[מחשב שולחני/AIO] שימוש ב-USB 3 ובמכשירים אלחוטיים בחיבור USB בתדר 2.4GHz בו-זמנית עלול לגרום להפרעת תדרי רדיו

בנסיבות מסוימות, במהלך השימוש במכשיר USB 3 (כוננים קשיחים או כונני Flash) ובמכשירים אלחוטיים בחיבור USB בתדר 2.4GHz (לדוגמה, עכבר, מקלדת או אוזניות אלחוטיים) בו-זמנית,

הפרעת תדרי רדיו של מכשיר ה-USB 3 עלולה להוביל להשפעה על המכשירים האלחוטיים בחיבור USB בתדר 2.4GHz ולגרום לירידה בתפוקה בשידור האלחוטי.

המשתמש עשוי לחוות תגובה מעוכבת לקלטי עכבר ומקלדת, תווי מקלדת חסרים או פקודות עכבר חסרות, מרחק הפעלה מופחת בין המכשיר האלחוטי בחיבור USB בתדר 2.4GHz לבין המקלט שלו.

עיין בדרכים הבאות שיעזרו לך להפחית את הפרעת תדרי הרדיו.

  • אם המחשב כולל יותר משתי יציאות USB, חבר את המכשיר האלחוטי בחיבור USB בתדר 2.4GHz ליציאה USB 2.0 ונסה להימנע משימוש ביציאת ה-USB 2.0 ליד יציאת ה-USB 3.

התמונות למעלה משמשות להתייחסות. עיין במדריך המשתמש של הדגם שלך כדי לברר את מיקום היציאה.