תאריך התפוגה של אחריות המוצר הוא בסוף השבוע או בחג

אם תאריך התפוגה של האחריות הוא בסוף שבוע או חג, תאריך התפוגה של האחריות יידחה ליום העסקים הבא (מדיניות הדחייה עשויה להשתנות לפי אזור)