגלי השינה שלכם, כאשר אתם משתמשים במכשירי, התקני ו/או שירותי הבריאות שלנו.

  מידע אודות השימוש שלכם בשירות

  • מידע אודות מכשירים והתקנים: כגון דגם המכשיר או ההתקן, מספר סידורי, גרסת וסוג מערכת ההפעלה, כתובת IP, כתובת MAC, מספר IMEI ומזהים ייחודיים אחרים של מכשירים והתקנים.
  • מידע רישום פעולות ויומן: כגון הגדרות, זמן הפעלת המכשיר או ההתקן שלכם, הרשת אשר משמשת אתכם לצורך חיבור לשירות שלנו, מצב הרשת, מידע אודות יומן הטלפוניה, מצב הכן, היסטוריית נפילות, ממשק מועדף, סוג והגדרות השפה בדפדפנים, נתוני אבחון, דיאגנוזה ושימוש, וכן התנהגות וצורת השימוש שלכם בשירות שלנו.
  • מידע אודות מיקום: כגון גרסת מודולי ה-GPS וה-Wi-Fi של המכשירים וההתקנים שלכם, אות ה-GPS, נתונים המזהים נקודות גישה סמוכות של רשתות Wi-Fi ומגדלים סלולריים, אזור הזמן והזמן המקומי שבהם נעשה שימוש במכשיר או בהתקן.
  • מידע אודות יישומים ואפליקציות: כגון סוג היישומים, האפליקציות והתוכנות שלכם אשר מותקנים במכשיר או בהתקן, השימוש והאינטראקציה עם תכנים המוצעים על ידי השירות, דוגמת זמן ההתקנה והסרת ההתקנה, תדירות השימוש שלכם, וקטגוריות האפליקציות, התוכנות והיישומים המועדפים עליכם.


  כיצד ASUS משתמשים במידע

  אנו עשויים להשתמש במידע שאנו אוספים לצורך המטרות המפורטות להלן:

  • הערכת השירות ושיפורו.
  • השגת משוב מלקוחות וניתוח חוויית המשתמש למטרות פיתוח והערכת שירותים, מכשירים והתקנים חדשים.
  • כדי להשלים את תהליך ההרשמה לחשבון ASUS Member או רישום מכשירים והתקנים.
  • כדי לספק ולהשלים בקשות שלכם, כולל אך לא מוגבל למתן ואספקת מידע ותיעוד הנוגעים לרכישות, דוגמת משלוח חשבוניות רכישה או הוכחות קנייה, אספקת עדכוני תוכנה והודעות טכניות.
  • כדי לעבד, להשלים ולטפל במינויים אליהם נרשמתם, כולל ASUS eDMs או עלוני מידע (ניוזלטרים) אשר נועדו לשמור אתכם מעודכנים בנוגע לחדשות, קידומי מכירות, מבצעים ואירועים קרובים של ASUS. אתם רשאים לבטל את הרשמתכם למינוי בכל עת, בלי שהדבר יהיה כרוך בתשלום כלשהו.
  • לשלוח לכם הודעות חשובות, כגון מסרים אודות שינויים בתנאים, בהתניות ובקווי המדיניות שלנו. עקב חשיבותה של תקשורת זו, אינכם יכולים לבטל את הרישום או להימנע מקבלת הודעות אלה.
  • כדי לאמת את זהותכם, לספק פרסים ואמצעים להשתתפות בקמפיינים, לספק שירותים נלווים ולספק לכם כיסוי ביטוחי אם הדבר נדרש כאשר אתם נרשמים לאירועים או לתחרויות שלנו.
  • כדי לסייע לכם בהקלטה, ניתוח, שינוי ואחסון של מידע, כולל פרטים אודותיכם, אודות פעילויות יומיומיות שלכם וכן תוצאות הפעילויות האמורות אשר חושבו מהנתונים שהוזכרו לעיל. יתר על כן, אנו נתמוך בכם בפעולות העריכה וההערכה של נתונים ותוצאות הפעילות כאשר תשתפו מידע זה עם בני משפחה, מטפלים, ואנשי מקצוע מתחום הרפואה.
  • כדי לספק לכם המלצות אודות שירותים שעשויים לעניין אתכם בהתבסס על השימוש שלכם בשירות.
  • כדי לספק לכם פרסום ותקשורת שיווקית אשר לדעתנו עשויות לעניין אתכם.
  • כדי להגיב לבקשות המופנות אל שירות הלקוחות שלנו, כגון בקשות לתיקון מוצרים ומתן מענה לשאלותיכם.
  • כדי לספק לכם את סקרי איכות השירות ושביעות רצון הלקוחות שלנו, לצורך ניתוח של חוויית הלקוח.
  • כל מטרה אחרת בתנאי שקיבלנו את הסכמתכם לכך.


  שמירת מידע

  אנו נשמור את המידע האישי שלכם לתקופה הנדרשת למילוי מטרותינו, המפורטות במדיניות הפרטיות הזו אלא אם כן תקופת שמירה ארוכה יותר נדרשת או מותרת בחוק. בנוסף, נמחק לפי בקשתם את המידע שלכם שנאסף על ידי ASUS. לטיפול בבקשה כזו, פנו אלינו בכתובת privacy@asus.com.  למי ASUS מעבירים את המידע שלכם

  המידע שלכם לא יועבר לגורם חיצוני (צד שלישי) כלשהו, למעט במקרים החריגים הבאים:

  הסכמתכם

  אנו נעביר או נשתף את המידע שלכם אל/עם גורמים חיצוניים (גורמי צד שלישי) לאחר שקיבלנו את הסכמתכם לכך.

  שותפים עסקיים

  אנו עשויים להעביר מידע מקוטע (hashed information) ומידע אנונימי אל השותפים העסקיים שלנו, למשל שותפים עסקיים המספקים שירותי פרסום (פרסומות ומודעות), תקשורת שיווקית או ניתוח (אנליטיקס) של נתונים, אשר מבוססים על מידע מקוטע ומידע אנונימי.

  ספקי שירותים

  אנו עשויים להעביר ולשתף את המידע האישי שלכם אל/עם ספקי השירותים שלנו, המספקים שירותים עבורנו או מטעמנו, דוגמת ספקי שירותים אשר מסייעים לנו בשליחת תקשורת שיווקית, מתן שירות לקוחות, ושילוח וחיובים של רכישות. ספקי השירותים הללו ישתמשו במידע שלכם אך ורק בכפוף להוראות שלנו ובמסגרת המטרות המוגדרות במסמך זה; ASUS מוודאים שכל ספקי השירותים שלנו מבצעים בקפדנות את האמור במדיניות הפרטיות.

  למטרות משפטיות ולמטרות הגנה ואבטחה

  אנו עשויים להעביר או לשתף את המידע שלכם אל/עם גורם חיצוני (צד שלישי) למטרות משפטיות או לצורכי אבטחה:

  • ככל הנדרש על פי התקנות או החוקים הישימים, או הרשויות הממשלתיות או השיפוטיות הרלבנטיות, על מנת לבסס או לשמר טענה, הגנה או תביעה משפטית, או כדי למנוע הונאה או פעילויות בלתי חוקיות אחרות.
  • כדי להגן על הזכויות, הנכסים והבטיחות של ASUS, של ספקי השירותים והלקוחות שלנו או של כלל הציבור, ככל שמתיר החוק או בהתאם לנדרש על פי חוק.


  העברות בינלאומיות של המידע שלכם

  אתם מבינים ומסכימים לכך שהמידע האישי שלכם עשוי לשמש ולהיות מועבר, מאוחסן ומעובד על ידי ASUS, החברות המסונפות אליה וספקי השירותים שלה, העשויים להימצא במדינות שונות מהמדינה בה אתם נמצאים ו/או פועלים. כל ההעברות, האחסון והעיבוד האמורים לעיל של המידע שלכם יהיו בכפוף לאמור במדיניות הפרטיות והחוק הישים בתחומי הגנת הפרטיות ואבטחת מידע אישי.

  עוגיות וטכנולוגיות דומות

  ASUS משתמשים בעוגיות (cookies) ובטכנולוגיות דומות כגון אלומות אינטרנט (web beacons) כדי לספק את השירות שלנו:

  עוגיות

  עוגיות הן קבצי טקסט קטנים אשר נשמרים במכשירים ובהתקנים שלכם על מנת להתאים אישית את חוויית המשתמש שלכם בשירות שלנו. עוגיות אינן אוספות מידע אשר מזהה אתכם:
  • הרשמה ואימות: אנו משתמשים בעוגיות כדי לאחסן את מספר הזיהוי הייחודי שלכם בהרשמה, וכן מידע אימות במכשיר או בהתקן שלכם. עוגיות מאפשרות לכם לבקר ולעבור מדף לדף באתרי האינטרנט שלנו, מבלי שיהיה עליכם להתחבר שוב בביקורים עוקבים.
  • שמירת ההעדפות וההגדרות שלכם: עוגיות מאחסנות את ההעדפות וההגדרות שלכם במכשירים ובהתקנים שלכם, דוגמת המיקום שלכם והשפה המועדפת עליכם; על ידי שמירת ההגדרות בעוגיות, אין צורך להחיל מחדש את ההעדפות וההגדרות שלכם בכל פעם שאתם מבקרים באתרי האינטרנט שלנו.
  • אנליטיקס: אנו משתמשים בעוגיות כדי למנות את מספר הביקורים ואורך הביקורים שלכם באתרי האינטרנט שלנו, כמו גם לתעד את החלקים והתכונות שבהם אתם מבקרים בתדירות הגבוהה ביותר. מידע זה מסייע לנו לנתח את הביצועים והתפעול של השירות שלנו, כדי לשפר ביצועים ולפתח תכונות, פונקציות ושירותים חדשים.
  • פרסום: אנו משתמשים בעוגיות כדי לאסוף נתונים אודות השימוש שלכם באתרי האינטרנט שלנו, ולזהות תחומי עניין שלכם דוגמת הפרסומות בהן בחרתם לצפות. ASUS והשותפים העסקיים שלנו משתמשים במידע זה כדי שנוכל לספק פרסום שהנו רלבנטי ביותר עבורכם.

  אנא שימו לב לכך שאתם יכולים לקבוע את תצורת ההעדפות של עוגיות באמצעות כניסה לתפריט [tools and settings] (כלים והגדרות) של הדפדפן כדי לקבל, לחסום או למחוק עוגיות. מיקום תפריט [tools and settings] של הדפדפן עשוי להשתנות מדפדפן לדפדפן. למידע נוסף, אנא בקרו בדף הפרטיות או התמיכה של הדפדפן שלכם. תכונות מסוימות של השירות שלנו תלויות בשימוש בעוגיות, ואם בחרתם לנטרל עוגיות, ייתכן שלא תוכלו להשתמש בכל התכונות של אתרי האינטרנט שלנו.

  ניתן לסווג באופן הבא את העוגיות המשמשות באתרי האינטרנט שלנו; תוכלו גם לעיין בטבלאות כדי לדעת באיזה עוגיות אנו משתמשים באתרי האינטרנט שלנו ומי מאחסן אותן:

  קטגוריה 1: עוגיות הקשורות לביצועים
  קטגוריה 2: עוגיות הקשורות לפונקציונליות
  קטגוריה 3: עוגיות מיקוד (targeting) ועוגיות פרסום

  קטגוריה 1: עוגיות הקשורות לביצועים
  העוגיות הללו אוספות מידע הנוגע לאופן בו אתם משתמשים באתרי האינטרנט שלנו, כגון הדפים בהם אתם מבקרים בתדירות הגבוהה ביותר ואם אתם מקבלים הודעות שגיאה מדפי האינטרנט שלנו. העוגיות הללו אינן אוספות מידע שמזהה אתכם. כל המידע שהעוגיות הללו אוספות הינו מצטבר בלבד, ולכן אנונימי. הן משמשות רק כדי לשפר את פעולת אתרי האינטרנט שלנו.

  שם העוגית (Cookie) Host (גורם מאחסן)
  Google Analytics Google Inc.
  TagMan Ensighten, Inc.
  eTrack eTrack Products Pty. Ltd
  Crazyegg Crazy Egg, Inc
  MIGO MIGO Corp.
  Yandex Metrica Yandex Europe AG
  Optimizely Optimizely, Inc.
  Firebase Google Inc.
  Hotjar Hotjar Ltd.

  קטגוריה 2: עוגיות הקשורות לפונקציונליות
  העוגיות הללו מאפשרות לירות שלנו לזכור הגדרות והעדפות שלכם (כגון השפה המועדפת עליכם או האזור בו אתם נמצאים) ולספק חוויה עקבית ואישית יותר בכל פעם שאתם מבקרים בשירות שלנו.

  לדוגמה, השירות שלנו מסוגל לזכור את השירות שצפיתם בו לאחרונה ומספר הפעמים שביקרתם בפורומים המוזכרים בשירות שלנו, או לאפשר לכם לסקור את המכשירים וההתקנים שהשוויתם לאחרונה בשירות שלנו. העוגיות הללו אף יכולות לשמש לזכירת שינויים שביצעתם בגודל הטקסט, בגופנים ובחלקים אחרים בשירות שלנו אשר ניתנים להתאמה על ידכם. עוגיות אף יכולות לשמש כדי לספק לכם את השירות שביקשתם, כגון צפייה בסרטון וידאו בשירות שלנו. המידע שהעוגיות הללו אוספות, כגון פעילויות הגלישה שלכם בשירות שלנו, הנו אנונימי, ושירות שאינו של ASUS לא יכול לעקוב אחריו.

  שם העוגית (Cookie) Host (גורם מאחסן)
  Popup ASUS
  ProductGroup_RelationId ASUS
  comparecookiename ASUS
  isBusiness ASUS
  recently ASUS
  Lang ASUS
  Google Tag Manager Google Inc.

  קטגוריה 3: עוגיות מיקוד (targeting) ועוגיות פרסום
  העוגיות הללו משמשות להצגת מודעות פרסום שהנן רלוונטיות יותר עבורכם ועבור תחומי העניין שלכם, על ידי זכירת האופן בו אתם משתמשים בשירות שלנו. הן אף משמשות כדי להגביל את מספר הפעמים שתצפו בפרסומת, וכן הן מסייעות לאמוד את יעילות הקמפיינים הפרסומיים. ASUS שומרים עוגיות אלה על ידי שימוש בשירותים לניהול קמפיינים פרסומיים, כגון Hubrus DSP, Google AdWords ו-Google DoubleClick. המידע שהעוגיות הללו אוספות משמש רק את ASUS וספקיות השירותים לניהול קמפיינים פרסומיים.

  שם העוגית (Cookie) Host (גורם מאחסן)
  Google AdWords: Conversion, and Remarketing Cookies Google Inc.
  Google DoubleClick Google Inc.
  Facebook: Conversion, and Remarketing Cookies Facebook, Inc.
  Adform Adform
  Hubrus DSP HUBRUS

  • אלומות אינטרנט (Web Beacons)
   אלומת אינטרנט היא תמונת GIF או PNG בגודל x11 (פיקסל), שהנה לעתים קרובות שקופה ומשמשת באתרי אינטרנט או בהודעות דואר אלקטרוני על מנת למדוד את יעילותם של קמפיינים. ASUS או ספקי השירות שלנו עשויים להשתמש באלומות אינטרנט כדי לדעת אם אתם מבקרים בדפי אינטרנט מסוימים או לוחצים על קישורים בשירות שלנו. אנו עשויים להשתמש באלומות אינטרנט בתקשורת השיווקית שלנו, דוגמת eDMs או עלוני מידע (ניוזלטרים) שלASUS, כדי לגלות את התכנים שקראתם ואת הקישורים שעליהם לחצתם. אנו נשתמש במידע המתקבל מאלומות אינטרנט כדי לשפר את אתרי האינטרנט והשירות שלנו.

  קישורים חיצוניים (קישורי צד שלישי) בשירות שלנו

  השירות שלנו עשוי לכלול קישורים לאתרים חיצוניים (אתרי צד שלישי). אנא שימו לב לכך ש-ASUS לא יהיו אחראיים לחומרים אשר נמצאים באתרים הללו ולנוהלי האבטחה והפרטיות אשר נהוגים באתרים החיצוניים הללו. אנו מעודדים אתכם להיות מודעים למועדים שבהם אתם עוזבים את השירות שלנו ועוברים לאתר חיצוני,ולקרוא בעיון את הצהרות הפרטיות של האתרים החיצוניים הללו. מדיניות פרטיות זו חלה אך ורק על השירות של ASUS.

  אבטחה

  אנו נוקטים באמצעי זהירות שנועדו להגן על המידע שלכם מפני גישה, שינויים, השחתה, העברות וחשיפות שאינם מורשים. אנו מבצעים סקירות פנימיות של נוהלי איסוף, אחסון ועיבוד המידע שלנו ושל אמצעי האבטחה שלנו, כמו גם אמצעי אבטחה פיזיים כדי להגן מפני גישה שאינה מורשית אל המערכות שבהן אנו מאחסנים את המידע שלכם.
  שידור והעברת מידע בין אתרים שונים של ASUS והחברות המסונפות אליה מתבצעים באמצעות רשת ה-WAN (רשת התקשורת המרחבית) המאובטחת שלנו. כאשר אתם מעבירים אלינו מידע, המידע שלכם מוגן באופן מקוון ובאופן שאינו מקוון גם יחד.
  יחד עם זאת, ASUS אינם יכולים להבטיח קיום של אבטחה מושלמת באינטרנט. כדי להגן על הנתונים שלכם מפני גישה שאינה מורשית, אנו ממליצים על:
  • שימוש בסיסמאות אלפאנומריות בעת ההרשמה לחשבון של ASUS Member.
  • שינוי של הסיסמאות שלכם במרווחי זמן קבועים.
  • שמירת המכשירים וההתקנים שלכם מעודכנים, על ידי התקנת עדכוני האבטחה העדכניים ביותר אשר זמינים עבור התוכנות שלכם, ושימוש בכלים כגון כלי סריקה (תוכנות) לאיתור וירוסים ורוגלות.
  אם נודע לכם על נקודת חולשה או פגיעות טכנית המשפיעה על השירות של ASUS, אנא אל תהססו וצרו עמנו קשר באמצעות כתובת הדוא"ל privacy@asus.com

  נהלו את המידע שלכם

  אנו רוצים לסייע לכם לשמור על עדכניות המידע שלכם. אתם יכולים לצפות ולבצע שינויים במידע שלכם על ידי התחברות לחשבון ה-ASUS Member שלכם ועריכת המידע שבחשבונכם.

  אם לכם או להורים (או אפוטרופוס) שלכם יש שאלות נוספות בנוגע למידע ש-ASUS אוספים אודותיכם, כגון גישה, תיקון, חסימה או מחיקה של המידע שלכם, אנא צרו עמנו קשר באמצעות כתובת הדוא"ל privacy@asus.com

  לא משנה היכן אתם משתמשים בשירות שלנו, אנו חותרים לשמור על עדכניות הנתונים שלכם ולהגן על המידע שלכם מפני השחתה כלשהי, בשוגג או בזדון. אנו נמלא את בקשותיכם בנוגע לנתונים ולמידע שלכם; אולם במקרים הבאים, ייתכן שלא נוכל למלא את בקשותיכם:
  • בהתאם לנדרש או למותר על פי החוקים הישימים;
  • עקב שיקולים עסקיים לגיטימיים;
  • בקשות חוזרות ונשנות באופן לא-סביר, אשר דורשות משאבים ומאמצים טכניים לא פרופורציונליים, דוגמת פיתוח מערכת חדשה או הכנסת שינוי מהותי בנהלים קיימים;
  • יצירת סיכון פוטנציאלי לפרטיותם של אנשים אחרים;

  פרטיותם של קטינים

  אנו לא אוספים ביודעין מידע מקטינים שגילם נמוך מ-13, או מגיל מינימום מקביל בתחום השיפוט הרלבנטי, בלי לקבל את הסכמת הוריהם. אנו מעודדים הורים (ואפוטרופוסים) ליטול חלק פעיל בפעילות המקוונת ובתחומי העניין של קטינים הנמצאים בתחום אחריותם כאשר הם משתמשים בשירות שלנו.

  אם אתה קטין, הנך מתבקש לפנות ולקבל את הסכמת ההורים שלך לפני התחלת השימוש בשירות שלנו. הנך רשאי למסור לנו מידע אודותיך רק לאחר שקיבלת את הסכמת ההורים שלך. ההורים (או האפוטרופוס) שלך יכולים בכל עת לשלול או לבטל כל הסכמה אשר ניתנה לפני כן, לבקש גישה, תיקון, חסימה או מחיקה של המידע.

  מידע אישי רגיש

  ASUS לעולם לא יבקשו מכם לספק מידע אישי רגיש כגון פרטים אודות רשומות רפואיות או בריאותיות שלכם, דעות פוליטיות ואמונות דתיות, עבירות פליליות (חשדות או הרשעות), מידע אודות הרשעות בפלילים, נטייה מינית, היסטוריה מינית, התנהגות או מידע גנטי. אנא הימנעו מלספק לנו מידע דוגמת המצוין לעיל.

  שינויים במדיניות הפרטיות של ASUS

  אנו עשויים לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות, ואנו ממליצים שתבדקו אותה לעתים קרובות באתרי האינטרנט שלנו. ASUS יראו בעצם כניסתכם לשירות או השימוש שאתם עושים בשירות שלנו לאחר עדכון מדיניות הפרטיות, הסכמה לאמור במדיניות הפרטיות כולל כל העדכונים והשינויים שהוכנסו בה. הגרסה העדכנית ביותר של מדיניות הפרטיות תהיה תמיד זמינה בדף זה; הודעה בולטת כגון הודעת דואר אלקטרוני תישלח אליכם בנוגע לכל שינוי או שינויים משמעותיים שהוכנסו במדיניות האמורה. תוכלו תמיד לבדוק את זמן העדכון ("עודכן ב-") בתחתית הדף כדי לגלות מהי הגרסה העדכנית ביותר של מדיניות הפרטיות.

  יצירת קשר

  אם יש לכם בקשות, שאלות, תגובות או תלונות הנוגעות למדיניות הפרטיות, או אם אתם חושבים ש-ASUS לא קיימו את האמור במדיניות הפרטיות, אנא צרו עמנו קשר.

  ASUSTeK COMPUTER INC.Legal Compliance Department
  Legal Affairs Center
  15, Li-Te Rd.,
  Taipei 112,
  Taiwan
  privacy@asus.com
  עודכן ב-30 ביוני 2017 על ידי המרכז המשפטי של ASUS (באנגלית ASUS Legal Affairs Center)