[נתב אלחוטי] כיצד ניתן לאפס את הנתב להגדרת ברירת המחדל של היצרן?

 

כשברצונך לנקות את כל ההגדרות בנתב ולשחזר את הגדר ברירת המחדל, באפשרותך לנסות את שתי השיטות הבאות כדי לאפס את הנתב להגדרת ברירת המחדל.

 

שיטה 1: אפס את הנתב דרך ממשק המשתמש הגרפי האינטרנטי.

שים לב: השיטה הזו חלה במצב שבו עדיין יש לך אפשרות להיכנס לממשק המשתמש הגרפי האינטרנטי בהצלחה.

שיטה 2: אפס את הנתב דרך לחצן האיפוס בנתב.

שים לב: השיטה הזו בדרך כלל חלה במצב שבו עדיין יש לך אפשרות להיכנס לממשק המשתמש הגרפי האינטרנטי בהצלחה, לדוגמה: שכחת את שם המשתמש והסיסמה של הנתב, כשל בעדכון הקושחה, או לא ניתן לאפס את הנתב לפי שיטה 1.

 

 

שיטה 1: אפס את הנתב דרך ממשק המשתמש הגרפי האינטרנטי.

הערה: לאחר השחזור, כל הגדרות הנתב ינוקו. אם חיבור האינטרנט שלך דורש חשבון וסיסמה או הגדרות מיוחדות, שמור את המידע מראש או תחילה בקש מספק שירותי האינטרנט.

שלב 1: היכנס לממשק המשתמש הגרפי האינטרנטי של הנתב.

קח את [RT-AC66U B1] כדוגמה.

1-1 הגדר את המתב האלחוטי שלך באמצעות חיבור קווי:

א. הכנס את מתאם החשמל של הנתב האלחוטי ליציאת DC-IN וחבר אותו לשקע החשמל. עיין בשורה

ב. באמצעות כבל הרשת שמגיע עם הנתב, חבר את המחשב ליציאת ה-LAN של הנתב האלחוטי. עיין בשורה

 

1-2 פתח דפדפן אינטרנט והזן את הכתובת https://router.asus.com.

 

1-3 הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך בדף ההתחברות, ואז לחץ על [Sign In] (התחבר).

שים לב: אם תשכח את שם המשתמש ו/או הסיסמה, אנא שחזר את הנתב למצב ברירת המחדל של היצרן.

עיין במאמר [נתב אלחוטי] כיצד ניתן להיכנס לממשק המשתמש הגרפי של הנתב? (ASUSWRT) לקבלת מידע נוסף.

 

שלב 2: ברירת מחדל של היצרן

2-1 לחץ על Administration (ניהול) > כרטיסייה [Restore/Save/Upload Setting] (הגדרות שחזור/שמירה/העלאה).

2-2 לחץ על הלחצן [Restore] (שחזר) כדי לשחזר את הנתב לברירת המחדל של היצרן.

הערה: איפוס WPS ואתחול ממשק משתמש הם האיפוס הכפוי שיבצע איפוס להגדרות היצרן וכן יאפס את כל יומני הנתונים של AiProtection, ‏Traffic Analyzer והיסטוריית האינטרנט. לפרטים נוספים על איפוס כפוי, עיין במאמר איפוס כפוי של נתב ASUS להגדרות היצרן

 

2-3 לאחר מכן יוקפץ חלון ותישאל אם אתה בטוח שברצונך להמשיך בשחזור.

בחר [OK] (אישור) כדי להתחיל בשחזור.

שים לב: כל ההגדרות הנוכחיות יימחקו, והנתב ישוחזר להגדרות ברירת מחדל של היצרן. הגדרות האינטרנט, ה-SSID והסיסמה והגדרות הרשת האלחוטית יימחקו.

 

2-4 המתן עד שהנתב ישלים את ההפעלה מחדש. אל תכבה את הנתב במהלך השחזור.

 

2-5. השלם את השחזור לברירת המחדל של היצרן.

כעת אתה יכול להשתמש בממשק המשתמש הגרפי האינטרנטי כדי לקבוע את התצורה של ההגדרות החדשות של הנתב האלחוטי של ASUS.

הערה: ייתכן שחלק מהתכונות שונות בדגמים שונים ובגירסאות קושחה שונות.

 

שיטה 2: אפס את הנתב דרך לחצן האיפוס בנתב

שלב 1. מצא את לחצן האיפוס בנתב, עיין בתמונה הבאה.

התמונות הבאות משתמשות ב-[RT-AC66U B1] כדוגמה,

(ייתכנו הבדלים קלים בין דגמים שונים. אם יש לך שאלות, עיין במדריך המשתמש)

 

שלב 2. לאחר מכן, לחץ והחזק את לחצן האיפוס למשך 5-10 עד שנורית ה-LED של ההפעלה תתחיל להבהב.

אף אחת מנוריות ה-LED לא אמורה להאיר כעת. זה תקין מכיוון שהנתב מבצע הפעלה מחדש.

המתן עד שנוריות ה-LED יידלקו שוב כמו בתמונה הבאה – פירוש הדבר הוא שהאיפוס הושלם.

 

לאחר מכן, תוכל להיכנס שוב לממשק המשתמש הגרפי האינטרנטי של הנתב

 

שאלות נפוצות

שאלה: מה אם אינני יכול להיכנס לממשק המשתמש הגרפי האינטרנטי לפי השיטות לעיל?

תשובה: ניתן לנסות לבצע איפוס כפוי להגדרות היצרן כדי לפתור את הבעיה.

לפרטים, עיין במאמר איפוס כפוי של נתב ASUS להגדרות היצרן

 

לחלופין, תוכל לעיין במאמר השאלות הנפוצות הבא כדי לפתור בעיות.

[פתרון בעיות] מדוע אני לא יכול להיכנס לדף ההגדרות?

כיצד ניתן להשתמש במצב שחזור (שחזור קושחה)?

שים לב: מצב שחזור הוא לא הדרך הרגילה לעדכן את קושחת הנתב.

שחזור קושחה יכול לשמש רק במצב שחזור. אנחנו ממליצים לעדכן את הקושחה על ידי הורדה מ-https://www.asus.com/il/ או מ-ASUSWRT.

 

 

כיצד להשיג את (כלי השירות/הקושחה)?

תוכל להוריד את מנהלי ההתקן, התוכנה, הקושחה ומדריכי המשתמש החדשים ביותר במרכז ההורדות של ASUS.

אם אתה זקוק למידע נוסף לגבי מרכז ההורדות של ASUS, עיין בקישור הזה.