כיצד להוריד את הצהרת התאימות ל-CE באתר ASUS? (DoC)

1. גש אל אתר ASUS. לחץ על הסמל (1)[חיפוש], הזן את (2)[שם הדגם] של המוצר שלך, ולחץ על (3)[מוצרים]. (קח את X512FL כדוגמה)

2. בדף המוקפץ החדש, לחץ על (4)[תמיכה].

3. לחץ על (5)[שם דגם], בחר את שם הדגם ולחץ על (6)‏[ASUS Vivobook 15 X512FL], ואז לחץ על (7)[אישור].

4. לחץ על (8)[מדריך ומסמך], ולחץ על (9)[הצהרת תאימות].

5. החלק למטה בדף, תוכל למצוא את הקובץ ב-(10)[שפה] אחרת, ולחץ על (11)[הורד].