[Windows 11/10] כיצד להפעיל/להשבית את מצב Internet Explorer ב-Microsoft Edge

הפעלה/השבתה של מצב Internet Explorer ב-Microsoft Edge

פתחו את Microsoft Edge. לחצו על סמל [הגדרות ועוד]בפינה השמאלית העליונה, ולאחר מכן לחצו [הגדרות].

לחצו על [דפדפן ברירת מחדל].

תחת לאפשר לאתרים טעינה מחדש במצב Internet Explorer (מצב IE), אתם יכולים לבחור את ההגדרה שאתם צריכים.
בחרו "אפשר" כדי להפעיל מצב IE. בחרו "אל תאפשר" כדי להשבית את מצב IE.

לאחר שינוי ההגדרה, אנא לחצו על [איתחול]כדי להפעיל מחדש את הדפדפן שלכם כדי ששינוי הגדרה זה ייכנס לתוקף.

 

כיצד להשתמש במצב Internet Explorer

לאחר שהאפשרות לאפשר לטעון מחדש אתרים במצב Internet Explorer (מצב IE) מוגדרת כ"אפשר", לחצו על סמל [הגדרות ועוד]בפינה השמאלית העליונה, ולאחר מכן לחצו [טען מחדש במצב Internet Explorer].

בעת פתיחת דף במצב Internet Explorer, הדפדפן יציג את סמל IE לפני שורת הכתובת. לחיצה על [בוצע] תאפשר לגלוש בדף במצב Internet Explorer.

אם ברצונכם לחזור לגלישה ללא מצב Internet Explorer, לחצו על הסמל [הגדרות ועוד]בפינה השמאלית העליונה, ולאחר מכן בחרו [יציאה ממצב Internet Explorer].

 

הוספת דפים ספציפיים שיפתחו תמיד במצב Internet Explorer

פתחו את Microsoft Edge. לחצו על הסמל [הגדרות ועוד]בפינה השמאלית העליונה, ולאחר מכן לחצו על [הגדרות].

לחצו על [דפדפן ברירת מחדל].

תחת דפי מצב Internet Explorer, לחצו [הוספה].

הקלידו כתובת אתר שברצונכם לפתוח תמיד ב-Internet Explorer, ואז לחצו [הוספה].

לאחר השלמת הוספת הדף, הרישום יציג את תאריכי ההוספה ופקיעת התוקף של הדף הנבחר.