[אביזרי ROG] Armoury II – מבוא למוצר מקלדת

התפריט הראשי של ROG Armoury II

כל אביזרי ROG המחוברים למחשב המשתמש מופיעים ב-ROG Armoury II.

 

הגדרות ROG Armoury II

 1. לחץ על הלחצן כדי להפעיל את ההגדרות.

 2. לחץ על [Live Update] (עדכון בזמן אמת) כדי לעדכן את התוכנה והקושחה.

3. לחץ על התפריט הנפתח כדי לבדוק את גירסת התוכנה ואת גירסת הקושחה של האביזר שלך.

4. לחץ על התפריט הנפתח 'שפה' כדי לשנות את השפה.

5. קישור אל האתר הרשמי של ROG ודף המעריצים של ROG בפייסבוק.

 

מבוא לתפריט ROG Armoury II

 

KEYBOARD MENU (תפריט מקלדת)

 1. בחר את פרופיל המקלדת כדי להתאים אישית את הפוקנציות, לרבות לחצן, תאורה וכו'.

 2. לחץ על כדי לקשר את הפרופיל לתוכנית.

 

CUSTOMIZE (התאמה אישית)

המשתמש יכול להתאים אישית את פוקנציית המקלדת בלחיצה על הלחצן להלן.

 

LIGHTING (תאורה)

 1. בחר את אפקט התאורה מהרשימה הנפתחת.

 2. שנה את הצבע, את הרוויה ואת הבהירות.

 3. בחר את הבהירות של מצב קווי ושל מצב אלחוטי.

 4. לחץ על SAVE (שמור) כדי לשמור את השינוי.

 

 

MACRO MENU (תפריט מאקרו)

 

מאקרו מקלדת מאפשר למשתמש להקליט רצף של פעולות מקלדת כדי לבצע פעולות חוזרות. פעל לפי השלבים כדי ליצור מאקרו.

 1. לחץ על כדי ליצור מאקרו. לחץ על כדי למחוק את המאקרו. לחץ על כדי לטעון מאקרו.

 2. לחץ על הלחצן RECORD (הקלט) כדי להתחיל להקליט את הפעולות.

 3. לחץ על הלחצן STOP כדי לסיים את הקלטת הפעולות.

 4. לחץ על SAVE (שמור) כדי לשמור את המאקרו.

5. לחץ על כדי לשנות את ההגדרה.

5-1. בחר את זמן העיכוב בין כל לחיצה על מקש / לחצן.

5-2. הגדר את כמות הפעמים שהמאקרו יחזור על עצמו.

6. פעל לפי ההוראות כדי להקצות ללחצן פונקציית מאקרו.

 

 

SYNC MENU (תפריט סנכרון)

ניתן להגדיר את כל האביזרים שמחוברים למחשב זה כאותו צבע.

 

STATS MENU (תפריט הסטטיסטיקה)

 1. לחץ על הלחצן RECORD (הקלט) כדי להתחיל להקליט את זמני הלחיצה לכל לחצן.

 2. לחץ על הלחצן STOP כדי לעצור את ההקלטה.

 

שאלות נפוצות

 

שאלה 1: My Armoury II לא יכול לזהות את המקלדת שלי.

תשובה 1: נתק את המקלדת מהמחשב, וחבר אותו שוב.