Call Us

בקשת שירות

מס' טלפון לשירות לקוחות,תמיכה ופירוט מיקום נקודות השירות למוצרי :  ASUS 1-700-72-1177

מוקד שירות הלקוחות של "ASUS" יהיה פתוח בימים א' –ה' בכל שבוע בין השעות 8:00 ל 17:00

(למעט ערבי חג)

לפתיחת קריאת שירות ניתן להיכנס לקישור הבא:

eu-rma.asus.com/pick_eu/il/