Event Details

Share

ASUS Now with 3 Months of Adobe Creative Cloud (A $238.47 VALUE)

Description

Please read redemption instructions below before clicking on the “Register” button

Register
Event time:2021/09/15~2023/08/31

תקופת המבצע

2 בספטמבר 2021 בשעה 23:59, CST - עד 2 בספטמבר 2022, CST

היום האחרון למימוש ההטבה

30 בנובמבר, 2022 CST

הוראות
למימוש

 1. בקרו בעמוד מימוש ההטבה של אזורכם

 2. לחץ על כפתור "הרשמה" והיכנס לחשבון ה- שלךASUS. אם אין לך חשבון, לחץ על "הירשם" כדי להירשם.

 3. רשום את המספר הסידורי (SN) של המוצר, מספר חשבון, והעלה עותק של חשבונית רכישת המוצר.

 4. תקבל הודעת אישור מ- ASUS עם כתובת URL ייחודית של Adobe Creative Cloud.

 5. לחץ על כתובת האתר כדי ליצור חשבון Adobe Creative Cloud.

שאלות ותשובות

 • מתי המבצע מתחיל ונגמר? והאם יש תקופה למימוש ההטבה? מתי היא מתחילה ונגמרת?

  המבצע מתחיל ב-2 בספטמבר 2021 ומסתיים ב-2 בספטמבר 2022. המנוי לתקופה מוגבלת לתקופה מוגבלת של שלושה חודשים או חודש ל-Adobe Creative Cloud All Apps for Individuals תקף למשתמשים שרוכשים מוצר מתאים עד וכולל 2 בספטמבר 2022 ומקבלים את המנוי החינמי שלהם עד 2 בנובמבר 2022 כולל. רכישות שבוצעו לפני 1 באוגוסט 2021 אינן כשירות.

 • אילו מוצרי ASUS זכאים להטבה?

  לצפייה ברשימת המוצרים המתאימים, אנא קרא את סעיף המוצרים המתאימים באתר המבצע בכתובת: https://www.asus.com/content/asus-offers-adobe-creative-cloud

 • אילו אזורים זכאים למבצע?

  הצעת Adobe Creative Cloud מ-ASUS זמינה באזורים שבהם Adobe מספקת את Creative Cloud All Apps for Individuals למשתמשי קצה. המשמעות היא שרכישות של מוצרים כשירים באזורים שבהם Creative Cloud All Apps for Individuals אינה זמינה לא זכאיות להצעה זו. למידע נוסף עיין באתר האינטרנט של Adobe בכתובת: https://www.adobe.com/content/dam/acom/en/products/creativecloud/cc/pdfs/cc-availability-matrix.pdf

 • אם כבר יש לי חשבון Adobe קיים, האם עלי ליצור חשבון חדש כדי להיות זכאי להצעה זו?

  לא, אתה יכול להשתמש בחשבון Adobe קיים כדי לממש את ההצעה.

 • אם כבר יש לי מנוי קיים של Adobe Creative Cloud, האם אני עדיין זכאי למבצע?

  כן, אם כבר יש לך מנוי קיים עבור Creative Cloud All Apps for Individuals, יתווספו שלושה חודשים נוספים או חודש נוסף שיופעלו לאחר סיום המנוי הנוכחי שלך. אם יש לך מנוי אחר של Creative Cloud שאינו מיועד ל- Creative Cloud All Apps for Individuals (כגון עבור אפליקציה בודדת או תוכנית הצילום), אז גם המנוי שלך חינם לשלושה חודשים או חודש ל- Adobe Creative Cloud All Apps for Individuals יתווסף ויופעל לאחר סיום המנוי הנוכחי.

 • אם רכשתי מספר מוצרים שזכאים להטבה, האם אוכל לממש את ההטבה מספר פעמים?

  כן, משתמש זכאי לממש יותר ממנוי אחד. יינתן רק מנוי אחד פר מוצר ASUS שזכאי להטבה. במקרה שמשתמש רוכש יותר מחמישה מכשירים זכאים ומנסה לממש מספר מנויים, ASUS עשויה לבקש מהמשתמש לפנות לתמיכת הלקוחות. סוכן ASUS רשאי לבקש הוכחת רכישה עבור כל אחד מהמכשירים המתאימים. אם לא ניתנה הוכחת הרכישה המבוקשת, ASUS שומרת לעצמה את הזכות שלא לקשר את המשתמש לדף המימוש או לסיים את המנוי בכל עת.

 • היכן אוכל למצוא מידע נוסף אודות Adobe Creative Cloud?

  לתשובות נוספות לשאלות נפוצות, בקר בעמוד השאלות הנפוצות של Adobe Creative Cloud בכתובת https://helpx.adobe.com/creative-cloud/faq.html#membership

 • מה קורה כשהמנוי לשלושה חודשים מסתיים או המנוי לחודש מסתיים?

  בתום תקופת המנוי לשלושה חודשים או המנוי לחודש, משתמשים רשאים להמשיך לגשת ל-Adobe Creative Cloud All Apps for Individuals או למוצר Creative Cloud אחר על ידי רכישת מנוי במחיר הנוכחי. אם אינך מחדש את המנוי שלך, הוא נחשב למבוטל. למידע נוסף, בקר באתר האינטרנט של Adobe בכתובת https://helpx.adobe.com/manage-account/using/cancel-subscription.html.

 • כיצד אוכל לממש את המנוי החינמי של Adobe אם רכשתי מחשב המשתתף במבצע שאינו כולל מערכת הפעלה?

  אתה יכול לממש את המנוי החינמי של Adobe באמצעות דף המימוש באתר הרשמי של ASUS. פשוט מלא את המספר הסידורי של המוצר, בדוק את המספר והעלה עותק של החשבונית.

 • למי אוכל לפנות אם אני נתקל בבעיות בעת מימוש ההצעה?

  אנא בקר בדף התמיכה שלנו בכתובת https://www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ and fill in the form. An ASUS customer support representative will then contact you.

מימוש עד 30 בנובמבר 2022 CST. המבצע תקף ללקוחות חדשים וקיימים. קוד אחד לרכישה.

חלים תנאים והגבלות נוספים.

תנאים

בתור "תודה!" מיוחדת לרכישת מוצר ASUS, ASUS התחברה אל Adobe כדי לספק מנוי לתקופה מוגבלת לשלושה חודשים או חודש ל-"Adobe Creative Cloud All Apps, Individual" ("ההצעה"). לפני קבלת ההצעה, עליך להבין את התנאים וההגבלות החלים על מבצע זה ("תנאי המבצע"). תנאי ההצעה מתווספים אל תנאי השימוש וגם אל מדיניות הפרטיות של ASUS ("התנאים הסטנדרטיים" שלנו) המסדירים את השימוש שלך בשירותי ASUS. עליך ליצור חשבון ב- Adobe ולקבל את תנאי השימוש של Adobe כדי להיות זכאי להצעה זו. על ידי קבלת ההצעה, אתה מסכים לתנאי ההצעה הללו בנוסף לתנאים הסטנדרטיים שלנו. מונחים הנמצאים בשימוש כאן אך אינם מוגדרים הינם מוגדים בתנאים הסטנדרטיים שלנו. ASUS ו- Adobe שומרות לעצמן את הזכות לסיים מבצע זה בכל עת

1. איך להשתתף.

המשתמש ירכוש מוצר ASUS אחד (1) חדש שזכאי להטבה (מוצרים משופצים אינם כלולים) במהלך תקופת המבצע כהגדרתו להלן כדי להשתתף בהצעה ולטעון גישה אחת (1) אחת חינם ל-Adobe Creative Cloud All Apps עם מנוי פרטי עבור שלושה (3) חודשים או חודש אחד (1). המנוי המעניק גישה חינם ל-Adobe Creative Cloud All Apps. המשתמש רשאי לקבל הצעה אחת בלבד (1) לכל הזמנה (ללא קשר לכמות מוצר ASUS מתאים שהוזמן). ניתן לשלב מבצע זה עם מבצעים אחרים הפועלים בו זמנית מ- ASUS או Adobe.

על המשתמש להירשם אל ASUS, להיכנס לחשבון ASUS ולהגיש את המספר הסידורי, את מספר החשבונית ואת החשבונית של המוצר שנרכש כדי לממש את ההצעה. לאחר הוכחת הזכאות, יופנה המשתמש לפורטל המימוש ב- www.adobepartneroffer.com (חלים תנאים והגבלות נוספים), כאשר המשתמש יונחה לבחור את ההזמנה ולהיכנס באמצעות או ליצור חשבון Adobe. מבצע שלא מומש לא יונפק מחדש למשתמש.

2. תקופת המבצע.

המבצע מתחיל בטייוואן החל מה-2 בספטמבר 2021 בשעה 23:59, CST ומסתיים ב- 2 בספטמבר 2022 בשעה 23:59, CST ("תקופת המבצע").

3. תקופת המימוש.

ניתן לקבל את ההצעה בין ה-2 בספטמבר 2021 בשעה 23:59, CST ל-2 בנובמבר 2022 בשעה 23:59, CST ("תקופת המימוש").

4. תנאים כלליים.

אין החלפה, העברה או תחלופה שוות ערך במזומן של כל הצעה, למעט חברת ASUS, השומרת לעצמה את הזכות להחליף הצעה באחת בעלת ערך דומה או גבוה יותר. כל מסים וכל חובות על ההצעה הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש.

אם משתמש יחזיר את המוצר של ASUS המשתתף במבצע, הבקשה לקבלת המבצע תבוטל, והמשתמש לא יהיה רשאי לממש או לקבל את ההצעה. זה אינו חל אם המשתמש מממש את זכויותיו החוקיות על פי חוקי זכויות הצרכן במקרים בהם מוצר המשתתף במבצע פגום.

5. הפרה

אם משתמשים משתתפים במבצע ומבקשים לממש אותו מבלי לרכוש מוצר ASUS אחד (1) חדש הזכאי למבצע ואינם יכולים להוכיח את כשירותם למבצע ואת אמיתות הוכחת הרכישה, ASUS ו-Adobe שומרות לעצמן את הזכות לנקוט בצעדים משפטיים בגין הונאה בכל זמן.

6. פרטיות; איסוף מידע.

מידע המסופק על ידי המשתמש להצעה זו כפוף למדיניות הפרטיות של ASUS הממוקמת בכתובת https://www.asus.com/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy/

7. תוקף התנאים.

אם יש לקבוע שסעיף כלשהו בתנאי ההצעה הללו הוא בלתי חוקי, לא תקף או בלתי ניתן לאכיפה אחרת, הוא ינותק וימחק והסעיפים הנותרים ישרדו ויישארו במלוא עוצמתם.

8. הגבלת אחריות.

חברת ASUS אינה מציגה כל ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, בכל הקשור להצעה כלשהי או להשתתפות המשתמש בהצעה. על ידי השתתפות בהצעה, המשתמש מסכים לשחרר ולהחזיק את ASUS ואת עובדיה לרבות מנהלים, בעלי מניות, סוכנים, נציגים, ושותפיהם, סניפים, פרסומות, מבצעים, סוכנויות ביצוע, יועצים משפטיים חופשיים מאחריות על מכל האובדן, הנזקים, הזכויות, התביעות וההתנהגויות מכל סוג שהוא בקשר עם ההצעה או נובעת מהקבלה, החזקה או שימוש בכל הצעה, לרבות ללא הגבלה, פציעות, מוות, הרס רכוש וטענות בנושא זכויות ציבוריות, לשון הרע או הפרת פרטיות.