[נתב אלחוטי] איפוס כפוי של נתב ASUS מדגם ZenWiFi XD4/XD6/XT8 להגדרות היצרן

1. כבה.
2. לחץ והחזק את הלחצן "WPS" והפעל את הנתב.
3. נורית ההפעלה מאירה (המשך להחזיק את הלחצן WPS).
4. המשך ולחצן והחזק את הלחצן WPS.
תראה את נורית ה-LED של ההפעלה מאירה (לבן) -> נורית ה-LED של ההפעלה נכבית -> נורית ה-LED של ההפעלה מהבהבת בירוק -> נורית ה-LED של ההפעלה נכבית ואז תוכל לשחרר את לחצן ה-WPS.
5. אתחל את הנתב מחדש באופן ידני בלחיצה על לחצן ההפעלה.

 

מצא את הלחצן WPS בנתב, עיין בתמונה הבאה.

ייתכנו הבדלים קלים בין דגמים שונים. אם יש לך שאלות, עיין במדריך המשתמש

התמונה הבאה לוקחת את [ZenWiFi_XT8] כדוגמה.