စီစစ္ေ႐ြးထုတ္မည္
ASUS recommends Windows 11 Pro for business.
53 ပစၥည္း
အားလံုးဖ်က္မည္
××× အားျဖင့္ စီစစ္မည္:
Recommend
Newsest
Most Popular
Price High to Low
Price Low to High
စီစစ္ေ႐ြးထုတ္မည္
အားလံုးဖ်က္မည္
××× အားျဖင့္ စီစစ္မည္: Recommend
Recommend
Newsest
Most Popular
Price High to Low
Price Low to High
By Brand / Series
CPU
GPU
Display Size
Display Type
Memory
Storage
Connectivity
Networking
Battery
AURA Sync
အားလံုံးခ်ဲ႕မည္
ပယ္ဖ်က္မည္
ျပဳလုပ္မည္
ေ႐ြးထုတ္မႈဆီသုိ႔
ROG Flow Z13 (2022) GZ301ZC-LD041W
ROG Flow Z13 (2022) GZ301ZC-LD041W

ROG Flow Z13 (2022)
GZ301ZC-LD041W

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • 12th Gen Intel® Core™ i7-12700H
 • 13.4 inch, FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), Refresh Rate:120Hz
 • 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD (2230)

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
ROG Flow Z13 (2022) GZ301ZE-LD221W
ROG Flow Z13 (2022) GZ301ZE-LD221W

ROG Flow Z13 (2022)
GZ301ZE-LD221W

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H
 • 13.4 inch, FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), Refresh Rate:120Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD (2230)

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
ROG Zephyrus M16 (2022) GU603ZE-K8040W
ROG Zephyrus M16 (2022) GU603ZE-K8040W

ROG Zephyrus M16 (2022)
GU603ZE-K8040W

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • 12th Gen Intel® Core™ i7-12700H
 • ROG Nebula Display
 • 16 inch, QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:165Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
ROG Zephyrus Duo 16 (2022) GX650RW-LO123X
ROG Zephyrus Duo 16 (2022) GX650RW-LO123X

ROG Zephyrus Duo 16 (2022)
GX650RW-LO123X

0.0 out of 5 stars.
 • NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU
 • Windows 11 Pro
 • AMD Ryzen™ 9 6900HX
 • ROG Nebula HDR Display
 • 16 inch, QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:165Hz
 • Additional Display: 14" 3840 x 1100(4K) IPS-level Panel
 • 2TB + 2TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD (RAID 0)

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
ROG Zephyrus Duo 16 (2022) GX650RX-LB011X
ROG Zephyrus Duo 16 (2022) GX650RX-LB011X

ROG Zephyrus Duo 16 (2022)
GX650RX-LB011X

0.0 out of 5 stars.
 • NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPU
 • Windows 11 Pro
 • AMD Ryzen™ 9 6900HX
 • ROG Nebula Display
 • 16 inch, UHD+ 16:10 (3840 x 2400, WQUXGA) / FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA),
 • Additional Display: 14" 3840 x 1100(4K) IPS-level Panel
 • 2TB + 2TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD (RAID 0)

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
ROG Strix SCAR 17 (2022) G733ZW-KH124W
ROG Strix SCAR 17 (2022) G733ZW-KH124W

ROG Strix SCAR 17 (2022)
G733ZW-KH124W

0.0 out of 5 stars.
 • NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H
 • 17.3 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:360Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
ROG Strix SCAR 17 (2022) G733ZW-LL118W
ROG Strix SCAR 17 (2022) G733ZW-LL118W

ROG Strix SCAR 17 (2022)
G733ZW-LL118W

0.0 out of 5 stars.
 • NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H
 • 17.3 inch, WQHD (2560 x 1440) 16:9, Refresh Rate:240Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
ROG Strix SCAR 17 (2022) G733ZM-KH010W
ROG Strix SCAR 17 (2022) G733ZM-KH010W

ROG Strix SCAR 17 (2022)
G733ZM-KH010W

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • 12th Gen Intel® Core™ i7-12700H
 • 17.3 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:360Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
ROG Strix G17 (2022) G713RW-LL130W
ROG Strix G17 (2022) G713RW-LL130W

ROG Strix G17 (2022)
G713RW-LL130W

0.0 out of 5 stars.
 • NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • AMD Ryzen™ 9 6900HX
 • 17.3 inch, WQHD (2560 x 1440) 16:9, Refresh Rate:240Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
ROG Strix G17 (2022) G713RW-LL170W
ROG Strix G17 (2022) G713RW-LL170W

ROG Strix G17 (2022)
G713RW-LL170W

0.0 out of 5 stars.
 • NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • AMD Ryzen™ 7 6800H
 • 17.3 inch, WQHD (2560 x 1440) 16:9, Refresh Rate:240Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
ROG Strix G15 (2022) G513RC-HN068W
ROG Strix G15 (2022) G513RC-HN068W

ROG Strix G15 (2022)
G513RC-HN068W

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • 15.6 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:144Hz
 • 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
ROG Strix G15 (2022) G513RM-HF139W
ROG Strix G15 (2022) G513RM-HF139W

ROG Strix G15 (2022)
G513RM-HF139W

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • AMD Ryzen™ 7 6800H
 • 15.6 inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Refresh Rate:300Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
ROG Strix G15 (2022) G513RM-HQ224W
ROG Strix G15 (2022) G513RM-HQ224W

ROG Strix G15 (2022)
G513RM-HQ224W

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • AMD Ryzen™ 9 6900HX
 • 15.6 inch, WQHD (2560 x 1440) 16:9, Refresh Rate:165Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
ROG Strix G15 (2022) G513RM-HQ227W
ROG Strix G15 (2022) G513RM-HQ227W

ROG Strix G15 (2022)
G513RM-HQ227W

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • AMD Ryzen™ 7 6800H
 • 15.6 inch, WQHD (2560 x 1440) 16:9, Refresh Rate:165Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
ROG Zephyrus G15 (2022) GA503RM-HQ021W
ROG Zephyrus G15 (2022) GA503RM-HQ021W

ROG Zephyrus G15 (2022)
GA503RM-HQ021W

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • AMD Ryzen™ 9 6900HS
 • 15.6 inch, WQHD (2560 x 1440) 16:9, Refresh Rate:165Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
ROG Zephyrus G15 (2022) GA503RW-LN083W
ROG Zephyrus G15 (2022) GA503RW-LN083W

ROG Zephyrus G15 (2022)
GA503RW-LN083W

0.0 out of 5 stars.
 • NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • AMD Ryzen™ 9 6900HS
 • 15.6 inch, WQHD (2560 x 1440) 16:9, Refresh Rate:240Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Zephyrus M16 GU603HE-K8001T
2021 ROG Zephyrus M16 GU603HE-K8001T

2021 ROG Zephyrus M16
GU603HE-K8001T

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • 11th Gen Intel® Core™ i7-11800H
 • 16 inch, QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:165Hz
 • 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Zephyrus M16 GU603HM-K8048T
2021 ROG Zephyrus M16 GU603HM-K8048T

2021 ROG Zephyrus M16
GU603HM-K8048T

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • 11th Gen Intel® Core™ i9-11900H
 • 16 inch, QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:165Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Zephyrus M16 GU603HM-K8054T
2021 ROG Zephyrus M16 GU603HM-K8054T

2021 ROG Zephyrus M16
GU603HM-K8054T

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • 11th Gen Intel® Core™ i7-11800H
 • 16 inch, QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:165Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
2021 ROG Zephyrus G15 GA503QS-HQ022T
2021 ROG Zephyrus G15 GA503QS-HQ022T

2021 ROG Zephyrus G15
GA503QS-HQ022T

0.0 out of 5 stars.
 • GeForce RTX™ 3080 Laptop GPU
 • Windows 10 Home
 • Free Upgrade to Windows 11¹
 • AMD Ryzen™ 9 5900HS
 • 15.6 inch, WQHD (2560 x 1440) 16:9, Refresh Rate:165Hz
 • 1TB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD

ႏိႈင္းယွဥ္မည္
comparison icon
Compare (0)