[Google Assistant] אילו דגמים תומכים בעבודה עם Google Assistant?

ודא שנתב ASUS מעודכן לגירסת הקושחה העדכנית כדי ליהנות מהחוויה הטובה ביותר. נכון להיום, מיומנות נתב ASUS נתמכת בדגמים הבאים של נתבי ASUS

דגמים נתמכים:

  • GT-AC2900/ GT-AC5300/ GT-AX11000/ GT-AX6000/ GT-AXE11000
  • GS-AX3000/ GS-AX5400
  • TUF-AX3000/ TUF-AX5400    
  • RT-AX55/ RT-AX56U/ RT-AX58U/ RT-AX68U/ RT-AX82U/ RT-AX86U/ RT-AX88U/ RT-AX92U
  • RT-AC3100/ RT-AC5300/ RT-AC88U
  • ZenWIFI Pro XT12/ ZenWiFi Pro ET12
  • ZenWiFi AX (XT8)/ ZenWiFi Mini AX (XD4)
  • ZenWiFi XD6 /ZenWiFi XD6S  
  • ZenWiFi ET8

 

הערה: שדרג את גירסת הקושחה לגירסה מאוחרת מ-3.0.0.4_386_43588

לקבלת מידע לגבי האופן שבו ניתן לשדרג קושחה, עיין במאמר [אלחוטי] שדרוג גירסת הקושחה של הנתב שלך

 

 

כיצד להשיג את (כלי השירות/הקושחה)?

תוכל להוריד את מנהלי ההתקן, התוכנה, הקושחה ומדריכי המשתמש החדשים ביותר במרכז ההורדות של ASUS.

אם אתה זקוק למידע נוסף לגבי מרכז ההורדות של ASUS, עיין בקישור הזה.