[לוח אם] פתרון בעיות ל-ASUS Q-LED, עבור מצב שבו אין הפעלה/אין אתחול/אין תצוגה (CPU, DRAM, VGA, נורית LED של התקן האתחול)

 

כדי לבדוק אם חלקי המפתח (CPU‏, DRAM, כרטיס גרפי, HDD/SSD) חריגים במהלך האתחול, תוכל לברר ולהכריע אם נורית ה-Q-LED של לוח האם תמיד מופעלת

ודא שלוח האם תומך במחוון Q-LED

 

פעל לפי השלבים הבאים כדי לפתור בעיות בהתאם למחוון ה-Q-LED:

א. נורית ה-LED של ה-CPU תמיד מאירה לאחר ההפעלה (מציין שאין CPU או שיש תקלה ב-CPU)

ב. נורית ה-LED של ה-DRAM תמיד מאירה לאחר ההפעלה (מציין שאין זיכרון או שיש תקלה בזיכרון)

ג. נורית ה-LED של ה-VGA תמיד מאירה לאחר ההפעלה (מציין שאין כרטיס גרפי או שיש תקלה בכרטיס הגרפי)

ד. נורית ה-LED של האתחול תמיד מאירה לאחר ההפעלה (מציין שאין התקן אתחול או שיש תקלה בהתקן הזיכרון)

 

פעל לפי השלבים הבאים כדי לפתור בעיות בהתאם למחוון ה-Q-LED:

: נורית ה-LED של ה-CPU תמיד מאירה לאחר ההפעלה (מציין שאין CPU או שיש תקלה ב-CPU):

עקוב אחר השלבים להלן לפתרון בעיות

1. נסה להתקין מחדש את ה-CPU

2. בדוק אם יש לכלוך בפין השקע של ה-CPU או בפין ה-CPU כמו בתמונות להלן. אם כן, נקה זאת ונסה שוב.

3. בדוק אם יש פין CPU שבור. אם כן, החלף עם ה-CPU התקין.

4. אם לא ניתן לפתור את הבעיה לאחר ביצוע השלבים 1-3, נסה לעבור ל-CPU תקין אחר.

 

ב. נורית ה-LED של ה-DRAM תמיד מאירה לאחר ההפעלה (מציין שאין זיכרון או שיש תקלה בזיכרון):

1. ודא שהזיכרון מותקן לגמרי כמו בתמונה הבאה. אם הוא אינו מותקן לגמרי, נסה להתקינו מחדש.

מקרה שגוי:

מקרה נכון:

2. בדוק אם יש לכלוך בפין הזיכרון או בשקע הזיכרון של לוח האם כמו בתמונות להלן. אם כן, נקה זאת ונסה שוב.

3. אנא החלף את ה-DRAM הקיים עם כזה הנמצא ברשימת התמיכה בזיכרון (רשימת QVL)

    ניתן לעיין למאמר [לוח אם] כיצד ניתן לבדוק את רשימת ‎(CPU/memory) QVL List?

4. עיין בתצורות הזיכרון המוצעות במדריך המשתמש של הדגם כמו בתמונה להלן, ונסה שוב.

תוכל לעיין בהורדת מדריך המשתמש

5. אם אתה משתמש בשני זכרונות או יותר, נסה לאתחל עם זיכרון אחד בלבד, ולאחר מכן אתחל מחדש שוב ובכל פעם הוסף זיכרון נוסף.

6. אם לא ניתן לפתור את הבעיה לאחר ביצוע השלבים 1-5, נסה להחליף ולנסות זיכרונות תקינים אחרים.

7. אם ההגדרות לעיל עדיין לא פתרו את הבעיה, אנא התקן מחדש את המעבד או החלף למעבד אחר

 

 

ג. נורית ה-LED של ה-VGA תמיד מאירה לאחר ההפעלה (מציין שאין כרטיס גרפי או שיש תקלה בכרטיס הגרפי):

1. פלט הכרטיס הגרפי המובנה אינו תקין. נסה להתקין מחדש את ה-CPU (עיין במקטע: א. נורית ה-LED של ה-CPU תמיד מאירה לאחר ההפעלה (מציין שאין CPU או שיש תקלה ב-CPU)

2. פלט התצוגה של כרטיס גרפי שהותקן אינו תקין:

א. נסה להתקין מחדש את הכרטיס הגרפי

ב. בדוק את פין ה-PCI-E של לוח האם או את פין הכרטיס הגרפי כדי לבדוק אם יש לכלוך כמו בתמונה להלן. אם כן, נקה זאת ונסה שוב

ג. אם לא ניתן לפתור את הבעיה לאחר ביצוע השלבים א-ב, נסה להחליף ולנסות כרטיס גרפי תקין אחר.

 

ד. נורית ה-LED של האתחול תמיד מאירה לאחר ההפעלה [מציין שאין התקן אתחול (כלומר:HDD/SSD) או שיש תקלה בהתקן הזיכרון]:

בצע את השלבים להלן כדי לפתור בעיות

1. נסה לחבר מחדש את כבל ה-SATA המחובר ללוח האם ולכונן הקשיח

2. אם הוכנס כונן SSD בגודל M.2, חבר מחדש את כונן ה-SSD בגודל M.2 וודא שבורג ה-M.2 נעול

3. בדוק את בורג הזהב של כונן ה-SSD בגודל M.2 או את חריץ ה-M.2 של לוח האם ובדוק אם יש לכלוך כמו בתמונה להלן. אם כן, נקה זאת ונסה שוב

4. אם שלבים 1-3 לא יכולים לפתור את הבעיה, החלף לכבל SATA טוב אחר, נסה יציאת SATA אחרת, או נסה כונן קשיח טוב אחר מסוג SATA (כונן SSD בגודל M.2)

 

שאלות ותשובות:

שאלה 1: כיצד ניתן לבדוק אם לוח האם תומך במחוון Q-LED?

תשובה 1: ניתן לבדוק באמצעות שלוש הדרכים הבאות:

א. בדוק את מחוון ה-Q-LED בלוח האם, הממוקם בדרך כלל בסמוך לממשק אספקת הכוח של 24 פינים או בסמוך לחריץ הזיכרון של לוח האם (כפי שמוצג בתמונה להלן).

עבור דגמים ישנים יותר כגון Z97-mark_ S, נורית ה- Q-LED תופיע ליד החריץ המתאים כפי שניתן למצוא בתמונה להלן, תאורת ה- VGA_LED נמצאת ליד חריץ ה- PCIE, אשר רלוונטי גם עבור שלבי הפתרון המצויינים למעלה

ב. היכנס אל האתר הרשמי של ASUS כדי לבדוק אם הדגם שלך תומך ב-ASUS Q-LED

1) לחץ על ואז הזן את שם הדגם (לדוגמה: ROG MAXIMUS IX FORMULA)

2) לחץ על [מפרט], מצא את [תכונות מיוחדות] - [ASUS Q-Design], בדוק אם יש תמיכה ב-[ASUS Q-LED] כמו להלן

 

ג. היכנס אל מרכז התמיכה של ASUS כדי לבדוק אם הדגם שלך תומך ב-ASUS Q-LED

הורד מדריך משתמש

1) הזן את שם הדגם (לדוגמה: ROG MAXIMUS IX FORMULA), לחץ על [מדריכים ומסמכים]

2) לחץ על [מדריכים], מצא את MAXIMUS IX FORMULA BIOS Manual (אנגלית), ואז לחץ על [הורד]

מצא את [תכונות מיוחדות]-[ASUS Q-Design], בדוק אם יש תמיכה ב-[Q-LED] כמו להלן

 

שאלה 2: מה יש לעשות אם שלבי פתרון הבעיות של Q-LED לא פתרו את הבעיה?

תשובה 2: נסה לנקות את CMOS, עיין במאמר: איך ניתן לאפס את ה-CMOS

תשובה 2-2: נא לעדכן את ה-BIOS אם MB תומך בפונקציית FlashBack של USB BIOS, אתה יכול לעיין ב:כיצד להשתמש ב-USB BIOS FlashBack?

 

אם עדיין לא ניתן לתקן את הבעיה, פנה אל תמיכת המוצרים של ASUS