[לוח אם] שאלות נפוצות על Q-LED Core

לא לכל לוחות האם יש את הפונקציה הזו. ראשית, בדוק אם לוח האם שלך תומך בפונקציית Q-LED Core.

 

שאלה 1: מהי פונקציית Q-LED Core?

תשובה 1: פונקציית Q-LED Core עוזרת לבדוק את הבעיות ברכיבים כפי שהן ניכרות מנורית ה-LED של ההפעלה במהלך הבדיקה העצמית באתחול המערכת (POST).

 

יש ארבעה תרחישים אפשריים:

תרחישים

א': הבהוב מהיר

ב: הבהוב איטי

ג. הבהוב איטי מאוד

ד: אור רציף

תיאורים

נורית ה-LED של ההפעלה מהבהבת במהירות (מחזור של כרבע שנייה)

נורית ה-LED של ההפעלה מהבהבת באיטיות (מחזור של 2 שניות)

נורית ה-LED של ההפעלה מהבהבת באיטיות רבה (מחזור של 8 שניות)

נורית ה-LED של ההפעלה נשארת סוף-סוף על אור רציף

מציין

לא זוהה DRAM
/ לא זוהה מעבד**

לא זוהה VGA

לא זוהה התקן אתחול

אתחול רגיל

סיבה

1. ה-DRAM לא מותקן כראוי

2. נגרם נזק ל-DRAM

3. כשל אוברקלוקינג מאוברקלוקינג ידני

1. יכול להיות הכרטיס הגרפי העצמאי שאתה משתמש בו לא מותקן כראוי או שנגרם לו נזק

2. נגרם נזק ל-CPU או שהוא לא כולל פונקציית תצוגה משולבת אם אתה משתמש בכרטיס הגרפי המובנה

3. הצג לא מותקן כראוי או שנגרם לו נזק

1. התקן האתחול לא מותקן כראוי

2. נגרם נזק להתקן האתחול

3. לא ניתן לזהות את התקן האתחול עקב בעיות במערכת ההפעלה

ההתקנה תושלם

קוד QR

 

הערה: תוכל לסרוק את קוד ה-QR כדי להציג את אפקט ההבהוב בנורית ה-LED של ההפעלה.

ודא שהרכיבים שמשמשים אותך תואמים ללוח האם.

**אם אתה משתמש בלוח אם של אינטל, משמעות ההבהוב המהיר היא שלא זוהה DRAM. אם אתה משתמש בלוח אם של AMD, משמעות ההבהוב המהיר היא שלא זוהה המעבד.

 

שאלות נפוצות לתהליך פתרון הבעיות:

א. הבהוב מהיר:נורית ה-LED של ההפעלה מהבהבת במהירות אחרי ההפעלה – מהבהבת 4 פעמים בשנייה (לא זוהה DRAM)

1. ודא שהזיכרון מותקן לגמרי כמו בתמונה הבאה. אם הוא אינו מותקן לגמרי, נסה להתקינו מחדש.

מקרה שגוי:

מקרה נכון:

2. בדוק אם יש לכלוך בפין הזיכרון או בשקע הזיכרון של לוח האם כמו בתמונות להלן. אם כן, נקה זאת ונסה שוב.

3. החלף את ה-DRAM באחת מהאפשרויות ברשימת התמיכה של הזיכרון (רשימת QVL). תוכל לעיין במאמר איך לקבל גישה לרשימה Memory QVL list

4. עיין בתצורות הזיכרון המוצעות במדריך המשתמש של הדגם כמו בתמונה להלן, ונסה שוב. תוכל לעיין בהורדת מדריך המשתמש.

* התמונה משמשת רק כדוגמה, והפרטים יהיו שונים ללוח אם אחר.

5. אם אתה משתמש בשני רכיבי זיכרון, נסה להפעיל רק עם רכיב זיכרון אחד, ואז אתחל מחדש בכל פעם עם רכיב זיכרון אחד נוסף.

6. אם לא ניתן לפתור את הבעיה לאחר ביצוע השלבים 1-5, נסה להחליף את הזיכרון ונסה שוב.

 

ב.2 הבהוב איטי הבהוב מהיר: נורית ה-LED של ההפעלה מהבהבת במהירות אחרי ההפעלה – מהבהבת 4 פעמים בשנייה (לא זוהה מעבד)

1. התקן מחדש את המעבד

2. בדוק האם יש לכלוך כלשהו על תושבת המעבד או על פיני המעבד בדומה לנראה בתמונות מטה. אם כן, נקה אותם ונסה שנית.

  

3. בדוק האם קיימים פינים שבורים כלשהם במעבד. אם כן, נסה מעבד אחר.

4. אם הבעיה לא נפתרה לאחר מילוי שלבים 1-3, אנא החלף את המעבד.

 

ב. הבהוב איטי: נורית ה-LED של ההפעלה מהבהבת באיטיות אחרי ההפעלה – מהבהבת אחת לכל 2 שניות (לא זוהה VGA)

1. פלט הגרפיקה המובנית לא תקין. נסה להתקין מחדש את ה-CPU או לנסות CPU אחר.

2. פלט התצוגה של כרטיס גרפי שהותקן אינו תקין:

א. נסה להתקין מחדש את הכרטיס הגרפי.

ב. בדוק אם יש לכלוך על פין ה-PCI-E של לוח האם או על פין הכרטיס הגרפי, כמו בתמונה להלן. אם כן, נקה זאת ונסה שוב.

ג. אם לא ניתן לפתור את הבעיה לאחר ביצוע השלבים א~ב, נסה כרטיס גרפי אחר.‏

 

ג. הבהוב איטי מאוד: נורית ה-LED של ההפעלה מהבהבת באיטיות רבה – מאירה 4 שניות ונשארת כבויה 4 שניות (לא זוהה התקן אתחול)

1. נסה לחבר מחדש את כבל ה-SATA ללוח האם ואת הכונן הקשיח בהתאמה.

2. אם הותקן כונן SSD בגודל M.2, חבר מחדש את כונן ה-SSD בגודל M.2 וודא שבורג ה-M.2 נעול.

3. בדוק אם יש לכלוך בפיני הזהב של כונן ה-SSD בגודל M.2 או בחריץ ה-M.2 של לוח האם כמו בתמונות להלן. אם מצאת לכלוך, נקה זאת ונסה שוב.

4. אם שלבים 1-3 לא יכולים לפתור את הבעיה, נסה כבל SATA, נסה יציאת SATA אחרת, או החלף בכונן קשיח אחר מסוג SATA (כונן SSD בגודל M.2).

 

שאלה 2: מה לעשות אם פונקציית Q-LED Core לא פותרת את הבעיה?

שאלה 2-1: נסה לנקות את CMOS, עיין במאמר: איך ניתן לאפס את ה-CMOS?

שאלה 2-2: עדכן את ה-BIOS אם המחשב הנייד תומך בפונקציית USB BIOS FlashBack, תוכל לעיין כאן: כיצד ניתן להשתמש ב-USB BIOS FlashBack?

 

שאלה 3: איפה אוכל לכבות את הפונקציה אם איני רוצה להשתמש בה?

תשובה 3: תוכל לבחור להפעיל או להשבית את הפונקציה הזו ב-BIOS.

היכנס ל-[Advanced]-[Q-LED Core]-[Enable/Disable], כפי שמוצג למטה:

 

 

שאלה 4: האם יש בלוח האם שלי פונקציית Q-LED Core?

תשובה 4: לא כל לוחות האם כוללים את הפונקציה הזו. בקר באתר www.asus.com וםעל לפי השלבים למטה כדי לבדוק אם לוח האם שלך תומך בה.

1). לחץ על והזן את שם הדגם של לוח האם שלך (לדוגמה: PRIME Z690-P)

2). היכנס אל [Overview]-[Customization]-[DIY Friendly] ובדוק אם [Q-LED Core] נתמך, כמו להלן: