[מחשב נייד/שולחני/AIO] כיצד להשתמש ב-Windows Update במערכת ההפעלה וכיצד לעדכן את ה-BIOS דרך Windows update

עבור אל ההוראות התואמות לפי גירסת מערכת ההפעלה Windows הנוכחית במחשב:

 

מערכת ההפעלה Windows 11

פעל לפי ההוראות להלן כדי לבצע עדכון ב-Windows Update:

 1. הקלד וחפש [הגדרות Windows Update‏](1) בשורת החיפוש של Windows, ואז לחץ על [פתח](2).
 2. לחץ על [חפש עדכונים](3).
 3. אם עדכון תכונות זמין למחשב, הוא יופיע בנפרד בדף Windows Update ויתחיל לרדת ולעבור התקנה. ייתכן שבעדכונים מסוימים, תצטרך ללחוץ בעצמך על "התקן כעת".
 4. ייתכן דעדכונים יסוימים יבקשו להפעיל מחדש את המחשב, ואז תוכל לבחור [הפעל מחדש כעת](4). אחרת, אם לא תרצה להפעיל את המחשב מחדש באותו רקע, תוכל לבחור [קבע מועד להפעלה מחדש] כדי להגדיר לוח זמנים להפעלה מחדש.
  הערה: לפני הפעלת המחשב מחדש, שמור את העבודה הנוכחית שלך.
 5. לאחר השלמת הליכי העדכון, תוכל לבחור בהיסטוריית עדכונים כדי לראות את המידע על נתוני עדכון קודמים.

 

עדכן את ה-BIOS דרך Windows Update:

גירסאות קודמות של Windows כגון Windows 8.1 לא יוכלו לעדכן את ה-BIOS אוטומטית, כך שזה יקרה רק במחשבים של ASUS שהגיעו עם התקנה של Windows 10/11.

 1. לאחר הורדת עדכון ה-BIOS וכשהוא יהיה מוכן להתקנה, Windows תקפיץ הודעה הדומה לתמונה הבאה שבה ייכתב שהמערכת צריכה לעבור הפעלה מחדש לפני שדרוג ה-BIOS.

  לחלופין, תוכל לראות הודעה דומה תחת מנהל ההתקנים > קושחה > קושחת המערכת > מאפיינים אם תבדוק.
 2. שמור את העבודה הנוכחית ואז הפעלת מחדש את המחשב. מסך ה-BIOS המהבהב יופיע כמו להלן. (מסכי bios flash יהיו שונים במחשבים מדגמים שונים.)
  ודא שמתאם החשמל נשאר מחובר, תן למערכת מספיק זמן לבצע bios flash, ואל תכבה את היחידה במהלך תהליך ה-bios flash – אם משהו יפריע לתהליך ה-bios flash, ייתכן שהמערכת כבר לא תעבוד, וצריך יהיה לשלוח אותה לתיקון.
  במהלך תהליך עדכון ה-BIOS, מד התקדמות במסך יזוז משמאל לימין ויתקדם אוטומטית ללא מעוקבות מהמשתמש.
 3. לאחר שהמחשב נכנס ל-Windows, פירוש הדבר שה-BIOS עודכן בהצלחה. כאן תוכל לקבל מידע נוסף על כיצד לבדוק את גירסת ה-BIOS כדי לבדוק אם ה-BIOS עודכן בהצלחה.

פעולה זו לא תמיד תעבוד, אך אם משהו יפריע לתהליך עדכון ה-BIOS במהלך ה-flash, ודא שמתאם החשמל מחובר ונסה להפעיל את היחידה שוב כדי לבדוק אם המערכת חוזרת אוטומטית ל-BIOS flash. אחרת, צריך יהיה לשלוח את המערכת לתיקון אם ה-BIOS flash נכשל ושום דבר לא מופיע בצג.

 

 

מערכת ההפעלה Windows 10

פעל לפי ההוראות להלן כדי לבצע עדכון ב-Windows Update:

 1. הקלד וחפש [הגדרות Windows Update‏](1) בשורת החיפוש של Windows, ואז לחץ על [פתח](2).
 2. לחץ על [חפש עדכונים](3).
 3. אם עדכון תכונות זמין למחשב, הוא יופיע בנפרד בדף Windows Update ויתחיל לרדת ולעבור התקנה. ייתכן שבעדכונים מסוימים, תצטרך ללחוץ בעצמך על "התקן כעת".
 4. ייתכן דעדכונים יסוימים יבקשו להפעיל מחדש את המחשב, ואז תוכל לבחור [הפעל מחדש כעת](4). אחרת, אם לא תרצה להפעיל את המחשב מחדש באותו רקע, תוכל לבחור [קבע מועד להפעלה מחדש] כדי להגדיר לוח זמנים להפעלה מחדש.
  הערה: לפני הפעלת המחשב מחדש, שמור את העבודה הנוכחית שלך.
 5. לאחר השלמת הליכי העדכון, תוכל לבחור בהצגת היסטוריית עדכונים כדי לראות את המידע על נתוני עדכון קודמים.

 

עדכן את ה-BIOS דרך Windows Update:

גירסאות קודמות של Windows כגון Windows 8.1 לא יוכלו לעדכן את ה-BIOS אוטומטית, כך שזה יקרה רק במחשבים של ASUS שהגיעו עם התקנה של Windows 10/11.

 1. לאחר הורדת עדכון ה-BIOS וכשהוא יהיה מוכן להתקנה, Windows תקפיץ הודעה הדומה לתמונה הבאה שבה ייכתב שהמערכת צריכה לעבור הפעלה מחדש לפני שדרוג ה-BIOS.

  לחלופין, תוכל לראות הודעה דומה תחת מנהל ההתקנים > קושחה > קושחת המערכת > מאפיינים אם תבדוק.
 2. שמור את העבודה הנוכחית ואז הפעלת מחדש את המחשב. מסך ה-BIOS המהבהב יופיע כמו להלן. (מסכי bios flash יהיו שונים במחשבים מדגמים שונים.)
  ודא שמתאם החשמל נשאר מחובר, תן למערכת מספיק זמן לבצע bios flash, ואל תכבה את היחידה במהלך תהליך ה-bios flash – אם משהו יפריע לתהליך ה-bios flash, ייתכן שהמערכת כבר לא תעבוד, וצריך יהיה לשלוח אותה לתיקון.
  במהלך תהליך עדכון ה-BIOS, מד התקדמות במסך יזוז משמאל לימין ויתקדם אוטומטית ללא מעוקבות מהמשתמש.
 3. לאחר שהמחשב נכנס ל-Windows, פירוש הדבר שה-BIOS עודכן בהצלחה. כאן תוכל לקבל מידע נוסף על כיצד לבדוק את גירסת ה-BIOS כדי לבדוק אם ה-BIOS עודכן בהצלחה.

פעולה זו לא תמיד תעבוד, אך אם משהו יפריע לתהליך עדכון ה-BIOS במהלך ה-flash, ודא שמתאם החשמל מחובר ונסה להפעיל את היחידה שוב כדי לבדוק אם המערכת חוזרת אוטומטית ל-BIOS flash. אחרת, צריך יהיה לשלוח את המערכת לתיקון אם ה-BIOS flash נכשל ושום דבר לא מופיע בצג.