[VPN] איך להגדיר שרת VPN בנתב ASUS – ‏IPSec VPN

 

מה זה VPN?

Virtual Private Network. רשתות וירטואליות פרטיות מצפינות את חיבור הרשת שלך, מה שמבטיח את השידור המאובטח של מידע חושב ושמירה על המידע שלך נגד גניבה. רשת כזו מאפשרת ללקוחות מרוחקים (לקוחות VPN) להתחבר באופן מאובטח לשרתי VPN.

יש מגוון שיטות חיבור של VPN. נתב ASUS תומך בשרתי VPN של IPSec כדי לבצע את ההגדרה הקשורה להוספה, ושני שרתים תומכים אחרים (PPTP VPN,OPENVPN). ניתן לעיין ב מאמר השאלות הנפוצות הבא לקביעת ההגדרות. ניתן לבחור בהמלצות בהתבסס על סוג ה-VPN הנתמך במכשיר שלך.

עבור הגדרות שרת PPTP VPN, עיין כאן: כיצד מגדירים שרת VPN בנתב האלחוטי של ASUS?

עבור הגדרות שרת OpenVPN, עיין כאן: [VPN] כיצד להגדיר שרת VPN על נתב ASUS - OpenVPN

שרתי VPN שנתמכים על ידי נתבים אלחוטיים של ASUS הם שונים עבור כל דגם, ומומלץ לעיין במדריך המשתמש של המוצר או בדף המפרט של המוצר כדי לוודא שהנתב שלך נתמך.

תוכל להוריד את מנהלי ההתקן, התוכנה, הקושחה ומדריכי המשתמש החדשים ביותר במרכז ההורדות של ASUS.

אם אתה זקוק למידע נוסף לגבי מרכז ההורדות של ASUS, עיין בקישור הזה.

 

שלבי ההגדרה באים משתמשים ב-ZenWiFi XT8 לדוגמה:

שלב 1. חבר את המחשב לנתב ASUS דרך Wi-Fi או כבל Ethernet.

הערה: חיבורים קוויים למחשב ולנתב מומלצים כדי להימנע מהפרעות להגדרה עקב אותות רשת אלחוטית לא יציבים

 

שלב 2: פתח דפדפן אינטרנט ונווט אל ממשק המשתמש הגרפי האינטרנטי (http://www.asusrouter.com).

הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך בדף ההתחברות, ואז לחץ על [Sign In] (התחבר).

הערה: עיין במאמר [נתב אלחוטי] כיצד ניתן להיכנס לממשק המשתמש הגרפי של הנתב? לקבלת מידע נוסף.

 

שלב 3: עבור אל [VPN] -> הכרטיסייה [VPN server] (שרת VPN), הגדר את ההגדרה Enable IPSec VPN Server (הפעל שרת VPN של IPSec) למצב [ON] (מופעל)

 

שלב 4: הזן את [המפתח ששותף מראש]

ניתן להשתמש במפתח הזה בשילוב של אותיות אנגליות ומספרים באורך של 8 מילים לפחות, והמפתח הזה מספק לך לקוח המחובר ל-VPN כדי להתחבר לאבטחה מוגברת.

 

שלב 5: הזן את [שם המשתמש] ו[הסיסמה]. תוכל להגדיר שמונה שמות משתמש וסיסמאות ללקוחות שלך.

 

שלב 6: לחץ על כדי להוסיף חשבון חדש, והסיסמה תוסתר אוטומטית. לחץ על [Apply] (החל) כדי לשמור.

 

למידע נוסף על הדרך להגדיר לקוח VPN של IPSec, עיין במאמר השאלות הנפוצות הבא:

הערה: במערכות iOS או macOS, בחר "Cisco IPSec". במערכת Android, בחר "IPSec/Xauth PSK"

1. [VPN] כיצד להגדיר חיבור IPsec VPN ב-Windows 10 (תמיכה בקושחה זמינה עבור 3.0.0.4.386_4xxxx)

2. [VPN] הגדרת IPSec VPN ב-Mac

3. [VPN] הגדרת IPSec VPN ב-iOS

4. [VPN] הגדרת IPSec VPN ב-Android

 

שאלות נפוצות

1. אינך מצליח ליצור חיבור VPN אחרי הגדרת שרת ה-VPN של IPSec?

(1) אם אתה צריך להתחבר לשרת ה-VPN של IPSec ממיקום מרוחק, כגון בעת התחברות לשרת ה-VPN של נתב (בבית) מחברה דרך מכשיר נייד.

בדוק מה כתובת ה-IP הציבורית של הנתב, ואם אינך בטוח לגבי הפרטים של כתובת ה-IP של ה-WAN שלך, אנחנו ממליצים לך תחילה ליצור קשר עם ספק שירותי האינטרנט שלך.

(2) בדוק את לקוח ה-VPN של IPSec שברצונך להתחבר אליו וודא שהמפתח ששותף מראש, כמו גם שם המשתמש והסיסמה מוזנים כראוי.

(3) אנא ודא שקושחת הנתב היא העדכנית ביותר.

לקבלת מידע לגבי האופן שבו ניתן לשדרג קושחה, עיין במאמר [אלחוטי] שדרוג גירסת הקושחה של הנתב שלך

 

 

 

כיצד להשיג את (כלי השירות/הקושחה)?

תוכל להוריד את מנהלי ההתקן, התוכנה, הקושחה ומדריכי המשתמש החדשים ביותר במרכז ההורדות של ASUS.

אם אתה זקוק למידע נוסף לגבי מרכז ההורדות של ASUS, עיין בקישור הזה.