Belangrijke Informatie

Garantiebeleid Zakelijke Notebooks

Laatste update : 2013/10/29

Een Beperkte Garantie wordt geboden op hardwareproducten van het ASUS-merk. Deze Beperkte Garantie geldt niet voor softwaretoepassingen of programma's; niet-Asus-producten of randapparatuur van andere merken dan Asus.

Asus garandeert dat de door u aangeschafte Asus-notebook tijdens de Beperkte Garantieperiode bij normaal gebruik vrij is van materiaal- en fabricagefouten. De Beperkte Garantieperiode gaat in vanaf de datum van aankoop. Uw aankoopnota, met daarop vermeld de datum van aankoop, geldt als bewijs voor uw aankoopdatum. Mogelijk vragen onze Service Centers of Authorized Service Providers u een aankoopbewijs te tonen als voorwaarde voor het ontvangen van service onder de garantie. U heeft recht op de hardwaregarantieservice als een reparatie noodzakelijk is binnen de Beperkte Garantieperiode.

Tijdens de Beperkte Garantieperiode zal Asus, naar eigen goeddunken, het defecte onderdeel repareren of vervangen. Alle reserveonderdelen of modules die in het kader van deze Beperkte Garantie worden verwijderd, worden het eigendom van Asus.

A. Uitzonderingen op deze Beperkte Garantie service

Asus garandeert geen ononderbroken of foutloze werking van dit product. Alle onder de garantie geboden technische of andere ondersteuning voor het product, zoals telefonische assistentie met "hoe-te” vragen en kwesties met betrekking tot productinstallatie en informatie, worden zonder enige vorm van garantie geboden. De garantie dekt uitsluitend defecten of storingen die plaatsvinden tijdens de garantieperiode en onder normale gebruiksomstandigheden, alsmede eventuele materiaal- of fabricagefouten. De garantie is niet van toepassing indien:

 • het product is gemanipuleerd, gerepareerd en/of gemodificeerd door onbevoegd personeel;
 • het serienummer van de Notebook, onderdelen of accessoires is gewijzigd , vervangen of verwijderd;
 • de garantiezegels zijn verbroken of gewijzigd;
 • er schade is veroorzaakt door een ongeluk, natuurramp, bewust of onbewust verkeerd gebruik, misbruik, onachtzaamheid of onjuist onderhoud, of door gebruik onder abnormale omstandigheden;
 • er schade is veroorzaakt door onjuiste installatie of onjuiste aansluiting op een randapparaat (d.w.z. monitor, toetsenbord);
 • er schade is veroorzaakt door een externe elektrische storing of eventueel ongeluk;
 • er schade is door gebruik dat niet voldoet aan het in de Gebruikershandleiding aangegeven gebruik, opslagparameters of omgevingen;
 • er schade is door gebruik van onderdelen die niet zijn gefabriceerd of verkocht door ASUSTeK;
 • er schade is aan of verlies van eventuele programma’s, gegevens of verwisselbare opslagmedia, of indien er kosten zijn gemaakt voor het herstellen van eventuele programma’s of gegevens;
 • er schade is vanwege software van derden of vanwege virus(sen);
 • er sprake is van software- of gegevensverlies veroorzaakt tijdens reparatie of vervanging.

Het retourneren van een notebook aan het Asus Notebook Service Centre of een Asus Authorized Service Provider gedurende de garantieperiode betekent niet automatisch dat deze gratis zal worden gerepareerd. Na ontvangst van uw product behoudt het Service Centre zich het recht voor om de validiteit van uw garantie en uw verzoek om garantieservice te controleren.

Noch Asus, het Asus Notebook Service Centre, noch uw reseller dragen verantwoording voor eventuele vertrouwelijke, particuliere of persoonlijke informatie die zich in het product bevindt dat u ongeacht de reden retourneert aan Asus, het Asus Notebook Service Centre of de Asus Authorized Service Provider. U dient dergelijke informatie van het product te verwijderen alvorens deze te retourneren.

Asus, het Asus Notebook Service Centre en/of de Asus Authorized Service Provider zijn niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van persoonlijke gegevens, programma's of verwijderbare opslagmedia. Asus is niet verantwoordelijk voor het herstellen of opnieuw installeren van enigerlei gegevens of programma's anders dan software geïnstalleerd door Asus ten tijde dat het product werd gefabriceerd.

Waarschuwingen:

 • De garantieperiode kan regionaal verschillen, controleer dit bij uw verkooppunt.
 • De garantie is ongeldig bij schade/dysfunctie veroorzaakt door ondeskundig hanteren/gebruik, vernieling.
 • De garantie is ongeldig als het serienummeretiket is verwijderd of verbroken.
 • De garantie is ongeldig bij demontage door eindgebruiker of niet door ASUS geautoriseerde reparatiecentra.
 • Ga naar de "ASUS Premium Care" webpagina op de ASUS support site voor informatie over Garantieverlenging of speciale garantiepakketten; neem voor service die onder de verlengde garantiedekking valt contact op met het verkooppunt.
 •  

Kijk voor zakelijke notebook service hotline informatie HIER.