ASUS layout test

Foretak og store bedrifter

For store globale virksomheter, kan avdelingers differensiering (f.eks. produksjon, markedsføring, design, service, utvikling og transaksjonsoppgaver) føre til en rekke behov som må tas i betraktning når man planlegger kjøp av maskinvare. Produktspesifikasjoner, funksjonalitet, kundeservice og administrasjon må alle sjongleres slik at de laveste totale eierkostnadene oppnås, samtidig som de mest effektive konfigurasjonene kan tas i bruk for hele levetiden til utstyret. Sikkerhetshensyn og behovene til den enkelte brukeren er også avgjørende faktorer som må vurderes av MIS-avdelinger.

 • Back-office

  Ofte et område som involverer roller med relativt beskjedne krav til ytelse, slik som f.eks. administrative funksjoner eller back-office-funksjoner som inkluderer tekstbehandling eller nettleserbaserte oppgaver. Det er nødvendig å legge godt merke til ergonomi på arbeidsplassen for optimal effektivitet.

  Lær mer
 • Markedsføring

  På steder hvor det er nødvendig å dekke en rekke forskjellige behov, fra mobilitet til ytelse, der behovet for å kommunisere med et bredt spekter av tilleggsutstyr er nødvendig, kan kravene til markedsføringsavdelingen være vanskelig å oppfylle. Den rette balansen mellom ytelse og mobilitet er svært viktig.

  Lær mer
 • Kunst og designer

  Kreativt personell som er støttet av en effektiv, sikker og kraftig infrastruktur, hjelper bedrifter i mange sektorer med å maksimere deres kommersielle fordeler. Arbeidsstasjoner, høyhastighetsnettverk og pålitelige server- og lagringsløsninger med rask lagring og høy ytelse danner et fundament for smidig arbeidsflyt.

  Lær mer
 • Selger

  For en mobil salgsavdeling, er holdbare, pålitelige og raske bærbare dataløsninger viktig, spesielt når de jobber eksternt over lengre perioder. Med et omfattende utvalg av mobile produkter, kan ASUS bistå selvstendige mobile ansatte.

  Lær mer
 • Dataadministrasjon og lagring

  Hvis enten offentlig eller privat databehandling benyttes i nettskyen, må bedrifter være klar over problemene som oppstår når store mengder data administreres. Fra et IT-ledelseperspektiv er pålitelig, rask og skalerbar infrastruktur viktig, fra nettverk og hele veien til servere og lagring.

  Lær mer
 • Økonomi

  Økonomiavdelinger kan omfatte et bredt spekter av databehandlingsbehov, fra små datamaskiner som EeeBox for dataregistrering, til datamaskiner av høy ytelse som kan håndtere store og kompliserte økonomiske analyser, prognoser og modelleringsoppgaver.

  Lær mer
 • Distribusjons- og lagerpersonell

  Tynnklienter er en vanlig funksjon innen distribusjons- og lagerholdmiljøer, men mobile enheter som nettbrett begynner å gjøre innhugg i disse bruksområdene.

  Lær mer
 • Møterom

  Konferanserom er viktige steder for brainstorming, prosjektkoordinering og planlegging. De krever ofte et bredt spekter av teknologier for å være tilgjengelige, slik som f.eks. videokonferansetjenester, projeksjon, Wi-Fi, digital skilting, storskjermer og mer.

  Lær mer

Helt vellykket tilfelle

Vis alle