[נתב אלחוטי] קריטריונים של נזק שנגרם כתוצאה מלקוח (CID).

ASUS אינה מתחייבת לפעול ללא הפרעות או ללא שגיאות של מוצר זה. האחריות מכסה רק בעיות חומרה טכניות במהלך תקופת האחריות ובתנאי שימוש רגילים. זה חל על בעיות קושחה אך לא על כל בעיות תוכנה אחרות או נזקים או נסיבות שנגרמו על ידי הלקוח כגון, אך לא רק:

למידע נוסף בנושא אחריות, עיין במדיניות האחריות המופיעה בדף התמיכה במוצר ASUS.

הערה: התמונות הבאות הן לעיון בלבד.

 

אם נזק נגרם מהתרחישים הבאים (כולל אך לא מוגבל), המכשיר שלך לא יחול עבור שירות אחריות ASUS.

 

משטח חיצוני (מארז) - נזק

הערות: שריטות או שברים על פני השטח שנגרמו מכוחות חיצוניים.

פני שטח - חסרים חלקים 

הערות: המכשיר מפורק וחסרים חלקים, כמו ברגים חסרים

מכשיר מראה סימני חמצון או חלודה

הערות: המכשיר פגום או מציג חמצון של מתכת עקב מגע עם נוזלים

אנטנה שבורההערות: נזק לאנטנה או חוסר יכולת להתקין כראוי את האנטנה עקב פירוק או הרכבה עצמאית 

נזק למתאם

הערות: פני שטח המתאם או הכבל פגומים עקב הפעלת כוח חיצוני.

נזק ליציאת קלט/פלט

הערות: המכשיר התקבל עם עדות חזותית לנזק ללוח הקלט/פלט שנגרם על ידי הכנסת או הסרה מאולצת של התקן חיצוני