Terms of Use Notice / Privacy Policy

  מדיניות הפרטיות של ASUS  ASUSTeK COMPUTER INC.‎ והחברות המסונפות אליה (אשר ייקראו להלן "ASUS" "אנו/אנחנו/שלנו/אותנו") מחויבות להגן על הפרטיות שלך ולכבדה. אנו מנהלים את עסקינו בהתאם לכל החוקים החלים בתחום הגנת הפרטיות ואבטחת נתונים אישיים. מדיניות הפרטיות של ASUS, יחד עם כל הודעות או הצהרות שמכילות מידע נוסף הקשור למוצרים ושירותים מסוימים של ASUS שאתה משתמש בהם (אשר ייקראו להלן "מדיניות הפרטיות"), מתארים את נוהלי הפרטיות שלנו בנוגע לאיסוף, שימוש ואבטחה של הנתונים האישיים שלך שאנו מספקים דרך המוצרים והשירותים של ASUS, באינטרנט או שלא באינטרנט. במדיניות הפרטיות, אנו מתארים גם עם מי אנו משתפים או בפני מי אנו חושפים את הנתונים האישיים שאנו אוספים.

  אם אתה קטין, אתה רשאי להתחבר למוצרים או לשירותים של ASUS או להשתמש בהם רק לאחר שההורים (או האפוטרופוס) קראו והסכימו לספק את הנתונים האישיים שלך ל-ASUS.


  1. נתונים ש-ASUS אוספת והאופן שבו ASUS משתמשת בנתונים האלה

  סעיף זה מציג את הנתונים ש-ASUS עשויה לאסוף ואת האופן שבו ASUS עשויה להשתמש בנתונים האלה במוצרים ובשירותים של ASUS.

  כשאתה משתמש במוצרים ובשירותים של ASUS (לדוגמה, מחשבים, תוכנה, אתרי אינטרנט רשמיים ושירותי תמיכה ללקוחות של ASUS), אנו עשויים לאסוף נתונים אישיים מסוימים ממך כשאתה משתמש במוצרים או שירותים של ASUS או מקיים אינטראקציה איתם.
  התוכן שלהלן הוא סקירה של הנתונים האישיים ש-ASUS עשויה לאסוף והאופן שבו ASUS משתמשת בנתונים האישיים שנאספו. הערה: אנו נאסוף רק פריטים מסוימים של הנתונים האישיים שלך למטרות ספציפיות בהתבסס על המוצרים והשירותים של ASUS שאתה משתמש בהם בפועל. בנוסף, פריטי הנתונים האישיים שייאספו משתנים בין המוצרים והשירותים. יותר מכך, במדינות מסוימות, כדי להימנע מאיסוף שגוי של נתונים אישיים של ילדים ושימוש בהם, יהיה עליך לספק בנוסף את גילך או את פרטי הקשר של ההורים שלך (או האפוטרופוס), כך שנוכל לקבל את הסכמת ההורים (או האפוטרופוס). בנוסף, כשאתה משתמש במוצרים ושירותים של ASUS, אנו עשויים לאסוף את הנתונים האנונימיים הבאים שלא ניתן להשתמש בהם באופן ישיר או עקיף לזהות אותך.
  כשאתה משתמש במוצרים ושירותים של ASUS, אין צורך לספק את הנתונים האישיים שלך במענה לבקשה מצדנו. עם זאת, אם תבחר שלא לספק את הנתונים האישיים שלך ל-ASUS, לא נוכל לספק את המוצרים ושירותים המתאימים של ASUS או לענות לשאלות שלך.

  1.1 הנתונים האישיים ש-ASUS אוספת

  נתונים אישיים משמעותם כל הנתונים שיכולים לסייע, ישירות או בעקיפין, לזהות אותך, כגון שמך, כתובת האימייל וכתובת ה-IP שלך. ASUS עשויה לאסוף את הנתונים האישיים הבאים שלך בהתבסס על הסכמתך מראש:

  1. נתוני ההרשמה האמיתיים, המדויקים, המעודכנים והמלאים שלך, רבות כתובת אימייל, מדינה/אזור וגיל (כעת נדרש רק במדינות מסוימות) כשאתה נרשם לחשבון ASUS Member. אם אתה משתמש בחשבון ברשת חברתית (לדוגמה, חשבון Facebook או Google) כדי להירשם לחשבון ASUS Member, ספקי רשתות חברתיות כאלה (לדוגמה, Facebook Inc.‎ או Google Inc.‎) עשויים לשתף את הנתונים האישיים שלך מחשבונך ברשת החברתית (לדוגמה, כתובת אימייל, שם, כינוי ותאריך הלידה) בהתבסס על הסכמתך. יותר מכך, כשאתה מתחבר לחשבון ASUS Member (נתיב: בקר באתר האינטרנט הרשמי של ASUS בכתובת http://www.asus.com →חפש את "LOGIN" (התחברות) בפינה הימנית-עליונה של האתר→הזן את כתובת האימייל והסיסמה של חשבון ASUS Member‏מצא את הנתונים שלך תחת "ASUS Account" (חשבון ASUS)), תוכל לספק נתונים אישיים נוספים כדי לערוך את הפרופיל שלך של חשבון ASUS Member (לדוגמה, התמונה, המין, הכתובת והמקצוע שלך), וליהנות מהמוצרים והשירותים של ASUS המשויכים לחשבון ASUS Member שלך (לדוגמה, המס' הסידורי של המוצר לרישום המוצר של ASUS, מאמרים ותמונות שהוצבו והועלו לפורמים של ASUS, שעשויים להכיל נתונים אישיים).
  2. השם, כתובת הדואר/משלוח/חיוב (כולל מיקוד), נתוני יצירת קשר, כתובת אימייל, מספר כרטיס האשראי או נתוני תשלום אחרים כשאתה רוכש מוצרים שלנו (לדוגמה, רכישת מוצרים של ASUS בחנות של ASUS) ושירותים בתשלום. בנוסף לנתונים האישיים שצוינו לעיל, נתוני המוצרים שלך (לדוגמה, מס' סידורי של מוצר, מס' IMEI) עשויים להיאסף אף הם כשאתה מבקש שירותי לקוחות מסוימים (לדוגמה, שירותי תיקון למוצרים).
  3. השם, נתוני יצירת הקשר, אימייל, מין, תאריך הלידה, נתוני המוצר (לדוגמה, מס' סידורי של המוצר, מס' IMEI), ועותק של החשבונית שלך (במדינות מסוימות, השם הכתובת ונתונים אישיים אחרים עשויים להיכלל בחשבונית), כשאתה נכנס לאירועים או קמפיינים שלנו. הפריטים שנאספו בפועל של הנתונים האישיים שלך ישתנו בין אירועים או קמפיינים שונים. בנוסף, אם תזכה באירוע או בקמפיין שלנו, או אם תקבל מתנות מ-ASUS, ייתכן שיהיה עליך לספק בנוסף את כתובת הדואר/משלוח שלך (כולל מיקוד) ונתונים אישיים להצהרת מס (לדוגמה, כתובת המגורים שלך, מספר תעודת הזהות או הדרכון שלך ועותק שלו).
   יותר מכך, בנוסף לנתונים האישיים שלעיל, ייתכן שיהיה עליך לספק את נתוני חשבון הבנק שלך כשתצטרף לאירוע Cashback שלנו.
  4. הגיל, המין, הגובה, המשקל, טמפרטורת הגוף, קצב הלב, לחץ הדם, תנועת הבטן שלך, כמו גם נתונים מסוימים על הפעילויות היומיומיות שלך, כגון מספר הצעדים, הקלוריות ששרפת, דפוסי השינה ורשומות היומן שלך כשאתה משתמש במוצרי ושירותי הבריאות שלנו.
  5. נתוני המוצר, כגון המס' הסידורי, כתובת ה-IP, כתובת ה-MAC, מס' IMEI, מזהה Android של המוצר ומזהי מוצרים ייחודיים אחרים שעשויים להיאסף כשאתה משתמש במוצרים של ASUS.
  6. נתוני המיקום שלך שמקושרים למוצרים ושירותים של ASUS, כגון אות ה-GPS, נתונים המזהים נקודות גישה של Wi-Fi ואנטנות סלולריות בקרבתך, המדינה, העיר, אזור הזמן, קו האורך, קו הרוחב ונקודות הציון המדויקות של מיקום המוצר שלך, תנועת המוצר, הגדרות המדינה והשפה שבמוצר.
  7. הקול, שלך, וידאו, רשומות תקשורת כשאתה פונה ל-ASUS (לדוגמה, כשאתה מתקשר למוקדי שירות של ASUS, שימוש בפורטל שירות הלקוחות המקוון של ASUS לקיום צ'אט עם ASUS, מילוי טופסי הרשמה מקוונים באתר האינטרנט הרשמי של ASUS ושליחת אימיילים ל-ASUS. בנוסף, אנו עשויים להקליט את תמונתך באמצעות מצלמות אבטחה כשאתה מבקר בתחנות תיקון ASUS Royal Club ובמשרדים של ASUS. יותר מכך, אנו עשויים לאסוף את ההוראות הקוליות שלך כמו גם את הקלטות הווידאו שלך שעשויות להכיל את תמונת הסביבה הביתית שלך כשאתה משתמש במוצרים ושירותים הקשורים לרובוט שלנו. הקול, הקלטות וידאו ורשומות תקשורת שלעיל עשויים להכיל את הנתונים האישיים שלך.

  1.2 האופן שבו ASUS משתמשת בנתונים האישיים שלך

  אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלך לצורך המטרות המפורטות להלן:

  1. הערכה ושיפור של המוצרים והשיפורים של ASUS.
  2. קבלת משוב מלקוחות וניתוח חוויית המשתמש למטרות פיתוח והערכת מוצרים ושירותים חדשים.
  3. השלמת תהליך ההרשמה של חשבון ASUS Member והתנסות במוצרים ובשירותים של ASUS המשויכים לחשבון ASUS Member (לדוגמה, רישום מוצרים ושירותים של הפורומים של ASUS).
  4. כדי להעביר מידע חשוב (לדוגמה, מסירת הוכחת רכישה או חשבונית), עדכוני תוכנה והודעות טכניות על מוצרים ושירותים של ASUS שרכשת.
  5. כדי לעבד, להשלים ולטפל במינויים שאליהם נרשמת, כולל ASUS eDMs או עלוני מידע (ניוזלטרים) אשר נועדו לשמור אותך מעודכן בנוגע לחדשות, קידומי מכירות, מבצעים ואירועים קרובים של ASUS. אתה רשאי לבטל את הרשמתך למינוי בכל עת, בלי שהדבר יהיה כרוך בתשלום כלשהו.
  6. לשלוח לך הודעות חשובות, כגון מסרים על שינויים בתנאים, בהתניות ובקווי המדיניות שלנו. בשל חשיבותה של תקשורת זו, לא ניתן לבטל את הרישום או להימנע מקבלת הודעות אלה.
  7. כדי לאמת את זהותך, לספק מידע על אירועים או הרשמה לקמפיינים ופרסים, לפנות אליך בנוגע לאירועים או עניינים הקשורים לקמפיינים, להעניק החזרים כספיים, להצהיר על מיסים ולספק לך כיסוי ביטוחי אם הדבר נדרש כאשר אתה נרשם לאירועים או לתחרויות שלנו.
  8. כדי לסייע לך בהקלטה, ניתוח, שינוי ואחסון של נתונים, כולל נתונים על הגוף שלך, על הפעילויות יומיומיות שלך וכן תוצאות הפעילויות האמורות אשר חושבו מהנתונים שהוזכרו לעיל. בנוסף, אנו נתמוך בך בפעולות העריכה וההערכה של נתונים ותוצאות הפעילות כאשר תשתף את הנתונים האלה עם בני משפחה, מטפלים, ואנשי מקצוע מתחום הרפואה.
  9. כדי לספק לך שירותי תמיכת לקוחות (לדוגמה, למלא בקשות לתיקון המוצר ומענה לשאלותיך), סקר שירות לקוחות וסקר שביעות הרצון של הלקוחות לניתוח חוויית המשתמש, וכדי להגן על הזכויות ותחומי העניין שלך ולאמץ בקרת גישה, ייתכן שנאסוף את הקול, תיעוד הווידאו ורשומות התקשורת שלך כשתפנה ל-ASUS או תבקר במרכזי תיקון של ASUS Royal Club או במשרדי ASUS. יותר מכך, אנו עשויים לאסוף את רשומות הקול והווידאו שלך כיד לסייע למוצרים ושירותים הקשורים לרובוט של ASUS להגיע ליעדים ספציפיים לפי בקשתך.
  10. להעניק לך שירותי שיווק מותאמים אישית, לדוגמה, באמצעות קובצי Cookie לפרסום של צד שלישי כדי לספק תקשורת בנושא שיווק ופרסום שאנו מאמינים שעשויה לעניין אותך, או המלצה על שירותים שאתה עשוי להתעניין בהם בהתבסס על השימוש שלך במוצרים ובשירותים של ASUS.
  11. לכל מטרה אחרת, בתנאי שקיבלנו את הסכמתך לכך.

  1.3 נתונים אנונימיים ש-ASUS אוספת והאופן שבו ASUS משתמשת בנתונים האנונימיים האלה

  נתונים אנונימיים משמעותם כל הנתונים שיכולים לסייע, ישירות או בעקיפין, לזהות אותך, כגון שם הדגם שלך, גרסת התוכנה ותאריך החשבונית. כשאתה משתמש במוצרים או בשירותים של ASUS, אנו עשויים לאסוף את הנתונים האנונימיים האלה ממך, ולהשתמש בנתונים האנונימיים האלה שנאספו לכל מטרה שהיא. בנוסף, כשהנתונים האנונימיים האלה מחוברים לנתונים האישיים שלך שרשומים לעיל, בנסיבות האלה, אנו נתייחס לנתונים האנונימיים האלה כנתונים אישיים ונגן על הנתונים האנונימיים האלה באותה רמת הגנה כמו הגנה על נתונים אישיים.

  1. נתונים היומן שלך המקושרים למוצרים ושירותים של ASUS, כגון שם הדגם של המוצר שלך, שם המוצר, שם המותג, שם היצרן, המק"ט, סוג וגרסת החומרה (לדוגמה, מעבד ולוח אם), ומערכת ההפעלה, הגדרות ברירות המחדל של היצרן, זמן ההפעלה, נתוני עדכון קושחה (לדוגמה, שיטת הביצוע של עדכוני קושחה, תאריך העדכון ותוצאת העדכון), גודל הזיכרון והאחסון, נתונים הקשורים לזיכרון לקריאה בלבד (ROM) (לדוגמה, סוג, גרסה, טביעת אצבע של בנייה ותיאור בנייה של ה-ROM), רזולוציית המצלמה, צבע המוצר, התקשורת והרשת שאתה משתמש בהן כדי להתחבר למוצרים ולשירותים שלנו, סטטוס הרשת, נתוני יומן טלפוניה, סטטוס המתנה, היסטוריית קריסות, ממשק מועדף, סוג, גרסה והגדרות שפה של הדפדפן, נתוני אבחון ושימוש, התנהגות השימוש שלך, גרסת ה-GPS וסטטוס מערכת ה-Wi-Fi (לדוגמה, סטטוס השימוש בסוללה, מעבד ו-RAM) והשעה המקומית.
  2. נתוני האפליקציה שלך המקושרים לשימוש ולאינטראקציה שלך עם אפליקציות ותוכנה של ASUS, כגון השם והגרסה של האפליקציות והתוכנה, שעת ההתקנה והסרת ההתקנה, שעת התחברות והתנתקות, תדירות ומספרי השימוש, שעת פתיחה וסגירה של אפליקציות ותוכנה, הקטגוריה של האפליקציות והתוכנה המועדפות עליך, הגדרות התנהגות בשימוש, גרסת עדכון ותוצאת עדכון.
  3. נתוני הרכישה של מוצרים ושירותים של ASUS (לדוגמה, תאריך הרכישה ושם החנות), כשאתה מבקש שירותי תמיכת לקוחות מסוימים (לדוגמה, שירותי תיקון מוצרים) או להצטרף לאירועים שלנו.


  2. שמירת הנתונים האישיים שלך

  סעיף זה מציג את האופן שבו ASUS שומרת על הנתונים האישיים שלך.

  אנו נשמור על כל הנתונים האישיים שלך לפרק הזמן הנחוץ למילוי המטרות שתוארו במדיניות הפרטיות הזו, אלא אם כן תקופת שימור ארוכה יותר מותרת בחוק או נדרשת למילוי מטרות הכרחיות אחרות. לדוגמה, למטרת ניהול יחסי הלקוחות, אנו עשויים לשמור את הנתונים האישיים שלך בפרק זמן מתאים וסביר; לציות לחוקי המיסוי או לחוקים ותקנות אחרים, אנו עשויים לשמור את הנתונים האישיים שלך כפי שנדרש בחוקים או בתקנות האלה; למלא בקשות של ממשלות או רשויות החוק למטרות כגון חקירה או תביעה, אנו נשמור את הנתונים האישיים שלך לפרקי זמן ארוכים יותר. בנוסף, אם תרצה לבטל את הסכמתך לאיסוף הנתונים האישיים שלך מ-ASUS, אנו נפסיק לאסוף את הנתונים האישיים שלך לפי בקשתך ונשמור רק את הנתונים האישיים שנאספו לפני בקשתך לביטול ההסכמה.


  3. למי ASUS מעבירה את הנתונים האישיים שלך

  סעיף זה מצהיר ש-ASUS עשויה לשתף את הנתונים האישיים שלך עם צדדים שלישיים בנסיבות ומטרות מוגבלות.

  הנתונים האישיים שלך לא יועברו לצד שלישי כלשהו, למעט במקרים החריגים הבאים:

  3.1 הסכמתך

  • אנו נחשוף או נשתף את הנתונים שלך לצדדים שלישיים לאחר שנקבל את הסכמתך לכך.

  3.2 שותפים עסקיים

  • אנו עשויים להעביר נתונים מקוטעים ואנונימיים אל השותפים העסקיים שלנו, למשל שותפים עסקיים המספקים שירותי ניתוח נתונים או תקשורת בנוגע לפרסום או שיווק לפי הנתונים המקוטעים והאנונימיים באמצעות קובצי Cookie לפרסום של צדדים שלישיים.

  3.3 ספקי שירותים

  • אנו עשויים לחשוף ולשתף פריטים חיוניים מהנתונים האישיים שלך עם ספקי השירותים שלנו שמספקים שירותים עבורנו או בשמנו, לדוגמה, סוכנויות שיווק שמסייעות לנו בשליחת תקשורת שיווקית ועריכת אירועים/קמפיינים שיווקיים, חברות שינוע שמוסרות לך מוצרים שתוקנו או נרכשו, ספקים של שירותי תשלום שמעבדים את החיובים שלך וספקים שמעניקים לך שירותי תמיכה בלקוחות (לדוגמה, שירותי תיקון למוצרים, שירותים דרך מוקד טלפוני של ASUS ופורטל שירות הלקוחות המקוון של ASUS). ספקי השירותים הללו ישתמשו בנתונים האישיים שלך אך ורק בכפוף להוראות שלנו ובמסגרת המטרות המוגדרות במסמך זה; ASUS מוודאת שכל ספקי השירותים שלנו מבצעים בקפדנות את האמור במדיניות הפרטיות.

  3.4 למטרות משפטיות ולמטרות הגנה ואבטחה

  אנו עשויים לחשוף או לשתף פריטים חיוניים של הנתונים האישיים שלך עם צדדים שלישיים מאחת מהמטרות החוקיות או הקשורות לאבטחה שלהלן:

  • ככל הנדרש על פי התקנות או החוקים החלים, או הרשויות הממשלתיות או השיפוטיות הרלבנטיות, על מנת לבסס או לשמר טענה, הגנה או תביעה משפטית, או כדי למנוע הונאה או פעילויות בלתי חוקיות אחרות.
  • כדי להגן על הזכויות, הנכסים והבטיחות של ASUS, של ספקי השירותים והלקוחות שלנו או של כלל הציבור, ככל שמתיר החוק או בהתאם לנדרש על פי חוק.


  4. טיפול בנתונים האישיים שלך במדינות שונות

  סעיף זה מצהיר ש-ASUS עשויה להעביר את הנתונים האישיים שלך למדינות שונות תחת ההנחה שעל ASUS לציית לחוקי הפרטיות והתקנות במדינות כאלה.

  אתה מבין ומסכים שהסכמת לספק את הנתונים האישיים שלך ל-ASUS, כמו גם את הזכות להעביר, לאחסן, להשתמש או לעבד את הנתונים האישיים שלך על ידי ASUS או חברות הקשורות אליה, ספקי שירותים שעשויים להיות מוקמים במדינה אחת ממדינת המגורים שלך. כל ההעברות, האחסון והעיבוד האמורים לעיל של הנתונים האישיים שלך יהיו בכפוף לאמור במדיניות הפרטיות והחוק החל בתחומי הגנת הפרטיות ואבטחת הנתונים האישיים.


  5. עוגיות וטכנולוגיות דומות

  סעיף זה מפרט את האופן שבו ASUS וצדדים שלישיים משתמשים בקובצי Cookie וטכנולוגיות דומות במוצרים ובשירותים של ASUS, ועל האופן שבו תוכל לנהל את ההגדרות של קובצי ה-Cookie.

  ASUS משותפי צד שלישי שלה משתמשים בקובצי Cookie (קובצי Cookie הם קובצי טקסט קטנים שמונחים במוצרים שלך להתאמה אישית של חוויית המשתמש שלך במוצרים ובשירותים של ASUS) וטכנולוגיות דומות, כגון אלומות אינטרנט, כדי לספק לך את המוצרים והשירותים שלנו. כשאתה מבקר באתרי האינטרנט שלנו תחת הדומיין של האתר של ASUS (כולל מיקרו-אתרים וגרסאות של מדינה/אזור ספציפיים), אתר כזה של ASUS עשוי להשתמש בחלק או כל קובצי ה-Cookie המפורטים לעיל וטכנולוגיות דומות.
  כמעט כל הנתונים שנאספו באמצעות קובצי Cookie יישמרו רק במוצרים שלך ולא ישודרו ל-ASUS. רק בנסיבות ספורות ומוגבלות, הנתונים שלך שנאספו באמצעות קובצי Cookie עשויים להיות משותפים עם ASUS. לדוגמה, כשאתה רוכש מוצרים שלנו בחנות של ASUS, אנו עשויים להשתמש בקובצי Cookie לאיסוף כתובות ה-IP שלך כשאתה מתחבר ומקום ההזמנה בחנות ASUS, כדי לוודא שהמשתמש שמבצע את ההזמנה הוא אותו משתמש שמתחבר לחנות ASUS, לאבטחת הרכישה המקוונת.


  5.1 האופן שבו אנו משתמשים בקובצי Cookie

  1. כדי להעשיר את החוויות המקוונות שלך ולהפכן למושלמות, אנו משתמשים בקובצי ה-Cookie האלה החיוניים למוצרים ולשירותים של ASUS:

  פונקציה דוגמה
  הרשמה ואימות אנו משתמשים בקובצי Cookie לשמירה של מספר הזיהוי הייחודי שלך בהרשמה, וכן נתוני אימות במוצרים שלך. קובצי Cookie מאפשרים לך לבקר ולעבור מדף לדף בתוך מוצרים ושירותים של ASUS ללא צורך להתחבר שוב ושוב בביקורים הבאים, קובצי Cookie כגון aticket ש-ASUS מספקת.
  שמירת ההעדפות וההגדרות שלך אנו משתמשים בקובצי Cookie לשמירה של ההגדרות וההעדפות שלך במוצרים, כגון השפה, המיקום או הגופנים המועדפים עליך; שמירת ההגדרות בקובצי Cookie מבטלת את הצורך להחיל את ההעדפות וההגדרות שלך בכל פעם שאתה מבקר במוצרים ובשירותים שלנו, קובצי Cookie כגון current_site ו-EntryPage ש-ASUS מספקת.
  פונקציית הזנה של המשתמש אנו משתמשים בקובצי Cookie לשמירה זמנית של נתונים שאתה מזין במוצרים ובשירותים של ASUS, כגון קובצי Cookie לספירה, ש-ASUS מספקת. לדוגמה, כשאתה נהנה מחוויות שופינג בחנות של ASUS, קובצי Cookie כאלה מסיעים לך לזכור את המוצר והכמות שאתה לוחץ עליהם והנתונים שאתה מזין.
  אבטחה אנו משתמשים בקובצי Cookie להגנה על פעילויות הרכישה המקוונות שלך, באמצעות קובצי Cookie כגון ip_address ש-ASUS מספקת. למטרה שצוינה לעיל, כשאתה רוכש מוצרים בחנות ASUS, אנו עשויים לשמור את כתובות ה-IP שלך ב-ASUS כדי לסייע לנו לאמת שהמשתמש שביצע את ההזמנה בחנות ASUS או אותו משתמש שהתחבר לחנות ASUS.
  פונקציית איזון עומסים אנו משתמשים בקובצי Cookie לאיזון עומסים כדי להעניק לך את חוויית הגלישה היציבה ביותר באתרים שלנו, קובצי Cookie כגון BIGipServerNew ש-ASUS מספקת.

  2. למטרות ניתוח וכדי להעניק לך שירותי פרסום ופונקציות אחרות מותאמים אישית, או משתמשים בקובצי ה-Cookie הבאים למיטוב החוויות שלך בשימוש במוצרים ובשירותים של ASUS:

  פונקציה דוגמה
  ניתוח אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לספור את מספר הביקורים ואורך הביקורים שלך במוצרים ובשירותים של ASUS, כמו גם לתעד את החלקים והתכונות שבהם אתה מבקר בתדירות הגבוהה ביותר. נתונים אלו מסייעים לנו לנתח את הביצועים והפעולה של המוצרים והשירותים של ASUS כדי לשפר את הביצועים ולפתח תכונות, פונקציות ושירותים חדשים, קובצי Cookie כגון MIGO שמסופקים על ידי MIGO CORP.‎, קובצי Cookie של Google Tag Manager ושל Google Analytics שמסופקים על ידי Google Inc.‎. למטרות שצוינו לעיל, כשאתה גולש באתרים שלנו, אנו עשויים לשמור את הנתונים האישיים שלך כגון כתובת IP ו-ASUS Member ID שלך באמצעות קובצי Cookie של MIGO שצוינו לעיל.
  מיקוד ופרסום אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לאסוף נתונים על השימוש שלך במוצרים ובשירותים של ASUS ולזהות את תחומי העניין שלך, כגון המודעות שבהן צפית.
  קובצי ה-Cookie אף משמשים להגבלת מספר הפעמים שפרסומות יוצגו לך וכן מסייעים לאמוד את יעילות הקמפיינים הפרסומיים. ASUS מציבה קובצי Cookie באמצעות שירותים לקמפיינים של פרסום, כגון Hubrus DSP שמסופק על ידי Hubrus, קובצי Cookie של Google AdWords ו-Google Double Click שמסופקים על ידי Google Inc.‎. הנתונים שקובצי ה-Cookie האלה אוספים משמשים רק את ASUS ואת ספקי השירותים של קמפיינים של פרסום.
  צפייה בסרטוני YouTube שמוטמעים באתרים שלנו אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לסייע לנו להכניס סרטוני YouTube לתוך האתרים שלנו. ניתן לפתות בסרטוני YouTube דרך האתר שלנו באמצעות קובצי Cookie ש-Google Inc.‎ מספקת.  5.2 ניהול ההגדרות של קובצי Cookie

  1. שים לב לכך שניתן לקבוע את התצורה של הגדרות קובצי ה-Cookie על ידי גישה לדפדפן שהתקנת כדי לקבל, לחסום או למחוק חלק מקובצי ה-Cookie או את כולם (לדוגמה, קובצי Cookie של צדדים שלישיים).
  2. בחלק מהמדינות, בפעם הראשונה שתגלשו באתרים של ASUS, אנו עשויים להציג הקדמה קצרה על האופן שבו אנו משתמשים בקובצי Cookie בבאנרים שמופיעים בחלק העליון של האתרים של ASUS. בבאנר כזה תוכל לבחור בחופשיות אם להסכים או לחסום את קובצי ה-Cookie שלמעלה של צדדים שלישיים.
  3. אם תבחר לחסום קובצי Cookie, ייתכן שלא תוכל להשתמש בכל התכונות של המוצרים והשירותים של ASUS.
  4. הפונקציות של ההגדרות של קובצי ה-Cookie עשויות להשתנות בהתאם לסוג ולגרסה של הדפדפן שאתה מתקין. אנו מנסים לפרט רשימה של סוגים נפוצים בשימוש נרחב של דפדפנים באופן הבא. תוכל לעיין בקישור הבא כדי להבין את האופן שבו תוכל לשלוט בהגדרות של קובצי ה-Cookie שלך באמצעות דפדפנים כאלה (התוכן שבקישורים שלהלן באנגלית. כדי להקל על הקריאה, מצא את אפשרות השפה שבקישורים שלהלן כדי לבחור בשפה המועדפת עליך). בנוסף, אם אתה לא משתמש באחד מהדפדפנים האלה, או אם התוכן שבקישורים שלהלן מוסר או לא נגיש, בקר בהצהרות הפרטיות או בדפי התמיכה של הדפדפנים האלה לקבלת מידע נוסף. תוכל גם לעיין ב-https://www.aboutcookies.org/ (התוכן שבקישור הזה באנגלית) שבו מוצג אופן הניהול של הגדרות קובצי ה-Cookie בדפדפנים שונים.  5.3 אלומות אינטרנט

  אלומת אינטרנט (Web Beacon) היא תמונת GIF או PNG בגודל 1x1 (פיקסל), שנעשה בה שימוש באתרי אינטרנט או באימיילים למדידת יעילותם של קמפיינים. ASUS או ספקי השירות שלנו עשויים להשתמש באלומות אינטרנט כדי לדעת אם אתה מבקר בדפי אינטרנט מסוימים או לוחץ על קישורים במוצרים או בשירותים של ASUS. אנו עשויים להשתמש באלומות אינטרנט בתקשורת השיווקית שלנו, דוגמת eDMs או עלוני מידע (ניוזלטרים) של ASUS, כדי לגלות את התכנים שקראת ואת הקישורים שעליהם לחצת. אנו נשתמש בנתונים המתקבלים מאלומות אינטרנט כדי לשפר את המוצרים והשירותים של ASUS.  6. קישורים של צדדים שלישיים במוצרים ושירותים של ASUS

  סעיף זה מציג מתי אתה מבקר בקישורים או משתמש בשירותים שצדדים שלישיים מספקים, הקפד לעיין בהצהרות הפרטיות של צדדים שלישיים.

  המוצרים והשירותים של ASUS עשויים לכלול קישורים לאתרים של צדדים שלישיים. שים לב לכך ש-ASUS לא תהיה אחראית לאבטחה, נוהלי הפרטיות והחומרים שבאתרים אלה של צדדים שלישיים. אנו מעודדים אותך להיות מודע למועדים שבהם אתה עוזב את האתרים שלנו ולקרוא בעיון את הצהרות הפרטיות של הצדדים השלישיים האלה. מדיניות פרטיות זו חלה אך ורק על המוצרים והשירותים של ASUS.


  7. אבטחה

  סעיף זה עוסק באופן שבו ASUS מגנה על הנתונים האישיים שלך ומספקת הצעות על אופן ההגנה על הנתונים האישיים בצד שלך.

  אנו נוקטים באמצעי זהירות שנועדו להגן על המידע שלך מפני גישה בלתי מורשית, שינויים, חשיפה והשמדה. אנו מבצעים סקירות פנימיות של נוהלי האיסוף, האחסון ועיבוד הנתונים שלנו ושל אמצעי האבטחה הטכניים והארגוניים שלנו, כמו גם אמצעי אבטחה פיזיים כדי להגן מפני גישה לא מורשית אל המערכות שבהן אנו מאחסנים את הנתונים שלך. שידור והעברת נתונים אישיים בין משרדים שונים של ASUS והחברות המסונפות אליה מתבצעים באמצעות הרשת המרחבית המאובטחת שלנו. כאשר אתה מעביר אלינו נתונים אישיים, הנתונים האישיים שלך מוגנים באופן מקוון ובאופן שאינו מקוון גם יחד. יחד עם זאת, ASUS לא יכולה להבטיח אבטחה מושלמת באינטרנט. כדי להגן על הנתונים האישיים שלך מפני גישה בלתי מורשית, אנו ממליצים על:


  7.1 להגנה מתאימה על חשבון ASUS Member שלך, לדוגמה:

  1. שימוש בסיסמאות אלפאנומריות בעת ההרשמה לחשבון של ASUS Member.
  2. שימוש בשם ובסיסמה של החשבון שלך להתחברות לחשבון ASUS Member. בנוסף, אתה אחראי באופן מלא ובלעדי לאבטחת הסודיות של הסיסמה ושם המשתמש שלך, וכן לכל הפעילויות אשר מתרחשות במסגרת חשבון ASUS Member שלך.
  3. שינוי של הסיסמאות של חשבון ASUS Member שלך במרווחי זמן קבועים.
  4. אם אתה מגלה ששם המשתמש/הסיסמה לחשבון ASUS Member של נגנבו, פנה אלינו מיד. ASUS עשויה להשעות או להסיר את ההרשאה להתחברות לחשבון ASUS Member שלך בחשבון שבו שם המשתמש/סיסמה (או אחד מהם) נגנבו ולהסיר את הנתונים האישיים הקשורים לחשבון ASUS Member.

  7.2 שמירת המוצרים שלך מעודכנים, על ידי התקנת עדכוני האבטחה העדכניים ביותר אשר זמינים עבור התוכנות שלך, ושימוש בכלים כגון תוכנות סריקה לאיתור וירוסים ורוגלות.

  7.3 אם נודע לך על נקודת חולשה או פגיעות טכנית המשפיעה על המוצרים והשירותים של ASUS, פנה אלינו מיד בכתובת privacy@asus.com  8. ניהול הנתונים האישיים שלך

  הסעיף הזה מסביר שאם יש לך שאילתות או בקשת בנוגע לנתונים האישיים ש-ASUS אספה, תוכל להתחבר לחשבון "ASUS Account" או לנהל את הגדרות הפרטיות במיוחד במוצרים ובשירותים של ASUS. בנוסף, תוכל לפנות אלינו באמצעות הממשק "Customer’s request on personal data" באתר הרשמי של ASUS או לשלוח אימייל לכתובת privacy@asus.com.

  8.1 חשבון ASUS Member

  1. הקפד לספק ל-ASUS נתונים אישיים אמיתיים, מדויקים, עדכניים ומלאים בחשבון ASUS Member שלך כך ש-ASUS תוכל לספק לך את המוצרים והשירותים המתאימים של ASUS.
  2. ניתן לצפות ולבצע שינויים בנתונים האישיים שלך על ידי התחברות לחשבון ה-ASUS Member שלך ועריכת הנתונים שבחשבון.
  3. אם תרצה להירשם או לבטל את ההרשמה ל-eDM ולהודעות של חדשות ASUS, המוצרים והשירותים החדשים, תוכל לשנות את ההגדרות על ידי התחברות לחשבון ASUS Member שלך, מצא את "Subscribe" בעמודה השמאלית ובחר ב-"YES" (כן) או "NO" (לא). אם תבחר באפשרות "NO" (לא) לביטול ההרשמה, זכור שייתכן שייקח עד שני ימי עסקים להשלמת התהליך של ביטול הרישום.

  8.2 מוצרים ושירותים של ASUS

  אתה חופשי לבחור אם להפעיל או להשבית בכל עת את השיתוף של הנתונים האישיים שלך עם ASUS באמצעות הגדרות הפרטיות במוצרים ושירותים ספציפיים של ASUS כשאתה משתמש במוצרים ושירותים כאלה של ASUS.


  8.3 הגדרות קובצי Cookie (עיין בסעיף "ניהול ההגדרות של קובצי Cookie") וכן "קובצי Cookie וטכנולוגיות דומות".)

  1. ניתן לקבוע את התצורה של הגדרות קובצי ה-Cookie באמצעות הדפדפן שהתקנת כדי לקבל, לחסום או למחוק חלק מקובצי ה-Cookie או את כולם (לדוגמה, קובצי Cookie של צדדים שלישיים) או לאמץ הגדרות אחרות בכל עת.
  2. אם אין ברצונך ש-ASUS תספק לך שירותי שיווק ופרסומות מותאמים אישית באמצעות קובצי Cookie של צד שלישי, תוכל לחסום או למחוק את קובצי ה-Cookie של צד שלישי בכל עת באמצעות הדפדפן.

  8.4 פנייה ל-ASUS לניהול הנתונים האישיים שלך

  תוכל לפנות אלינו בכל עת באמצעות הממשק "Customer’s request on personal data" באתר הרשמי של ASUS או באימייל לכתובת privacy@asus.com לבקשות ושאלות על הנתונים האישיים שלך בחשבון ASUS Member שלך או נתונים אישיים אחרים ש-ASUS אספה, כגון בקשת גישה, תיקון, הורדה, חסימה, העברה, או התנגדות לכך ש-ASUS תשתמש בחלק מהנתונים האישיים שלך או בכולם (לדוגמה, תוכל לפנות אלינו אם תחשוב ש-ASUS אוספת נתונים אישיים ומשתמשת בהם בדרך לא תקינה) והגבלת ASUS משימוש בנתונים האישיים שלך בנסיבות מסוימות (לדוגמה, תוכל לפנות אלינו אם אינך רוצה שהנתונים האישיים שלך ינותחו).

  בנוסף, אם הסכמת ש-ASUS תאסוף את הנתונים האישיים שלך באמצעות המוצרים והשירותים של ASUS, תוכל לבטל את ההסכמה בכל עת על ידי שינוי הגדרות הפרטיות במוצרים ושירותים ספציפיים של ASUS (עיין בסעיף 8.2 שבהצהרת הפרטיות הזו) או על ידי שליחת בקשה לביטול ההסכמה אלינו. אנו נפסיק לאסוף את הנתונים האישיים שלך ונשמור רק את הנתונים האישיים שנאספו לפני בקשת הביטול.


  8.5 כל אימת שאתה משתמש במוצרים או שירותים של ASUS, אנו רוצים לשמור על הדיוק של הנתונים האישיים שלך ולהגן על הנתונים האישיים שלך מהשמדה בטעות או בזדון. אנו נמלא את בקשותיך בנוגע לנתונים האישיים שלך; אולם באחד מהמקרים הבאים, ייתכן שלא נוכל למלא את בקשותיך:

  1. בהתאם לנדרש או למותר על פי החוקים החלים;
  2. עקב שיקולים עסקיים לגיטימיים;
  3. בקשות חוזרות ונשנות שאינן סבירות, שמחייבות משאבים ומאמצים טכניים לא פרופורציונליים, דוגמת פיתוח מערכת חדשה או הכנסת שינוי מהותי בנהלים קיימים;
  4. יצירת סיכון פוטנציאלי לפרטיותם של אנשים אחרים;


  9. פרטיותם של ילדים

  סעיף זה מסביר שכדי להגן על הפרטיות של הילדים, אם אתה ילד, פנה להורים (או לאפוטרופוס) לקבלת הסכמתם לפני שתספק את הנתונים האישיים שלך ל-ASUS. בנוסף, אם ההורים (או האפוטרופוס) שלך רוצים לנהל את הנתונים האישיים שלך, עליהם לפנות אלינו באמצעות הממשק "Customer’s request on personal data" באתר הרשמי של ASUS או לפנות באימייל לכתובת privacy@asus.com

  אנו לא אוספים ביודעין נתונים אישיים מילדים שגילם נמוך מ-שש-עשרה (16), או מגיל מינימום מקביל בתחום השיפוט הרלבנטי, בלי לקבל את הסכמת הוריהם. אנו מעודדים הורים (ואפוטרופוסים) ליטול חלק פעיל בפעילות המקוונת ובתחומי העניין של קטינים הנמצאים בתחום אחריותם כאשר הם משתמשים במוצרים ובשירותים של ASUS.
  אם אתה ילד, פנה להורים כדי לקבל את הסכמתם לפני שתשתמש במוצרים או בשירותים של ASUS. אתה רשאי למסור לנו נתונים אישיים שלך רק בהסכמת ההורים (או האפוטרופוס) שלך. ההורים (או האפוטרופוס) שלך יכולים לפנות אלינו בכל עת באמצעות הממשק "Customer’s request on personal data" באתר הרשמי של ASUS או באימייל לכתובת privacy@asus.com לשלילה או ביטול של כל הסכמה שניתנה קודם לכן, בקשת גישה, תיקון, הורדה, חסימה, העברה, או התנגדות לכך ש-ASUS תשתמש בחלק מהנתונים האישיים שלך או בכולם (לדוגמה, ההורים (או האפוטרופוס) שלך יכולים לפנות אלינו אם הם סבורים ש-ASUS אוספת נתונים אישיים ומשתמשת בהם בדרך לא תקינה) והגבלת ASUS משימוש בנתונים האישיים שלך בנסיבות מסוימות (לדוגמה, ההורים (או האפוטרופוס) שלך יוכלו לפנות אלינו אם הם לא רוצים שהנתונים האישיים שלך ינותחו).


  10. נתונים אישיים רגישים

  ASUS לעולם לא תבקש ממך לספק נתונים אישיים רגישים, כגון רשומות רפואיות או בריאותיות שלך, דעות פוליטיות, פילוסופיות או אמונות דתיות, עבירות פליליות (חשדות או הרשעות), מידע על הרשעות בפלילים, מוצא גזעי או אתני, נטייה מינית, היסטוריה מינית, התנהגות או נתונים גנטיים. אל תספק לנו נתונים אישיים רגישים כאלה כמו אלו שצוינו לעיל.


  11. שינויים במדיניות הפרטיות של ASUS

  אנו עשויים לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת, ואנו ממליצים מאוד שתקרא מפעם לפעם את מדיניות הפרטיות שאנו מפרסמים באתרי האינטרנט שלנו. ASUS תראה בעצם ההתחברות והשימוש במוצרים ובשירותים שלנו לאחר עדכון מדיניות הפרטיות, הסכמה לאמור במדיניות הפרטיות כולל כל העדכונים והשינויים שהוכנסו בה. הגרסה העדכנית ביותר של מדיניות הפרטיות תהיה תמיד זמינה בדף זה; הודעה בולטת כגון הודעת דואר אלקטרוני תישלח אליך בנוגע לכל שינוי או שינויים משמעותיים שהוכנסו במדיניות האמורה. תוכל תמיד לבדוק את זמן העדכון ("עודכן ב-") בתחתית הדף כדי לגלות מהי הגרסה העדכנית ביותר של מדיניות הפרטיות.


  12. יצירת קשר

  אם יש לך בקשות, שאלות, תגובות או תלונות הנוגעות למדיניות הפרטיות, או אם אתה סבור ש-ASUS לא קיימה את האמור במדיניות הפרטיות, פנה אלינו. אם אתה סבור שאנו לא מטפלים כהלכה בבעיות שקשורות לנתונים האישיים שלך ש-ASUS אספה, זכור שזכותך להגיש תלונה לרשויות האחראיות על הגנה על נתונים אישיים במדינתך.
  ASUSTeK COMPUTER INC.‎

  לידיעת: Personal Data Protection Committee
  כתובת: ‎15, Li-Te Rd., Taipei 112, Taiwan
  אימייל: privacy@asus.com
  עדכון: 23 במאי 2018 על ידי ASUS Personal Data Protection Committee