Naudojimo sąlygos / Privatumo politika

  Privatumo apsaugos taisyklės  ASUSTeK COMPUTER INC. ir jos dukterinės įmonės (toliau vadinamos „ASUS", „mes / mūsų / mus“) esame įsipareigoję saugoti ir gerbti Jūsų privatumą. Mes stengiamės laikytis visų dėl privatumo apsaugos ir asmens duomenų saugumo taikomų įstatymų. ASUS Privatumo taisyklės kartu su bet kokiais su privatumu susijusiais pranešimais ar pareiškimais, kuriuose yra papildoma informacija, susijusi su tam tikrais Jūsų naudojamais ASUS gaminiais ir paslaugomis (toliau - "Privatumo politika"), apibūdina mūsų privatumo politiką, kuri ASUS gaminių ir paslaugų dėka susijusi su asmeninių duomenų rinkimu, naudojimu ir apsauga ir naudojantis internetu, ir neprisijungus. Privatumo taisyklėse taip pat išdėstyta su kuo mes galime dalytis ar kam atskleisti surinktus asmeninius duomenis.

  Jei Jūs esate vaikas, ASUS produktais ir paslaugomis naudotis galėsite tik tada, kai Jūsų tėvai (arba Jūsų globėjas) perskaitys ir sutiks su mūsų Privatumo politika ir sutiks ASUS pateikti Jūsų asmeninius duomenis.

  1. Kaip ASUS renka ir panaudoja duomenis

  Šioje dalyje pateikiama informacija apie tai, kokius duomenis gali surinkti ASUS ir kaip ASUS gali panaudoti tokius duomenis teikdama ASUS gaminius ir paslaugas.

  Kai Jūs naudojatės ASUS gaminiais ir paslaugomis (pvz., ASUS kompiuteriais, programine įranga, oficialiomis svetainėmis ir klientų aptarnavimo tarnybomis), mes, kai Jūs naudojatės ar sąveikaujate su ASUS gaminiais ir paslaugomis, galime surinkti tam tikrus Jūsų asmeninius duomenis.
  Toliau apžvelgiama kokius asmens duomenis gali surinkti ASUS ir kaip tokius surinktus asmeninius duomenis ASUS gali panaudoti. Atkreipiame dėmesį, kad mes, remdamiesi Jūsų naudojamais ASUS gaminiais ir paslaugomis, tam tikriems tikslams surinksime tik tam tikrus Jūsų asmeninių duomenų elementus. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad, priklausomai nuo gaminių ir paslaugų pobūdžio, renkami skirtingi asmens duomenys. Be to, tam tikrose šalyse, siekiant išvengti neteisėto vaikų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo, gali prireikti papildomai pateikti Jūsų amžių arba Jūsų tėvų (ar globėjų) kontaktinius duomenis tam, kad galėtume gauti tėvų (ar globėjų) sutikimą. Be to, kai Jūs naudojatės ASUS gaminiais ir paslaugomis, mes galime surinkti tokius anoniminius duomenis, kurie gali tiesiogiai arba netiesiogiai Jus identifikuoti.
  Kai Jūs naudojatės ASUS produktais ir paslaugomis ir mes paprašome pateikti asmeninius duomenis, Jums juos pateikti nėra būtina. Tačiau, jei Jūs nuspręsite savo asmeninių duomenų ASUS neteikti, mes galbūt negalėsime Jums suteikti atitinkamų ASUS produktų ir paslaugų arba atsakyti į Jūsų užklausas.

  1.1. ASUS renkami asmeniniai duomenys

  Asmeniniai duomenys - tai duomenys, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai gali Jus identifikuoti, pavyzdžiui, Jūsų vardas, elektroninio pašto adresas ir IP adresas. Remdamasi išankstiniu Jūsų sutikimu ASUS gali surinkti šiuos asmeninius duomenis:
  1. Jūsų tikrus, tikslius, dabartinius ir išsamius registracijos duomenis, įskaitant el. pašto adresą, šalį / regioną ir amžių (dabar tik kai kuriose šalyse), kuriuos naudojate registruodamiesi ASUS nario paskyrai. Jei registruodamiesi ASUS nario paskyrai, naudosite savo socialinių tinklų paskyrą (pavyzdžiui, savo Facebook ar Google paskyrą), tuomet socialinių tinklų paslaugų teikėjas (pavyzdžiui, Facebook Inc. arba Google Inc.) remdamasis Jūsų sutikimu, gali dalytis Jūsų paskyroje nurodytais Jūsų asmeniniais duomenimis (pavyzdžiui, elektroninio pašto adresu, vardu, slapyvardžiu, gimimo data). Be to, kai Jūs prisijungiate prie savo ASUS nario paskyros (Maršrutas: apsilankykite ASUS oficialioje svetainėje http://www.asus.com → viršutiniame dešiniajame tinklalapio pusėje rasite "PRISIJUNGTI" → įterpkite el. pašto adresą ir slaptažodį, kuriuo Jūs registravotės ASUS nario paskyrai → savo duomenų ieškokite „ASUS paskyroje“), redaguodami savo ASUS nario paskyros profilį galite pateikti papildomų asmens duomenų (pavyzdžiui, savo nuotrauką, lytį, adresą ir profesiją) bei naudotis ASUS produktais ir paslaugomis, kurie yra susiję su Jūsų ASUS nario paskyra (pvz., Jūsų produkto serijos numeris skirtas ASUS produkto registracijai, ASUS forumuose paskelbti ir įkelti straipsniai ir nuotraukos, kuriuose gali būti Jūsų asmeninių duomenų).
  2. Jūsų vardas, gyvenamosios vietos pašto adresas, banko kortelės registracijos adresas (įskaitant pašto kodą), kontaktiniai duomenys, elektroninio pašto adresas, kreditinės kortelės numeris ar kiti mokėjimo paslaugų duomenys, kuriuos Jūs pateikiate pirkdami mūsų gaminius (pavyzdžiui, pirkdami ASUS gaminius ASUS parduotuvėje) ir mokamas paslaugas. Be to, be aukščiau paminėtų asmens duomenų, jeigu Jūs prašote tam tikrų klientų aptarnavimo paslaugų (pvz., produktų remonto paslaugų), taip pat gali būti renkami Jūsų gaminio duomenys (pavyzdžiui, gaminio serijos numeris, IMEI numeris).
  3. Jūsų vardas, kontaktiniai duomenys, el. paštas, lytis, gimimo data, gaminio duomenys (pvz., gaminio serijos numeris, IMEI numeris) ir Jūsų sąskaitos faktūros kopija (kai kuriose šalyse į Jūsų sąskaitą faktūrą gali būti įtraukiami Jūsų vardas, adresas ir kiti asmeniniai duomenys) jeigu Jūs dalyvaujate mūsų renginiuose ir kampanijose. Faktiniai surinkti Jūsų asmens duomenų elementai skiriasi priklausomai nuo konkretaus renginio ar kampanijos. Be to, jei tampate mūsų renginio ar kampanijos nugalėtoju arba jei iš ASUS gautumėte dovanų, gali prireikti papildomai pateikti savo pašto / siuntimo adresą (įskaitant pašto kodą) ir asmens duomenis mokesčių deklaracijai užpildyti (pavyzdžiui, savo gyvenamosios vietos adresą, tapatybės kortelės ar paso numerį ir jos (jo) kopiją).
   Be to, pinigų grąžinimo atveju, be aukščiau paminėtų asmens duomenų, gali tekti pateikti savo banko sąskaitos duomenis.
  4. Jūsų amžius, lytis, aukštis, svoris, kūno temperatūra, širdies susitraukimų dažnis, kraujo spaudimas, vaisiaus judesių skaičius, taip pat tam tikri duomenys apie Jūsų kasdienes veiklas, pavyzdžiui, Jūsų žingsnių skaičius, sudegintos kalorijos, miego struktūra ir dienoraščio įrašai, jei Jūs naudojate mūsų sveikatos priežiūros gaminius ir paslaugas.
  5. Jei naudojate ASUS gaminius, gali būti renkami Jūsų gaminio duomenys, pvz., gaminio serijos numeris, IP adresas, MAC adresas, IMEI numeris, Android ID numeris ir kiti unikalūs gaminio identifikatoriai.
  6. Jūsų vietovės duomenys, susiję su ASUS gaminiais ir paslaugomis, pvz., Jūsų GPS signalas, duomenys, identifikuojantys netoliese esančius „Wi-Fi" prieigos taškus ir mobiliųjų telefonų bokštus, šalis, miestas, laiko juosta, platuma, ilguma, aukštis ir koordinatės, nurodančios kur yra Jūsų gaminys, Jūsų gaminio judėjimo greitis ir gaminyje nustatyta šalis bei kalba.
  7. Jūsų balsas, vaizdo įrašai, pokalbių įrašai, jei kreipiatės į ASUS (pvz., skambinimas į ASUS skambučių centrą; naudojimasis ASUS internetinio klientų aptarnavimo portalu, tam, kad galėtumėte kalbėtis su ASUS; ASUS oficialiojoje svetainėje internetinės formos ASUS paraiškos pildymas ir el. laiškų į ASUS siuntimas). Be to, su apsaugos kameromis, jei lankotės ASUS Royal Club remonto punktuose ir ASUS biuruose, mes galime įrašyti Jūsų atvaizdą. Taip pat, jei naudojate su robotu susijusius gaminius ir paslaugas, mes galime surinkti Jūsų balsu duodamas instrukcijas ir vaizdo įrašus, kuriuose gali būti užfiksuoti Jūsų namų aplinkos vaizdai. Aukščiau paminėtuose balso, vaizdo ir pokalbių įrašuose gali būti užfiksuoti Jūsų asmeniniai duomenys.

  1.2. Kaip ASUS naudoja Jūsų asmeninius duomenis

  Mes galime panaudoti Jūsų asmenius duomenis žemiau nurodytiems tikslams. Tam, kad galėtume:
  1. įvertinti ir tobulinti ASUS gaminius ir paslaugas.
  2. gauti klientų atsiliepimus ir analizuoti bei įvertinti su naujais gaminiais ir paslaugomis susijusią vartotojų patirtį.
  3. įvykdyti registracijos į ASUS nario paskyrą procesą ir išbandyti su ASUS nario paskyra susijusius ASUS gaminius ir paslaugas.
  4. teikti pristatymo paslaugas (pvz. pateikti pirkimo įrodymą arba sąskaitą faktūrą), programinės įrangos atnaujinimus ir techninius pranešimus apie įsigytus ASUS gaminius ir paslaugas.
  5. apdoroti ir įvykdyti bet kokias Jūsų pažymėtas prenumeratas, įskaitant ASUS eDMs ar naujienlaiškius tam, kad gautumėte naujausią informaciją apie ASUS naujienas, akcijas ir artėjančius įvykius. Prenumeratos atsisakyti galite bet kuriuo metu ir nemokamai.
  6. siųsti Jums svarbius pranešimus, pvz., pranešimus apie mūsų nuostatų, sąlygų ir taisyklių pakeitimus. Šių pranešimų dėl jų svarbos atsisakyti negalite.
  7. patvirtinti Jūsų tapatybę, renginių ar kampanijų įrašus ir apdovanojimus, susisiekti su Jumis dėl su renginiais ar kampanijomis susijusių klausimų, įvykdyti pinigų grąžinimą, deklaruoti mokesčius ir, jei dalyvaujate mūsų renginiuose ar konkursuose, suteikti pervežimo paslaugas ir, jei reikia, padengti Jūsų draudimo išlaidas.
  8. padėti Jums įrašyti, analizuoti, keisti ir saugoti duomenis, įskaitant Jūsų kūno duomenis, savo kasdienę veiklą ir veiklos rezultatus, apskaičiuotus pagal aukščiau pateiktus duomenis. Be to, mes palaikysime Jus, redaguodami ir pasiekdami duomenis ir veiklos rezultatus, kai bendrinsite šiuos duomenis su savo šeima, globėjais bei sveikatos priežiūros specialistais.
  9. teikti klientų aptarnavimo paslaugas (pvz., atsakyti į užklausas dėl Jūsų gaminių taisymo ir atsakyti į Jūsų klausimus), atlikti mūsų klientų aptarnavimo ir klientų patenkinimo apklausas, kurios skirtos analizuoti naudotojų patirtį, taip pat apsaugoti Jūsų teises ir interesus bei perimti prieigos kontrolę, mes galime rinkti Jūsų balso, vaizdo įrašų ir pokalbių įrašus, jei kreipiatės į ASUS arba lankotės ASUS Royal Club remonto punktuose ir ASUS biuruose. Be to, mes galime surinkti Jūsų balso ir vaizdo įrašus, kad padėtume ASUS robotui, susijusiam su gaminiais ir paslaugomis, kurie, Jūsų pageidavimu, pasieks Jus tam tikroje konkrečioje vietoje.
  10. teikti Jums individualizuotas rinkodaros paslaugas, pavyzdžiui, naudojant trečiųjų šalių reklaminius slapukus, kad galėtumėte Jums pasiūlyti rinkodaros pranešimus ir reklamą, kurie, mūsų manymu, galbūt Jus domina arba, atsižvelgiant į tai, kokius ASUS gaminius ir paslaugas naudojate, rekomendacijas dėl paslaugų, kurios gali būti Jums įdomios.
  11. visi kiti tikslai su išankstiniu Jūsų sutikimu.

  1.3. Kaip ASUS renka ir kaip ASUS naudoja anoniminius duomenis

  Anoniminiai duomenys yra tokie duomenys, kurie gali tiesiogiai arba netiesiogiai Jus identifikuoti, pvz., Jūsų produkto modelis, programinės įrangos versija ir sąskaitos faktūros data. Jei naudojate ASUS gaminius ir paslaugas, mes galime rinkti Jūsų anoniminius duomenis ir naudoti tokius surinktus anoniminius duomenis bet kokiems tikslams. Tačiau, jei toliau nurodyti anoniminiai duomenys yra susiję su aukščiau išvardintais Jūsų asmeniniais duomenimis, tokiais atvejais mes su tokiais anoniminiais duomenimis elgiamės taip pat kaip su asmens duomenimis ir apsaugome tokius anoniminius duomenis tokiu pačiu apsaugos lygiu kaip ir asmens duomenis.
  1. Jūsų prisijungimo duomenys, susiję su ASUS produktais ir paslaugomis, tokie kaip gaminio modelio pavadinimas, gaminio pavadinimas, prekės ženklo pavadinimas, gamintojo pavadinimas, detalės numeris, aparatūros tipas ir versija (pvz., CPU ir pagrindinė plokštė) ir operacinė sistema, gamykliniai - numatytieji nustatymai, aktyvavimo laikas, programinės įrangos atnaujinimo duomenys (pavyzdžiui, atnaujinimo programinės įrangos atnaujinimo data ir atnaujinimo rezultatas), atminties ir atminties dydis, duomenys, susiję tik su skaitymu (ROM) (pvz., tipas, versija, sukurtas pirštų atspaudas ir sukurtas ROM aprašas), fotoaparato raiška, produkto spalva, telekomunikacijos ir tinklas, kurį naudojate prisijungdami prie mūsų gaminių ir paslaugų, tinklo būklė, telefonijos žurnalo duomenys, parengties būsena, įvykių istorija, pageidaujama sąsaja, naršyklės tipas, versijos ir kalbos nustatymai, diagnostikos ir naudojimo duomenys, naudojimosi elgsena, GPS ir Wi-Fi versija, sistemos būsena (pvz., baterijos naudojimas, CPU ir RAM) ir vietinis laikas.
  2. Jūsų paraiškos duomenys, susiję su Jūsų naudojimusi ir sąveika su ASUS programomis bei programine įranga, pvz., programų pavadinimai ir jų versijos bei programinė įranga, įdiegimo ir pašalinimo laikas, naudojimosi prisijungimo ir atsijungimo laikas, dažnumas ir naudojimosi kartai, programų ir programinės įrangos atidarymo ir uždarymo laikas, pageidaujamų programų ir programinės įrangos kategorija, naudojimo elgesio nustatymai, atnaujinimo versija ir atnaujinimo rezultatas.
  3. ASUS gaminių ir paslaugų pirkimo duomenys (pvz., pirkimo data ir perpardavėjo vardas), jei prašote tam tikrų klientų aptarnavimo paslaugų (pvz., gaminių remonto paslaugų) arba jei tampate mūsų renginių dalyviu.

  2. Jūsų asmens duomenų saugojimas

  Šioje dalyje nurodoma kaip ilgai ASUS saugo Jūsų asmeninius duomenis.

  Mes saugosime Jūsų asmeninius duomenis laikotarpį, kokio reikia šiose Privatumo taisyklėse nurodytiems tikslams įvykdyti, nebent įstatymu būtų numatytas ilgesnis saugojimo laikotarpis arba prireiktų įvykdyti kitus būtinus tikslus. Pavyzdžiui, santykių su klientais valdymo tikslais mes galime saugoti Jūsų asmeninius duomenis tinkamą ir pagrįstą laikotarpį; laikydamiesi mokesčių įstatymų ar kitų įstatymų ir kitų teisės aktų, mes galime išsaugoti Jūsų asmens duomenis tokį laiko tarpą, kokio reikalauja tokie įstatymai ir kiti teisės aktai; laikydamiesi vyriausybių arba teismų prašymų tokiais tikslais kaip tyrimas ar teismo procesas, mes galime saugoti Jūsų asmeninius duomenis ilgesnį išsaugojimo laikotarpį. Be to, jei norite atšaukti savo ankstesnį sutikimą dėl Jūsų asmeninių duomenų iš ASUS rinkimo, mes, pagal Jūsų prašymą, nustosime kaupti Jūsų asmens duomenis ir išsaugosime tik tuos asmeninius duomenis, kurie buvo surinkti iki prašymo nutraukti duomenų rinkimą pateikimo.

  3. Kam ASUS atskleidžia Jūsų asmeninius duomenis

  Šioje dalyje nurodoma kaip apribotomis aplinkybėmis ir tikslais ASUS gali dalytis Jūsų asmeniniais duomenimis su trečiosiomis šalimis.

  Jūsų asmens duomenys nebus atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus nurodytas išimtis, tai yra:

  3.1. Jūsų sutikimas

  • Mes atskleisime ar dalinsimės Jūsų asmeniniais duomenimis su trečiosioms šalims tik su išankstiniu Jūsų sutikimu.

  3.2.Verslo partneriai

  • Mes galime atskleisti pakeistus ir anoniminius duomenis mūsų verslo partneriams, pavyzdžiui, verslo partneriams, kurie per trečiųjų šalių reklaminius slapukus teikia pakeistais ir anoniminiais duomenimis pagrįstas reklamas ir rinkodaros komunikacijas arba duomenų analizės paslaugas.

  3.3. Paslaugų tiekėjai

  • Mes galime atskleisti ir dalytis reikalingais Jūsų asmens duomenų elementais su mūsų paslaugų teikėjais, kurie teikia paslaugas mūsų vardu arba už mus, pavyzdžiui, su rinkodaros agentūromis, padedančioms mums siųsti rinkodaros pranešimus ir rengti rinkodaros renginius / kampanijas; su ekspeditorių įmonėmis, kurios Jums pristato suremontuotus ir įsigytus gaminius; su apmokėjimo paslaugas tvarkančiais mokėjimo paslaugų teikėjais; su klientų aptarnavimo paslaugų teikėjais (pavyzdžiui, gaminių remonto paslaugos, per ASUS skambučių centrą teikiamos paslaugos ir ASUS internetinis klientų aptarnavimo portalas). Šie paslaugų teikėjai Jūsų asmens duomenis naudoja tik vadovaudamiesi mūsų nurodymu ir šių tikslų apimtimi; ASUS užtikrina, kad visi mūsų paslaugų teikėjai griežtai laikosi Privatumo politikos.

  3.4. Dėl su teise, apsauga ir saugumu susijusių tikslų

  Mes galime atskleisti ar dalytis reikalingais Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis dėl vieno iš šių teisinių ar saugumo tikslų:
  • Tiek, kiek tai reikalaujama pagal taikytinus įstatymus ar reglamentus arba kompetentingas vyriausybines ar teismines institucijas, kai būtina nustatyti arba išsaugoti teisinį ieškinį ar gynybą, arba kai būtina užkirsti kelią sukčiavimui ar kitai neteisėtai veiklai.
  • Norint apsaugoti ASUS, mūsų paslaugų teikėjų, klientų ar visuomenės teises, nuosavybę ar saugumą, kaip reikalaujama arba leidžiama pagal įstatymus.

  4. Tarpvalstybinis Jūsų asmens duomenų tvarkymas

  Šioje dalyje nurodoma kaip ASUS gali perduoti Jūsų asmeninius duomenis kitoms šalims remiantis prielaida, kad ASUS turėtų laikytis tose šalyse su privatumu susijusių įstatymų ir taisyklių.

  Jei sutikote ASUS pateikti savo asmeninius duomenis, Jūs suprantate ir leidžiate, kad Jūsų asmeninius duomenis perduotų, saugotų, naudotų ar tvarkytų ASUS ir kitoje nei Jūs šalyje esančios bet kokios su ASUS susijusios įmonės bei paslaugų teikėjai. Visi šie asmeniniai Jūsų duomenys yra perduodami, saugomi arba tvarkomi laikantis privatumo taisyklių, privatumo apsaugos taikomų įstatymų bei nepažeidžiant asmens duomenų saugumo.

  5. Slapukai ir panašios technologijos

  Šioje dalyje nurodoma kaip ASUS ir trečiosios šalys ASUS savo gaminiuose ir paslaugose naudoja slapukus ir kitas panašias technologijas bei kaip Jūs galite valdyti slapukų nustatymus.

  ASUS ir mūsų trečiųjų šalių partneriai naudoja slapukus (slapukai yra maži tekstiniai failai, patalpinti Jūsų gaminiuose tam, kad per Jūsų ASUS gaminių ir paslaugų vartotojo patirtį būtų galima nustatyti Jūsų asmeninius poreikius) ir panašias technologijas, tokias kaip tinklo duomenų rinkėjai (angl. „web beacons“)tam, kad galėtume Jums pateikti mūsų gaminius ir paslaugas. Jei lankotės vienoje iš ASUS svetainės domenui pavaldžių mūsų svetainių (įskaitant konkrečios šalies / regiono svetaines ir versijas), tokia ASUS svetainė gali naudoti kai kuriuos arba visus šiuos slapukus ir panašias technologijas.
  Beveik visi per slapukus surinkti duomenys bus saugomi tik Jūsų gaminiuose ir nėra perduodami ASUS. Su ASUS Jūsų slapukų rinkiniai gali būti bendrinami tik išskirtiniais atvejais ir ribotomis aplinkybėmis. Pavyzdžiui, kai Jūs ASUS parduotuvėje įsigyjate mūsų gaminius, mes galime naudoti slapukus tam, kad kai kiekvieną kartą prisijungiate ir ASUS parduotuvėje pateikiate užsakymą, galėtume surinkti Jūsų IP adresus ir, dėl pirkimo internetu saugumo, patikrintume ar vartotojas, pateikęs užsakymą, ir vartotojas, užsiregistravęs ASUS parduotuvėje, yra tas pats.

  5.1. Kaip mes naudojame slapukus

  1. Norėdami praturtinti ir patobulinti savo internetinę patirtį, mes naudojame šiuos pagrindinius ASUS gaminių ir paslaugų slapukus:

  Funkcija Pavyzdys
  Registracija ir autentifikavimas Mes naudojame slapukus, kad išsaugotume Jūsų unikalų registracijos ID numerį ir Jūsų gaminių autentifikavimo duomenis. Slapukai leidžia apsilankyti ir naršyti po ASUS gaminių ir paslaugų puslapius ir per kitus apsilankymus nereikalaujama pakartotinai prisijungti, pvz., prisijungiama per ASUS platinamus slapukus.
  Jūsų nustatymų ir prioritetų saugojimas Mes naudojame slapukus tam, kad išsaugotume jūsų gaminių nustatymus ir prioritetus, pavyzdžiui., pasirinktą kalbą, išdėstymą ar šriftus; kai nustatymai išsaugomi, pavyzdžiui, naršomo puslapio ir Entry Page slapukų, kuriuos platina ASUS, dėka, Jums, lankantis mūsų gaminių ar paslaugų svetainėse, nebereikia kiekvienąkart iš naujo nustatyti nustatymų ir prioritetų.
  Vartotojo duomenų įvedimo funkcija Mes naudojame slapukus, kad laikinai išsaugotumėte duomenis, kuriuos įterpėte į ASUS gaminius ir paslaugas, tokias kaip ASUS platinamas slapukų skaičiavimas. Pavyzdžiui, kai Jūs lankotės ir perkate ASUS parduotuvėje, tokie slapukai padės Jums prisiminti gaminį, pasirinktą kiekį ir Jūsų įvestus duomenis.
  Saugumas Mes naudojame slapukus, tam, kad apsaugotume Jūsų pirkimo internetu veiksmus, tokius kaip ASUS platinamus IP adreso slapukus. Dėl aukščiau paminėto tikslo, kai Jūs ASUS parduotuvėje perkate mūsų gaminius, mes galime ASUS išsaugoti Jūsų IP adresus, tam, kad galėtume patikrinti, ar vartotojas, pateikiantis užsakymą ASUS parduotuvėje ir prisijungęs prie ASUS parduotuvės paskyros, yra tas pats.
  Apkrovos balansavimo funkcija Tam, kad mūsų interneto svetainėse galėtume užtikrinti stabilų naršymą, mes naudojame apkrovos balansavimo funkcijai skirtus slapukus, tokius kaip ASUS platinamas BIGipServerNew slapukas.

  2. Norėdami atlikti analizę ir teikti Jums individualizuotas reklamos paslaugas bei kitas funkcijas, mes, kad optimizuotume ASUS gaminių ir paslaugų naudojimo patirtį, naudojame šiuos slapukus:

  Funkcija Pavyzdys
  Analizė Mes naudojame slapukus, norėdami suskaičiuoti Jūsų apsilankymų, susijusių su ASUS gaminiais ir paslaugomis, skaičių bei trukmę, taip pat, kurioje dalyje ar srityje Jūs lankotės dažniausiai. Šių duomenų dėka, siekdami pagerinti dabartines funkcijas ir plėtoti naujas galimybes, funkcijas bei paslaugas, tokias kaip MIGO Corp. platinami MIGO slapukai ir Google Inc. platinami Google žymų tvarkyklės ir Google analizės slapukai, mes analizuojame ASUS gaminių ir paslaugų našumą bei veikimą. Aukščiau nurodytais tikslais, kai Jūs naršote mūsų svetainėse, mes, per minėtus MIGO slapukus, galime išsaugoti Jūsų asmeninius duomenis, pavyzdžiui, IP adresus ir ASUS nario ASUS paskyroje tapatybę.
  Taikymas ir reklama Mes naudojame slapukus, norėdami surinkti duomenis apie Jūsų naudojimąsi ASUS gaminiais ir paslaugomis bei nustatyti Jūsų pomėgius, pavyzdžiui, Jūsų peržiūrėtas reklamas.
  Tokie slapukai taip pat naudojami norint apriboti reklamos parodymų skaičių ir įvertinti reklaminių kampanijų efektyvumą. ASUS talpina slapukus, naudodamasi reklamos kampanijų paslaugomis, tokiomis kaip Hubrus platinama Hubrus DSP ir Google Inc. platinamais Google AdWords bei Google dvigubo paspaudimo slapukais. Duomenis renkantys slapukai naudojami tik tarp ASUS ir reklaminių kampanijų paslaugų teikėjų.
  YouTube vaizdo įrašų, įterptų į mūsų svetaines, stebėjimas Mes naudojame slapukus, kurie mums į mūsų svetaines padeda įkelti YouTube vaizdo įrašus. Mūsų svetainėse YouTube vaizdo įrašus Jūs galite žiūrėti su Google Inc. platinamais slapukais.


  5.2. Kaip tvarkyti slapukų nustatymus

  1. Prašome atkreipti dėmesį, kad per įdiegtos naršyklės prieigą Jūs galite konfigūruoti slapukų nustatymus, tai yra, sutikti, blokuoti arba ištrinti kai kuriuos arba visus slapukus (pvz., trečiųjų šalių slapukus).
  2. Kai kuriose šalyse atsidarant ASUS svetaines pirmąjį kartą, trumpas pristatymas apie tai, kaip mes naudojame slapukus, gali būti pateikiamas ASUS svetainių viršuje talpinamoje reklaminėje juostoje. Toje reklaminėje juostoje galite laisvai pasirinkti ar sutikti, ar blokuoti aukščiau paminėtus trečiųjų šalių slapukus.
  3. Jei pasirinksite, kad slapukai būtų blokuojami, gali būti, kad negalėsite naudotis visomis ASUS gaminių ir paslaugų funkcijomis.
  4. Slapukų nustatymų funkcijos gali skirtis priklausomai nuo įdiegtos naršyklės tipo ir versijos. Toliau išvardinsime dažniausiai pasitaikančias ir plačiai naudojamas naršykles. Norėdami sužinoti kaip tokiose naršyklėse tvarkyti slapukų nustatymus, galite prisijungti per žemiau pateiktą nuorodą. (Turinys pateikiamas anglų kalba. Norėdami palengvinti skaitymą, atsidarę nuorodą ieškokite kalbos parinkties ir pasirinkite pageidaujamą kalbą). Taip pat, jei nenaudojate nė vienos iš šių naršyklių, arba toliau nurodytos nuorodos turinys yra pašalintas arba nepasiekiamas, išsamesnės informacijos ieškokite tų naršyklių privatumo apsaugą apibūdinančiose sąlygose arba naršyklių pagalbos puslapiuose. Jūs taip pat galite peržiūrėti https://www.aboutcookies.org/ (turinys pateikiamas anglų kalba), kur supažindinama kaip skirtingose naršyklėse tvarkyti slapukų nustatymus.


  5.3. Tinklo duomenų rinkėjai

  Tinklo duomenų rinkėjai dažniausiai yra svetainėse arba elektroniniame laiškuose talpinami maži 1x1 (pikselių) skaidrūs grafiniai GIF arba PNG dokumentai, skirti kampanijų efektyvumui įvertinti. Naudoti tinklo duomenų rinkėjus ASUS arba mūsų paslaugų teikėjai gali norėdami sužinoti, ar lankotės tam tikruose ASUS gaminių ar paslaugų svetainėse ir ar spaudžiate nuorodas. Mes galime įdiegti tinklo duomenų rinkėjus į mūsų rinkodaros komunikacijas, pvz., EDM arba į ASUS naujienlaiškius tam, kad sužinotume, kokio pobūdžio informacinį turinį Jūs spustelėjote ar perskaitėte. Mes naudosime svetainės tinklo duomenų rinkėjų duomenis tam, kad patobulintume mūsų svetaines ir ASUS gaminius bei paslaugas.

  6. ASUS gaminių ir paslaugų svetainėse patalpintos trečiųjų šalių nuorodos

  Šioje dalyje nurodoma, kad jei atidarote nuorodas, kurias patalpino trečiosios šalys ar naudojatės trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis, visada turėtumėte peržiūrėti su privatumu susijusius trečiųjų šalių teiginius.

  ASUS gaminių ir paslaugų svetainėse gali būti nuorodos į trečiųjų šalių svetaines. Atkreipkite dėmesį, kad ASUS nėra atsakinga už šių trečiųjų šalių svetainių saugumą, privatumo taisykles ir duomenis. Mes raginame Jus, kad išeidami iš mūsų svetainės atidžiai perskaitytumėte šių trečiųjų šalių svetainių privatumo taisykles. Šios Privatumo taisyklės taikomos tik ASUS gaminiams ir paslaugoms.

  7. Saugumas

  Šioje dalyje nurodoma kaip ASUS apsaugo Jūsų asmeninius duomenis ir pateikia pasiūlymų kaip apsaugoti Jūsų asmeninius duomenis iki laikotarpio pabaigos.

  Tam, kad apsaugotume Jūsų asmeninius duomenis nuo neteisėtos prieigos, pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, mes naudojame atsargumo priemones. Mes atliekame mūsų duomenų rinkimo, saugojimo ir apdorojimo metodų bei techninių ir organizacinių saugumo priemonių vidines peržiūras, taip pat taikome ir fizines saugumo priemones tam, kad apsaugotume nuo neteisėtos prieigos prie sistemų, kuriose saugome Jūsų asmeninius duomenis, asmens duomenų tarp skirtingų ASUS ir su ja susijusių įmonių vietų perduodami per saugų internetinį mūsų tolimojo ryšio tinklą. Po to, kai Jūs mums pateikiate savo asmeninius duomenis, Jūsų asmens duomenys yra saugomi ir naudojantis internetu, ir atsijungus. Tačiau tobulo saugumo internete ASUS garantuoti negali. Todėl, kad Jūsų asmeniniai duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, rekomenduojame:

  7.1. Tinkamai apsaugoti savo ASUS nario paskyrą, pavyzdžiui:

  1. Registruojant ASUS nario paskyrą naudoti slaptažodžius, kuriuos sudaro raidžių ir skaičių kombinaciją.
  2. Prisijungiant prie ASUS nario paskyros naudoti savo paskyros vardą ir slaptažodį. Be to, Jūs vienintelis esate visiškai atsakingas už savo paskyros pavadinimo ir slaptažodžio konfidencialumą bei už bet kokią Jūsų ASUS nario paskyroje vykdomą veiklą.
  3. Reguliariai keisti ASUS nario paskyros slaptažodžius.
  4. Nedelsdami susisiekti su mumis, jei pastebėsite, kad neteisėtai buvo pasisavintas Jūsų ASUS nario paskyros vardas ir (ar) slaptažodis. ASUS gali sustabdyti ar nutraukti leidimą prisijungti prie Jūsų ASUS nario paskyros su tokiu paskyros vardu ir (ar) slaptažodžiu (ar bet kuria jo dalimi) ir pašalinti su Jūsų ASUS nario paskyra susijusius Jūsų asmeninius duomenis.

  7.2. Norėdami atnaujinti savo gaminius ir savo programinę įrangą bei tam taikydami naujausius prieinamus saugos naujinius, naudokitės tokiais įrankiais kaip virusų ir (ar) šnipinėjimo programų skaitytuvai.

  7.3. Sužinoję apie techninį ASUS gaminių ir paslaugų pažeidžiamumą, nedvejodami susisiekite su mumis adresu: privacy@asus.com


  8. Kaip tvarkyti savo asmeninius duomenis

  Šiame skyriuje nurodoma, kad jei Jūs norite pasiteirauti ar paprašyti savo AUSUS surinktų Jūsų asmeniniu duomenų, Jūs galite prisijungti prie ASUS paskyros arba tvarkyti su privatumu susijusius nustatymus konkretiems Jūsų naudojamiems ASUS gaminiams ir paslaugoms. Taip pat galite kreiptis į mus per sąsają: „Kliento dėl asmens duomenų prašymas" oficialioje ASUS svetainėje arba rašyti el. laišką adresu: privacy@asus.com.

  8.1. ASUS nario paskyra

  1. ASUS nario paskyroje ASUS nurodykite tikrus, tikslius, dabartinius ir išsamius savo asmeninius duomenis, kad ASUS galėtų Jums teikti atitinkamus ASUS gaminius ir paslaugas.
  2. prisijungę prie savo ASUS nario paskyros galite peržiūrėti, keisti ir redaguoti savo paskyros duomenis.
  3. Jei norite užsisakyti arba atsisakyti ASUS eDM ir ASUS naujienlaiškių apie naujausius gaminius ir paslaugas, nustatymus pakeisti galite prisijungę prie savo ASUS nario paskyros → kairiajame stulpelyje ieškokite „Užsisakyti" → Pasirinkite „TAIP" arba „NE“. Jei norėdami nutraukti naujienlaiškių siuntimą, paspausite „NE“, turėkite omeny, kad kol nutraukimo procesas gali užtrukti apie dvi darbo dienas.

  8.2. ASUS gaminiai ir paslaugos

  Per būtent su ASUS gaminiais ir paslaugomis susijusius privatumo nustatymus laisvai galite pasirinkti leisti ar neleisti su ASUS dalytis savo asmeniniais duomenimis, kiekvienąkart, kai naudojate tuos ASUS gaminius ir paslaugas.

  8.3. Slapukų nustatymas ( žr. „Privatumo taisyklės“: „Kaip valdyti slapukų nustatymus“ →“Slapukai ir panašios technologijos“.)

  1. Valdyti slapukų nustatymus: sutikti, blokuoti arba ištrinti kai kuriuos arba visus slapukus (pvz., trečiųjų šalių slapukus) arba bet kuriuo metu pritaikyti kitus nustatymus Jūs galite per savo įdiegtą naršyklę.
  2. Jei nenorite, kad ASUS per trečiųjų šalių slapukus Jums teiktų individualizuotas rinkodaros paslaugas ir reklamą, Jūs visada galite blokuoti arba ištrinti trečiųjų šalių slapukus per naršyklę.

  8.4. Susisiekite su ASUS, kad galėtumėte tvarkyti savo asmeninius duomenis

  Jei turite klausimų ir užklausų dėl savo asmeninių duomenų ASUS nario paskyroje ar kitų ASUS surinktų asmeninių duomenų ir norite susipažinti su surinktais duomenimis bei reikalauti juos ištaisyti, atsisiųsti, blokuoti, ištrinti ar prieštaraujate, kad ASUS naudotų kai kuriuos ar visus Jūsų asmeninius duomenis (pavyzdžiui, galite kreiptis į mus, jei manote, kad ASUS neteisėtai renka ir naudoja Jūsų asmeninius duomenis), tam tikromis aplinkybėmis galite apriboti ASUS naudojimosi Jūsų asmeniniais duomenimis veiksmus (pavyzdžiui, galite susisiekti su mumis, jei nenorite, kad Jūsų asmeniniai duomenys būtų analizuojami), į mus galite kreiptis per ASUS oficialios svetainės sąsają “Kliento dėl asmens duomenų prašymas” arba rašyti el. laišką adresu: privacy@asus.com.

  Taip pat, jei Jūs sutikote, kad ASUS per ASUS platinamus gaminius ir paslaugas rinktų Jūsų asmeninius duomenis, galite atšaukti savo sutikimą pakeisdami su privatumu susijusius nustatymus, ypač susijusius su ASUS gaminiais ir paslaugomis (žr. „Privatumo taisyklės“ 8.2 skyrių) arba pateikite mums savo prašymą dėl sutikimo atšaukimo. Mes nustosime kaupti Jūsų asmeninius duomenis ir išsaugosime tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie buvo surinkti iki prašymo nutraukti duomenų rinkimą pateikimo.

  8.5. Kai Jūs naudojatės ASUS gaminiais ir paslaugomis, mes stengiamės išlaikyti Jūsų asmens duomenų tikslumą ir apsaugoti Jūsų asmeninius duomenis nuo atsitiktinio ar kenksmingo sunaikinimo. Mes išpildysime Jūsų dėl Jūsų asmeninių duomenų pateiktus prašymus; tačiau galbūt negalėsime įvykdyti aukščiau nurodytų prašymų dėl čia nurodomų aplinkybių:

  1. Kaip tą numato arba leidžia taikomi įstatymai;
  2. Teisėtiems verslo tikslams;
  3. Nepagrįstai pasikartojantys prašymai, kuriems reikalingos neproporcingos techninės pastangos ir ištekliai, pavyzdžiui, naujos sistemos sukūrimas arba esminis dabartinių taisyklių pakeitimas;
  4. Galimas pavojus kitų asmenų privatumui.

  9. Vaikų privatumas

  Šiame skyriuje nurodoma, kad norint apsaugoti vaikų privatumą, jei Jūs esate vaikas, prieš pateikdami ASUS savo asmeninius duomenis, turite kreiptis į savo tėvus (ar globėją). Be to, jei Jūsų tėvai (ar globėjas) norėtų tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jie gali susisiekti su mumis per oficialios ASUS svetainės sąsają „Kliento dėl asmens duomenų prašymas" arba rašyti el. laišką adresu: privacy@asus.com

  Mes sąmoningai nerenkame vaikų iki šešiolikos (16) metų amžiaus ar atitinkamo amžiaus pagal atitinkamą jurisdikciją asmeninių duomenų be tėvų sutikimo. Tuomet, kai naudojamasi ASUS gaminiais ir paslaugomi, mes rekomenduojame tėvams (arba globėjams) aktyviai domėtis vaiko internetinėje veikla ir pomėgiais.
  Jei Jūs esate vaikas, prieš naudodamiesi ASUS gaminiais ir paslaugomis, prašykite tėvų sutikimo. Savo asmens duomenis mums galite teikti tik su tėvų (arba globėjo) sutikimu. Jūsų tėvai (arba globėjai) gali susisiekti su mumis per oficialios ASUS svetainės sąsają „Kliento dėl asmens duomenų prašymas" arba rašyti el. laišką adresu: privacy@asus.com ir atšaukti arba panaikinti anksčiau pateiktą sutikimą, prašyti leisti susipažinti su surinktais duomenimis bei reikalauti juos ištaisyti, atsisiųsti, blokuoti, ištrinti ar prieštarauti, kad ASUS naudotų kai kuriuos ar visus Jūsų asmeninius duomenis (pavyzdžiui, Jūsų tėvai ar globėjai gali kreiptis į mus, jei mano, kad ASUS neteisėtai renka ir naudoja Jūsų asmeninius duomenis) ir tam tikromis aplinkybėmis apriboti ASUS naudojimosi Jūsų asmeniniais duomenimis veiksmus (pavyzdžiui, Jūsų tėvai ar globėjai gali susisiekti su mumis, jei jie nenori, kad Jūsų asmeniniai duomenys būtų analizuojami).

  10. Neskelbtini asmens duomenys

  ASUS niekada neprašys, kad Jūs pateiktumėt neskelbtinus asmens duomenis, tokius kaip duomenys apie Jūsų ligos istoriją ar sveikatos įrašus, politinius, religinius ar filosofinius įsitikinimus, nusikalstamas veikas (įtariamas ar padarytas), biografijos faktai susiję su baudžiamuoju nuosprendžiu, rasinė ar etninė kilmė, narystė profesinėse sąjungose, seksualinė patirtis, elgesys ar genetiniai duomenys. Prašome susilaikyti ir neskelbtinų duomenų mums neteikti.

  11. ASUS Privatumo taisyklių pakeitimai

  Mes bet kada galime pakeisti keisti Privatumo taisykles, todėl labai rekomenduojame periodiškai peržiūrėti mūsų svetainėse skelbiamas Privatumo taisykles. Jei turite galimybę gauti arba naudojate mūsų gaminius ir paslaugas po to, kai Privatumo taisyklės buvo atnaujintos, ASUS manys, kad Jūs sutinkate su Privatumo taisyklėmis, įskaitant visus atnaujinimus. Naujausia Privatumo taisyklių versija visuomet galima peržiūrėti šioje svetainėje; apie visus reikšmingus pakeitimus Jums bus pranešta gerai matomu būdu, pvz., pranešimas elektroniniu laišku. Visas naujausias Privatumo taisykles visada galite patikrinti Privatumo taisyklių einamosios versijos apačioje grafoje „Atnaujinimai“.

  12. Susisiekite su mumis

  Nedvejodami susisiekite su mumis, jei Jums dėl Privatumo taisyklių iškilo klausimų, turite komentarų ar skundų, norite pasiteirauti, arba jei manote, kad ASUS nesilaiko Privatumo taisyklių. Jei manote, kad mes negalime tinkamai išspręsti klausimų, kurie susiję su ASUS surinktais Jūsų asmeniniais duomenimis, atkreipkite dėmesį, kad turite teisę pateikti skundą savo valstybės institucijoms, kurios Jūsų šalyje tvarko asmens duomenų apsaugą.
  ASUSTeK COMPUTER INC.

  Attn: Personal Data Protection Committee
  Adresas: 15, Li-Te Rd., Taipei 112, Taiwan
  El. paštas: privacy@asus.com
  Atnaujinta 2018 m. gegužės 23 d., ASUS asmeninių duomenų apsaugos komitetas