[Windows 11/10] פתרון בעיות – כיצד ניתן לפתור בעיות חיבור USB

מוצרים ישימים: מחשב נייד, מחשב נייח, מחשב All-in-One, מחשב כף יד למשחקים, לוח אם, MiniPC

 

אם אתה נתקל בבעיות חיבור USB (Universal Serial Bus - אפיק טורי אוניברסלי), כגון תחנות עגינה, כונן הבזק נייד, מדפסות וכו'. אנא עיין בשלבי פתרון הבעיות הבאים.

 

תוכן:

דרישות קדם

 

 • יש מכשירי USB מסוימים, כגון מדפסות וסורקים וכו' שצריך להתקין תוכנה ומנהלי התקן לפני חיבורם למחשב. ודא שהותקנה התוכנה מיצרן מכשיר ה-USB.
 • בדוק אם יש נזק כלשהו הנגרם בכבל ה-USB או ביציאות ה-USB במחשב. ייתכנו בעיות ביצועים מסוימות של USB. ייתכן שתחווה בעיות כגון הפסקת פעולה או פעולה לא עקבית של מכשיר ה-USB. אנחנו מציעים לך לבקר במרכז שירות הלקוחות של ASUS כדי לבצע בדיקות נוספות.
 • אם יש לך מחשב אחר זמין, נסה לחבר אליו את מכשיר ה-USB. אם מכשיר ה-USB עדיין לא מזוהה, ייתכן שיש בעיה במכשיר ה-USB. אנחנו מציעים לך לפנות אל יצרן המכשיר.
 • אם אתה משתמש במכשיר ה-USB דרך עגינת USB (רכזת USB), נסה לחבר את כונן ה-USB למחשב ישירות. אם מכשיר ה-USB יכול לעבוד כרגיל, ייתכן שיש תקלה בעגינת ה-USB או שמקור הכוח של תחנת העגינה (רכב) לא מספיק חזקה.

אם הבעיה נמשכת, המשך לפרק הבא לפתרון בעיות.

 

חזרה לתכנים

עדכן את ה-BIOS / חבילות Windows / מנהל ההתקין וודא שהם מעודכנים לגירסאות העדכניות ביותר במחשב הנייד

עדכון התוכנה בדרך כלל עוזר ליציבות המערכת ולמיטוב, כך שאנחנו ממליצים לך לבדוק לעתים קרובות ולבצע עדכונים לגירסאות העדכניות במחשב הנייד. כאן תוכל לקבל מידע נוסף על הדרך לעדכן את ה-BIOS:

כיצד ניתן להשתמש ב-Winflash כדי לעדכן את גירסת ה-BIOS במערכת Windows

כיצד ניתן להשתמש ב-EZ Flash כדי לעדכן את גירסת BIOS של המחשב הנייד

להפעלת עדכוני Windows ולעדכוני מנהלי התקן, כאן תוכל לקבל מידע נוסף לגבי:

כיצד להפעיל את Windows Update.

איך ניתן לעדכן את מנהלי ההתקן דרך עדכון מערכת ב-MyASUS

אם הבעיה תימשך לאחר שעדכנת את ה-BIOS/חבילות Windows/ מנהלי התקן לגירסה הנוכחית, המשך לפרק הבא לפתרון בעיות.

 

חזרה לתכנים

התקן מחדש את מנהל ההתקן של USB Root Hub במנהל ההתקנים

 

 1. נתק את כל מכשירי ה-USB מהמחשב.
 2. הקלד וחפש [מנהל ההתקנים] בשורת החיפוש של Windows‏(1), ואז לחץ על [פתח](2). (התמונה השמאלית מייצגת את Windows 11 והתמונה הימינית את Windows 10) 
 3. הסר את ההתקנה של מנהל ההתקן של USB Root Hub. בדוק את החץ ליד [בקרי אפיק טורי אוניברסלי](3), ואז לחץ לחיצה ימנית על [USB Root Hub]‏(4) ובחר [הסר התקנת התקן](5)
 4. לחץ על [הסר התקנה](6)
 5. חזור על שלבים 3 ו-4 כדי להסיר את ההתקנה של כל רכזות USB Root Hub.
 6. הפעל מחדש את המחשב. מנהל ההתקן יותקן אוטומטית לאחר שהמחשב יופעל מחדש. אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

חזרה לתכנים 

 

התקן מחדש את מנהל ההתקן של USB Host Controller במנהל ההתקנים
 1. נתק את כל מכשירי ה-USB מהמחשב.
 2. הקלד וחפש [מנהל ההתקנים] בשורת החיפוש של Windows‏(1), ואז לחץ על [פתח](2). (התמונה השמאלית מייצגת את Windows 11 והתמונה הימינית את Windows 10) 
 3. הסר את ההתקנה של מנהל ההתקן של USB Host Controller. בדוק את החץ ליד [בקרי אפיק טורי אוניברסלי](3), ואז לחץ לחיצה ימנית על [USB Host Controller]‏(4) ובחר [הסר התקנת התקן](5)
 4. לחץ על [הסר התקנה](6)
 5. חזור על שלבים 3 ו-4 כדי להסיר את ההתקנה של כל בקרי USB Host Controller.
 6. הפעל מחדש את המחשב. מנהל ההתקן יותקן אוטומטית לאחר שהמחשב יופעל מחדש. אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

 

חזרה לתכנים 

 

שחזר את המערכת מנקודת שחזור

אם אי-פעם יצרת נקודת שחזור או נקודת שחזור מערכת אוטומטית, נסה לשחזר את המערכת מנקודת השחזור הקרובה ביותר לאתחול הרגיל האחרון של המערכת. כאן תוכל לקבל מידע נוסף לגבי כיצד ניתן להשתמש בנקודת שחזור כדי לשחזר את המערכת.

אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

 

חזרה לתכנים 

 

איפוס המחשב

אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל שלבי פתרון הבעיות שלהלן. יש לגבות את הקבצים האישיים שלך ולאחר מכן לאפס את המחשב לתצורה המקורית שלו. כאן ניתן לקבל מידע נוסף על: כיצד לאפס את המערכת.

 

חזרה לתכנים

 

אם הבעיות לא ייפתרו באמצעות הפתרון והמידע לעיל, פנה אל שירות הלקוחות של ASUS לקבלת מידע נוסף.