ASUS Premium Care

אנחנו דואגים לציוד שלך – ASUS מספקת לך הגנה טובה עם Premium Care.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מה זה ASUS Premium Care?

 

עם ASUS Premium Care, אתם יכולים להאריך את תקופת האחריות שלך, להרחיב את כיסוי האחריות שלך ולהוסיף הגנה נוספת למוצרי ASUS שלך עם תיקון או החלפה ללא טרדות.

 

מתי אני יכול לרכוש את ASUS Premium Care למוצרי ASUS שלי?

 

תוכל לרכוש את ASUS Premium Care בתוך 180 יום מתאריך החשבונית המקורית של מוצרי ASUS.

 

איפה אני יכול לרכוש את ASUS Premium Care למוצרי ASUS שלי?

 

תוכל לרכוש ASUS Premium Care במדינה שבה רכשת את מוצר ASUS החדש שלך. תוכל לרכוש מ:

 1. אפליקציית MyASUS: לחץ כאן כדי לראות את תהליך הרכישה של חבילת הרחבת אחריות
 2. בקר בחנות השירות של ASUS והזן את המספר הסידורי שלך כדי לבדוק איזה סוג של ASUS Premium Care מתאים לך.
 3. בקר בחנות ASUS ולחץ על המקטע הרחבת אחריות.
 4. צור קשר עם משווק ASUS מורשה כדי לקבל מידע מפורט.

* שים לב שזמינות ערוצי ASUS Premium Care עשויה להשתנות במדינות שונות.

 

ASUS Premium Care זמין למוצרי ASUS הבאים:

 

 1. מחשב נייד
 2. מחשב נייד מסחרי
 3. מחשב נייד למשחקים
 4. מחשבי All-in-one
 5. מחשבים שולחניים מסחריים
 6. מחשב שולחני מסחרי
 7. מחשב Mini PC, מחשב Vivo
 8. שרת
 9. VGA

* שים לב שזמינות קווי המוצרים של Premium Care עשויה להשתנות במדינות שונות.

 

מה ASUS Premium Care מכסה?

 

 1. ASUS Premium Care חל רק על חומרה מקורית של ASUS המובנית במוצרי ASUS, ואינו חל על כל חלק שלא הותקן על ידי ASUS, כל חלק שאינו של ASUS שהוחלף על ידי מרכז שירות של ASUS, כל תוכנה, התקנים חיצוניים, אביזרים, ציוד היקפי ומוצרים צריכה המגיעים עם המוצר (בין היתר לרבות סוללת המוצר, תיקי נשיאה, דיסקים של תמיכה, כבלים, חוטים או עכבר). ASUS אינה נושאת באחריות על שחזור או התקנה של נתונים או תוכניות כלשהם למעט תוכנה שהותקנה על ידי ASUS בעת ייצור המוצר של ASUS.
 2. סוללת המכשיר נחשבת לחלק צריכה. משום מחזור החיים של הסוללה, ייתכן כיסוי אחריות מוגבל על חלק זה. תקופת האחריות של הסוללה כפופה לאחריות הרגילה שאתה מקבל עם מוצר ASUS. ASUS Premium Care לא כולל הרחבת אחריות על הסוללה אלא אם מצוין אחרת בתעודת האחריות או במסמך הרכישה.

 

כיצד ניתן להפעיל את ASUS Premium Care?

 

שלב 1: הפוך לחבר ASUS

עבור אל אתר החברים של ASUS והתחבר כדי להפוך לחבר ASUS. אם אתה כבר חבר ASUS, המשך לשלב 2.

שלב 2: רשום את המוצר שלך

התחבר לאתר החברים של ASUS ולחץ על "רישום מוצר" בעמודה הימנית. מלא את הטופס בפרטים הרלוונטיים של מוצר ASUS שלך. אם כבר רשמת את המוצר, המשך לשלב 3.

שלב 3: הפעל את Premium Care

לחץ על "הפעל הרחבת אחריות" בתפריט הימני ופעל לפי ההוראות הבאות:

(1) בחר את המוצר הרשום שברצונך להפעיל עבורו את ASUS Premium Care.

(2) הזן את קוד החוזה ואת הסיסמה.

(3) לחץ על Submit (שלח) כדי להשלים את התהליך.

 

תנאים והגבלות:

 

 1. ASUS Premium Care מיועד למוצרי ASUS בלבד.
 2. ודא שסוג המוצר של ASUS Premium Care שקנית תואם למוצר ASUS שלך.
 3. ניתן להחיל קוד חוזה אחד של ASUS Premium Care רק פעם אחת עך מוצר ASUS אחד.
 4. תוכל לרכוש ASUS Premium Care במדינה שבה רכשת והפעלת את מוצר ASUS החדש שלך. ASUS שומרת לעצמה את הזכות להחליט אם מוצר ASUS שלך עומד בתנאים לרכישות ASUS Premium Care.
 5. שירותי אחריות בינלאומיים מוגבלים למדינות שבהן ASUS מספקת שירות בינלאומי. אפשרויות השירות, זמינות החלקים וזמן התגובה עשויים להשתנות במדינות שונות.
 6. שמור את (א) הוכחת הרכישה של מוצר ASUS שלך ואת (ב) הוכחת הרכישה של ASUS Premium Care להתייחסות אם יידרשו בקשות שירות עתידיות.
 7. כל הרכיבים או המוצרים שיתוקנו או יוחלפו על ידי ASUS או טכנאי באישור ASUS יהיו באחריות לשארית תקופת האחריות הרגילה אך לפחות לשלושה חודשים לאחר מתן השירות, בהתאם ל-ASUS Premium Care.
 8. לפני שתפנה אל ASUS לקבלת תיקון:
 • גבה את כל הנתונים האישיים שלך והסר כל מידע סודי וקנייני מהכונן הקשיח. ASUS אינה נושאת באחריות על אובדן התוכניות, הנתונים או המידע שלך כמפורט לעיל.
 • אחזר את המידע הבא ממוצר ASUS שלך: גירסת מערכת ההפעלה, גירסת ה-BIOS. בנוסף, עדכן אותנו אם ביצעת שינויים לאחרונה בחומרה או בקושחה.
 • ודא שהמידע הבא זמין לך: שם הדגם של מוצר ASUS שלך, מספר סידורי, חשבונית מכירה, קבלה עם תאריך רכישה וכרטיס אחריות. תתבקש לספק הוכחת רכישה לפני שתוכל לקבל כל שירות אחריות או לפני שיתוזמן שירות כזה.

 

מידע על ASUS Premium Care Package

 

הארכת אחריות

• בכפוך להשלמת ההפעלה, תקופת האחריות של המוצר שלך תוארך אוטומטית מתאריך סיום האחריות המקורי של המוצר שלך.

• למעט השינוי בתקופת האחריות, כל התנאים האחרים יישארו זהים לאחריות הרגילה של ASUS.

• חבילת השירות הזו אינה מכסה תוכנה, סוללה, מכשירים היקפיים, אביזרים חינמיים כגון עכבר או תיק ונזק שנגרם על ידי הלקוח.

• חבילת השירות כוללת תמיכה בינלאומית. השירות מסופק לפי מדיניות השירות המקומית הרגילה. עיין במקטע 'אחריות ותמיכה בינלאומיות' בכרטיס האחריות שלך לקבלת מידע נוסף. (בינלאומי בלבד)

 

הגנה מנזק מקומי בשגגה

• חבילת השירות הזו מספקת כיסוי לסוגים הבאים של נזק בשוגג הנגרם משימוש רגיל: נפילות או התנגשויות אחרות, נזק מנוזלים, תנודות מתח, שבר בשוגג

• בחבילת השירות הזו, ניתן לתבוע תיקון למספר בלתי מוגבל של חלקים חשובים במסגרת חבילת השירות הזו בכל שנה, החל מתאריך ההפעלה של חבילת השירות הזו. לכל תביעה נוספת שתוגש עבור תיקון של חלק חשוב, העבודה, המשלוח והחלקים החלופיים, העלות תוטל על הלקוח.

• העלות המצטברת הכוללת של שירותי התיקון המסופקים במסגרת חבילת השירות הזו לא תחרוג ממחיר שבו הלקוח רכש המוצר.

• כל הרכיבים שתוקנו או הוחלפו על ידי מרכז השירות של ASUS יהיו כפופים לאחריות לשלושה חודשים או לשארית תקופת האחריות, בהתאם לכלל החל.

• על מנת להגיש תביעה במסגאת חבילת השירות הזו, תצטרך לספק הסבר למיקום ולתזמון של התקרית, וכן תיאור המפורט של התקרית.

 

שימור כונן קשיח

• שירות זה תומך בכמות בלתי מוגבלת של כוננים קשיחים ("HDD), והוא מכסה את הכונן הקשיח המקורי המובנה במוצר ASUS שלך ובכונן קשיח חלופי שהותקן על ידי טכנאי מורשה של ASUS בהתאם לתנאי השירות הזה.

• השירות הזה מאפשר לך לשמור את הכונן הקשיח הפגום ולקבל כונן קשיח חלופי שיותקן על ידי טכנאי מורשה של ASUS אחרי שאומת כשל בכונן הקשיח שאושר על ידי הטכנאי המורשה של ASUS. הכונן הקשיח שהתקבל לא יהיה כפוף לתמיכה מתמשכת.

תחומי האחריות של הלקוח:

• אתה נדרש להזכיר בעת הבקשה לשירות במקום אם תרצה להשתמש בשירות שימור הקונח הקשיח הזה.

• מאחריותך לשמור "שליטה פיזית" על הכונן הקשיח הפגום ולהבטיח שהנתונים האישיים, הסודיים או הקנייניים שלך בכונן הקשיח יושמדו או יישארו מאובטחים.

• מאחריותך להשליך את הכונן הקשיח הפגום בהתאם לחוקים והתקנות המקומיים החלים.

• אתה או נציג מורשה מטעמך נדרשים לחתום על מסמך שימור הכונן הקשיח שקיבלת מ-ASUS כדי להכיר בשימור הכונן הקשיח.

 

שירות מקומי במקום

• חבילת השירות הזו מספקת תמיכה מקומית במקום למוצר שלך.

• לפני השירות במקום, סוכני התמיכה הטכנית שלנו עשויים לבקש ממך לעזור בפתרון בעות במוצר. למידע מפורט יותר, עיין במקטע "מתי לפנות לשירות הלקוחות של ASUS" בכרטיס האחריות שהגיע עם המוצר שלך או בקר בדף http://support.asus.com/‎.

• אם הבעיה לא תיפטר מרחוק, נארגן תמיכה טכנית במקום למוצר שלך עם טכנאי מורשה של ASUS שיישלח למיקומך בדך כלל עד סוף יום העסקים הבא; זמני התגובה עשויים להיות תלויים במיקום הגיאוגרפי, חלקי חילוף וזמינות של שירות מקומי.

• תידרש לספק לטכנאי המורשה של ASUS גישה למיקומך ולמוצרי ASUS שלך, כמו גם לחשמל, חיבור לאינטרנט, תקליטור CD/DVD של מנהל התקן של ASUS (אם הוא הגיע אם המוצר) ומספיק מרחב עבודה בטוח.

• אם המוצר נכשל במהלך שימוש תקין ורגיל במהלך תקופת הכיסוי של חבילת השירות הזו, ASUS תתקן ותחליף את החלקים הפגומים במוצר או את המוצר עצמו, והחלקים המתוקנים או המוחלפים או שווי ערך בתפקודם או טובים יותר מהמקוריים שסופקו.

• אם חלקים פגומים מוחלפים במסגרת שירות זו, אתה מסכים מראש להעביר את הבעלות של חלקים פגומים מוחלפים ל-ASUS.

• במקרה שבו טכנאי מורשה של ASUS מוצא שהמוצר אינו מכוסה, רשימת שינויים תונפק לך והשירות יסופק רק בתשלום. אם תבחר לא להמשיך בתיקון, יישלח לך חיוב על כל ההוצאות על הפעולות ש-ASUS כבר בצעה (לרבות בין היתר, שליחת טכנאי למיקומך, בדיקה/ניפוי באגים וכו').

 

חבילת שירות של סוללה

• חבילת שירות זו היא הרחבה של תקופת הכיסוי של אחריות הסוללה הרגילה.

• אתה זכאי להחלפת סוללה אחת מדי שנה במקרה של כשל בסוללה במהלך התקופה המאורכת אחרי תקופת האחריות הבסיסית של הסוללה המקורית.

• למעט השינוי בתקופת האחריות, כל התנאים האחרים יישארו זהים לאחריות הרגילה של סוללה. עיין בכרטיס האחריות המסופק עם המוצר כדי למצוא את תנאי אחריות הרגילים של הסוללה.

• חבילת השירות הזו מכסה רק את הסוללה המקורית המגיעה עם מוצר ASUS שלך.

• הסוללה החלופית תכוסה במסגרת חבילת השירות הזו לשארית תקןפת הכיסוי ולפחות ל-3 חודשים.

• חבילת השירות הזו מכסה פגמי יצרן בלבד ואינה כוללת ירידה בקיבולת הצפויה בעקבות שימוש.

 

 

אינך מוצא תשובה לשאלתך? פנה אל מרכז השירות:

 

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי ASUS Premium Care, תוכל ליצור איתנו קשר באפליקציית MyASUS.