[מחשב נייד] ההגדרות הקשורות של שומר מסך/תחזוקה

תוכן עניינים:

 

ASUS OLED Care *דגמים נתמכים עם לוח OLED.

ASUS OLED Care הוא שומר מסך מיוחד שמפחית משמעותית את הסיכוי להתיישנות מסך OLED, ותוכל להפעיל אותו באפליקציה MyASUS. כאן תוכל לקבל מידע נוסף לגבי מבוא להתאמה אישית ב-MyASUS.

בחזרה לתוכן העניינים

 

מצב כהה ב-Windows 10

 1. לחץ על הסמל [התחל](1) בפינה הימנית התחתונה של שורת המשימות, ואז בחר את סמל [הגדרות](2).
 2. בחר [התאמה אישית](3).
 3. בחר [צבעים](4), ואז בחר את הצבע [כהה](5).

בחזרה לתוכן העניינים

 

מצב כהה ב-Microsoft Office

 1. הפעל אפליקציה של Microsoft Office, ואז בחר [קובץ](1).
 2. בחר [חשבון](2), ואז בחר תחת ערכת נושא של Office את האפשרות [אפור כהה](3).

בחזרה לתוכן העניינים

 

זמן כיבוי הצג

 1. לחץ על הסמל [התחל](1) בפינה הימנית התחתונה של שורת המשימות, ואז בחר את סמל [הגדרות](2).
 2. בחר [מערכת](3).
 3. בחר [הפעלה ושינה](4), ואז בחר את האפשרות "על סוללה, כבה לאחר [4 דקות]"(5) ובאפשרות "עם חיבור לחשמל, כבה לאחר [5 דקות]"(6).

בחזרה לתוכן העניינים

 

שומר מסך

אנחנו ממליצים לך לשנות את בהירות המסך בהתאם לתאורה בסביבתך, במקום להשאיר את המסך בבהירות מרבית כל הזמן. כדי להאריך כמה שיותר את חיי המסך, אנחנו מציעים להשתמש בשומר מסך עם הנפשה על רקע כהה (כגון טקסט תלת-ממדי).

 1. לחץ על הסמל [התחל](1) בפינה הימנית התחתונה של שורת המשימות, ואז בחר את סמל [הגדרות](2).
 2. בחר [התאמה אישית](3).
 3. בחר [מסך נעילה](4), ואז בחר [הגדרות שומר מסך](5).
 4. הגדר את הנפשת שומר המסך לאפשרות [טקסט תלת-ממדי](6), ואז בחר [אישור](7).

בחזרה לתוכן העניינים

 

הסתר את שורת המשימות של Windows

הסתרה אוטומטית של שורת המשימות של Windows עוזרת להפחית את התמונה הסטטית המוצגת ברצף לתקופות זמן ארוכות.

 1. לחץ על הסמל [התחל](1) בפינה הימנית התחתונה של שורת המשימות, ואז בחר את סמל [הגדרות](2).
 2. בחר [התאמה אישית](3).
 3. בחר [שורת המשימות](4), ואז הגדר את ההגדרה [הסתר באופן אוטומטי את שורת המשימות במצב שולחן עבודה] כמופעל(5).

בחזרה לתוכן העניינים