ASUS anbefaler Windows 10 Pro for bedrifter

Datasenter

Med potensielt titusenvis av brukere, kan nettverk på utdanningsområdet oppleve alvorlige topper i nettverkstrafikk forårsaket av spesielle hendelser forårsaket av f.eks. dager med innrullering. Slike topper kan påvirke tilgjengelighet, hastighet og pålitelighet av nettjenester. Et viktig punkt for nettverksadministratorer på utdanningsområdet er derfor å vurdere hvordan man oppgraderer systemet slik at det kan takle høy tilgang til nettskyen. Dette er den beste måten å tilstrekkelig forbedre effektiviteten og kvaliteten til nettverket.Datasentre på utdanningsområdet må være i stand til å effektivt håndtere den høye graden av kompleksitet som kjennetegner de mangfoldige, åpne og fleksible nettverksmiljøene til moderne høyskoler og universitet. Med typiske nettverksarkitekturer som gjør det mulig for mange forskjellige operativsystemer å eksistere samtidig, må et datasenter på utdanningsområdet være i stand til å møte de høye ytelseskravene til relevante avdelinger, samtidig som de må være enkle å vedlikeholde. Nettverksinfrastrukturen må også være i stand til å håndtere massive mengder med Internett-trafikk.

Når kravene til høy nettverkseffektivitet er oppfylt, kan oppmerksomheten vendes mot energisparing og reduksjon av karbonutslipp ved å forsøke å eliminere dyre strømregninger og etablere et referansepunkt for et grønt utdanningsområde.

Recommended Products

Solutions