כיצד למטב את מהירות אתחול המערכת והפעלת המערכת – פינוי אחסון דיסק

להלן רשימה של כמה סיבות שגורמות לירידה במהירות האתחול של המחשב:

1) חוסר אחסון דיסק

2) יותר תוכנה מופעלת באופן אוטומטי באתחול המחשב

3) מנהל התקן לא עובד כשורה

4) המערכת נדבקה בווירוס.

בנוסף, ניתן גם לנסות לבצע איחוי דיסק או לשנות את אפשרויות החשמל כדי להאיץ את המערכת.

 

אם השימוש בכונן המערכת (בדרך כלל כונן C), שמשמש להתקנת מערכת ההפעלה, גדול מדי, מהירות ההפעלה של המחשב תאט.

כששטח האחסון בכונן המערכת אינו מספיק, המערכת לא יכולה לפעול כשורה. אנא נסה להסיר תכונה המותקנת בכונן המערכת או להעביר את הנתונים לכונן אחר.

הערה: אל תמחק אף תיקיית מערכת או קובץ מערכת שעלול לגרום לפגיעה במערכת ולהוביל לכשל באתחול.

להלן הדגמה של אופן ההסרה של תוכנה שכבר הותקנה במערכת:

1. לחץ על לוח הבקרה מתפריט התחל

2. לחץ על הסר תוכנית
 

3. לחץ לחיצה ימנית על התוכנה שברצונך להסיר ולחץ על הסר התקנה