ASUS Now with 3 Months of Adobe Creative Cloud (A $238.47 VALUE)
ASUS Now with 3 Months of Adobe Creative Cloud (A $238.47 VALUE)

Please read redemption instructions below before clicking on the “Register” button

Tijd evenement
2021/09/15 00:00 ~ 2024/08/31 00:00

ACTIEPERIODE

15 september 2021, CST - 31 augustus 2024, CST

LAATSTE DAG OM TE VERZILVEREN

15 november 2024 CST

INSTRUCTIES
VOOR VERZILVEREN

 1. Visit the redemption page of your region.

 2. Klik op de "Registratie" knop en log in op je ASUS-ledenaccount. Klik als je nog geen lid bent op "Aanmelden" om je te registreren.

 3. Vul het serienummer (SN) van het product in en upload een kopie van de factuur van het gekochte product.

 4. 3. Je ontvangt een bevestigingsmail van ASUS met een unieke Adobe Creative Cloud URL.

 5. Klik op de URL om je te registreren voor een Adobe Creative Cloud-account.

FAQ

 • Wanneer begint en eindigt de actie? En is er een periode om te verzilveren? Wanneer begint en eindigt deze?

  De actie begint op 15 september 2021 en eindigt op 31 augustus 2024. Het tijdelijke abonnement van drie maanden, respectievelijk één maand op Adobe Creative Cloud All Apps for Individuals is geldig voor gebruikers die hun in aanmerking komende apparaat uiterlijk 31 augustus 2024 kopen en hun gratis abonnement uiterlijk 31 augustus 2024 verzilveren. Aankopen die vóór 1 augustus 2021 zijn gedaan, komen niet in aanmerking.

 • Welke ASUS-producten komen in aanmerking voor de actie?

  Lees om de volledige lijst van in aanmerking komende producten te bekijken het gedeelte "In aanmerking komende producten" op de actiewebsite: https://www.asus.com/nl/content/asus-offers-adobe-creative-cloud/

 • Welke regio's komen in aanmerking voor de actie?

  De Adobe Creative Cloud-aanbieding van ASUS is beschikbaar in regio's waar Adobe Creative Cloud All Apps for Individuals beschikbaar stelt aan eindgebruikers. Dit betekent dat aankopen van in aanmerking komende producten in regio's waar Creative Cloud All Apps for Individuals niet beschikbaar is, niet in aanmerking komen voor deze aanbieding. Meer informatie is te vinden op de website van Adobe op: https://www.adobe.com/content/dam/acom/en/products/creativecloud/cc/pdfs/cc-availability-matrix.pdf

 • Als ik al een bestaand Adobe-account heb, moet ik dan een nieuw account aanmaken om in aanmerking te komen voor deze aanbieding?

  Nee, je kunt een bestaand Adobe-account gebruiken om de aanbieding te verzilveren.

 • Als ik al een bestaand Adobe Creative Cloud-abonnement heb, kom ik dan nog steeds in aanmerking voor de actie?

  Ja, als je al een bestaand abonnement hebt op Creative Cloud All Apps for Individuals, wordt een extra periode van drie maanden of één maand toegevoegd en geactiveerd nadat je huidige abonnement is afgelopen. Als je een ander Creative Cloud-abonnement hebt dat niet voor Creative Cloud All Apps for Individuals is (zoals voor een individuele app of het Photography Plan), wordt het gratis abonnement van drie maanden of één maand op Adobe Creative Cloud All Apps for Individuals ook toegevoegd en geactiveerd nadat dat abonnement is afgelopen.

 • Als ik meerdere apparaten heb gekocht die in aanmerking komen voor de actie, kan ik dan hetzelfde abonnement meerdere keren verzilveren?

  Ja, een gebruiker komt in aanmerking om maximaal vijf abonnementen te verzilveren. Er wordt slechts één abonnement verstrekt voor elk in aanmerking komend ASUS-product.

 • Waar kan ik meer informatie vinden over Adobe Creative Cloud?

  Ga voor meer antwoorden op veelgestelde vragen naar de Adobe Creative Cloud FAQ op https://helpx.adobe.com/creative-cloud/faq.html#membership

 • Wat gebeurt er als het abonnement van drie maanden, respectievelijk één maand afloopt?

  Aan het einde van de abonnementsperiode van drie maanden, respectievelijk één maand kunnen gebruikers toegang blijven houden tot Adobe Creative Cloud All Apps for Individuals of een ander Creative Cloud-product door een abonnement tegen de huidige prijs te kopen. Als je je abonnement niet verlengt, wordt het beschouwd als geannuleerd. Zie voor meer informatie de website van Adobe op https://helpx.adobe.com/manage-account/using/cancel-subscription.html.

 • Hoe kan ik het gratis Adobe-lidmaatschap verzilveren als ik een in aanmerking komende pc heb gekocht waarop geen besturingssysteem is geïnstalleerd?

  Je kunt het gratis Adobe-lidmaatschap verzilveren via de verzilverpagina op de officiële ASUS-website. Je hoeft alleen het serienummer van het product en het controlenummer in te vullen en een kopie van de factuur te uploaden.

 • Met wie kan ik contact opnemen als ik problemen ondervind bij het aanspraak maken op de aanbieding?

  Ga naar onze supportpagina op https://www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ en vul het formulier in. Een ASUS-klantenservicemedewerker zal vervolgens contact met je opnemen.

Verzilveren tot 31 augustus 2024 CST. Aanbod geldig voor nieuwe en bestaande klanten. Eén code per aankoop.

Algemene voorwaarden van toepassing

Algemene voorwaarden
 

Als speciaal bedankje voor de aanschaf van een ASUS-apparaat, heeft ASUS met Adobe samengewerkt om een abonnement van drie maanden, respectievelijk één maand met beperkte geldigheidsduur aan te bieden op "Adobe Creative Cloud All Apps, Individual" (de "Aanbieding"). Voordat je aanspraak maakt op de Aanbieding, dien je de algemene voorwaarden van deze actie ("Aanbiedingsvoorwaarden") te begrijpen. De Aanbiedingsvoorwaarden vormen een aanvulling op ASUS' Terms of Use Notice en Privacy Policy (onze "Standaardvoorwaarden") die van toepassing zijn op je gebruik van de ASUS-diensten. Je moet een account aanmaken bij Adobe en de gebruiksvoorwaarden van Adobe accepteren om in aanmerking te komen voor deze Aanbieding. Door aanspraak te maken op de Aanbieding, ga je akkoord met deze Aanbiedingsvoorwaarden in aanvulling op onze Standaardvoorwaarden. Termen met een hoofdletter die hier worden gebruikt maar niet gedefinieerd zijn, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in onze Standaardvoorwaarden. ASUS en Adobe behouden zich het recht voor om deze Aanbieding op elk moment te beëindigen

1. UITLEG DEELNAME.

De gebruiker dient één (1) nieuw en in aanmerking komend ASUS-product (gereviseerde producten vallen hier niet onder) aan te schaffen tijdens de Actieperiode zoals hieronder gedefinieerd om deel te nemen aan de Aanbieding en aanspraak te kunnen maken op ofwel één (1) gratis toegang tot Adobe Creative Cloud All Apps, Individual-lidmaatschap voor drie (3) maanden ofwel één (1) gratis toegang tot Adobe Creative Cloud All Apps, Individual-lidmaatschap voor één (1) maand. De gebruiker kan slechts aanspraak maken op één (1) Aanbieding per Bestelling (ongeacht het aantal bestelde in aanmerking komende ASUS-producten). Deze Aanbieding kan worden gecombineerd met andere, gelijktijdig lopende aanbiedingen van ASUS of Adobe.

De Gebruiker dient lid te worden van ASUS, in te loggen op een ASUS-account en het serienummer, het controlenummer en de factuur van het aangekochte product te overleggen om van de Aanbieding gebruik te kunnen maken. Zodra is aangetoond dat de Gebruiker in aanmerking komt, wordt deze doorgeleid naar een verzilverportaal op www.adobepartneroffer.com (aanvullende algemene voorwaarden zijn van toepassing), waar de Gebruiker wordt geïnstrueerd om de Bestelling te selecteren en in te loggen met een Adobe-account of een Adobe-account aan te maken. Niet opgeëiste Aanbiedingen worden niet opnieuw uitgegeven aan Gebruiker.

2. ACTIEPERIODE.

De Aanbieding begint in Taiwan op 15 september 2021 om 23:59, CST en eindigt op 31 augustus 2024 om 23:59, CST ("Actieperiode").

3. VERZILVERPERIODE.

Op de Aanbieding kan aanspraak worden gemaakt tussen 15 september 2021 om 23.59 uur, CST en 31 augustus 2024 om 23.59 uur, CST ("Verzilverperiode").

4. ALGEMENE VOORWAARDEN.

Geen vervanging, overdracht of equivalent in contanten van een Aanbieding, behalve door ASUS, die zich het recht voorbehoudt om een Aanbieding te vervangen door een Aanbieding van vergelijkbare of grotere waarde. Eventuele belastingen en heffingen op de Aanbieding zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

Indien de Gebruiker het in aanmerking komende ASUS-product retourneert, zal de aanspraak op een Aanbieding ongeldig worden gemaakt, en zal de Gebruiker niet gerechtigd zijn aanspraak te maken op de Aanbieding of deze te ontvangen. Dit is niet van toepassing als de Gebruiker zijn wettelijke rechten onder de Consumentenrechtenwetgeving uitoefent omdat het in aanmerking komende ASUS-product defect is.

5. SCHENDING.

Indien Gebruikers deelnemen en aanspraak maken op de Aanbieding zonder de aankoop van één (1) nieuw en in aanmerking komend ASUS-product en niet kunnen bewijzen dat zij in aanmerking komen voor de Aanbieding, behoudt ASUS zich het recht voor om op elk moment juridische stappen te ondernemen.

6. PRIVACY; GEGEVENSVERZAMELING.

Informatie die door de Gebruiker wordt verstrekt voor deze Aanbieding is onderworpen aan ASUS' privacybeleid dat te vinden is op https://www.asus.com/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy/

7. INSTANDHOUDING.

Indien een clausule van deze Aanbiedingsvoorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins onuitvoerbaar blijkt te zijn, dan zal deze clausule worden doorgehaald en verwijderd en zullen de overige clausules van kracht blijven.

8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

ASUS GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT EEN AANBIEDING OF DE DEELNAME VAN DE GEBRUIKER AAN DE AANBIEDING. DOOR DEEL TE NEMEN AAN DE AANBIEDING STEMT DE GEBRUIKER ERMEE IN ASUS EN ZIJN WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, AANDEELHOUDERS, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS EN HUN FILIALEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, MOEDERBEDRIJVEN, RECLAME-, PROMOTIE- EN NALEVINGSBUREAUS EN JURIDISCHE ADVISEURS TE VRIJWAREN VAN ALLE VERLIEZEN, SCHADES, RECHTEN, CLAIMS EN ACTIES VAN WELKE AARD DAN OOK IN VERBAND MET DE AANBIEDING OF VOORTVLOEIEND UIT DE ACCEPTATIE, HET BEZIT OF HET GEBRUIK VAN EEN AANBIEDING, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT PERSOONLIJK LETSEL, OVERLIJDEN, SCHADE AAN EIGENDOMMEN EN CLAIMS GEBASEERD OP PUBLICITEITSRECHTEN, LASTER OF SCHENDING VAN DE PRIVACY.