[Windows 11/10] פתרון בעיות - בעיות מקלדת חיצונית/מקלדת USB/מקלדת אלחוטית

מוצרים רלוונטיים: מחשב נייד, מחשב נייח, מחשב All-in-One, מחשב כף יד לגיימינג, MiniPC

 

המונח "מקלדת חיצונית" כולל מקלדת USB אלחוטית, מקלדת USB קווית ומקלדת Bluetooth. למידע על בעיות חיבור Bluetooth, ניתן לעיין במדריך לתיקון בעיית חיבור ה-Bluetooth.

 

עבור אל ההוראות התואמות לפי גירסת מערכת ההפעלה Windows הנוכחית במחשב:

 

מערכת ההפעלה Windows 11

תוכן עניינים:

 

חלק מהמקשים לא עובדים

 

אם אתה חווה מצב שבו המקלדת לא עובדת, עיין בשלבי פתרון הבעיות הבאים:

בדוק אם יש בעיית חיבור מקלדת

 1. כבה את המחשב.
 2. נתק את כבל ה-USB של המקלדת או את מקלט ה-USB האלחוטי. (כשיש לך מקלדת USB אלחוטית, הכנס סוללות חדשות.)
 3. הפעל את המחשב.
 4. חבר מחדש את כבל ה-USB של המקלדת או את מקלט ה-USB האלחוטי. (לחלופין, נסה לחבר את המקלדת למחשב אחר או ליצירת USB אחרת.)

 

עדכן את ה-BIOS / חבילות Windows / מנהל ההתקין וודא שהם מעודכנים לגירסאות העדכניות ביותר במחשב

עדכון התוכנה בדרך כלל עוזר ליציבות המערכת ולמיטוב, כך שאנחנו ממליצים לך לבדוק לעתים קרובות ולבצע עדכונים לגירסאות העדכניות במחשב. כאן תוכל לקבל מידע נוסף על הדרך לעדכן את ה-BIOS:

כיצד ניתן להשתמש ב-Winflash כדי לעדכן את גירסת ה-BIOS במערכת Windows

כיצד ניתן להשתמש ב-EZ Flash כדי לעדכן את גירסת BIOS של המחשב הנייד

(למוצרים שולחניים, עיין במאמר מבוא ל-EZ Flash 3 בלוחות אם של ASUS.)

להפעלת עדכוני Windows ולעדכוני מנהלי התקן, כאן תוכל לקבל מידע נוסף לגבי:

כיצד להפעיל את Windows Update.

איך ניתן לעדכן את מנהלי ההתקן דרך עדכון מערכת ב-MyASUS

אם הבעיה תימשך לאחר שעדכנת את ה-BIOS/חבילות Windows/ מנהלי התקן לגירסה הנוכחית, המשך לפרק הבא לפתרון בעיות.

 

התקן מחדש את הכונן במנהל ההתקנים

 1. הקלד וחפש [מנהל ההתקנים] בשורת החיפוש של Windows‏(1), ואז לחץ על [פתח](2).    
 2. הסר את ההתקנה של מנהל ההתקן של מקלדות. לחץ על החץ ליד [מקלדות](3), ואז לחץ לחיצה ימנית על [שם המקלדת]‏(4) ובחר [הסר התקנת התקן](5).    
 3. לחץ על [הסר התקנה](6).    
 4. הסר את כל ההתקנים בקטגוריית המקלדות, ואז הפעל מחדש את המחשב. מנהל ההתקן יותקן אוטומטית לאחר שהמחשב יופעל מחדש. כדי לבדוק אם המקלדת עובדת כראוי.

 

השתמש בפותר הבעיות של המקלדת

 1. הקלד וחפש [פתור בעיות בהגדרות] בשורת החיפוש של Windows‏(1), ואז לחץ על [פתח](2).    
 2. בחלון פתרון הבעיות, בחר [פותרי בעיות אחרים](3).    
 3. לחץ על [הפעל] בפריט מקלדת(4).    
 4. פעל לפי ההוראות במסך כדי לזהות ולפתור בעיות. אם הכונן עדיין נעדר לאחר שימוש בפותר הבעיות, המשך לשלב הבא.

 

שחזר את המערכת מנקודת שחזור

אם הבעיה במקלדת החלה לאחרונה, ואם אי-פעם יצרת נקודת שחזור או שיש שחזור מערכת אוטומטי קיים, נסה לשחזר את המחשב לנקודה לפני שהחלה הבעיה, כדי לפתור את הבעיה. כאן תוכל לקבל מידע נוסף לגבי כיצד ניתן להשתמש בנקודת שחזור כדי לשחזר את המערכת.

אם הבעיה תימשך, המשך לפרק הבא לפתרון בעיות.

 

אפס את המחשב

אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל שלבי פתרון הבעיות. יש לגבות את הקבצים האישיים שלך ולאחר מכן לאפס את המכשיר כדי להחזירו לתצורה המקורית שלו. כאן ניתן לקבל מידע נוסף על: כיצד לאפס את המערכת.

 

בחזרה לתוכן העניינים 

 

המקשים רגישים מדי

 

אם אתה חווה מצב שבו עיכוב קצר לפי שהתו מוצג במסך כשאתה לוחץ על מקש. יכול להיות שפונקציית סינון המקשים מופעלת. נסה להשבית את סינון המקשים ולבדוק אם המקש מגיב טוב יותר.

 1. הקלד וחפש [הגדרות מקלדת נגישות] בשורת החיפוש של Windows‏(1), ואז לחץ על [פתח](2).    
 2. כבה את הפונקציה [מקשי סינון](3).    

 

אם אתה חווה מצב שבו הקשה על מקש פעם אחת מובילה להצגה של כמה תווים במסך, נסה להתאים את ההשהיה לפני חזרה של מקשים.

 1. הקלד וחפש [לוח הבקרה] בשורת החיפוש של Windows‏(1), ואז לחץ על [פתח](2).    
 2. לחץ על [קטגוריה] בפינה השמאלית העליונה של המסך(3) ובחר [סמלים גדולים](4).    
 3. בחר [מקלדת](5).    
 4. גרור את מחוון [השהיה לפני חזרה] אל ארוכה(6), ואז לחץ על [החל](7) ועל [אישור](8).    

בחזרה לתוכן העניינים 

 

מה שאני מקליד במקלדת לא תואם למה שאני רואה במסך

 

אם אתה חווה מצב שבו לחיצה על מקשים מסוימים מובילה להצגת ספרות במסך, ייתכן שפונקציית NumLock מושבתת. נסה להפעיל את פונקציית NumLock ולבדוק אם המקשים פועלים כראוי.

 1. הקלד וחפש [הפעל] בשורת החיפוש של Windows‏(1), ואז לחץ על [פתח](2).    
 2. הקלד [osk] בחלון 'הפעל'(3), ואז לחץ על [אישור](4).    
 3. אחרי פתיחת המקלדת במסך, לחץ על [אפשרויות](5).    
 4. סמן את התיבה ליד [הפעל מקלדת נומרית](6), ואז לחץ על [אישור](7).    
 5. לחץ על [NumLock] במקלדת במסך(8), הדגש את המקש כדי להפעיל את פונקציית NumLock.    

 

אם אתה חווה מצב שבו לחיצה על מקש גורמת לתו השגוי להופיע במסך, ודא שהשפה המועדפת נכונה.

 1. הקלד וחפש [הגדרות שפה] בשורת החיפוש של Windows‏(1), ואז לחץ על [פתח](2).    
 2. ודא שהשפה מועדפת נכונה(3). אם היא לא נכונה, לחץ על [הוסף שפה](4).    
  הערה: ודא שהמחשב הנייד נמצא בסביבת רשת זמינה, ואז התחבר לאינטרנט מפני שזה תהליך עדכון אינטרנטי.    
 3. חפש שפה שאתה צריך(5), ואז לחץ על [הבא](6).    
 4. לחץ על [התקן](7). המערכת תוריד ותתקין אוטומטית.    
 5. אם יש לך כמה שפות קלט, תוכל ללחוץ על עוד ליד השפה, ואז בחר [העבר למעלה](8) כדי להגדיר שפת ברירת מחדל.    
 6. אחרי השלמת ההתקנה, לחץ על הסמל עוד ליד השפה שהתקנת, ואז בחר [אפשרויות שפה](9).    
 7. ודא שהמקלדת נכונה(10). אם היא לא נכונה, לחץ על [הוסף לוח מקשים](11).    

בחזרה לתוכן העניינים

  

מערכת ההפעלה Windows 10

תוכן עניינים:

חלק מהמקשים לא עובדים

אם אתה חווה מצב שבו המקלדת לא עובדת, עיין בשלבי פתרון הבעיות הבאים:

בדוק אם יש בעיית חיבור מקלדת

 1. כבה את המחשב.
 2. נתק את כבל ה-USB של המקלדת או את מקלט ה-USB האלחוטי. (כשיש לך מקלדת USB אלחוטית, הכנס סוללות חדשות.)
 3. הפעל את המחשב.
 4. חבר מחדש את כבל ה-USB של המקלדת או את מקלט ה-USB האלחוטי. (לחלופין, נסה לחבר את המקלדת למחשב אחר או ליצירת USB אחרת.)

 

עדכן את ה-BIOS / חבילות Windows / מנהל ההתקין וודא שהם מעודכנים לגירסאות העדכניות ביותר במחשב

עדכון התוכנה בדרך כלל עוזר ליציבות המערכת ולמיטוב, כך שאנחנו ממליצים לך לבדוק לעתים קרובות ולבצע עדכונים לגירסאות העדכניות במחשב. כאן תוכל לקבל מידע נוסף על הדרך לעדכן את ה-BIOS:

כיצד ניתן להשתמש ב-Winflash כדי לעדכן את גירסת ה-BIOS במערכת Windows

כיצד ניתן להשתמש ב-EZ Flash כדי לעדכן את גירסת BIOS של המחשב הנייד

(למוצרים שולחניים, עיין במאמר מבוא ל-EZ Flash 3 בלוחות אם של ASUS.)

להפעלת עדכוני Windows ולעדכוני מנהלי התקן, כאן תוכל לקבל מידע נוסף לגבי:

כיצד להפעיל את Windows Update.

איך ניתן לעדכן את מנהלי ההתקן דרך עדכון מערכת ב-MyASUS

אם הבעיה תימשך לאחר שעדכנת את ה-BIOS/חבילות Windows/ מנהלי התקן לגירסה הנוכחית, המשך לפרק הבא לפתרון בעיות.

 

התקן מחדש את הכונן במנהל ההתקנים

 1. הקלד וחפש [מנהל ההתקנים] בשורת החיפוש של Windows‏(1), ואז לחץ על [פתח](2).    
 2. הסר את ההתקנה של מנהל ההתקן של מקלדות. לחץ על החץ ליד [מקלדות](3), ואז לחץ לחיצה ימנית על [שם המקלדת]‏(4) ובחר [הסר התקנת התקן](5).    
 3. לחץ על [הסר התקנה](6).    
 4. הסר את כל ההתקנים בקטגוריית המקלדות, ואז הפעל מחדש את המחשב. מנהל ההתקן יותקן אוטומטית לאחר שהמחשב יופעל מחדש. כדי לבדוק אם המקלדת עובדת כראוי.

 

השתמש בפותר הבעיות של המקלדת

 1. הקלד וחפש [פתור בעיות בהגדרות] בשורת החיפוש של Windows‏(1), ואז לחץ על [פתח](2).    
 2. בחלון פתרון הבעיות, לחץ על [מקלדת](3), ואז לחץ על [הפעל את פותר הבעיות](4).    
 3. פעל לפי ההוראות במסך כדי לזהות ולפתור בעיות. אם הכונן עדיין נעדר לאחר שימוש בפותר הבעיות, המשך לשלב הבא.

 

שחזר את המערכת מנקודת שחזור

אם הבעיה במקלדת החלה לאחרונה, ואם אי-פעם יצרת נקודת שחזור או שיש שחזור מערכת אוטומטי קיים, נסה לשחזר את המחשב לנקודה לפני שהחלה הבעיה, כדי לפתור את הבעיה. כאן תוכל לקבל מידע נוסף לגבי כיצד ניתן להשתמש בנקודת שחזור כדי לשחזר את המערכת.

אם הבעיה תימשך, המשך לפרק הבא לפתרון בעיות.

 

 

אפס את המחשב

אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל שלבי פתרון הבעיות. יש לגבות את הקבצים האישיים שלך ולאחר מכן לאפס את המכשיר כדי להחזירו לתצורה המקורית שלו. כאן ניתן לקבל מידע נוסף על: כיצד לאפס את המערכת.

 

בחזרה לתוכן העניינים

 

המקשים רגישים מדי

 

אם אתה חווה מצב שבו עיכוב קצר לפי שהתו מוצג במסך כשאתה לוחץ על מקש. יכול להיות שפונקציית סינון המקשים מופעלת. נסה להשבית את סינון המקשים ולבדוק אם המקש מגיב טוב יותר.

 1. הקלד וחפש [הגדרות נוחות גישה למקלדת] בשורת החיפוש של Windows‏(1), ואז לחץ על [פתח](2).    
 2. כבה את הפונקציה [השתמש בסינון מקשים](3).    

 

אם אתה חווה מצב שבו הקשה על מקש פעם אחת מובילה להצגה של כמה תווים במסך, נסה להתאים את ההשהיה לפני חזרה של מקשים.

 1. הקלד וחפש [לוח הבקרה] בשורת החיפוש של Windows‏(1), ואז לחץ על [פתח](2).    
 2. לחץ על [קטגוריה] בפינה השמאלית העליונה של המסך(3) ובחר [סמלים גדולים](4).    
 3. בחר [מקלדת](5).    
 4. גרור את מחוון [השהיה לפני חזרה] אל ארוכה(6), ואז לחץ על [החל](7) ועל [אישור](8).    

בחזרה לתוכן העניינים 

 

מה שאני מקליד במקלדת לא תואם למה שאני רואה במסך

 

אם אתה חווה מצב שבו לחיצה על מקשים מסוימים מובילה להצגת ספרות במסך, ייתכן שפונקציית NumLock מושבתת. נסה להפעיל את פונקציית NumLock ולבדוק אם המקשים פועלים כראוי.

 1. הקלד וחפש [הפעל] בשורת החיפוש של Windows‏(1), ואז לחץ על [פתח](2).    
 2. הקלד [osk] בחלון 'הפעל'(3), ואז לחץ על [אישור](4).    
 3. אחרי פתיחת המקלדת במסך, לחץ על [אפשרויות](5).    
 4. סמן את התיבה ליד [הפעל מקלדת נומרית](6), ואז לחץ על [אישור](7).    
 5. לחץ על [NumLock] במקלדת במסך(8), הדגש את המקש כדי להפעיל את פונקציית NumLock.    

 

אם אתה חווה מצב שבו לחיצה על מקש גורמת לתו השגוי להופיע במסך, ודא שהשפה המועדפת נכונה.

 1. הקלד וחפש [הגדרות שפה] בשורת החיפוש של Windows‏(1), ואז לחץ על [פתח](2).    
 2. ודא שהשפה מועדפת נכונה(3). אם היא לא נכונה, לחץ על [הוסף שפה מועדפת](4).    
  הערה: ודא שהמחשב הנייד נמצא בסביבת רשת זמינה, ואז התחבר לאינטרנט מפני שזה תהליך עדכון אינטרנטי.    
 3. חפש שפה שאתה צריך(5), ואז לחץ על [הבא](6).    
 4. לחץ על [התקן](7). המערכת תוריד ותתקין אוטומטית.    
 5. אם יש לך כמה שפות קלט, תוכל ללחוץ על החץ כדי להגדיר כברירת מחדל(8).    
 6. אחרי השלמת ההתקנה, בחר את השפה שברצונך להתקין(9), ואז לחץ על [אפשרויות](10).    
 7. ודא שהמקלדת נכונה(11). אם היא לא נכונה, לחץ על [הוסף לוח מקשים](12).    

בחזרה לתוכן העניינים

 

 

אם הבעיה עדיין לא נפתרה, הורד את MyASUS ונסה את אבחון המערכת לפתרון בעיות. לחץ כאן!