ASUS Premium Care

אנחנו דואגים לציוד שלך – ASUS מספקת לך הגנה טובה עם Premium Care.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מה זה ASUS Premium Care?

 

עם ASUS Premium Care, אתם יכולים להאריך את תקופת האחריות שלך, להרחיב את כיסוי האחריות שלך ולהוסיף הגנה נוספת למוצרי ASUS שלך עם תיקון או החלפה ללא טרדות.

 

מתי אני יכול לרכוש את ASUS Premium Care למוצרי ASUS שלי?

 

תוכל לרכוש את ASUS Premium Care בתוך 180 יום מתאריך החשבונית המקורית של מוצרי ASUS.

 

איפה אני יכול לרכוש את ASUS Premium Care למוצרי ASUS שלי?

 

תוכל לרכוש ASUS Premium Care במדינה שבה רכשת את מוצר ASUS החדש שלך. תוכל לרכוש מ:

 1. אפליקציית MyASUS: לחץ כאן כדי לראות את תהליך הרכישה של חבילת הרחבת אחריות
 2. בקר בחנות השירות של ASUS והזן את המספר הסידורי שלך כדי לבדוק איזה סוג של ASUS Premium Care מתאים לך.
 3. בקר בחנות ASUS ולחץ על המקטע הרחבת אחריות.
 4. צור קשר עם משווק ASUS מורשה כדי לקבל מידע מפורט.

* שים לב שזמינות ערוצי ASUS Premium Care עשויה להשתנות במדינות שונות.

 

ASUS Premium Care זמין למוצרי ASUS הבאים:

 

 1. מחשב נייד
 2. מחשב נייד מסחרי
 3. מחשב נייד למשחקים
 4. מחשבי All-in-one
 5. מחשבים שולחניים מסחריים
 6. מחשב שולחני מסחרי
 7. מחשב Mini PC, מחשב Vivo
 8. שרת
 9. VGA

* שים לב שזמינות קווי המוצרים של Premium Care עשויה להשתנות במדינות שונות.

 

מה ASUS Premium Care מכסה?

 

 1. ASUS Premium Care חל רק על חומרה מקורית של ASUS המובנית במוצרי ASUS, ואינו חל על כל חלק שלא הותקן על ידי ASUS, כל חלק שאינו של ASUS שהוחלף על ידי מרכז שירות של ASUS, כל תוכנה, התקנים חיצוניים, אביזרים, ציוד היקפי ומוצרים צריכה המגיעים עם המוצר (בין היתר לרבות סוללת המוצר, תיקי נשיאה, דיסקים של תמיכה, כבלים, חוטים או עכבר). ASUS אינה נושאת באחריות על שחזור או התקנה של נתונים או תוכניות כלשהם למעט תוכנה שהותקנה על ידי ASUS בעת ייצור המוצר של ASUS.
 2. סוללת המכשיר נחשבת לחלק צריכה. משום מחזור החיים של הסוללה, ייתכן כיסוי אחריות מוגבל על חלק זה. תקופת האחריות של הסוללה כפופה לאחריות הרגילה שאתה מקבל עם מוצר ASUS. ASUS Premium Care לא כולל הרחבת אחריות על הסוללה אלא אם מצוין אחרת בתעודת האחריות או במסמך הרכישה.

 

כיצד ניתן להפעיל את ASUS Premium Care?

 

שלב 1: הפוך לחבר ASUS

עבור אל אתר החברים של ASUS והתחבר כדי להפוך לחבר ASUS. אם אתה כבר חבר ASUS, המשך לשלב 2.

שלב 2: רשום את המוצר שלך

התחבר לאתר החברים של ASUS ולחץ על "רישום מוצר" בעמודה הימנית. מלא את הטופס בפרטים הרלוונטיים של מוצר ASUS שלך. אם כבר רשמת את המוצר, המשך לשלב 3.

שלב 3: הפעל את Premium Care

לחץ על "הפעל הרחבת אחריות" בתפריט הימני ופעל לפי ההוראות הבאות:

(1) בחר את המוצר הרשום שברצונך להפעיל עבורו את ASUS Premium Care.

(2) הזן את קוד החוזה ואת הסיסמה.

(3) לחץ על Submit (שלח) כדי להשלים את התהליך.

 

תנאים והגבלות:

 

 1. ASUS Premium Care מיועד למוצרי ASUS בלבד.
 2. ודא שסוג המוצר של ASUS Premium Care שקנית תואם למוצר ASUS שלך.
 3. ניתן להחיל קוד חוזה אחד של ASUS Premium Care רק פעם אחת עך מוצר ASUS אחד.
 4. תוכל לרכוש ASUS Premium Care במדינה שבה רכשת והפעלת את מוצר ASUS החדש שלך. ASUS שומרת לעצמה את הזכות להחליט אם מוצר ASUS שלך עומד בתנאים לרכישות ASUS Premium Care.
 5. שירותי אחריות בינלאומיים מוגבלים למדינות שבהן ASUS מספקת שירות בינלאומי. אפשרויות השירות, זמינות החלקים וזמן התגובה עשויים להשתנות במדינות שונות.
 6. שמור את (א) הוכחת הרכישה של מוצר ASUS שלך ואת (ב) הוכחת הרכישה של ASUS Premium Care להתייחסות אם יידרשו בקשות שירות עתידיות.
 7. כל הרכיבים או המוצרים שיתוקנו או יוחלפו על ידי ASUS או טכנאי באישור ASUS יהיו באחריות לשארית תקופת האחריות הרגילה אך לפחות לשלושה חודשים לאחר מתן השירות, בהתאם ל-ASUS Premium Care.
 8. לפני שתפנה אל ASUS לקבלת תיקון:
 • גבה את כל הנתונים האישיים שלך והסר כל מידע סודי וקנייני מהכונן הקשיח. ASUS אינה נושאת באחריות על אובדן התוכניות, הנתונים או המידע שלך כמפורט לעיל.
 • אחזר את המידע הבא ממוצר ASUS שלך: גירסת מערכת ההפעלה, גירסת ה-BIOS. בנוסף, עדכן אותנו אם ביצעת שינויים לאחרונה בחומרה או בקושחה.
 • ודא שהמידע הבא זמין לך: שם הדגם של מוצר ASUS שלך, מספר סידורי, חשבונית מכירה, קבלה עם תאריך רכישה וכרטיס אחריות. תתבקש לספק הוכחת רכישה לפני שתוכל לקבל כל שירות אחריות או לפני שיתוזמן שירות כזה.

 

אינך מוצא תשובה לשאלתך? פנה אל מרכז השירות:

 

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי ASUS Premium Care, תוכל ליצור איתנו קשר באפליקציית MyASUS.