NL_ProArt 5 Year Warranty Extension
NL_ProArt 5 Year Warranty Extension

Tijd evenement
2020/05/05 00:00 ~ 2030/12/31 23:59

VOLG DE ONDERSTAANDE STAPPEN OM JOUW GARANTIE TE VERLENGEN:

 

1. Om de garantie te verlengen, klik je op "Registratie" en log je in op jouw ASUS-account. Als je nog geen lid bent, klik dan op "Aanmelden" en voltooi de registratie.

 

  

2. Vul het serienummer (SN) in, en upload de factuurkopie van jouw monitor om het proces te voltooien. Je vindt het op het kleurvak of de achterkant van de monitor.

 

  

 

3. Na de inzending ontvang je een bevestigingsmail van ASUS, wat betekent dat je aanvraag succesvol is ingediend.

 

 

 

Algemene voorwaarden actie-evenement

Deze actie - ProArt Display 5-jaar Premium Garantie (de “Actie”) wordt georganiseerd door ASUSTek Computer Inc. (“ASUS”).

1. Gedetailleerde informatie met betrekking tot het verlengen van de garantie in relatie tot deze specifieke Actie, de ASUS Kennisgeving Gebruiksvoorwaarden en het ASUS Privacybeleid, maken deel uit van de Algemene Voorwaarden van dit Actie-evenement ("Algemene Voorwaarden"). Met uw deelname aan deze Actie wordt u geacht deze Algemene Voorwaarden te hebben geaccepteerd. ASUS kan te allen tijde de Algemene Voorwaarden en andere door ASUS vastgestelde regels herzien. In aanmerking komende deelnemers (zoals hieronder omschreven) zijn gebonden aan al deze herzieningen.

2. De Actie begint op 5 mei 2020 (“Startdatum”) en wordt georganiseerd in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (“Actiegebied”).

3. Personen die in het Actiegebied woonachtig zijn en vanaf de Startdatum aan deze Actie willen deelnemen, accepteren het volgende:

A. De in aanmerking komende deelnemer (zoals hieronder omschreven) dient ten minste 18 jaar oud zijn en als een volwassene worden beschouwd volgens de wetgeving van het land waar hij/zij verblijft. U (de “In aanmerking komende deelnemer”) dient de ASUS-producten voor deze Actie aan te schaffen, zoals de ProArt Display PA- en PQ-series (het “In aanmerking komend product”). De criteria voor een in aanmerking komende deelnemer zijn gebaseerd op paragraaf 3.C en 3.D van deze Algemene Voorwaarden. ASUS behoudt zich het recht voor om de geldigheid van elke inschrijving en de identiteit van alle in aanmerking komende deelnemers te controleren, en om naar eigen goeddunken de inschrijving of het verstrekken van een garantieverlenging te weigeren.

B. U dient zich te registreren en/of met uw ASUS-ledenaccount in te loggen op deze Actie-website om in aanmerking te komen voor deelname aan de Actie.

C. Om in aanmerking te komen voor de garantie-uitbreiding van 2 jaar, moeten de deelnemende producten binnen drie (3) maanden na aankoop en binnen de promotieperiode worden geregistreerd.

D. De kopie van de factuur van het aangekochte in aanmerking komende product dient ook op deze actie-website worden verstrekt.

E. Uw in aanmerking komende product dient te zijn aangeschaft in het Actiegebied.

4. Neem in geval van problemen contact op met het ASUS-supportteam via deze link:

https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en

5. Als het in aanmerking komende product tijdens normaal en correct gebruik binnen de Garantieperiode defect raakt, zal ASUS, naar eigen goeddunken, de defecte onderdelen van het in aanmerking komende product, of het product zelf, repareren of vervangen door nieuwe of gereviseerde onderdelen of producten die functioneel gelijkwaardig of superieur zijn aan het oorspronkelijk geleverde.

6. De garantieverlenging wordt 30 tot 60 werkdagen na ontvangst van de bevestigingsmail geactiveerd.