[לוח אם] כיצד להפעיל או להשבית אתחול מאובטח?

תוכן

הגדירו מצב אתחול מאובטח

בדקו את מצב אתחול מאובטח

 

 

(לדוגמה: ROG MAXIMUS Z790 HERO)

הגדירו מצב אתחול מאובטח

 

1. הפעילו את המערכת ולחצו על מקש [Delete] כדי להיכנס ל-BIOS [מצב מתקדם] כמו בתמונה למטה

 

2. לחצו על [אתחול] כמו בתמונה למטה

 

3. לחצו על האפשרות [אתחול מאובטח] כמו בתמונה למטה

 

4. ברירת המחדל של סוג מערכת ההפעלה הינה מערכת הפעלה אחרת

מערכת הפעלה אחרת: מצב אתחול מאובטח כבוי

מצב UEFI של Windows: מצב אתחול מאובטח פועל

 

5. מצב אתחול מאובטח מתואר להלן

מצב אתחול מאובטח: האפשרות מופיעה באפור כברירת מחדל ולא ניתן להגדיר אותה באופן ידני. הדבר מסונכרן עם מקשי אתחול מאובטח

 

משתמש: עם מקשי אתחול מאובטח

הגדרה: ללא מקשי אתחול מאובטח

ניהול המקשים מופיע באפור כאשר מצב אתחול מאובטח מוגדר כסטנדרטי

מצב אתחול מאובטח ב-BIOS

סוג מערכת הפעלה

מצב אתחול מאובטח

ניהול מפתח

מצב אתחול מאובטח במערכת ההפעלה

משתמש

מערכת הפעלה אחרת

צרכן

ברירת מחדל

כבוי

משתמש

מערכת הפעלה אחרת

סטנדרטי

לא

כבוי

הגדרה

מערכת הפעלה אחרת

צרכן

ניקוי מקשי אתחול מאובטח

כבוי

הגדרה

מצב UEFI של Windows

צרכן

ניקוי מקשי אתחול מאובטח

כבוי

משתמש

מצב UEFI של Windows

צרכן

ברירת מחדל

פועל

משתמש

מצב UEFI של Windows

סטנדרטי

לא

פועל

 

 

בדקו את מצב אתחול מאובטח

1. הקישו בו זמנית על מקשי [WIN]+[R] ולאחר מכן הזינו msinfo32 כמו בתמונה למטה

 

2. מצאו את האפשרות [מצב אתחול מאובטח]. אם היא מופיעה ככבויה, המשמעות היא שאתחול מאובטח מושבת.

 

אם היא מופיעה כפועלת, המשמעות היא שאתחול מאובטח מופעל.