STRIX CLAW DARK EDITION

  STRIX CLAW DARK EDITION

  ماوس نوری مخصوص بازی با ارگونومی دست راست برای بازیهای شوتر اول شخص

  • 5000 DPI optical sensor: • سنسور نوری 5000 DPI: کنترل دقیق با ردیابی 1:1 و حرکت آزادانه در گوشهها
  • Agile DPI control: • کنترل سریع DPI: تنظیم DPI حین اجرا همراه با دکمه کلاچ DPI
  • Designed for all grip styles: • طراحی برای تمام دستها: سوئیچهای ژاپنی Omron® D2F-01F و ارگونومی ویژه دست راست
  Product Image
  کنترل
  کا مل

  Strix Claw Dark Edition یک ماوس بینظیر برای بازیهای شوتر اول شخص است و برای گیمرهایی طراحی شده که بدنبال دقت بینظیر، راحتی و مزیتهای رقابتی هستند. ارگونومی مخصوص دست راست، سوئیچهای ژاپنی Omron®، سنسورهای نوری ویژه بازی 5000 DPI، حرکت آزادانه در لبهها و کنترل انعطافپذیر DPI، دقت تمام حرکات شما و واکنش فوری آنها را تضمین میکنند.

  در مورد Strix Claw بیشتر بخوانید: www.asus.com/Gaming/STRIX_CLAW/

  بازی با
  دقت کامل
  دقت 5000DPI، سنسور نوری مخصوص بازی

  بهترین گیمرهای جهان میدانند که سنسورهای اپتیکال دقت بهتری ارائه میدهند و حرکات روانتری نسبت به مدلهای مشابه لیزری دارند. سنسور نوری مخصوص بازی PixArt PMW3310 در ماوس Strix Claw Dark Edition توانایی ردیابی 500 نقطه در اینچ با سرعت 3.32 متر بر ثانیه (130 اینچ در ثانیه) را دارد. دقت این مدل تا 50 DPI قابل تنظیم است تا از Strix Claw Dark Edition همانطور که میخواهید در بازیها استفاده کنید!

  ردیابی 1:1 و حرکت آزادانه در گوشهها

  بسیاری از ماوسها قابلیت «تمایل به گوشهها» را برای حرکت در یک خط مستقیم فعال میکنند اما این ویژگی زمانی که برای شلیک به دشمن گرفتار این قابلیت میشود واقعا آزاردهنده است! سنسور نوری مخصوص بازی PixArt PMW3310 در ماوس Strix Claw Dark Edition حرکت آزادانه در لبهها را فراهم میکند تا بتوانید از مزایای آزادی عمل در نشانهگیری دقیق با ردیابی 1:1 لذت ببرید.

  سریع بازی کنید
  کنترل تاکتیکی.
  تغییر فوری DPI با چهار سطح مختلف و کلاچ جانبی DPI

  سوئیچ تغییر DPI در Strix Claw Dark Edition میان بالاتری سطح شفافیت سنسور برای حرکتهای سریع و پایینترین سطح آن به سرعت جابجا میشود تا از افزایش دقت بهرهمند شوید. حتی یک کلاچ DPI نیز برای تکتیراندازهای حرفهای در نظر گرفته شده است، کافی آن را فشار دهید و از کاهش فوری DPI برای نشانهگیری فوقالعاده دقیق استفاده کنید.

  کلیدهای مستقل قابل برنامهریزی

  بسیاری از ماوسها قابلیت «تمایل به گوشهها» را برای حرکت در یک خط مستقیم فعال میکنند اما این ویژگی زمانی که برای شلیک به دشمن گرفتار این قابلیت میشود واقعا آزاردهنده است! سنسور نوری مخصوص بازی PixArt PMW3310 در ماوس Strix Claw Dark Edition حرکت آزادانه در لبهها را فراهم میکند تا بتوانید از مزایای آزادی عمل در نشانهگیری دقیق با ردیابی 1:1 لذت ببرید.

  ارگونومی
  برای راحتی
  و کنترل
  ارگونومی مناسب دست راست

  Strix Claw Dark Edition بر اساس ارگونومی دست راست و برای تمام پنجهها طراحی شده است. این مدل برای استفاده در بازیهای شوتر اول شخص عالی است و فرم منحنی آن راحتی بینظیر و قرارگیری عالی را در دست ایجاد میکند تا بتوانید به سرعت و دقت با اعتماد کامل حرکت کنید!

  سوئیچهای ژاپنی Omron D2F-01F

  ما Strix Claw Dark Edition را با بهترین سوئیچهای ژاپنی Omron D2F-01F تولید کردهایم تا بتوانید مدت بیشتری با آسایش کامل از آن استفاده کنید. این طراحی امکان حمل بیشتری نسبت به سایر سوئیچها میدهد و حرکت و واکنش روانتری هنگام کلیک دارد. لمس و کلیک شما ثبت میشود پس دیگر نیازی به عضلات قوی ندارید و انگشتان شما خسته نمیشوند!

  کابل فیبر بافت

  به لطف استفاده از کابل بافت فیبر در ماوس Strix Claw Dark Edition میتوانید با دردسرهای گرهخوردگی کابل و توقف ناگهانی ماوس حین حرکت خداحافظی کنید و آن را آزادانه به هر سو بکشید!

  بازی همهجا
  حالتهای آسان نرمافزاری و سختافزاری

  بستهبندی Strix Claw Dark Edition حاوی نرمافزار گرافیکی Strix برای نصب و راهاندازی آسان و تنظیمات پیشرفته است. برای گیمرهایی که در دائما در حال حرکت هستند Strix Claw Dark Edition حالت اجرای آسان از طریق 64 کیلوبایت حافظه، امکان اجرا بدون زحمت نصب را فراهم میکند، به همین دلیل همهجا برای بازی آماده است!

  STRIX

  غریزه بازیگر خود را رها کنید

  نام Strix از یک کلمه روم و یونان باستان برای جغد الهام گرفته و به معنی چشمانی تیزبین و گوشهایی دقیق است. Strix به این معنی است که محیط خود را درک کنید، کوچکترین حرکات را تشخیص دهید و با آن مقابله کنید. Strixبه معنی بقا بر اساس غریزه است. Strix در خون شما است مانند ما.

  در مورد سری مخصوص بازی Strix بیشتر بخوانید: www.asus.com/STRIX/